FB240 Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (přednášející)
prof. RNDr. David Trunec, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
Předpoklady
F7241 Fyzika plazmatu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Vybrané partie z fyziky plazmatu určené zejména pro studenty doktorandského studia.
Osnova
 • Vlasovova rovnice a její řešení.
 • Landauovo tlumení.
 • Kapacitně vázané vysokofrekvenční výboje.
 • Admitance plazmatu. Admitance elektrodové vrstvy.
 • Posuvný a kondukční proud v plazmatu.
 • Ohmický ohřev plazmatu. Stochastický ohřev plazmatu.
 • Vrstvy o vysokém napětí. Přirozená vrstva.
 • Vrstva dle Childova zákona. Obecná kriteria pro vznik vrstvy.
 • Vrstva se srážkovými procesy.Kapacita vrstvy.
 • Ohmický a stochastický ohřev ve vrstvě. Asymetrické výboje.
 • Induktivně buzené výboje.
 • Buzení výboje a typy vazby
 • Stochastický ohřev v induktivně vázaném výboji. Přizpůsobovací člen.
 • Jiné režimy exploatace induktivního výboje.
 • Vysokotlaké induktivní výboje.
Literatura
 • GURNETT, Donald A. a A. BHATTACHARJEE. Introduction to plasma physics : with space and laboratory applications. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. x, 452. ISBN 9780521367301. info
 • FRIDMAN, Aleksandr Arkad'jevič a Lawrence A. KENNEDY. Plasma physics and engineering. New York: Taylor & Francis, 2004. 853 s. ISBN 1560328487. info
 • BITTENCOURT, J. A. Fundamentals of plasma physics. 3rd ed. Sao José dos Campos: National Institute for Space Research, 2003. xxiii, 678. ISBN 85-900100-3-1. info
 • Low temperature plasma physics :fundamental aspects and applications. 1st ed. Berlin: Wiley-VCH, 2001. 523 s. ISBN 3-527-28887-2. info
 • GOLDSTON, Robert J. a Paul Harding RUTHERFORD. Introduction to plasma physics. Bristol: Institute of Physics Publishing, 1995. xvii, 491. ISBN 075030183X. info
 • Basic plasma physics : selected chapters : handbook of plasma physics. Edited by R. N. Sudan - Al'bert Abubakirovič Galejev. Amsterdam: Elsevier, 1989. 564 s. ISBN 0444880208. info
Metody hodnocení
Závěrečné kolokvium se společnou diskusí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.