C7010 Oborový seminář z biochemie I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 11:00–12:50 B11/205
Předpoklady
Pro studenty 1. ročníku magisterského studia programu Biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle semináře jsou dva: V první části studenti vystupují s prezentacemi se zkušenostmi získanými v průběhu praxe na různých biochemicky orientovaných pracovištích. Probíhá sdílení informací o situaci v daném oboru, diskuse o prováděných metodikách a přístupech. V druhé části studenti připraví a přednesou referát z vybraného článku z posledního ročníku časopisu Trends in Biochemical Sciences. Tím se účastníci semináře seznámí s nejnovějšími poznatky oboru, zároveň se procvičí v práci s anglickou odbornou literaturou a prohloubí si prezentační a komunikační schopnosti.
Osnova
  • Organizace semináře, naplánování vystoupení jednotlivých studentů.
  • Prezentace zkušeností získaných v průběhu předchozí praxe v biochemicky orientovaných laboratořích a firmách.
  • Referáty o nejnovějších biochemických poznatcích na základě článků z časopisu Trends in Biochemical Sciences.
Literatura
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2004. xv, 1591. ISBN 0471417610. info
Výukové metody
semináře, příprava a prezentace 2 referátů
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
dle oboru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.