Jak byly údaje získány.

Analytický chemik - manažer chemické laboratoře (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PřF:C1100 Laboratorní technika • 100 %
PřF:C3100 Analytická chemie I • 100 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 100 %
PřF:C3110 Analytická chemie I - seminář • 88 %
PřF:C3181 Biochemie I • 88 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 88 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 75 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 63 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 50 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 38 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 38 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 38 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 38 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
FF:PJ_03 Polština pro začátečníky • 13 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 13 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 13 %
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 13 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 13 %
PřF:C6140 Optimalizace a hodnocení analytických metod • 13 %
PřF:C7041 Molekulová spektrometrie • 13 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 13 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 13 %
PdF:RJ2BP_RZS3 Ruština pro začátečníky 3 • 13 %
PdF:XBIK02 Práce s přírodninami 1 • 13 %
FSpS:P964 Tělesná výchova – Balet • 13 %
FSpS:P979 Tělesná výchova – Badminton • 13 %
FSpS:P9907 Tělesná výchova – Funkční trénink • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovny • 13 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 13 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 13 %
4. semestr
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 75 %
PřF:C3705 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři • 75 %
PřF:C3706 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři - cvičení • 75 %
PřF:C6140 Optimalizace a hodnocení analytických metod • 75 %
PřF:C6160 Analytická chemie II - seminář • 75 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 63 %
PřF:C4182 Biochemie II • 50 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 50 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 38 %
PřF:C4310 Chemie životního prostředí II - Zdroje znečištění, složky prostředí a jejich znečištění - technosféra, atmosféra • 38 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 25 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 25 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 25 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 25 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 13 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 13 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 13 %
PřF:C5120 Počítače v chemii a chemometrie • 13 %
PřF:C5140 Počítače v chemii a chemometrie - cvičení • 13 %
PřF:C5145 Management kvality v bioanalytické laboratoři • 13 %
PřF:C7021 Separační metody A • 13 %
PřF:C7041 Molekulová spektrometrie • 13 %
PřF:C8995 Týmová práce, komunikace a řízení • 13 %
PřF:C9500 Užitá chemie • 13 %
FSpS:P979 Tělesná výchova – Badminton • 13 %
2. ročník
5. semestr
PřF:C5140 Počítače v chemii a chemometrie - cvičení • 100 %
PřF:C5145 Management kvality v bioanalytické laboratoři • 100 %
PřF:C5120 Počítače v chemii a chemometrie • 91 %
PřF:C5355 Analytická chemie III - seminář • 91 %
PřF:C5350 Analytická chemie III • 82 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 82 %
PřF:C5190 Instrumentální analytická chemie - praktikum • 73 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 64 %
PřF:C8995 Týmová práce, komunikace a řízení • 55 %
PřF:C5000 Samostatný projekt z chemie • 45 %
PřF:C6230 Klinická biochemie - cvičení • 36 %
PřF:C6220 Klinická biochemie • 27 %
PřF:C9500 Užitá chemie • 27 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 27 %
PřF:XV004 Od nápadu k podnikání • 27 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 27 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 18 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 18 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 18 %
PřF:C7895 Hmotnostní spektrometrie biomolekul • 18 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 18 %
6. semestr
PřF:C2105 Počítač v analytické laboratoři • 100 %
PřF:C6012 Bakalářský seminář • 91 %
PřF:CZBMCL Státní závěrečná bakalářská zkouška v oboru Analytický chemik - manažer chemické laboratoře • 82 %
PřF:C6013 Bakalářská práce z chemie • 82 %
PřF:C3700 Jakost v analytické laboratoři • 55 %
PřF:C2102 Výpočetní technika II • 18 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 18 %
PřF:C6300 Optická a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem • 18 %

Analytický chemik - manažer chemické laboratoře (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1240 Fyzika pro chemiky I • 100 %
PřF:F1241 Fyzika pro chemiky I, seminář • 100 %
PřF:M1010 Matematika I • 100 %
PřF:M1020 Matematika I - seminář • 100 %
PřF:C1020 Obecná chemie • 90 %
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 90 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 90 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 90 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 70 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 20 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 20 %
2. semestr
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:F2090 Fyzika pro chemiky II • 100 %
PřF:F2091 Fyzika pro chemiky II, seminář • 100 %
PřF:M2010 Matematika II • 100 %
PřF:M2020 Matematika II - seminář • 100 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 89 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 89 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 89 %
PřF:F2210 Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory • 78 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 33 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 22 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 22 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 22 %
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 11 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 11 %
PřF:C6160 Analytická chemie II - seminář • 11 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 11 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 11 %
FI:VB006 Panorama fyziky II • 11 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C1100 Laboratorní technika • 100 %
PřF:C3100 Analytická chemie I • 100 %
PřF:C3110 Analytická chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 100 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 100 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 100 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 80 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 80 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 60 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 40 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 40 %
PřF:E0320 Udržitelný rozvoj - největší výzva současnosti? • 40 %
PřF:XV004 Od nápadu k podnikání • 40 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 20 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 20 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 20 %
PřF:E1020 Soft-skills I - Počítačová gramotnost • 20 %
PřF:E3020 Soft-skills III - Vědecké myšlení • 20 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 20 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 20 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 20 %
4. semestr
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 100 %
PřF:C3705 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři • 100 %
PřF:C3706 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři - cvičení • 100 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 100 %
PřF:C6005 Projekty a bakalářské práce • 100 %
PřF:C6140 Optimalizace a hodnocení analytických metod • 100 %
PřF:C6160 Analytická chemie II - seminář • 100 %
PřF:C7041 Molekulová spektrometrie • 100 %
ESF:BPH_POEK Podniková ekonomika • 100 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 60 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 40 %
PřF:E6050 Osud toxických látek v prostředí • 40 %
PřF:E6051 Osud toxických látek v prostředí - cvičení • 40 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 40 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 20 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 20 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 20 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 20 %
FSpS:P933 Tělesná výchova - Kondiční box • 20 %
FSpS:P971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova • 20 %

Antropologie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
PřF:BI3060 Obecná genetika • 100 %
3. semestr
PřF:BI3181 Fyziologie I • 100 %
PřF:BI3181C Fyziologie I cvičení • 100 %
PřF:BI3233C Anatomie pro antropology III cvičení • 100 %
PřF:BI3301 Seminář III • 100 %
PřF:BI7351 Metody antropologie I. • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:LFMA011P Mikroskopická anatomie - přednáška • 100 %
PřF:BI3233 Anatomie pro antropology III • 95 %
PřF:BI5110 Antropologie středověku • 95 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 36 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 32 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 23 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 18 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %
2. ročník
4. semestr
PřF:BI1221 Dějiny antropologického myšlení • 100 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 100 %
PřF:BI4132 Exkurze I • 100 %
PřF:BI4182 Fyziologie II • 100 %
PřF:BI4182C Fyziologie II cvičení • 100 %
PřF:BI4302 Seminář IV • 100 %
PřF:BI6460 Antropologie novověku • 100 %
PřF:BI8352 Metody antropologie II • 100 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 86 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 62 %
PřF:BI8145 Základy dentální antropologie • 29 %
PřF:BI8145C Základy dentální antropologie cvičení • 29 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 29 %
PřF:BI2223 Antropologie a moderní trendy v biologii • 19 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 14 %
5. semestr
PřF:BI5301 Seminář V • 100 %
PřF:BI5402 Dermatoglyfika • 100 %
PřF:MAS01 Aplikovaná statistika I • 98 %
PřF:MAS10C Aplikovaná statistika I - cvičení pro antropology • 98 %
PřF:BI6868 Evoluce kosterní soustavy člověka • 95 %
PřF:BI4502 Bakalářská práce I • 90 %
PřF:BI3434 Zpracování výzkumných dat v antropologii • 85 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 80 %
PřF:BI5555 Praktikum k závěrečné práci pro antropology • 73 %
PřF:BI5201 Humánní osteologie • 30 %
PřF:BI7851 Antropologie etnicity • 15 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 15 %
LF:VLET0311P Výběrové přednášky z embryologie a teratologie • 13 %
PřF:BI7360 Další metody v historické antropologii • 13 %
3. ročník
6. semestr
PřF:BI6302 Seminář VI • 100 %
PřF:BI6502 Terénní cvičení I • 100 %
PřF:MAS02 Aplikovaná statistika II • 100 %
PřF:MAS20C Aplikovaná statistika II - cvičení pro antropology • 100 %
PřF:BI2223 Antropologie a moderní trendy v biologii • 87 %
PřF:BI6100 Bakalářská práce II • 74 %
PřF:BI6085 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Antropologie • 71 %
PřF:BI4502 Bakalářská práce I • 11 %

Antropologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1071 Seminář I • 100 %
PřF:BI1251 Úvod do antropologie I • 100 %
PřF:BI1231C Anatomie pro antropology I - cvičení • 96 %
PřF:BI3170 Antropologie pravěku • 96 %
PřF:BI3200 Základy vědecké práce • 96 %
PřF:BI1231 Anatomie pro antropology I. • 93 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 93 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 80 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 61 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 48 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 41 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 24 %
2. semestr
PřF:BI2072 Seminář II • 100 %
PřF:BI2120 Cytologie, histologie, embryologie • 100 %
PřF:BI2251 Úvod do antropologie II • 100 %
PřF:BI2424 Metody terénního výzkumu • 100 %
PřF:BI4260 Antropologie starověku • 100 %
PřF:BI2232 Anatomie pro antropology II • 91 %
PřF:BI2232C Anatomie pro antropology II cvičení • 91 %
PřF:BI2120C Cytologie, histologie, embryologie cvičení • 51 %
PřF:BI2120S Cytologie, histologie, embryologie seminář • 47 %
PřF:BI7879 Antropologie obecná II: antropologie sociokulturní • 44 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 20 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 18 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 11 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI3181 Fyziologie I • 100 %
PřF:BI3181C Fyziologie I cvičení • 100 %
PřF:BI3233C Anatomie pro antropology III cvičení • 100 %
PřF:BI3301 Seminář III • 100 %
PřF:BI5110 Antropologie středověku • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:BI7351 Metody antropologie I. • 95 %
PřF:BI3233 Anatomie pro antropology III • 91 %
PřF:LFMA011P Mikroskopická anatomie - přednáška • 86 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 50 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 27 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 23 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 23 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Fit hodina • 18 %
PřF:BI8710 Ochrana přírody • 14 %
4. semestr
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 100 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 100 %
PřF:BI4182 Fyziologie II • 100 %
PřF:BI4182C Fyziologie II cvičení • 100 %
PřF:BI4302 Seminář IV • 100 %
PřF:BI6460 Antropologie novověku • 100 %
PřF:BI1221 Dějiny antropologického myšlení • 94 %
PřF:BI8352 Metody antropologie II • 94 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 50 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 50 %
PřF:BI7879 Antropologie obecná II: antropologie sociokulturní • 22 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 17 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 17 %
PřF:BI2232 Anatomie pro antropology II • 11 %
PřF:BI2232C Anatomie pro antropology II cvičení • 11 %
PřF:BI8145 Základy dentální antropologie • 11 %
PřF:BI8145C Základy dentální antropologie cvičení • 11 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 11 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 11 %

Aplikovaná a environmentální geologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PřF:G1101 Základy geofyziky • 100 %
PřF:G1011 Úvodní geologické soustředění • 91 %
PřF:G1021 Geologie dynamická • 91 %
PřF:G1081 Paleontologie • 91 %
PřF:G1061 Mineralogie • 86 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 86 %
PřF:JAG01 Angličtina pro geology I • 64 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 50 %
PřF:G0101 Školení BOZP a PO pro geology • 41 %
2. semestr
PřF:G2031 Praktické geologické cvičení • 89 %
PřF:G3021 Petrografie • 89 %
PřF:G4101 Strukturní geologie a geotektonika • 89 %
PřF:G5081 Geochemie • 89 %
PřF:G3061 Historická a stratigrafická geologie • 84 %
PřF:G1141 Optická mikroskopie v geologii • 79 %
PřF:JAG02 Angličtina pro geology II • 63 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 37 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 21 %
PřF:G5301 Matematická geologie • 11 %
PřF:G7741 Terénní cvičení z mineralogie a geologie východní části Českomoravské vrchoviny • 11 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
PdF:RJ_KRR Kapitoly z ruských reálií • 11 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 11 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:G3081 Metody praktické geologie a geologického mapování • 78 %
PřF:G8271 Pěší geologická exkurze do okolí Brna • 78 %
PřF:G2101 Hydrogeologie • 67 %
PřF:G2121 Inženýrská geologie • 67 %
PřF:G5061 Ložisková geologie • 67 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 56 %
PřF:G4121 Kvartérní geologie • 56 %
PřF:G6661 Gems and their deposits • 33 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 22 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 22 %
FF:CJVSEO Mluvený projev ve španělštině • 11 %
FF:RJ_01 Ruština pro neruštináře I • 11 %
FF:ROM1BPO01 Portugalština I (pro neportugalštináře) • 11 %
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 11 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 11 %
PřF:E0320 Udržitelný rozvoj - největší výzva současnosti? • 11 %
PřF:E0330 Správná laboratorní praxe • 11 %
PřF:GA171 Praktická gemologie • 11 %
PřF:G0101 Školení BOZP a PO pro geology • 11 %
PřF:G1011 Úvodní geologické soustředění • 11 %
PřF:G1021 Geologie dynamická • 11 %
PřF:G1061 Mineralogie • 11 %
PřF:G1081 Paleontologie • 11 %
PřF:G1141 Optická mikroskopie v geologii • 11 %
PřF:G3021 Petrografie • 11 %
PřF:G3061 Historická a stratigrafická geologie • 11 %
PřF:G3101 Základy zpracování geologických dat • 11 %
PřF:G4101 Strukturní geologie a geotektonika • 11 %
PřF:G5081 Geochemie • 11 %
PřF:G5131 Geoarcheologie pro geology • 11 %
PřF:G9751 Granity a kontinentální kůra • 11 %
PřF:JAG01 Angličtina pro geology I • 11 %
PřF:JAG02 Angličtina pro geology II • 11 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %
PřF:JSP01 Španělština pro přírodovědce 1 • 11 %
PřF:ZX3090 Základy humánní geografie pro negeografy • 11 %
PřF:ZX404 Úvod do tajemství map a GIS - online • 11 %
FI:PA017 Software Engineering II • 11 %
FI:PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I • 11 %
FI:PV165 Procesní řízení • 11 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 11 %
PdF:RJ1045 Ruské reálie a kultura 1 • 11 %
PdF:RJ1056 Seminář z reálií Ruska 1 • 11 %
PdF:RJ1077 Ruský film 1 • 11 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 11 %
PdF:RJ2BP_RZS3 Ruština pro začátečníky 3 • 11 %
FSpS:P948 Tělesná výchova – Jóga Therapy • 11 %
FSpS:P965 Tělesná výchova – Bodystyling • 11 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 11 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 11 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 11 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 11 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 11 %
4. semestr
PřF:G0231 Volba tématu bakalářské práce • 100 %
PřF:G5021 Regionální geologie ČR • 100 %
PřF:G6141 Environmentální geologie • 100 %
PřF:G7671 Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb • 71 %
PřF:G9421 Ochrana podzemních vod • 71 %
PřF:G4221 Geovědní dokumentace území • 57 %
PřF:G5801 Terénní cvičení s využitím geocachingu • 57 %
PřF:G4231 Kurz terénní geologické dokumentace • 43 %
PřF:G7741 Terénní cvičení z mineralogie a geologie východní části Českomoravské vrchoviny • 43 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 29 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 29 %
PřF:G2061 Pokročilá mineralogie • 29 %
PřF:G2141 Mikroskopie minerálů a hornin • 29 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 29 %
PřF:G8731 Vulkanismus a jeho důsledky • 29 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 29 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 29 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 14 %
FF:CJVSGR Gramatické jevy v odborné a akademické španělštině • 14 %
FF:RJ_02 Ruština pro neruštináře II • 14 %
PřF:G3061 Historická a stratigrafická geologie • 14 %
PřF:G5531 Praktická příprava geologických preparátů • 14 %
PřF:G8751 Průmyslová rizika a vliv na geosystémy • 14 %
PřF:JFP02 Francouzština pro přírodovědce 2 • 14 %
PřF:JF001 Odborná francouzština - zkouška • 14 %
PřF:JR001 Odborná ruština - zkouška • 14 %
PřF:JS001 Odborná španělština - zkouška • 14 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 14 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 14 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 14 %
PdF:RJ2BP_RZS4 Ruština pro začátečníky 4 • 14 %
FSpS:P943 Tělesná výchova – Jogalates • 14 %
FSpS:P948 Tělesná výchova – Jóga Therapy • 14 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 14 %

