MPV_EZTI Ekonomika životního prostředí a dopravy

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. půlsemestrální kurz. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta (50,00 %), Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta (50,00 %)
Rozvrh
Út 9. 4. 14:00–17:50 P201, Út 16. 4. 14:00–17:50 P201, Út 23. 4. 14:00–17:50 P201, Út 30. 4. 14:00–17:50 P201, Út 7. 5. 14:00–17:50 P201, Út 14. 5. 14:00–17:50 P201
Předpoklady
(! MPV_EKZP Ekonomika životního prostř. ) || (! MPV_ETIN Ek. technické infrastruktury )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a ekonomickými aspekty tvorby politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje v kontextu s dopravou.

Výstupy z učení
Na konci předmětu student bude:
 • schopen interpretovat roli, kontext a organizační strukturu politiky ochrany a tvorby životního prostředí a dopravy, včetně role veřejného a soukromého sektoru,
 • schopen interpretovat a analyzovat politické, sociální, ekonomické a manažerské aspekty vybraných specifických oblastí veřejné a dopravní politiky na životní prostředí a udržitelnost (primárně veřejných projektů v dopravě),
 • znát principy, cíle, nástroje a sektorové politiky v rámci politiky ochrany a tvorby životního prostředí a dopravy,
 • identifikovat a diskutovat souvislosti ziskového a neziskového sektoru a soukromého a veřejného sektoru vzhledem k jejich roli v ochraně životního prostředí a v dopravě,
 • odpovědět na řadu aktuálních principiálních otázek a posoudit priority ekonomického rozvoje včetně udržitelnosti, ochrany klimatu, sociální inkluze, dopravní obsluhy území apod.
 • Osnova
  • Předmět bude probíhat ve druhé polovině semestru v šesti blocích, které budou obsahovat následující témata:

  • Ekologie a ekonomie - úvod do teorie environmentální a dopravní politiky a dopravní a environmentální ekonomie. Ekologie, ekonomie a doprava - kontext, vztahy a problémy. Udržitelný rozvoj a jeho nástroje a cíle (politické, sociální a ekonomické aspekty ochrany ŽP ve vztahu k dopravě).

  • Doprava, energetika a životní prostředí v číslech - ČR a EU (OECD)

  • Veřejné investice do ochrany životního prostředí a dopravy, hodnocení efektivnosti. Ekonomické nástroje v ochraně a tvorbě životního prostředí a v dopravě.

  • Udržitelná doprava a udržitelná města. Ochrana ovzduší a klimatu a doprava - ekonomické souvislosti. Oceňování netržních dopadů.

  • Organizace, instituce a občan a jejich vliv a role v ochraně a tvorbě životního prostředí a v dopravě.

  • Problémové okruhy - co nás pálí. Ekonomie a ekologie - nepřátelé nebo spojenci? Příklad těžby lithia pro rozvoj elektromobility aj.

   Náplní seminářů bude diskuse případových studií k dané problematice s vyučujícími a experty z praxe.
  Literatura
   povinná literatura
  • WIESMETH, Hans. Environmental economics : theory and policy in equilibrium. Edited by Judith Marquardt. Heidelberg: Springer. xix, 307. ISBN 9783642245138. 2012. info
  • COLE, Stuart. Applied transport economics : policy, management & decision making. 3rd ed. London: Kogan Page. xiv, 449. ISBN 074944102X. 2005. info
  • SLAVÍKOVÁ, Lenka, Eliška VEJCHODSKÁ a Jan SLAVÍK. Ekonomie životního prostředí : teorie a politika. 1 vyd. Praha: Alfa nakladatelství. 287 s. ISBN 9788087197455. 2012. info
  • HIBBS, John. Transport economics & policy : a practical analysis of performance, efficiency and marketing objectives. 1st ed. London: Kogan Page. 240 s. 2003. info
   doporučená literatura
  • CRABBÉ, Ann a Pieter LEROY. The handbook of environmental policy evaluation. 1st ed. London: Earthscan. xviii, 202. ISBN 9781844076185. 2009. info
  • BUTTON, Kenneth John. Transport economics. 3rd ed. Cheltenham, UK: Edward Elgar. x, 511. ISBN 9781840641912. 2010. info
  • CYRANI, Pavel. Environmentální ekonomie a politika : výukové případové studie. Edited by Petr Šauer - Aleš Lisa. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, katedra ekonomiky životního prostředí. 447 s. ISBN 9788087076088. 2007. info
  • SOUKOPOVÁ, Jana, Eduard BAKOŠ, Marie DOLEŽELOVÁ, Barbora KAPLANOVÁ, Viktor KULHAVÝ a Jarmila BERÁNKOVÁ. Ekonomika životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 330 s. ISBN 978-80-210-5644-2. 2011. info
  Výukové metody
  Předmět je vyučován v druhé polovině semestru formou diskusních přednášek spojených se semináři v šesti blocích.

  V rámci bloků jsou probírána hlavní témata tohoto výukového kurzu, která jsou následně diskutována se zaměřením na aktuální otázky.

  V jednotlivých blocích vystupují externí odborníci z praxe, kteří se studenty aktivně diskutují probíraná témata a případové studie.

  Diskuse jsou bodované a jsou součástí celkového hodnocení.

  Metody hodnocení
  Předmět je ukončen ústní zkouškou. Studenti jsou hodnoceni průběžně na základě bodovaných diskusí k jednotlivým tématům v blocích, které probíhají jak v týmech, tak samostatně (více informací interaktivní osnova). Studenti, kteří získají z průběžného hodnocení známku A nebo B nemusí ke zkoušce.

  Studenti, kteří absolvovali podobný kurs v zahraničí nebo jsou část výuky v zahraničí mohou žádat o uznání celého kursu nebo části kursu a budou posuzováni individálně.
  Informace učitele
  Předmět je vyučován každoročně. Předmět bude vyučován v případě zápisu 10 a více studentů. Předmět je vyučován půlsemestrálně v druhé polovině semestru.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován více individuálně, příp. blokovou formou.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/MPV_EZTI