BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Silvie Bilková (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
Mgr. Markéta Kovaříková (přednášející)
Mgr. Eva Lukáčová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Erika Putnová (přednášející)
Mgr. Petra Stejskalová (přednášející)
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Barnová (cvičící)
Mgr. Markéta Oplatková Plocková (cvičící)
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (pomocník)
Garance
Ing. Mgr. Blanka Pojslová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI3A/01: Út 12:00–13:50 S402, B. Pojslová
BPJ_JI3A/02: Út 14:00–15:50 S402, B. Pojslová
BPJ_JI3A/03: St 10:00–11:50 S402, B. Pojslová
BPJ_JI3A/04: Čt 12:00–13:50 S402, E. Punčochářová
BPJ_JI3A/05: St 14:00–15:50 S306, E. Lukáčová
BPJ_JI3A/06: St 16:00–17:50 S306, E. Lukáčová
BPJ_JI3A/07: Út 14:00–15:50 S306, E. Lukáčová
BPJ_JI3A/08: Čt 12:00–13:50 S301, L. Václavík
BPJ_JI3A/09: St 12:00–13:50 S311, L. Václavík
BPJ_JI3A/10: Čt 8:00–9:50 S314, M. Kovaříková
BPJ_JI3A/11: St 12:00–13:50 S306, E. Punčochářová
BPJ_JI3A/12: St 10:00–11:50 S306, E. Punčochářová
BPJ_JI3A/13: St 16:00–17:50 S401, P. Stejskalová
BPJ_JI3A/14: Po 10:00–11:50 S401, J. Hrbáčková
BPJ_JI3A/15: St 10:00–11:50 S401, J. Hrbáčková
BPJ_JI3A/16: St 12:00–13:50 S401, P. Stejskalová
BPJ_JI3A/17: St 14:00–15:50 S401, P. Stejskalová
BPJ_JI3A/18: St 8:00–9:50 S305, E. Putnová
BPJ_JI3A/19: St 10:00–11:50 S311, E. Putnová
BPJ_JI3A/20: St 14:00–15:50 S402, E. Putnová
BPJ_JI3A/21: St 10:00–11:50 S310, S. Bilková
BPJ_JI3A/22: Čt 10:00–11:50 S314, M. Kovaříková
BPJ_JI3A/23: Út 14:00–15:50 S301, M. Kovaříková
BPJ_JI3A/24: Út 16:00–17:50 S402
Předpoklady
( BPJ_JI2A Jazyk I/2 - A )
Úspěšné absolvování předmětu BPJ_JI2A (PJI2A).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 450 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 394/450, pouze zareg.: 6/450
Mateřské obory/plány
předmět má 44 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na kurzy BPJ_JI1A a BPJ_JI2A a cyklicky se v něm rozšiřují již probraná témata. Přidávají se nová témata ze specializovanějších oblastí a všechny základní dovednosti se dále diverzifikují.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by měli být studenti schopni:
- aplikovat získanou odbornou slovní zásobu při hraní rolí, simulaci vyjednávání a při obchodních jednáních
- se vyjadřovat přesně jak po formální a tak stylistické stránce
- číst a rozumět středně obtížnému odbornému autentickému textu
Osnova
 • Během semestru budou probrána následující témata, vycházející z lekcí 11 až 13 používané učebnice: 1. U11 Quality
 • 2. U11 Quality
 • 3. Writing a joint report
 • 4. U12 Economics
 • 5. U12 Economics
 • 6. Joint presentations
 • 7. Joint Presentations
 • 8. U12 Economics
 • 9. U13 International Trade
 • 10. U13 International Trade
 • 11. U13 International Trade
 • 12. Credit test
Literatura
  povinná literatura
 • ASHFORD, Stephanie a Tom SMITH. Business proficiency : Wirtschaftsenglisch für Hochschule und Beruf : mit interaktiver Medien-DVD. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett, 2009. 304 s. ISBN 9783128000213. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zápočtem. Požadavky na udělení zápočtu jsou následující:
- 80% aktivní účast na seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadávaných úkolů)
- plnění průběžných úkolů
- 60% úspěšnost u zápočtového testu
- týmová prezentace
- vypracování zprávy v zadaném rozsahu formou týmové práce
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI3A.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BPJ_JI3A