Aplikovaná biochemie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 50 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 50 %
PřF:BI5220 Imunologie • 50 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 50 %
PřF:C1635 Analytická chemie - praktikum • 50 %
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 50 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 50 %
PřF:C3100 Analytická chemie I • 50 %
PřF:C3110 Analytická chemie I - seminář • 50 %
PřF:C3181 Biochemie I • 50 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 50 %
PřF:JAC03 Angličtina pro chemiky III • 50 %
3. semestr
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 100 %
PřF:C3181 Biochemie I • 100 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 100 %
PřF:C3100 Analytická chemie I • 79 %
PřF:C3110 Analytická chemie I - seminář • 79 %
PřF:Z1313 Přírodní hrozby a rizika v krajině - online • 64 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 43 %
PřF:BI5220 Imunologie • 36 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 36 %
PřF:BI5710 Mikrobiologie • 29 %
PřF:C1460 Úvod do matematiky • 29 %
PřF:BI5710C Mikrobiologie - cvičení • 21 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 21 %
PřF:C1635 Analytická chemie - praktikum • 21 %
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 21 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 21 %
FF:CJBA37 Slovenština • 14 %
PrF:BVV13ZK Základy práva pro neprávníky • 14 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 14 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 14 %
PřF:C9500 Užitá chemie • 14 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 14 %
2. ročník
4. semestr
PřF:C4182 Biochemie II • 100 %
PřF:C4185 Seminář k bakalářské práci I • 100 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 100 %
PřF:C4220 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 93 %
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 79 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 71 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 57 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 43 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 43 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 36 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 36 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 29 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 21 %
PřF:C6160 Analytická chemie II - seminář • 21 %
PřF:C6211 Biotechnologie • 21 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 14 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 14 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 14 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 14 %
5. semestr
PřF:BI4030C Laboratorní cvičení z molekulární biologie pro biochemiky • 100 %
PřF:C5014 Bakalářská práce z biochemie I • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 96 %
LF:BMAK051 Analýza klinických dat • 83 %
PřF:C6220 Klinická biochemie • 83 %
PřF:C6230 Klinická biochemie - cvičení • 83 %
PřF:BI5220 Imunologie • 65 %
LF:BMLO0111 Minima z klinických laboratorních oborů • 57 %
PřF:C7872 Aplikovaná biostatistika • 57 %
PřF:BI5710 Mikrobiologie • 43 %
PřF:C7870 Biometrika • 39 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 35 %
PřF:BI5710C Mikrobiologie - cvičení • 30 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 30 %
PřF:C7150 Regulace metabolismu • 22 %
PřF:BI7430 Molekulární biotechnologie • 17 %
PřF:BI7430C Molekulární biotechnologie - cvičení • 17 %
PřF:C9100 Biosenzory • 17 %
FF:RLB405 Náboženství a násilí • 13 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 13 %
3. ročník
6. semestr
PřF:C6185 Seminář k bakalářské práci II • 100 %
PřF:C6200 Biochemické metody • 100 %
PřF:C6014 Bakalářská práce z biochemie II • 95 %
PřF:CZBAB Státní závěrečná bakalářská zkouška z aplikované biochemie • 90 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 15 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 15 %

Aplikovaná biochemie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:M1030 Matematika pro biology • 100 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 100 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 94 %
PřF:C7170 Struktura a funkce buňky • 94 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 85 %
PřF:C4222 Základní laboratorní výpočty • 79 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 71 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 69 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 52 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 44 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 33 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 27 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 17 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 15 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 13 %
2. semestr
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 100 %
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 98 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 95 %
PřF:F2120 Fyzika • 95 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 90 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 88 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 75 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 68 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 60 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 57 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 57 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 55 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 40 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 40 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 38 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 23 %
PřF:C4222 Základní laboratorní výpočty • 18 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 100 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 95 %
PřF:C3181 Biochemie I • 90 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 70 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 65 %
PřF:BI5220 Imunologie • 60 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 55 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 55 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 50 %
PřF:BI7015 Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin • 30 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 30 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 30 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 30 %
PřF:E0320 Udržitelný rozvoj - největší výzva současnosti? • 30 %
PřF:JAC03 Angličtina pro chemiky III • 30 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 25 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 20 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 15 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 15 %
4. semestr
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 100 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 100 %
PřF:C4185 Seminář k bakalářské práci I • 100 %
PřF:C4220 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:C4182 Biochemie II • 94 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 94 %
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 89 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 61 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 61 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 56 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 33 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 28 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 22 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 17 %
PřF:C6211 Biotechnologie • 17 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 11 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 11 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 11 %
PřF:C5190 Instrumentální analytická chemie - praktikum • 11 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 11 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 11 %
PřF:JAC04 Angličtina pro chemiky IV • 11 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %

Aplikovaná geografie a geoinformatika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PřF:Z0026C Fyzická geografie - cvičení • 100 %
PřF:Z0026P Fyzická geografie • 100 %
PřF:Z0135C Úvod do studia planety Země-cvičení • 100 %
PřF:Z0135P Úvod do studia planety Země • 100 %
PřF:Z0147 Základy regionální geografie • 100 %
PřF:Z0262 Geoinformatika • 100 %
PřF:Z1035 Geografický proseminář • 100 %
PřF:Z1069 Statistické metody a zpracování dat 1 • 100 %
PřF:Z2062C Geografická kartografie-cvičení • 100 %
PřF:Z2062P Geografická kartografie • 100 %
PřF:Z2069 Statistické metody a zpracování dat 2 • 100 %
PřF:Z3090C Humánní geografie - cvičení • 100 %
PřF:Z3090P Humánní geografie • 100 %
FI:IB002 Algoritmy a datové struktury I • 100 %
5. semestr
PřF:Z0003 Bakalářská práce 1 • 100 %
PřF:Z8114 Digitální zpracování materiálů DPZ • 100 %
PřF:Z6120 Provozní praxe 2 • 83 %
PřF:Z0042 Geografie cestovního ruchu • 67 %
PřF:Z4042 Geografie služeb • 67 %
PřF:Z5004 Akademické dovednosti 1 • 67 %
PřF:Z5011 Participativní metody a techniky v regionálním rozvoji • 67 %
PřF:Z1313 Přírodní hrozby a rizika v krajině - online • 50 %
PřF:Z5151 Environmentální rizika biodiverzity • 50 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 33 %
PřF:ZX402 Globální problémy lidstva • 33 %
PřF:Z6110 Provozní praxe 1 • 33 %
FF:BAX401 Maďarština I. • 17 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 17 %
PřF:Z0047 Ekonomická geografie • 17 %
PřF:Z0086 Pedogeografie • 17 %
PřF:Z7051 Environmentální geografie • 17 %
PřF:Z7111 Kvalitativní analýza dat • 17 %
PřF:Z8149 Alternativní GIS – volně dostupné programy a data • 17 %
PřF:Z8154 Programování v geoinformatice • 17 %
FI:PV005 Služby počítačových sítí • 17 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 17 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 17 %
FSpS:P9015 Tělesná výchova – Posilování s olympijskou činkou • 17 %
FSpS:P952 Tělesná výchova – Žonglování • 17 %
FSpS:P973 Tělesná výchova – Basketbal • 17 %
2. ročník
6. semestr
PřF:Z0004 Bakalářská práce z geografie 2 • 86 %
PřF:Z0004X Bakalářská práce z geografie 2 - odevzdání • 86 %
PřF:Z1015 Bakalářská zkouška - APGI • 86 %
PřF:Z6010 Geografie Světového oceánu • 43 %
PřF:Z0046 Geografie SR • 29 %
PřF:Z5402 Geografie venkova, periferií a pohraničí • 29 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 29 %
FF:BAX402 Maďarština II. • 14 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 14 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 14 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 14 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 14 %
PřF:Z0005 Biogeografie • 14 %
PřF:Z0044 Sídelní geografie • 14 %
PřF:Z4011 Kvalitativní metody sociálně geografického výzkumu • 14 %
PřF:Z6004 Akademické dovednosti 2 • 14 %
PřF:Z6666 Životní prostředí České republiky • 14 %
PřF:Z8113 Kartografické modelování • 14 %
PdF:ONLINE_AW Angličtina Online - Psaný projev • 14 %
FSpS:P934 Tělesná výchova - Bouldering • 14 %

