ZX401 Klimatické změny

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
Geografický ústav – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 2. až Ne 26. 5. Po 8:00–9:50 A,01026
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ZX401/01: Po 19. 2. až Ne 26. 5. Čt 11:00–11:50 Z3,02045, J. Burianová, L. Dolák
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 20 ) && ! CORE027 Klimatické změny - příčiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 26 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/26, pouze zareg.: 0/26
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu by studenti měli být schopni: Porozumět a vysvětlit základní faktory určující globální klima (skleníkový efekt,změnu oslunění, distribuce tepla v atmosféře a oceánech, atd.) Vysvětlit a diskutovat o změně klimatu, která se očekává v příštích stoletích a vlivu člověka. Na obecné úrovni pochopit a vysvětlit lokální dopady v různých částech světa. Na obecné úrovni pochopit a vysvětlit adaptační a mitigační strategie a současná mezinárodní jednání a smlouvy (Kyotský protokol a další).
Výstupy z učení
Studující bude schopen po absolvování kurzu
- popsat základní principy fungování klimatického systému
- dát probíhající změnu do kontextu klimatických změn v minulosti
- vysvětlit a diskutovat o změně klimatu, která se očekává v příštích desetiletích a vlivu člověka
- pochopit a vysvětlit lokální dopady v různých částech světa
- pochopit a vysvětlit adaptační a mitigační strategie a současná mezinárodní jednání a smlouvy
- identifikovat tzv. mýty o klimatu
- najít relevantní informace k tématu
- předat nabyté informace vhodnou formou žákům středních škol
Osnova
 • 1. Klimatický systém - části, vazby
 • 2. Atmosféra - složení, procesy, data
 • 3. Skleníkový efekt atmosféry - princip, změny
 • 4. Uhlíkový cyklus
 • 5. Klimatické modely, klimatické scénáře
 • 6. Paleoklimatologie, historická klimatologie a změny klimatu v minulosti
 • 7. Klima kvartéru a vybraná klimatická kolísání
 • 8. Nedávné a současné dopady klimatických změn
 • 9. Změny klimatu v ČR a očekávané dopady ve světě
 • 10. Koncepce, konference a dohody týkající se klimatických změn
 • 11. Možnosti mitigace a adaptace na klimatické změny
 • 12. Nejistoty, rizika a problematika spojená se změnami klimatu
Literatura
  povinná literatura
 • MASSON-DELMOTTE, V. a kol. Climate Change 2021. The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. 41
  doporučená literatura
 • PŘIBYLA, O., ZÁKOPČANOVÁ, K., PECHNÍK, O. Atlas klimatické změny. Změny v atmosféře a rizika oteplování. Online, 34. ISBN 978-80-88212-36-2
 • MŽP. Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Praha, online, 113.
 • MASSON-DELMOTTE, V. a kol. Climate Change 2021. The Physical Science Basis. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. 3949
 • MAREK, Michal V. Klimatická změna - příčiny, dopady a adaptace. Vydání první. Praha: Academia, 2022, xii, 350. ISBN 9788020033628. info
 • STERN, N. H. The economics of climate change : the Stern review. 1st pub. New York: Cambridge University Press, 2007, xix, 692. ISBN 9780521700801. info
 • HOUGHTON, John Theodore. The physics of atmospheres. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, xv, 320. ISBN 0521011221. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, představení a vyzkoušení různých forem výukových aktivit
Metody hodnocení
ústní zkouška, jejíž součástí je vysvětlení vybraného klimatického mýtu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/ZX401