EN

PřF:Z6010 Geografie Světového oceánu - Informace o předmětu

Z6010 Geografie Světového oceánu

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 15:00–16:50 Z3,02045
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - MA ) || PROGRAM ( N - BI ) || PROGRAM ( N - CH ) || KREDITY_MIN ( 75 )
Nezbytnou podmínkou je absolvování předmětu Fyzická geografie, absolvování předmětu Hydrologie je výhodou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 44 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 21/44, pouze zareg.: 1/44
Mateřské obory
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Moře a oceány jsou nedílnou součástí života na naší planetě. Třebaže je Česká republika vnitrozemským státem, hrají moře a oceány v našem životě významnou roli, např. tím, že ovlivňují počasí. Cílem předmětu je přispět k poznání přírody Světového oceánu, jeho využívání i nezbytné ochraně životního prostředí oceánů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat roli světového oceánu na Zemi
- shrnout důležité charakteristiky reliéfu mořského dna
- vysvětlit vlastnosti mořské vody a jejich úlohu v klimatickém systému Země
- charakterizovat vznik a vlastnosti mořských proudů
- popsat biologické vlastnosti mořského prostředí
- identifikovat vliv lidské společnosti na oceány a moře
Osnova
 • 1. Definice a členění oceánografie.
 • 2. Stručné dějiny oceánografie
 • 3. Rozdělení vodstva na Zemi. Členění světového oceánu. Pojmenování oceánů a moří.
 • 4. Morfometrická a geomorfologická charakteristika mořského dna.
 • 5. Fyzikální a chemické vlastnosti mořské vody.
 • 6. Pohyby mořské vody.
 • 7. Oceánské a mořské proudy.
 • 8. Biologické poměry světového oceánu.
 • 9. Regionální geografie oceánů a moří.
 • 10. Využití bohatství světového oceánu.
 • 11. Znečištění moří a pobřeží.
Literatura
 • THURMAN, Harold V. a Alan P. TRUJILLO. Oceánografie : [tajemný svět moří a oceánů]. Translated by Adam Petrusek. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2005. viii, 479. ISBN 8025103536. info
 • Oceán : poslední divočina světa. Edited by Fabien Cousteau, Translated by Martin Anděra. V Praze: Knižní klub, 2007. 512 s. ISBN 9788024218762. info
 • THURMAN, Harold V. Essentials of oceanography. 3rd ed. Columbus: Merrill Publishing Company, 1990. 398 s. ISBN 0-675-21117-4. info
 • JANSKÝ, Bohumír. Geografie moří a oceánů. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 1992. 138 s. info
 • KUKAL, Zdeněk. Základy oceánografie. 2. vyd. Praha: Academia, 1990. 590 s. ISBN 8020003134. info
Výukové metody
Přednáška je doplňována videoprojekcí k jednotlivým tématům. V ISu je zřízena Interaktivní osnova k předmětu a Odpovědník.
Metody hodnocení
Průběžné jsou zjišťovány znalosti studentů k jednotlivým tematickým celkům prostřednictvím autotestování a výsledky testování slouží jako podklad k hodnocení.
Informace učitele
http://www.herber.kvalitne.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2001, jaro 2004, podzim 2005, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2018/Z6010