FB010 Elementární srážkové procesy v plazmatu 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. David Trunec, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. David Trunec, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Ústav fyziky a technologií plazmatu - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky a technologií plazmatu - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:50 Fcom,01034
Předpoklady
Předpokládá se znalost kvantové mechaniky, termodynamiky a fyziky plazmatu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu student získá znalosti z oblasti termochemie, chemické rovnováhy a chemické kinetiky. Dále získá znalosti z kvantové chemie a naučí se provádět výpočty pomocí programu Gamess.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- řešit úlohy z termodynamiky a chemické kinetiky,
- provádět jednoduché výpočty z kvantové chemie pomocí běžných programů.
Osnova
  • 1. Chemické reakce a rovnováha
  • Entalpie, Gibbsova energie, termochemie. Chemická rovnováha, rovnovážná konstanta a její závislost na teplotě a tlaku. Rovnováha mezi fázemi, rovnováha mezi povrchem a plynnou fází.
  • 2. Chemická kinetika a reakce na površích
  • Elementární reakce a rychlost reakce. Kinetika plynné fáze. Procesy na površích.
  • 3. Kvantová chemie
  • Aproximace. Hartree-Fockova metoda. Bázové funkce. Výpočet korelační energie. Program Gamess.
Literatura
  • LIEBERMAN, M. A. a Allan J. LICHTENBERG. Principles of plasma discharges and materials processing. New York: John Wiley & Sons, 1994. xxvi, 572. ISBN 0471005770. info
Výukové metody
přednáška, diskuze, domácí úkoly
Metody hodnocení
Pro získaní zápočtu je nutno spočíst příklady zadané učitelem.
Informace učitele
Starší název předmětu: Elementární procesy v plazmatu
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Způsob ukončení je dán individuálním studijním plánem
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/FB010