Aplikovaná matematika pro víceoborové studium (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PřF:M3100 Matematická analýza III • 80 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 60 %
PřF:M1141 Základy ICT pro matematiky • 40 %
PřF:M4130 Výpočetní matematické systémy • 40 %
FF:DISQ002 Světová moderna a avantgarda • 20 %
FF:DISQ019 Proměny tanečního projevu • 20 %
FF:DISQ020 Kritická praxe • 20 %
FF:SUS_149 Goethův román "Spříznění volbou". Chemie či alchymie citů? • 20 %
PřF:M1100 Matematická analýza I • 20 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 20 %
FSpS:P973 Tělesná výchova – Basketbal • 20 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 20 %
4. semestr
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 60 %
PřF:M6130 Výpočetní statistika • 60 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 20 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 20 %
PřF:M3100 Matematická analýza III • 20 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 20 %
PřF:M4130 Výpočetní matematické systémy • 20 %
PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu • 20 %
PřF:M6110 Pojistná matematika • 20 %
PřF:XS350 Práce se skupinovou dynamikou • 20 %
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie • 20 %
2. ročník
5. semestr
PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu • 100 %
PřF:M5120 Lineární statistické modely I • 86 %
PřF:M51XX Bakalářská práce 1 • 43 %
PřF:M4130 Výpočetní matematické systémy • 29 %
PřF:M3100 Matematická analýza III • 14 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 14 %
PřF:M5444 Markovské řetězce • 14 %
PřF:M5858 Spojité deterministické modely I • 14 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 14 %
FSpS:P981 Tělesná výchova – Tenis • 14 %
ESF:MPE_ZMAT Základy MATLABu • 14 %
ESF:MPF_BUCP Burzy a cenné papíry • 14 %
6. semestr
PřF:M6120 Lineární statistické modely II • 75 %
PřF:MSZZ_BN Bakalářská státní závěrečná zkouška z neučitelské matematiky • 63 %
PřF:M8DM1 Data mining I • 38 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 25 %
PřF:M61XX Bakalářská práce 2 • 25 %
PřF:M6130 Výpočetní statistika • 25 %
PřF:JAM03 Angličtina pro matematiky III • 13 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 13 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 13 %
PřF:M4180 Numerické metody I • 13 %
PřF:M5120 Lineární statistické modely I • 13 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 13 %
ESF:MPM_VSVS Výpočetní systémy ve statistice • 13 %

Astrofyzika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PřF:F1400 Programování • 100 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 100 %
PřF:F3080 Úvod do fyziky hvězd • 100 %
PřF:F3081 Teoretická mechanika • 100 %
PřF:F3170 Obecná astronomie • 100 %
PřF:F3190 Praktikum z astronomie 1 • 100 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 100 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 86 %
PřF:F1040 Mechanika a molekulová fyzika • 71 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 71 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 57 %
PřF:F3011 Fyzika, filozofie a myšlení 1 • 43 %
PřF:F5190 Praktická elektronika • 29 %
PřF:F5540 Proměnné hvězdy • 29 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 29 %
FF:HV_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 14 %
PřF:F3370 Úvod do nanotechnologií • 14 %
PřF:F3712 Matematika 3 • 14 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 14 %
PřF:F7581 Praktická astrofyzika - základy • 14 %
FSpS:P996 Tělesná výchova – Zimní výcvikový kurz • 14 %
4. semestr
PřF:F4190 Úvod do fyziky hvězdných soustav • 100 %
PřF:F4200 Astronomické pozorování • 100 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 86 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 86 %
PřF:F4191 Praktikum z astronomie 2 • 86 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 71 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 71 %
PřF:F4230 Úvod do fyziky vysokých frekvencí • 43 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 43 %
FSpS:P934 Tělesná výchova - Bouldering • 29 %
PřF:F2100 Klasická, relativistická, kvantová a statistická fyzika • 14 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 14 %
PřF:F2182 Lineární a multilineární algebra • 14 %
PřF:F4051 Physics in spacetime • 14 %
PřF:F6560 Historie astronomie • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 14 %
FSpS:P983 Tělesná výchova – Stolní tenis • 14 %
2. ročník
5. semestr
PřF:F7581 Praktická astrofyzika - základy • 93 %
PřF:F5030 Základy kvantové mechaniky • 87 %
PřF:F6040 Termodynamika a statistická fyzika • 87 %
PřF:F5251T Bakalářská práce 1 • 80 %
PřF:F5220 Bakalářský seminář 1 • 73 %
PřF:F3080 Úvod do fyziky hvězd • 53 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 47 %
PřF:F9888 High Energy Astrophysics • 27 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 20 %
PřF:F1400 Programování • 13 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 13 %
PřF:F5170 Úvod do fyziky plazmatu • 13 %
PřF:F7514 Exoplanety • 13 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 13 %
6. semestr
PřF:F6220 Bakalářský seminář 2 • 69 %
PřF:F6252T Bakalářská práce 2 • 69 %
PřF:F4190 Úvod do fyziky hvězdných soustav • 62 %
PřF:FSB05 Státní zkouška Bc, Astrofyzika • 54 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 38 %
PřF:F6055 Bakalářské repetitorium 2 • 31 %
PřF:F1140 Úvod do fyziky • 23 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 23 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 23 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 23 %
PřF:F4191 Praktikum z astronomie 2 • 15 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 15 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 15 %

Astrofyzika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1110 Lineární algebra a geometrie • 98 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 98 %
PřF:F1251 Základy astronomie 1 • 96 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 96 %
PřF:M1100F Matematická analýza I • 91 %
PřF:F1040 Mechanika a molekulová fyzika • 81 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 53 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 51 %
PřF:F0010 Přípravný kurz ke studiu • 49 %
PřF:F1080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 • 33 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 23 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 23 %
PřF:F2182 Lineární a multilineární algebra • 23 %
PřF:F2252 Základy astronomie 2 • 23 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 19 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 14 %
PřF:F3400 Základní pojmy a zákony klasické fyziky 1 • 12 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 12 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 11 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 11 %
2. semestr
PřF:F2182 Lineární a multilineární algebra • 100 %
PřF:M2100F Matematická analýza II • 100 %
PřF:F2252 Základy astronomie 2 • 90 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 80 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 80 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 50 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 33 %
PřF:F2080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 2 • 30 %
PřF:F2183 Lineární a multilineární algebra: cvičení plus • 30 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 27 %
PřF:JAF02 Angličtina pro fyziky II • 23 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 20 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 20 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 20 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 17 %
2. ročník
3. semestr
PřF:F3170 Obecná astronomie • 100 %
PřF:F3190 Praktikum z astronomie 1 • 90 %
PřF:M3100F Matematická analýza III • 90 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 80 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 60 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 60 %
PřF:F0020 Podzimní astronomický kurs • 50 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 30 %
PřF:F1400 Programování • 20 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 20 %
PřF:F3011 Fyzika, filozofie a myšlení 1 • 20 %
PřF:F3360 Jaderné reaktory a elektrárny • 20 %
PřF:F5190 Praktická elektronika • 20 %
PřF:F5200 Fyzika kolem osobního automobilu - základní kurs fyziky v aplikaci • 20 %
4. semestr
PřF:F4170 Didaktika astronomie • 100 %
PřF:F4200 Astronomické pozorování • 100 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 82 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 82 %
PřF:F3160 Úvod do Sluneční soustavy • 73 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 73 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 55 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 45 %
PřF:F4191 Praktikum z astronomie 2 • 36 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 36 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 36 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 36 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 36 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 27 %
PřF:F7785 Numerické metody v astrofyzice • 27 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 27 %
PřF:FA222 Star Clusters • 18 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 18 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 18 %
PřF:F2252 Základy astronomie 2 • 18 %
PřF:F4051 Physics in spacetime • 18 %
PřF:F4175 Astrofotografie • 18 %
PřF:F4230 Úvod do fyziky vysokých frekvencí • 18 %
PřF:F7601 Fyzika horkých hvězd • 18 %
FSpS:P980 Tělesná výchova – Zumba • 18 %

Biofyzika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:C3620 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 100 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 100 %
PřF:C5440 Separační metody • 100 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 100 %
PřF:BI7171 Biotechnologické exkurze • 75 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 75 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 50 %
PřF:F1400 Programování • 50 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 50 %
PřF:F1410 Technické praktikum • 50 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 50 %
PřF:FD010 Principy moderních optických zobrazovacích metod • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 25 %
4. semestr
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 100 %
PřF:F8510 Fyzika biopolymerů • 100 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 75 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 75 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 50 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 50 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 50 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 50 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 50 %
PřF:C8950 NMR - Strukturní analýza • 25 %
PřF:C8953 NMR - Strukturní analýza - seminář • 25 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 25 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 25 %
PřF:F6390 Praktikum z pevných látek (1b) • 25 %
PřF:F6720 Seminář ÚFKL • 25 %
PřF:F7790 Seminář z biofyziky a biofyzikální chemie • 25 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 25 %
PřF:JN002 Pokročilá odborná němčina - zkouška • 25 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 25 %
PdF:DEP25R Problematika raně novověkých dějin • 25 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 25 %
FSpS:P979 Tělesná výchova – Badminton • 25 %
2. ročník
5. semestr
PřF:BI3060 Obecná genetika • 100 %
PřF:C5040 Jaderná chemie • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F5330 Základní numerické metody • 100 %
PřF:F5351 Základy molekulární biofyziky • 100 %
PřF:F5370 Biofyzikální praktikum UFKL • 100 %
PřF:F9070 Experimentální metody biofyziky • 100 %
PřF:F5251K Bakalářská práce 1 • 67 %
PřF:F5220 Bakalářský seminář 1 • 50 %
PřF:C2110 Operační systém UNIX a základy programování • 33 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 33 %
PřF:F5251E Bakalářská práce 1 • 33 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 17 %
PřF:BI9410 Strukturní biologie • 17 %
PřF:BI9410C Strukturní biologie - cvičení • 17 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 17 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 17 %
PřF:C8140 Bioenergetika • 17 %
PřF:C8150 Bioenergetika - seminář • 17 %
PřF:C8160 Enzymologie • 17 %
PřF:FSB02 Státní zkouška Bc, Biofyzika • 17 %
PřF:F4290 Biofyzikální praktikum • 17 %
PřF:F5030 Základy kvantové mechaniky • 17 %
PřF:F5055 Bakalářské repetitorium 1 • 17 %
PřF:F6040 Termodynamika a statistická fyzika • 17 %
PřF:F6252K Bakalářská práce 2 • 17 %
PřF:F6330 Vybraná témata aplikované biofyziky • 17 %
PřF:F6800 Úvod do jaderné fyziky a fyziky ionizujícího záření • 17 %
PřF:F7850 Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopie • 17 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 17 %
6. semestr
PřF:C8140 Bioenergetika • 83 %
PřF:C8150 Bioenergetika - seminář • 83 %
PřF:FSB02 Státní zkouška Bc, Biofyzika • 83 %
PřF:F4290 Biofyzikální praktikum • 83 %
PřF:F6330 Vybraná témata aplikované biofyziky • 83 %
PřF:F6342 Základy lékařské biofyziky • 83 %
PřF:F6252K Bakalářská práce 2 • 50 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 50 %
PřF:F6252E Bakalářská práce 2 • 33 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 33 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 17 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 17 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 17 %
PřF:F6121 Základy fyziky pevných látek • 17 %
PřF:F6122 Základy fyziky pevných látek - seminář • 17 %
PřF:F6530 Spektroskopické metody • 17 %
PřF:F7850 Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopie • 17 %
PřF:F9360 Historie fyziky 1 • 17 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 17 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 17 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Body Fit Power • 17 %
FSpS:P983 Tělesná výchova – Stolní tenis • 17 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 17 %

