FB240 Fyzika vysokofrekvenčních výbojů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Ústav fyziky a technologií plazmatu – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky a technologií plazmatu – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! FB240E RF discharges && ! NOW ( FB240E RF discharges )
Znalosti základů fyziky plazmatu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Není možné získat zároveň kredity za předmět FB240 a jeho anglickou verzi FB240E.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumět vysokofrekvenčním výbojům.
Výstupy z učení
Student by absolvováním předmětu měl získat hluboký vhled do vysokofrekvenčních (zejména kapacitně vázaných) výbojů.
Osnova
  • Kapacitně vázané vysokofrekvenční výboje.
  • Stěnová vrstva, vlastní plazma
  • Nesymetrie plazmatu
  • Mechanizmy ohřevu plazmatu (ohmický, stochastický, obrácení pole, gama-procesy)
  • Režimy kapacitních výbojů
  • Induktivně vázané a helikonové výboje
  • Vlny v plazmatu
  • MW výboje
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Na závěr je po studentovi žádáno kvantitativní řešení problému týkajícího se fyziky vf. výbojů - většinou formou písemného zkoušení, při nízkém počtu studentů spojeného s individuální diskuzí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Jde o jeden z dceřinných předmětů dřívější Fyziky plazmatu 3 (FB240). Většina témat je tedy shodná s tématy probíranými v předmětu FB240 do roku 2020.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/FB240