BPM_VTMA Vstupní test do matematiky

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Luboš Bauer, CSc. (cvičící)
Mgr. Bc. Martin Chvátal, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lukáš Kokrda (cvičící)
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Luboš Bauer, CSc.
Oddělení aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Dodavatelské pracoviště: Oddělení aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prověření znalostí středoškolské matematiky v rozsahu potřebném pro úspěšné zvládnutí předmětu Matematika.
Výstupy z učení
Znalost středoškolské matematiky v rozsahu potřebném pro navazující předmět Matematika.
Osnova
  • 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin 2. Číselné obory 3. Základní poznatky z algebry 4. Funkce 5. Rovnice a nerovnice 6. Posloupnosti a řady 7. Kombinatorika, počet pravděpodobnosti, statistika 8. Matematická analýza (limity, základní pojmy diferenciálního a integrálního počtu) 9. Analytická geometrie
Literatura
    povinná literatura
  • POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. 9. vyd. Praha : Prometheus, 2008. 660 s. ISBN 978-80-7196-356-1 (s výjimkou kapitoly 9) popř. učebnice matematiky pro gymnázia
    doporučená literatura
  • učebnice matematiky pro gymnázia
Výukové metody
Samostudium nebo absolvování kurzu Matematika 0 v případě neúspěchu v řádném termínu testu.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zápočtem. Podmínkou úspěšného zakončení je úspěšné absolvování testu, jehož řádný termín proběhne v prvním výukovém týdnu semestru, opravné termíny ve zkouškovém období. Podrobné pokyny budou zaslány před zahájením semestru hromadným e-mailem, který bude automaticky uložen ve: studijni materialy/organizacni pokyny/hromadne dopisy. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zápočtu bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zápočet hodnocením v ISu známkou "N" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět je možné úspěšně ukončit v průběhu prvních dvou výukových týdnů semestru nebo opravným termínem v době uvedené jako zkouškové období tohoto semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2023/BPM_VTMA