Biofyzika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1190 Úvod do biofyziky • 100 %
PřF:F1711 Matematika 1 • 100 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 75 %
PřF:F1400 Programování • 75 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 75 %
PřF:C1601BF Základy obecné a anorganické chemie • 63 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 63 %
PřF:F0010 Přípravný kurz ke studiu • 50 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 38 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 38 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 38 %
PřF:F1040 Mechanika a molekulová fyzika • 38 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 25 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 25 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 25 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 25 %
PřF:F1080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 • 25 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 25 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 25 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 25 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 25 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 25 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 25 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 13 %
FF:KR018 Ženy a soukromý život v antickém Řecku • 13 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 13 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 13 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 13 %
PřF:F2080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 2 • 13 %
PřF:F5700 Komunikační dovednosti pro vědy o živé přírodě • 13 %
PřF:F6342 Základy lékařské biofyziky • 13 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 13 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 13 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 13 %
PřF:JF001 Odborná francouzština - zkouška • 13 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 13 %
2. semestr
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 80 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 80 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 80 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 80 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 60 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 40 %
FF:KR029 Gynekologie v antice • 20 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 20 %
PřF:BI7879 Antropologie obecná II: antropologie sociokulturní • 20 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 20 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 20 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 20 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 20 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 20 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 20 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 20 %
FSpS:P935 Tělesná výchova – Kick box • 20 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 20 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 20 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 20 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:C3620 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 100 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 100 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 100 %
PřF:F3712 Matematika 3 • 100 %
4. semestr
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 100 %
PřF:C1800 Chemie pro fyzikální obory • 100 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 100 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 100 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 100 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 100 %
PřF:F6342 Základy lékařské biofyziky • 100 %
PřF:F8510 Fyzika biopolymerů • 100 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 100 %
CST:CJVED_VM EDUC virtual mobiliy • 100 %

Biofyzikální chemie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 100 %
PřF:C1020 Obecná chemie • 100 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 100 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 100 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 100 %
PřF:C2110 Operační systém UNIX a základy programování • 100 %
PřF:C2115 Praktický úvod do superpočítání • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 100 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F2090 Fyzika pro chemiky II • 100 %
PřF:F2091 Fyzika pro chemiky II, seminář • 100 %
PřF:F2210 Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory • 100 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 100 %
PřF:M2010 Matematika II • 100 %
PřF:M2020 Matematika II - seminář • 100 %
FSpS:P979 Tělesná výchova – Badminton • 100 %
3. semestr
PřF:C1100 Laboratorní technika • 100 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 100 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 100 %
PřF:C3181 Biochemie I • 100 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 100 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 100 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 100 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 67 %
PřF:F1190 Úvod do biofyziky • 67 %
FF:BAX201 Finština pro nefinštináře I. • 33 %
FF:JSBHR210 Chorvatština pro začátečníky I • 33 %
PřF:C3100 Analytická chemie I • 33 %
PřF:C3110 Analytická chemie I - seminář • 33 %
PřF:C7050 Elektroanalytické metody • 33 %
PřF:C7790 Úvod do molekulového modelování • 33 %
PřF:C7800 Úvod do molekulového modelování - cvičení • 33 %
PřF:C9920 Úvod do kvantové chemie • 33 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 33 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 33 %
2. ročník
4. semestr
PřF:C4182 Biochemie II • 100 %
PřF:C5230 Analytická chemie • 100 %
PřF:C5240 Analytická chemie - seminář • 100 %
PřF:C5760 Fyzikální chemie - praktikum • 100 %
PřF:C5850 Základy biofyzikální chemie • 100 %
PřF:C7640 Analytická chemie - praktikum • 100 %
PřF:C3705 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři • 67 %
PřF:C3706 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři - cvičení • 67 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 67 %
PřF:BI6400 Metody molekulární biologie • 33 %
PřF:C5846 Pokročilá biofyzikální chemie - experimentální metody • 33 %
PřF:C6740 Elektrické vlastnosti atomů a molekul • 33 %
PřF:C6790 Hmotnostní spektrometrie • 33 %
PřF:C7860 Rostlinná biochemie • 33 %
PřF:FA602 Strukturní biologie: biofyzikální aspekty • 33 %
PřF:F6342 Základy lékařské biofyziky • 33 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 33 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 33 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 33 %
FSpS:P979 Tělesná výchova – Badminton • 33 %
5. semestr
PřF:C5855 Metody biofyzikální chemie • 100 %
PřF:C5856 Metody biofyzikální chemie - seminář • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F9070 Experimentální metody biofyziky • 100 %
PřF:C9920 Úvod do kvantové chemie • 80 %
PřF:C5020 Chemická struktura • 60 %
PřF:C5030 Chemická struktura - seminář • 60 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 60 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 60 %
PřF:C5000 Samostatný projekt z chemie • 40 %
PřF:C5060 Metody chemického výzkumu • 40 %
PřF:F5351 Základy molekulární biofyziky • 40 %
FF:LGBA05 Jazyky světa • 20 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 20 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 20 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 20 %
PřF:C3580 Biochemie • 20 %
PřF:C5340 Nerovnovážné systémy • 20 %
PřF:C7410 Structure and Reactivity • 20 %
PřF:C7415 Structure and Reactivity - seminar • 20 %
PřF:C7895 Hmotnostní spektrometrie biomolekul • 20 %
PřF:C7900 Lehká biotechnologie • 20 %
PřF:C7955 Molekulová luminiscence • 20 %
PřF:F1190 Úvod do biofyziky • 20 %
PřF:MUC11 Matematická analýza 1 • 20 %
FSpS:P934 Tělesná výchova - Bouldering • 20 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 20 %
FSpS:P9905 Tělesná výchova – Rollpilates • 20 %
3. ročník
6. semestr
PřF:CZBBFC Státní závěrečná bakalářská zkouška z biofyzikální chemie • 100 %
PřF:C6013 Bakalářská práce z chemie • 100 %
PřF:C9930 Metody kvantové chemie • 80 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 40 %
PřF:C6560 Biochemie - laboratorní cvičení • 40 %
PřF:F6342 Základy lékařské biofyziky • 40 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 20 %
PřF:BI2900 Duševní vlastnictví • 20 %
PřF:BI6000 Biomateriály a jejich interakce s buňkami a tkáněmi • 20 %
PřF:C6200 Biochemické metody • 20 %
PřF:C8111 Bioinženýrství • 20 %
PřF:F7850 Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopie • 20 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 20 %
PřF:M2222 Základy matematické analýzy • 20 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 20 %

