Statistika a analýza dat (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PřF:M5120 Lineární statistické modely I • 100 %
PřF:M5160 Obyčejné diferenciální rovnice I • 100 %
PřF:M5444 Markovské řetězce • 100 %
PřF:M51XX Bakalářská práce 1 • 83 %
PřF:M5180 Numerické metody II • 67 %
PřF:M5140 Teorie grafů • 50 %
PřF:M3130 Lineární algebra a geometrie III • 33 %
FF:AJ91010 Angličtina pro neanglisty • 17 %
FF:ROM1BIJ01 Italština I (pro neitalštináře) • 17 %
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 17 %
PřF:JAM03 Angličtina pro matematiky III • 17 %
PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu • 17 %
PřF:M8230 Diskrétní deterministické modely • 17 %
FI:IB113 Úvod do programování a algoritmizace • 17 %
FI:PV019 Geografické informační systémy • 17 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 17 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 17 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 17 %
6. semestr
PřF:M6130 Výpočetní statistika • 100 %
PřF:M6120 Lineární statistické modely II • 86 %
PřF:MSZZ_BN Bakalářská státní závěrečná zkouška z neučitelské matematiky • 71 %
PřF:M61XX Bakalářská práce 2 • 71 %
PřF:M6150 Funkcionální analýza I • 71 %
PřF:M6444 Stochastické modely markovského typu • 29 %
FF:ROM1BIJ02 Italština II (pro neitalštináře) • 14 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 14 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
PřF:M0160 Optimalizace • 14 %
PřF:M2120 Finanční matematika I • 14 %
PřF:M51XX Bakalářská práce 1 • 14 %
PřF:M6110 Pojistná matematika • 14 %
PřF:M8DM1 Data mining I • 14 %
PřF:M9211 Bayesovské metody • 14 %
FI:PV063 Aplikace databázových systémů • 14 %
PdF:NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3 • 14 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 14 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 14 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 14 %
ESF:MPM_VSVS Výpočetní systémy ve statistice • 14 %

Údaje byly předpočítány: 1. 10. 2022 11:39

Všechny obory fakulty