C7188 Úvod do molekulární medicíny

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Šána, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:50 B11/205
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednášky je seznámit studenty se základy teoretických a metodických principů molekulární medicíny se zaměřením na molekulární diagnostiku, molekulární farmakologii, vývoj nových léčiv a individualizaci léčby.
Výstupy z učení
Na konci předmětu budou studenti ovládat základy teoretických a metodických principů molekulární medicíny se zaměřením na molekulární diagnostiku, molekulární farmakologii, vývoj nových léčiv a individualizaci léčby.
Osnova
 • 1. Úvod – historie, definice a náplň oboru molekulární medicína, seznámení s obsahem kurzu - úvod do metod a principů molekulární medicíny na příkladu diagnostiky a léčby nádorových onemocnění, diagnóza a léčba v těsném vztahu, translační výzkum
 • 2. Molekulární patologie – principy demonstrovány na příkladu nádorových onemocnění –vzájemné působení nádoru a hostitele, nádor jako komplexní tkáň, získané znaky maligního nádoru, limitace histopatologické klasifikace nádorů, molekulární taxonomie nádorů
 • 3. Metodické přístupy v molekulární medicíně I – příprava biologického materiálu (tkáň, krev, stolice, FFPE) a izolace nukleových kyselin (kontrola kvality), genomika (kvantitativní PCR, hybridizační čipy, SNP čipy, CGH čipy, PCR Arrays – srovnání technologických principů a přehled nejpoužívanějších technologií), jak navrhovat studie a jak číst publikace – výhody a limitace genomických metod
 • 4. Metodické přístupy v molekulární medicíně II – genomika (sekvenování druhé a třetí generace – přehled technologií a ukázky studií)
 • 5. Metodické přístupy v molekulární medicíně III – proteomika (dvojrozměrná elektroforéza, hmotnostní spektrometrie, proteinové čipy), využití proteomiky v diagnostice
 • 6. Molekulární epidemiologie – definice a vymezení oboru, definice a charakterizace jednotlivých tříd biomarkerů, identifikace molekulárních rizikových faktorů vzniku a rozvoje onemocnění, analýza vztahu molekulárních faktorů a vlivů prostředí na rozvoj onemocnění
 • 7. Molekulární diagnostika – příklady z klinické genetiky, z onkologii, z mikrobiologie, z reprodukční medicíny, z forenzní medicíny, z nutričního poradenství
 • 8. Molekulární farmakologie I – principy cílené léčby – monoklonální protilátky – příprava monoklonálních protilátek a rekombinantních proteinů, nízkomolekulární inhibitory, příklady cílené léčby z oblasti onkologie, individualizovaná medicína pro pacienty s nádorovým onemocněním na základě molekulárně-biologických vlastností nádoru, pojmy prognóza a predikce, parametry přežití, léčebná odpověď, časný záchyt onemocnění
 • 9. Molekulární farmakologie II – vývoj nových léčiv = identifikace a validace nových molekulárních cílů, vysokokapacitní screening, racionální design, tkáňové kultury, transgenní zvířecí modely, poměr rizik a prospěchu, ekonomická a etická hlediska při výběru identifikovaných cílů a vývoji nových léčiv, úvod do klinického hodnocení léčiv
 • 10. Molekulární farmakologie III – moderní přístupy – genová terapie, moderní transportní systémy léčiv (lipozomy, imunoglobuliny, nanočástice a supramolekulární systémy)
 • 11. Buněčná terapie – terapeutické využití kmenových buněk, tkáňové inženýrství, imunoterapie
 • 12. Bioetika a transfer technologií v molekulární medicíně
Literatura
  doporučená literatura
 • Ondřej Slabý (Ed.) Molekulární medicína, Galén, 2015, 598 str.
Výukové metody
Teoretické přednášky.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Informace učitele
Doporučená studijní literatura
Ondřej Slabý (Ed.) Molekulární medicína, Galén, 2015, 598 str.
R.J. Trent (Ed.) Molecular Medicine: Genomics to Personalized Healthcare. Academic Press, 4. Edition (2012), 346pp
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/C7188