EN

PřF:F4190 Úvod do fyziky hvězd. soustav - Informace o předmětu

F4190 Úvod do fyziky hvězdných soustav

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
3/1/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Dobešová (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–12:50 F3,03015
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
F4190/01: Po 14:00–14:50 F4,03017
Předpoklady
Absolvování kursu F3800 "Úvod do fyziky hvězd" v podzimním semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou pochopení základů fyziky proměnných hvězd, hvězdných soustav (dvojhvězd, hvězdokup a galaxií), mezihvězdné látky a vývoje vesmíru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen chápat fyziky proměnných hvězd, hvězdných soustav a galaxií.
Osnova
 • Fyzika dvojhvězd. Vývoj těsných dvojhvězd.
 • Fyzika proměnných hvězd. Typy proměnných hvězd, příčiny proměnnosti.
 • Hvězdokupy a hvězdné asociace. Kulové a otebřené hvězdokupy, O a T asociace.
 • Fyzika mezihvězdné látky.
 • Hvězdy v Galaxii. Stavba Galaxie, dynamika, vznik a vývoj.
 • Hvězdy a vesmír. Role hvězd ve vesmíru. Stavba a vývoj vesmíru. První a poslední hvězdy ve vesmíru.
Literatura
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk a Jiří KRTIČKA. Základy fyziky hvězd. 2005. info
 • An introduction to modern astrophysics. Edited by Bradley W. Carroll - Dale A. Ostlie. 2nd ed. San Francisco: Pearson Addison-Wesley, 2007. 1 v. (vari. ISBN 978-0-321-44284-0. info
Výukové metody
3 hodiny klasických přednášek na hvězdárně + 1 hodina cvičení, konsultace, ústní zkouška
Metody hodnocení
Předpokladem pro zkoušku je zápočet za aktivní účast na cvičení, což obnáší účast na minimálně 80 % cvičení a získání alespoň 50 % bodů ze zápočtového testu. Při zkoušce si zkoušený vylosuje dvě otázky a má 60 minut na přípravu, během níž může používat libovolné pomůcky včetně vlastních poznámek a skript. Vlastní zkouška, jež trvá 30 minut, je individuální a poměrně náročná, jejím cílem je zjistit do jaké míry zkoušený učivu porozuměl. Studenti jsou hodnoceni podle ústní zkoušky.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
L.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2000, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2018/F4190