ZX401 Klimatické změny

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 20 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 26 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/26, pouze zareg.: 0/26
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu by studenti měli být schopni: Porozumět a vysvětlit základní faktory určující globální klima (skleníkový efekt,změnu oslunění, distribuce tepla v atmosféře a oceánech, atd.) Vysvětlit a diskutovat o změně klimatu, která se očekává v příštích stoletích a vlivu člověka. Na obecné úrovni pochopit a vysvětlit lokální dopady v různých částech světa. Na obecné úrovni pochopit a vysvětlit adaptační a mitigační strategie a současná mezinárodní jednání a smlouvy (Kyotský protokol a další).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by studenti měli být schopni porozumět a vysvětlit základní faktory určující změnu klimatu
Osnova
 • 1. Klimatický systém - části, vazby
 • 2. Atmosféra - složení, procesy
 • 3. Klimatologická data (přehled dostupných dat, práce s daty)
 • 4. Skleníkový efekt atmosféry - princip, změny
 • 5. Klimatické modely - práce s jednoduchým modelem
 • 6. Uhlíkový cyklus
 • 7. Paleoklimatologie a historická klimatologie
 • 8. Klima kvartéru a vybraná klimatická kolísání
 • 9. Nedávné, současné a očekávané dopady klimatických změn
 • 10. Koncepce, konference a dohody týkající se klimatických změn
 • 11. Možnosti mitigace a adaptace na klimatické změny
 • 12. Změna klimatu jako ekonomický a politický problém
Literatura
  povinná literatura
 • MASSON-DELMOTTE, V. a kol. Climate Change 2021. The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. 41
  doporučená literatura
 • MŽP. Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Praha, online, 113.
 • PŘIBYLA, O., ZÁKOPČANOVÁ, K., PECHNÍK, O. Atlas klimatické změny. Změny v atmosféře a rizika oteplování. Online, 34. ISBN 978-80-88212-36-2
 • MASSON-DELMOTTE, V. a kol. Climate Change 2021. The Physical Science Basis. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. 3949
 • STERN, N. H. The economics of climate change : the Stern review. 1st pub. New York: Cambridge University Press, 2007. xix, 692. ISBN 9780521700801. URL info
 • KALVOVÁ, Jaroslava. Scénáře změny klimatu na území České republiky a odhady dopadů klimatické změny na hydrologický režim, sektor zemědělství, sektor lesního hospodářství a na lidské zdraví v ČR. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2002. viii, 141. ISBN 8086690016. info
 • HOUGHTON, John Theodore. The physics of atmospheres. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. xv, 320. ISBN 0521011221. info
 • KALVOVÁ, Jaroslava a Bedřich MOLDAN. Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1996. 161 s. ISBN 8071843156. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, čtení doplňujících textů jako příprava na cvičení
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022.