C7878 Biotechnologické procesy

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc. (přednášející)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Červený, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:50 C05/114
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Reprezentativní výběr bioprocesů rozšiřujících dosavadní studijní plány. Biotechnologické procesy využívající kmenové a další živočišné buňky, rostlinná biotechnologie, farmaceutická biotechnologie a enzymové technologie.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen lépe se orientovat ve vybraných moderních biotechnolgiích využívajících mikrobiální, rostlinné a živočišné buněčné kultury.
Osnova
  • Předpoklady pro rostlinné biotechnologie. Kultivace rostlin / tkáňových a buněčných kultur in-vitro. Explantátové ozdravování, množení šlechtění transgenní rostliny. Způsoby přípravy GMO plodiny jejich využití a rizika. Rostlinná produkce biotechnologicky zajímavých látek. Biochemie a biologie řas. Využití řas a sinic v biotechnologii. Produkce biotechnologicky významných látek pomocí řas a sinic. Biopaliva, potravní doplňky atd. Fotobioreaktory. Biologie a fyziologie kmenových buněk, progenitorů a specializovaných živočišných buněk. Způsoby získávání kmenových buněk a jejich využití v klinické medicíně a farmaceutickém průmyslu. Řízená kultivace primárních živočišných tkáňových kultur, imortalizovaných linií a živočišných kmenových buněk. Produkce kmenových buněk a jejich derivátů v GMP kvalitě pro klinické použití. Diferenciace kmenových buněk do specializovaných buněk, tvorba buněčných struktur, tkání a biotechnologie vedoucí k produkci celých orgánů. Farmaceutická biotechnologie v produkci významných léčiv. Základní schéma biotechnologické produkce léčiv, typické etapy a jejich zvláštnosti Příklady biotechnologické produkce léčiv, klasické způsoby a rekombinantní technologie - antibiotika, hormony, vakciny, potravinové doplňky.
Literatura
  • Applied plant cell biology : cellular tools and approaches for plant biotechnology. Edited by Peter Nick - Zdeněk Opatrný. Berlin: Springer, 2014. xiv, 481. ISBN 9783642417863. info
  • Air pollution and plant biotechnology. Edited by P. Bhaskar. 1st ed. Delhi, India: Manglam Publications, 2009. vii, 291 p. ISBN 9788190678537. info
  • Agricultural biotechnology. Edited by Hemant Rawat. Jaipur, India: Oxford Book Co., 2008. 277 p. ISBN 9788189473235. info
  • Advances in biotechnology. Edited by S. N. Jogdand. Rev. ed. Mumbai [India]: Himalaya Pub. House, 2007. 311 p. ISBN 9788183182676. info
  • BARSANTI, Laura a Paolo GUALTIERI. Algae : anatomy, biochemistry, and biotechnology. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2006. 301 s. ISBN 0849314674. info
  • Basic biotechnology. Edited by Colin Ratledge - Bjørn Kristiansen. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. xiv, 666. ISBN 9780521549585. info
Výukové metody
Přednášky z vybraných kapitol biotechnologie. Diskuse k detailním problematikám.
Metody hodnocení
Písemný test. Podle epidemiologických opatření buď na místě, nebo na dálku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/C7878