C7879 Zpracování experimentálních dat

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C4222 Základní lab. výpočty
C4222
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je aplikace základních procesů zpracování a vizualizace dat na konkrétní datové sady.
Výstupy z učení
Student bude schopen odstranit z dat odlehlé hodnoty, posoudit rozložení dat a provést nejvhodnější způsob vizualizace.
Osnova
  • 1. Základní charakteristiky experimentálních dat, 2. Obecný postup zpracování dat, 3.-5. Zpracování a vizualizace datových sad s binární nezávisle proměnnou, 6.-8. Zpracování a vizualizace datových sad s kategoriální nezávisle proměnnou, 9.-11. Zpracování a vizualizace datových sad se spojitou nezávisle proměnnou, 12. Shrnutí
Literatura
Výukové metody
Přednáška s konkrétními příklady, které si studenti mohou zkoušet řešit na vlastních počítačích.
Metody hodnocení
Známka vychází z úrovně zpracování cvičných datových sad.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.