C6221 Klinická biochemie I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 11:00–12:50 B11/205
Předpoklady
( C4182 Biochemie II || C3580 Biochemie || C5720 Biochemie ) && (! C6219 Klinická biochemie ) && (! C6220 Klinická biochemie ) && ! NOWANY ( C6219 Klinická biochemie )
předpokládá se absolvování základní přednášky z biochemie a znalost základních metabolických drah na úrovni buňky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je získání základních znalostí biochemických a molekulárních aspektů patologických procesů a analytů stanovovaných v klinickobiochemické diagnostice. Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět základním fyziologickým dějům probíhajících ve zdravém lidském organismu;
pochopit vztah mezi analytickými parametry stanovovanými v klinickobiochemických laboratořích a jejich diagnostické výpovědi;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen pochopit základní fungování lilidského organismuve vztahu k běžně stanovovaným biochemickým markerům analyzovaných v klinicko-biochemické diagnostice
Osnova
 • 1. Regulace vnitřního prostředí Fyziologie a patofyziologie tělních tekutin a elektrolytů. Rozdělení tělních tekutin, osmotický tlak. Hospodaření s vodou a elektrolyty (Na+, K+, Cl-)
 • 2. Funkce ledvin Anatomie a fyziologie ledvin, vylučování odpadních látek. Ledvinový funkční test, clearance. Akutní a chronické onemocnění ledvin.
 • 3.Acidobazická rovnováha a její regulace, transport plynů Pufrační systémy krve. Hemoglobin, jeho role při regulaci pH, transport O2; a CO2. Respirační a metabolické poruchy, jejich kompenzace.
 • 4. Biochemie jater Anatomie a normální funkce jater. Metabolismus žlučových barviv. Zvýšená koncentrace bilirubinu - ikterus. Jaterní funkční test, klinicky důležité jaterní enzymy. Alkohol.
 • 5. Metabolismus cukrů. Diabetes mellitus Hormonální regulace metabolismu glukosy. Funkce insulinu a glukagonu. Klasifikace diabetu - diabetes I. a II. typu. Diagnostika DM. Komplikace při DM, diabetická ketoacidosa.
 • 6.Metabolismus lipidů a lipoproteinů Rozdělení lipoproteinů, základní chemická, fyzikální a fyziologická charakteristika. Syntéza a metabolismus. Cholesterol. Dyslipoproteinemie.
 • 7. Biochemie trávení. Slinivka břišní Anatomie gastrointestinálního traktu. Endokrinní a exokrinní funkce pankreatu, funkční test. Pankreatitidy. Trávení a resorpce sacharidů, proteinů a lipidů. Enterohepatální oběh žlučových kyselin.
 • 8. Onemocnění srdce a hypertenze Enzymy a důležité bílkoviny srdečního svalu. Akutní infarkt myokardu. Regulace krevního tlaku.
 • 9. Biochemie kostní tkáně Metabolismus fosforu, hořčíku, vápníku. Kalcitonin, parathyroidní hormon. Poškození kostí, osteoporosa.
 • 10. Biochemie svalu Anatomie svalu. Kontrakční a regulační proteiny, nejzastoupenější enzymy. Energetika kontrakce svalu.
 • 11. Vrozené metabolické poruchy Vybrané dědičné choroby. Prenatální diagnostika. Novorozenecký screening.
 • 12. Endokrinologie - regulace na úrovni organismu Řízení hormonální hladiny. Mechanismus účinku hormonů. Thyreoidní diagnostika, reprodukční endokrinologie.
 • 13. Tumor, tumorové markery Základní charakteristika nádorové buňky. Strategie laboratorních vyšetření. Požadavky na ideální nádorový marker. Používané tumorové markery.
Literatura
 • Jaroslav Racek a kol. Klinická biochemie. 2006. info
 • RACEK, Jaroslav. Klinická biochemie. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. 316 s. ISBN 80-7262-023-1. info
 • MASOPUST, Jaroslav. Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 832 s. část I. a část II. ISBN 80-7184-649-3. info
 • KARLSON, Peter, Wolfgang GEROK a W. GROSS. Pathobiochemie. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 480 s. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Písemný test klade důraz na pochopení souvislostí a zákonitostí biochemických dějů na úrovni organismu a jejich souvislostí s používanými analytickými markery používanými v klinicko-biochemické diagnostice. Všechny nezbytné součásti jsou detailně vysvětlovány na přednáškách, kde výklad doplňuje připravené podklady k přednáškám v ISu, a společně jsou tyto informace dostačující ke složení zkoušky. V případě samostudia je potřeba nezávislé studium potřebné doplňující literatury.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/C6221