C7010 Oborový seminář z biochemie I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C7010/01: Po 15:00–16:50 C05/114, J. Lochman
C7010/02: Út 13:00–14:50 C05/114, J. Lochman
C7010/03: St 13:00–14:50 C02/211, M. Fojtová, J. Havliš
C7010/04: Čt 14:00–15:50 B11/205, K. Kubíček, L. Žídek
Předpoklady
Pro studenty 1. ročníku magisterského studia programu Biochemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavními cíle semináře je sdílení nejnovějších poznatků týkajících se studia Biochemie a další prohloubení a procvičení schopnosti práce s anglickou literaturou, prohloubení prezentačních dovedností a vědeckých komunikačních schopností studenta. V rámci semináře studenti vystupují s anglickými prezentacemi týkajícími se jejich dosavadních vědeckých výsledků dosažených v rámci vypracovávání bakalářské závěrečné práce na jednotlivých pracovištích, zahrnující sdílení informací o situaci v oboru a diskuse o použitých metodikách a přístupech. Dále si studenti připravují v rámci semináře referáty týkající se nejnovějších poznatků prezentovaných v prestižních časopisech.
Výstupy z učení
Na konci předmětu budou studenti schopni připravovat vlastní prezentace, diskutovat nejnovější vědecké poznatky v prestižních časopisech a získají rozšířené znalosti o posledních pokrocích uskutečněných na poli věd o životě.
Osnova
  • Organizace semináře, naplánování vystoupení jednotlivých studentů.
  • Prezentace zkušeností získaných v průběhu předchozí praxe v biochemicky orientovaných laboratořích a firmách.
  • Prezentace o nejnovějších biochemických poznatcích na základě článků z vědeckých časopisů.
Literatura
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemistry. 4th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2011. xxv, 1428. ISBN 9780470917459. info
Výukové metody
semináře, příprava a prezentace 2 referátů
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
dle oboru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/C7010