Biofyzikální chemie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 100 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F1240 Fyzika pro chemiky I • 100 %
PřF:F1241 Fyzika pro chemiky I, seminář • 100 %
PřF:M1010 Matematika I • 100 %
PřF:M1020 Matematika I - seminář • 100 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 100 %
2. semestr
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 100 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 100 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:F2090 Fyzika pro chemiky II • 100 %
PřF:F2091 Fyzika pro chemiky II, seminář • 100 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 100 %
PřF:F2210 Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory • 100 %
PřF:M2010 Matematika II • 100 %
PřF:M2020 Matematika II - seminář • 100 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 100 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 100 %
PřF:C1100 Laboratorní technika • 100 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 100 %
PřF:C3100 Analytická chemie I • 100 %
PřF:C3110 Analytická chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 100 %
PřF:F1190 Úvod do biofyziky • 100 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 75 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 75 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 75 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 75 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 75 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 75 %
PřF:F1251 Základy astronomie 1 • 25 %
4. semestr
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 100 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 100 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 100 %
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 100 %
PřF:C3705 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři • 100 %
PřF:C3706 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři - cvičení • 100 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 100 %
PřF:C5850 Základy biofyzikální chemie • 100 %
PřF:C6160 Analytická chemie II - seminář • 100 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 75 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 50 %
PřF:C6005 Projekty a bakalářské práce • 50 %
PřF:F8310 Molekulové interakce a jejich úloha v biologii a chemii • 50 %
FSpS:P980 Tělesná výchova – Zumba • 50 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 25 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
FSpS:P948 Tělesná výchova – Jóga Therapy • 25 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Fit hodina • 25 %

Biochemie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 80 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 60 %
PřF:BI5220 Imunologie • 40 %
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 40 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 40 %
FF:CJBA37 Slovenština • 20 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 20 %
PřF:C1020 Obecná chemie • 20 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 20 %
PřF:C3181 Biochemie I • 20 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 20 %
PřF:C4222 Základní laboratorní výpočty • 20 %
PřF:C7170 Struktura a funkce buňky • 20 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 20 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 20 %
PřF:Z1313 Přírodní hrozby a rizika v krajině - online • 20 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 20 %
3. semestr
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 98 %
PřF:C3181 Biochemie I • 96 %
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 89 %
PřF:BI5220 Imunologie • 61 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 52 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 48 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 35 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 33 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 33 %
PřF:C1635 Analytická chemie - praktikum • 30 %
PřF:BI5710 Mikrobiologie • 28 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 26 %
PřF:JAC03 Angličtina pro chemiky III • 24 %
PřF:BI5710C Mikrobiologie - cvičení • 22 %
PřF:BI7015 Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin • 17 %
PřF:Z1313 Přírodní hrozby a rizika v krajině - online • 17 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 15 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 15 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 13 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 13 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 13 %
PřF:C4185 Seminář k bakalářské práci I • 13 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 11 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 11 %
2. ročník
4. semestr
PřF:C4182 Biochemie II • 93 %
PřF:C4185 Seminář k bakalářské práci I • 93 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 93 %
PřF:C4220 Biochemie - laboratorní cvičení • 93 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 88 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 85 %
PřF:C6211 Biotechnologie • 44 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 37 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 37 %
PřF:C7860 Rostlinná biochemie • 29 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 24 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 24 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 22 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 20 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 17 %
PřF:C7175 DNA diagnostika • 17 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 15 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 15 %
PřF:JAC04 Angličtina pro chemiky IV • 12 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovny • 12 %
5. semestr
PřF:C5014 Bakalářská práce z biochemie I • 99 %
PřF:BI4030C Laboratorní cvičení z molekulární biologie pro biochemiky • 97 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 97 %
PřF:BI5710C Mikrobiologie - cvičení • 87 %
PřF:BI5710 Mikrobiologie • 85 %
PřF:C6220 Klinická biochemie • 68 %
PřF:C6230 Klinická biochemie - cvičení • 53 %
PřF:C7150 Regulace metabolismu • 29 %
LF:BMLO0111 Minima z klinických laboratorních oborů • 23 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 18 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 15 %
PřF:C9100 Biosenzory • 14 %
PřF:BI5220 Imunologie • 12 %
3. ročník
6. semestr
PřF:C6185 Seminář k bakalářské práci II • 97 %
PřF:C6200 Biochemické metody • 97 %
PřF:C6014 Bakalářská práce z biochemie II • 95 %
PřF:CZBB Státní závěrečná bakalářská zkouška z biochemie • 93 %
PřF:C6211 Biotechnologie • 13 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 13 %

Biochemie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:M1030 Matematika pro biology • 99 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 97 %
PřF:C7170 Struktura a funkce buňky • 96 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 93 %
PřF:C4222 Základní laboratorní výpočty • 87 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 77 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 76 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 55 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 48 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 34 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 29 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 20 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 14 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 14 %
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 14 %
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 14 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 14 %
PřF:F2120 Fyzika • 14 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 11 %
PřF:BI8710 Ochrana přírody • 11 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 11 %
2. semestr
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 98 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 97 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 97 %
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 96 %
PřF:F2120 Fyzika • 95 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 94 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 83 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 79 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 74 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 74 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 71 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 71 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 38 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 32 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 26 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 22 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 13 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 93 %
PřF:C3181 Biochemie I • 91 %
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 86 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 51 %
PřF:BI5220 Imunologie • 47 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 47 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 42 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 37 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 35 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 30 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 28 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 28 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 21 %
PřF:C5160 Fyzikální chemie - praktikum • 21 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 19 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 16 %
PřF:BI7015 Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin • 16 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 14 %
PřF:E0320 Udržitelný rozvoj - největší výzva současnosti? • 14 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 12 %
PřF:BI7171 Biotechnologické exkurze • 12 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 12 %
4. semestr
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 98 %
PřF:C4185 Seminář k bakalářské práci I • 98 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 95 %
PřF:C4182 Biochemie II • 93 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 93 %
PřF:C4220 Biochemie - laboratorní cvičení • 93 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 46 %
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 46 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 41 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 24 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 22 %
PřF:C7175 DNA diagnostika • 22 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 22 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 17 %
PřF:C7860 Rostlinná biochemie • 17 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 15 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 12 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 12 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 12 %
PřF:C6211 Biotechnologie • 12 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 12 %

Bioinformatika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C2133 Úvod do chemoinformatiky • 100 %
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 100 %
PřF:M1030 Matematika pro biology • 100 %
FI:PB001 Úvod do informačních technologií • 100 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 93 %
PřF:C4222 Základní laboratorní výpočty • 93 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 93 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 79 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 43 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 29 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 29 %
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 21 %
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 21 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 21 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 21 %
PřF:C2142 Návrh algoritmů pro přírodovědce • 21 %
PřF:C2150 Zpracování informací a vizualizace v chemii • 21 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 21 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 21 %
PřF:C7170 Struktura a funkce buňky • 21 %
PřF:F2120 Fyzika • 21 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 14 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 14 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
2. semestr
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 91 %
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 91 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 91 %
PřF:C2150 Zpracování informací a vizualizace v chemii • 91 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 73 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 73 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 73 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 73 %
PřF:F2120 Fyzika • 73 %
PřF:C2142 Návrh algoritmů pro přírodovědce • 64 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 55 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 45 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 27 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 27 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 18 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C2110 Operační systém UNIX a základy programování • 100 %
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 80 %
PřF:C3181 Biochemie I • 80 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 80 %
PřF:C3210 Strukturní bioinformatika • 80 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 60 %
PřF:BI1041 Úvod do matematické biologie a biomedicíny I • 60 %
PřF:C2115 Praktický úvod do superpočítání • 40 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 40 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 40 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 40 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 40 %
PřF:C9920 Úvod do kvantové chemie • 40 %
LF:APRPC Základy první pomoci - cvičení • 20 %
LF:VLPO011P První pomoc - přednáška • 20 %
FF:HV_615 Muzikologická laboratoř • 20 %
PřF:BI5710 Mikrobiologie • 20 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 20 %
PřF:C5020 Chemická struktura • 20 %
PřF:C5030 Chemická struktura - seminář • 20 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 20 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 20 %
FI:PB016 Umělá inteligence I • 20 %
FI:PB168 Základy databázových a informačních systémů • 20 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 20 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 20 %
4. semestr
PřF:C2135 Bioinformatika v praxi • 100 %
PřF:C2160 Programování v jazyce C pro chemiky • 100 %
PřF:C4182 Biochemie II • 100 %
PřF:C4185 Seminář k bakalářské práci I • 100 %
PřF:C4220 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 75 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 50 %
PřF:BI1051 Úvod do matematické biologie a biomedicíny II • 50 %
PřF:C2142 Návrh algoritmů pro přírodovědce • 50 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 50 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 50 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 50 %
PřF:F2120 Fyzika • 50 %
PřF:F8310 Molekulové interakce a jejich úloha v biologii a chemii • 50 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 25 %
PřF:C2150 Zpracování informací a vizualizace v chemii • 25 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 25 %
FI:IV121 Vybrané aplikace informatiky v biologii • 25 %
FI:PA052 Úvod do systémové biologie • 25 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 25 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 25 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 25 %

