C3620 Biochemie - laboratorní cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Kučera, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristína Tošnerová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( C3580 Biochemie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit - základní vlastnosti přírodních látek (aminokyseliny, lipidy, nukleové kyseliny, bílkoviny, enzymy a koenzymy, jejich vlastnosti a strukturu, aktivní místo), termodynamiku, enzymovou kinetiku, inhibici, alosterii, regulaci enzymové aktivity.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - vykonávat základní laboratorní operace v biochemické laboratoři - ovládat běžné laboratorní přístroje používané v biochemické laboratoři - matematicky vyhodnocovat naměřené údaje - interpretovat jednoduché výsledky své práce
Osnova
  • Kvalitativní a kvantitativní stanovení sacharidů. Kvalitativní a kvantitativní stanovení aminokyselin. Kvantitativní stanovení bílkovin. Izolace, analýza a stanovení nukleových kyselin. Separační metody. Stanovení enzymových aktivit. pH optimum enzymové reakce. Kinetika enzymové reakce. Inhibice enzymů. Analytické využití enzymů. Substrátová specifita enzymů. Imobilizace enzymů. Respirační řetězec aerobních organismů. Fotosnytéza.
Literatura
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
  • VOET, Donald, Judith G. VOET a Charlotte W. PRATT. Fundamentals of biochemistry. New York: John Wiley & Sons, 1999. 1 sv. ISBN 0471586501. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
První cvičení je věnováno poučení o bezpečnosti práce v biochemické laboratoři. Studenti rovněž píší vstupní test, jehož úspěšné absolvování je podmínkou účasti ve cvičení. Před každým dalším cvičením se písemným testem ověřuje příprava studenta na danou úlohu. Ve všech testech včetně vstupního testu musí student správně zodpovědět nejméně 50 % otázek.
Informace učitele
Student musí absolvovat všechny úlohy. Hodnotí se souhrnně příprava na úlohu, vlastní laboratorní práce a protokoly.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Vyučují učitelé katedry biochemie.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/C3620