C5720 Biochemie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
4/0/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 13:00–14:50 prace doma, Čt 11:00–12:50 prace doma
Předpoklady
! NOWANY ( C3580 Biochemie )
Organická chemie I, II nebo Základy organické chemie. Fysikální chemie I, II nebo Základy fysikální chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Složení a stavba živé hmoty. Organisace buněk. Základni skupiny biomolekul: Aminokyseliny a bílkoviny, Sacharidy, Nukleové kyseliny, lipidy a membrány. Obecné rysy metabolismu. Energetika biochemických reakcí. Základy enzymologie. Základní přeměny biomolekul. Metabolismus aminokyselin a bílkovin. Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza. Metabolismus sacharidů a lipidů. Základy bioenergetiky. Vzájemné vztahy v metabolismu, jeho regulace. Membránový transport. Vybrané biosyntetické dráhy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu znát a rozumět základním biochemickým pochodům. Bude schopen kvalifikovaně vysvětlit učivo studentům středních škol.
Osnova
 • 1. Úvod. Historie, objekty a metody zkoumání. Složení živé hmoty, hierarchie struktur. Aminokyseliny, jejich vlastnosti. Proteinogenní aminokyseliny, volné aminokyseliny. Analytika aminokyselin.
 • 2. Peptidy, vznik, názvosloví. Sekvence a její určení. Biochemicky významné peptidy. Struktura bílkovin, konformace a její změny, allosterie. Metody studia bílkovin.
 • 3. Fibrilární bílkoviny. Struktura, vlastnosti, funkce. Rozdělení, zástupci.
 • 4. Transportní bílkoviny. Hemoglobin, struktura, vlastnosti, funkce. Allosterie. Druhy hemoglobinu.
 • 5. Signální a ochranné bílkoviny. Imunoglobuliny, struktura, rozdělení, vlastnosti a funkce. Praktické aspekty.
 • 6. Nukleové kyseliny. Složení a struktura DNA a RNA, vlastnosti, metody studia.
 • 7. Sacharidy. Obecné vlastnosti, reaktivita a rozdělení monosacharidů. Deriváty. Volné monosacharidy.
 • 8. Glykosidy, di-, oligo- a polysacharidy. Rozdělení, struktura a funkce v organismu. Technologický význam. Glykoproteiny a proteoglykany.
 • 9. Lipidy. Složení, vlastnosti, rozdělení a funkce. Praktické aspekty - tuky. Struktura a význam biomembrán.
 • 10. Obecné rysy přeměny látek v živých systémech. Katabolismus a anabolismus. Chemické reakce, rovnováha, energetika. Biokatalýza.
 • 11. Enzymy, jejich struktura vlastnosti, rozdělení a názvosloví. Rychlost enzymových reakcí, aktivita, podmínky.
 • 12. Enzymová kinetika. Organisace a regulace enzymů. Praktické aspekty.
 • 13. Koenzymy, funkce, rozdělení. Přehled nejvýznamnějších koenzymů.
 • 14. Spojitost biochemických reakcí. Spřažené reakce, makroergické sloučeniny, význam a typické příklady.
 • 15. Katabolismus bílkovin. Trávení. Obecné přeměny aminokyselin. metabolismus dusíku.
 • 16. Přeměny jednotlivých aminokyselin, vzájemné přeměny a katabolismus.
 • 17. Degradace a syntesa nukleových kyselin. Metabolismus nukleotidů, syntesa a degradace.
 • 18. Genetická informace, její přenos a exprese. Proteosyntesa, regulační mechanismy.
 • 19. Metabolismus sacharidů. Degradace a syntesa polysacharidů.
 • 20. Glykolysa, rekční schema, energetika, regulace. Resyntesa glukosy. Další přeměny sacharidů. Hexosamonofosfátová cesta, pentosový cyklus.
 • 21. Metabolismus lipidů. Degradace a biosyntesa tuků a fosfatidů. Degradace a biosyntesa mastných kyselin. Ketonické látky.
 • 22. Cyklus trikarboxylových kyselin. Reakční schema, energetika. Biosyntetický význam, regulace.
 • 23. Biologické oxidace. Typy a význam, příklady. Energetika. Oxidační fosforylace. Organisace dýchacího řetězce, protonmotivní síla, vznik ATP.
 • 24. Fotosyntesa, pigmenty, přenos elektronů a vznik ATP. Fixace CO2.
 • 25. Mikrosomální elektronový transport. Nitrogenasa. Oxygenace.
 • 26. Porfyriny. Biosyntesa a odbourání hemu. Isoprenoidy, steroidy, významné látky.
 • 27. Regulace metabolismu, vzájemné vztahy. Kompartmentace. membránový transport.
 • 28. Neurohumorální systém. mechanismus působení hormonů. Přenos nervového vzruchu.
Literatura
 • ŠÍPAL, Zdeněk. Biochemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 479 s. ISBN 8004217362. info
 • DUCHOŇ, Jiří. Lekárska chémia a biochémia. 1988. 749 s. info
 • DUCHOŇ, Jiří. Přehled lékařské chemie a biochemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 306 s. info
 • DUCHOŇ, Jiří. Přehled lékařské chemie a biochemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 666 s. info
 • DUCHOŇ, Jiří. Přehled lékařské chemie a biochemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 306 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava fromou přednášky.
Metody hodnocení
Přednáška. Ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován naposledy.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/C5720