Biologie člověka (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1055 Úvod do studia specializace Biologie člověka • 100 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 100 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 100 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 100 %
PřF:BI4121 Anatomie člověka I • 100 %
PřF:BI4121C Anatomie člověka I cvičení • 100 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 93 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 87 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 87 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 80 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 60 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 53 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 27 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 13 %
2. semestr
PřF:BI5120 Antropologie • 100 %
PřF:BI5121 Anatomie člověka II • 100 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 93 %
PřF:BI5121C Anatomie člověka II - cvičení • 93 %
PřF:BI7126 Úvod do periodizace dějin se zaměřením na historické populace a jejich pohřbívání • 93 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 93 %
PřF:BI8920 Pokročilé mikroskopické metody • 86 %
PřF:BI8920C Pokročilé mikroskopické metody - cvičení • 64 %
PřF:BI8124 Terénní praxe v historické antropologii I • 57 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 50 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 36 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 36 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 36 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 29 %
PřF:BI2000C Fylogeneze a diverzita živočichů - cvičení • 21 %
PřF:BI7879 Antropologie obecná II: antropologie sociokulturní • 21 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 21 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1010 Fylogeneze a diverzita rostlin • 100 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 100 %
PřF:BI3030C Fyziologie živočichů - cvičení • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 83 %
PřF:BI5123 Základní antropologická metodika I • 83 %
PřF:C3600 Biochemie - laboratorní cvičení • 83 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 67 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 67 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 67 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 50 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 33 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 33 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 33 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 33 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 33 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 33 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 33 %
PřF:BI5040 Biostatistika - základní kurz • 17 %
PřF:JNP01 Němčina pro přírodovědce 1 • 17 %
PdF:RJ1060 Úvodní kurz ruštiny 1 • 17 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 17 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 17 %
FSpS:P980 Tělesná výchova – Zumba • 17 %
4. semestr
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 100 %
PřF:BI4020C Molekulární biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 100 %
PřF:BI4090 Obecná mikrobiologie • 100 %
PřF:BI5420 Obecná virologie • 100 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 75 %
PřF:BI4090C Obecná mikrobiologie - cvičení • 75 %
PřF:BI6121 Základní antropologická metodika II • 75 %
PřF:BI6124 Laboratorní praxe v historické antropologii • 75 %
PřF:BI6270 Cytogenetika a cytogenomika • 50 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 25 %
PřF:BI6123 Auxologie • 25 %
PřF:BI8125 Terénní praxe v historické antropologii II • 25 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 25 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 25 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 25 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 25 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 25 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 25 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 25 %

Biologie se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PřF:C1020 Obecná chemie • 67 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 67 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 33 %
PřF:BI2030C Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení • 33 %
PřF:BI2230 Terénní cvičení z botaniky • 33 %
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 33 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 33 %
PřF:C1460 Úvod do matematiky • 33 %
PřF:C1480 Úvod do matematiky - seminář • 33 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 33 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 33 %
PřF:C2480 Základy organické chemie a biochemie • 33 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 33 %
PřF:JAT04 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením II • 33 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 33 %
3. semestr
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 100 %
PřF:BI1030C Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení • 100 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 100 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 100 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI3031 Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů • 100 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 69 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 38 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 38 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 23 %
PřF:BI1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie • 15 %
PřF:BI1050 Biologická technika • 15 %
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 15 %
PřF:C1460 Úvod do matematiky • 15 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 15 %
FSpS:P938 Tělesná výchova – Základy sportovních masáží • 15 %
2. ročník
4. semestr
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 86 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 86 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 86 %
PřF:C5230 Analytická chemie • 86 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 79 %
PřF:C7640 Analytická chemie - praktikum • 79 %
PřF:C5240 Analytická chemie - seminář • 71 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 64 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 36 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 36 %
PřF:BI5610 Využití informačních technologií v biologii • 29 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 21 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 21 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 14 %
PřF:BI8430 Školní biologické pokusy • 14 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 14 %
PřF:C5040 Jaderná chemie • 14 %
PřF:C5720 Biochemie • 14 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 14 %
5. semestr
PřF:BI5080 Základy ekologie • 100 %
PřF:C5720 Biochemie • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 88 %
PřF:BI8430 Školní biologické pokusy • 76 %
PřF:XS090 Asistentská praxe • 76 %
PřF:C5040 Jaderná chemie • 71 %
PřF:C5730 Biochemie - seminář • 71 %
PřF:BI5009EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚEB) • 47 %
PřF:BI5009BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚBZ) • 35 %
PřF:BI3332 Specializační seminář Experimentální biologie živočichů a imunologie 1 • 29 %
PřF:BI5221 Seminář z didaktiky biologie • 29 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 24 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 24 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 18 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 12 %
PřF:BI5353 Metodika vědecké práce v biologii živočichů • 12 %
PřF:BI5560 Základy statistiky pro biology • 12 %
PřF:BI6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání • 12 %
PřF:C2003 Environmental chemistry • 12 %
PřF:E1220 Environmental Pollutants • 12 %
3. ročník
6. semestr
PřF:BI6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání • 88 %
PřF:BI6016EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚEB) • 53 %
PřF:BI3333 Specializační seminář Experimentální biologie živočichů a imunologie 2 • 41 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 29 %
PřF:BI4360 Terénní cvičení ze zoologie • 29 %
PřF:BI6016BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚBZ) • 29 %
PřF:C7640 Analytická chemie - praktikum • 29 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 18 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 18 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 18 %
PřF:BI8130 Etologie • 12 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 12 %
PřF:C6560 Biochemie - laboratorní cvičení • 12 %
PřF:C7660 Multimedia ve výuce I • 12 %
PřF:E6050 Osud toxických látek v prostředí • 12 %
PřF:E6051 Osud toxických látek v prostředí - cvičení • 12 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 12 %
FSpS:P954 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity • 12 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 12 %

Biologie se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 100 %
PřF:BI1030C Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení • 100 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 100 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 100 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 100 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI3031 Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 100 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 100 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 100 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 100 %
3. semestr
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 100 %
PřF:BI1030C Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení • 100 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 100 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 100 %
PřF:BI3031 Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 76 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 47 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 47 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 29 %
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 18 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 18 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 18 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 18 %
PřF:JAZ01 Angličtina pro geografy I • 18 %
PřF:Z0120 Geografické myšlení • 18 %
PřF:Z0147 Základy regionální geografie • 18 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 12 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 12 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Body Fit Power • 12 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 12 %
2. ročník
4. semestr
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 81 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 81 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 75 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 75 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 56 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 50 %
PřF:Z0120 Geografické myšlení • 50 %
PřF:Z0147 Základy regionální geografie • 50 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovny • 13 %
5. semestr
PřF:BI5080 Základy ekologie • 95 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 86 %
PřF:XS090 Asistentská praxe • 86 %
PřF:Z0099 Regionální geografie světa - Afrika, Austrálie a Oceánie • 52 %
PřF:BI8430 Školní biologické pokusy • 29 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 24 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 19 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 19 %
PřF:BI5009BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚBZ) • 19 %
PřF:BI5009EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚEB) • 14 %
PřF:BI5659 Geobotanický seminář I • 14 %
PřF:BI6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání • 14 %
PřF:JAT03 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením I • 14 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 14 %
3. ročník
6. semestr
PřF:BI6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání • 75 %
PřF:BI4360 Terénní cvičení ze zoologie • 65 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 40 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 20 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 15 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 15 %
PřF:BI6016BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚBZ) • 15 %
PřF:BI6016EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚEB) • 15 %
PřF:BI6660 Geobotanický seminář II • 15 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 15 %

Biologie se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1090C Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení • 100 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 97 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 97 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 97 %
PřF:BI1090 Fylogeneze a diverzita řas a hub • 96 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 93 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 88 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 41 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 38 %
PřF:MUC14 Funkce a rovnice na SŠ • 36 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 32 %
PřF:MUC11 Matematická analýza 1 • 27 %
PřF:BI1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie • 23 %
PřF:BI1050 Biologická technika • 18 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 12 %
PřF:MUC03 Základy matematiky • 12 %
PřF:F1711 Matematika 1 • 11 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 11 %
2. semestr
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 100 %
PřF:BI2230 Terénní cvičení z botaniky • 100 %
PřF:BI2030C Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení • 95 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 91 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 84 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 53 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 33 %
PřF:MUC12 Matematická analýza 2 • 33 %
PřF:MUC31 Lineární algebra • 33 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 33 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 20 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 100 %
PřF:BI1030C Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení • 95 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 95 %
PřF:BI3031 Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů • 95 %
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 90 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 90 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 38 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 33 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 29 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 19 %
PřF:MUC13 Matematická analýza 3 • 14 %
PřF:MUC22 Analytická geometrie 1 • 14 %
PřF:MUC41 Kombinatorika • 14 %
4. semestr
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 100 %
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 95 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 95 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 89 %
PřF:BI4360 Terénní cvičení ze zoologie • 89 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 63 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 53 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 21 %
PřF:MUC15 Matematická analýza 4 • 21 %
PřF:MUC23 Analytická geometrie 2 • 21 %
PřF:MUC32 Algebra • 21 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 11 %
PřF:M2142 Systémy počítačové algebry • 11 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 11 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 11 %

