C7010 Oborový seminář z biochemie I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Pro studenty 1. ročníku magisterského studia programu Biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle semináře jsou dva: V první části studenti vystupují s prezentacemi se zkušenostmi získanými v průběhu praxe na různých biochemicky orientovaných pracovištích. Probíhá sdílení informací o situaci v daném oboru, diskuse o prováděných metodikách a přístupech. V druhé části studenti připraví a přednesou referát z vybraného článku z posledního ročníku časopisu Trends in Biochemical Sciences. Tím se účastníci semináře seznámí s nejnovějšími poznatky oboru, zároveň se procvičí v práci s anglickou odbornou literaturou a prohloubí si prezentační a komunikační schopnosti.
Osnova
  • Organizace semináře, naplánování vystoupení jednotlivých studentů.
  • Prezentace zkušeností získaných v průběhu předchozí praxe v biochemicky orientovaných laboratořích a firmách.
  • Referáty o nejnovějších biochemických poznatcích na základě článků z časopisu Trends in Biochemical Sciences.
Literatura
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2004. xv, 1591. ISBN 0471417610. info
Výukové metody
semináře, příprava a prezentace 2 referátů
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
dle oboru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.