C7010 Oborový seminář z biochemie I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (cvičící)
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C7010/01: Po 11:00–12:50 C05/114, J. Lochman
C7010/02: Po 15:00–16:50 C05/114, J. Lochman
C7010/03: St 13:00–14:50 C02/211, M. Fojtová, J. Havliš
C7010/04: Čt 14:00–15:50 B11/205, L. Žídek
Předpoklady
Pro studenty 1. ročníku magisterského studia programu Biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle semináře jsou dva: V první části studenti vystupují s prezentacemi se zkušenostmi získanými v průběhu praxe na různých biochemicky orientovaných pracovištích. Probíhá sdílení informací o situaci v daném oboru, diskuse o prováděných metodikách a přístupech. V druhé části studenti připraví a přednesou referát z vybraného článku z posledního ročníku časopisu Trends in Biochemical Sciences. Tím se účastníci semináře seznámí s nejnovějšími poznatky oboru, zároveň se procvičí v práci s anglickou odbornou literaturou a prohloubí si prezentační a komunikační schopnosti.
Výstupy z učení
Hlavními cíli semináře jsou: samostatné prezentace studentů (připravené v PowerPointu); referátové zpracování přehledných článků; informace z odborné literatury o nových výsledcích a vývoji ve specifických oblastech oboru biochemie.
Osnova
  • Organizace semináře, naplánování vystoupení jednotlivých studentů.
  • Prezentace zkušeností získaných v průběhu předchozí praxe v biochemicky orientovaných laboratořích a firmách.
  • Referáty o nejnovějších biochemických poznatcích na základě článků z časopisu Trends in Biochemical Sciences.
Literatura
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2004. xv, 1591. ISBN 0471417610. info
Výukové metody
semináře, příprava a prezentace 2 referátů
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
dle oboru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.