G9351 Aplikace tenzorové algebry v geologii

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Jiří Rez, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Jiří Rez, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–10:50 Gp,02006, Čt 11:00–11:50 Gp,02006
Předpoklady
Základy středoškolské matematiky, na výuku je nutný vlastní počítač (notebook) a program Excel.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy lineární algebry s geologickými aplikacemi.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu zvládají studenti samostatně numericky řešit úlohy vektorové a maticové algebry pomocí programu MS Excel.
Osnova
  • Vektory, matice, charakteristická čísla, aplikace lineární algebry v geologii.
Literatura
  • Bats (Chiroptera) as vectors of diseases and parasites : facts and myths. Edited by Sven Klimpel - Heinz Mehlhorn. Heidelberg: Springer, 2014. xii, 187. ISBN 9783642393327. info
  • BEČVÁŘ, Jindřich. Lineární algebra. Praha: MATFYZPRESS, 2000. 435 s. ISBN 80-85863-61-8. info
  • SLOVÁK, Jan. Lineární algebra. Učební texty. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 138 s. elektronicky dostupné na www.math.muni.cz/~slovak. ISBN nemá. info
  • ŠMARDA, Bohumil. Lineární algebra. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 159 s. info
  • PESCHL, Ernst. Analytická geometrie a lineární algebra. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1971. 240 s. URL info
Výukové metody
přednášky a praktické cvičení na PC
Metody hodnocení
test - samostatné numerické řešení geologického příkladu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2020/2021.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2004, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/G9351