C7176 DNA diagnostika - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. (cvičící), doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Markéta Kessler (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–11:50 C15/211
Předpoklady
C7175 Diagnostika DNA
Základním předpokladem je úspěšné absolvování předmětu DNA diagnostika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 64 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/64, pouze zareg.: 0/64, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/64
Jiné omezení: Nutností zápisu do předmětu je úspěšné absolvování zkoušky z DNA diagnostiky.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cvičení z DNA diagnostiky je seznámit studenty s praktickou stránkou provádění DNA analýz.
Výstupy z učení
Studenti na konci kurzu budou umět samostatně provádět izolace DNA různými metodami, různé metody PCR, restrikční analýzu, elektroforézu na agarózovém gelu, sekvenace DNA, sběr biologického materiálu v terénu a jeho DNA analýzu. Mezi úlohy je také zařazeno použití rychlých imunochromatografických testů pro klinickou praxi.
Osnova
  • 1. Úvodní teoretická příprava, bezpečnost práce v laboratoři, seznámení s přístroji 2. Srovnání postupů izolace DNA – kolonky 3. Srovnání postupů izolace DNA – paramagnetické částice 4. Srovnání postupů izolace DNA – fenol-chloroformová izolace 5. Detekce polymorfizmu I/D genu pro angiotensinkonvertázu 6. Restrikční analýza a elektroforéza na agaróze 7. Sběr krevsajících členovců v terénu a izolace DNA 8. Real Time PCR detekce a kvantifikace borélií v krevsajících členovcích 9. Určení baktérie rodu Borrelia pomocí DNA sekvenace 10. Stanovení drogových metabolitů a dalších látek pomocí imunochromatografických testů
Literatura
    doporučená literatura
  • Manual of commercial methods in clinical microbiology. Edited by Allan L. Truant. Washington: ASM Press, 2002. xix, 481 s. ISBN 1-55581-189-2. info
  • The nucleic acid protocols handbook. Edited by Ralph Rapley. Totowa, N.J.: Humana Press, 1999. xxii, 1050. ISBN 0896038416. info
Výukové metody
Výukové metody zahrnují jednak teoretickou přípravu formou přednášek, jednak laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání protokolů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/C7176