Biologie se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1090C Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení • 98 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 98 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 97 %
PřF:BI1090 Fylogeneze a diverzita řas a hub • 95 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 95 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 92 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 91 %
PřF:C1480 Úvod do matematiky - seminář • 88 %
PřF:C1020 Obecná chemie • 86 %
PřF:C1460 Úvod do matematiky • 82 %
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 77 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 74 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 54 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 45 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 25 %
PřF:BI1050 Biologická technika • 18 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 17 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 14 %
PřF:BI2230 Terénní cvičení z botaniky • 14 %
PřF:F1140 Úvod do fyziky • 11 %
PřF:F1141 Úvod do fyziky, seminář • 11 %
2. semestr
PřF:BI2230 Terénní cvičení z botaniky • 98 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 95 %
PřF:BI2030C Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení • 91 %
PřF:F1140 Úvod do fyziky • 88 %
PřF:F1141 Úvod do fyziky, seminář • 88 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 84 %
PřF:C3420 Fyzikální chemie • 81 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 79 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 67 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 67 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 56 %
PřF:C3430 Fyzikální chemie - seminář • 49 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 37 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 26 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 14 %
PřF:BI6450 Základní metody terénní botaniky • 12 %
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 12 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1030C Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení • 100 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 100 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI3031 Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 95 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 95 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 67 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 62 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 52 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 48 %
PřF:JAT03 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením I • 24 %
PřF:BI1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie • 19 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 19 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 19 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 14 %
4. semestr
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 100 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 100 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 100 %
PřF:C5230 Analytická chemie • 100 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 95 %
PřF:BI4360 Terénní cvičení ze zoologie • 95 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 95 %
PřF:E6050 Osud toxických látek v prostředí • 55 %
PřF:E6051 Osud toxických látek v prostředí - cvičení • 55 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 35 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 30 %
PřF:C5240 Analytická chemie - seminář • 25 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 25 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 25 %
PřF:JAT04 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením II • 20 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 20 %
PřF:C7640 Analytická chemie - praktikum • 15 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 15 %

Biomedicínská bioinformatika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1041 Úvod do matematické biologie a biomedicíny I • 97 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 97 %
PřF:C2110 Operační systém UNIX a základy programování • 97 %
PřF:E1020 Soft-skills I - Počítačová gramotnost • 97 %
PřF:M1100 Matematická analýza I • 94 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 94 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 90 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 84 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 52 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 42 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 32 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 26 %
2. semestr
PřF:BI1051 Úvod do matematické biologie a biomedicíny II • 100 %
PřF:BI3011 Algoritmizace a programování • 100 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 100 %
PřF:C2480 Základy organické chemie a biochemie • 100 %
PřF:E2020 Soft-skills II - Informační gramotnost • 100 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 100 %
PřF:M2100 Matematická analýza II • 97 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 52 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 38 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 21 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 14 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 14 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI6170 Genetika II • 100 %
PřF:BI7090 Molekulární biologie eukaryot • 100 %
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:E3020 Soft-skills III - Vědecké myšlení • 100 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 100 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 63 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 38 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 38 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 19 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 13 %
PřF:BI3101 Úvod do matematického modelování • 13 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 13 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 13 %
PřF:JALS03 Angličtina pro Life Sciences 3 • 13 %
PřF:JAM01 Angličtina pro matematiky I • 13 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 13 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 13 %
4. semestr
PřF:BI4013 Týmový projekt z Matematické biologie a biomedicíny – biomedicínská bioinformatika • 100 %
PřF:BI5046 Biostatistika pro matematickou biologii a biomedicínu • 100 %
PřF:BI6400 Metody molekulární biologie • 100 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 100 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 100 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 100 %
PřF:C2142 Návrh algoritmů pro přírodovědce • 100 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 100 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 19 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 19 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 13 %
PřF:BI7527 Analýza dat v R • 13 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 13 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 13 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 13 %

Buněčná biologie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1077 Úvod do studia specializace Buněčná biologie • 100 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 100 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 100 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 100 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 100 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 92 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 92 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 92 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 92 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 92 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 92 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 58 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 25 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 17 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 17 %
2. semestr
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 100 %
PřF:BI2020 Vědecká práce v buněčné biologii • 100 %
PřF:BI2021 Informační technologie v buněčné biologii • 100 %
PřF:BI5120 Antropologie • 100 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 100 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 91 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 82 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 64 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 64 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 27 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 27 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 27 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 27 %
PřF:BI2800 Popularizace a komunikace vědy a výzkumu v praxi • 18 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 18 %
PřF:BI6290 Paleogenetika člověka • 18 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 18 %

Ekologická a evoluční biologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1030C Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení • 100 %
PřF:BI1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie • 99 %
PřF:BI1090C Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení • 99 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 99 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 98 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 98 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 97 %
PřF:BI1090 Fylogeneze a diverzita řas a hub • 95 %
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 94 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 94 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 77 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 31 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 22 %
2. semestr
PřF:BI2030C Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení • 96 %
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 96 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 94 %
PřF:BI2130 Terénní cvičení k systematické botanice • 93 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 90 %
PřF:BI8761 Úvod do terénní zoologie bezobratlých • 71 %
PřF:BI6450 Základní metody terénní botaniky • 40 %
PřF:BI2140 Terénní cvičení ze zoologie • 35 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 22 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 22 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 16 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 13 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI8710 Ochrana přírody • 89 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 74 %
PřF:BI3030C Fyziologie živočichů - cvičení • 74 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 71 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 66 %
PřF:M1030 Matematika pro biology • 55 %
PřF:BI2302 Zoologická mikrotechnika • 53 %
PřF:BI4061 Biogeografie pro zoology • 53 %
PřF:BI9170 Mammaliologie • 39 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 32 %
PřF:BI8175 Ekologie rašelinišť • 29 %
PřF:BI8179 Ekologie rašelinišť - cvičení • 26 %
PřF:C3580 Biochemie • 26 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 24 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 24 %
PřF:BI1180 Morfologie rostlin • 24 %
PřF:BI7541 Analýza dat na PC • 24 %
PřF:BI7960 Fauna obratlovců ČR • 24 %
PřF:BI1301 Botanická mikrotechnika • 21 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 18 %
PřF:BI9630 Masožravé rostliny • 18 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 18 %
PřF:BI5610 Využití informačních technologií v biologii • 13 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 13 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 13 %
PřF:BI5560 Základy statistiky pro biology • 11 %
PřF:BI6340 Ekologie společenstev a makroekologie • 11 %
4. semestr
PřF:BI2140 Terénní cvičení ze zoologie • 100 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 100 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 100 %
PřF:BI7560 Úvod do R • 80 %
PřF:BI2220 Informační zdroje v zoologii • 71 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 54 %
PřF:BI8130 Etologie • 46 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 40 %
PřF:BI3010 Elektronová mikroskopie • 34 %
PřF:BI4280 Speciální histologie živočichů • 31 %
PřF:BI9000 Geografické informační systémy v botanice a zoologii • 31 %
PřF:BI2210 Informační zdroje v botanice • 26 %
PřF:BI4115 Systém krytosemenných rostlin • 26 %
PřF:BI5210 Populační ekologie rostlin • 26 %
PřF:BI6330 Obecná parazitologie • 26 %
PřF:BI6549 Zpracování základních botanických dat • 26 %
PřF:BI7451 Biologie vodních bezobratlých • 26 %
PřF:BI6360 Hydrobiologie • 23 %
PřF:BI8300 Příroda ve čtvrtohorách • 23 %
PřF:BI6661 Terénní cvičení z geobotaniky • 20 %
PřF:BI6691 Zahraniční botanická exkurze • 17 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 14 %
PřF:BI6750 Základní limnologické metody • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
PřF:BI0055 Terénní cvičení z entomologie • 11 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 11 %
PřF:BI6671 Terénní cvičení ke květeně ČR • 11 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 11 %

Epidemiologie a modelování (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1041 Úvod do matematické biologie a biomedicíny I • 100 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 100 %
PřF:E1020 Soft-skills I - Počítačová gramotnost • 100 %
PřF:M1100 Matematická analýza I • 100 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 100 %
PřF:BI2011 Teoretické základy informatiky • 91 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 78 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 74 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 70 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 43 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 35 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 17 %
PřF:BI1051 Úvod do matematické biologie a biomedicíny II • 13 %
PřF:BI3011 Algoritmizace a programování • 13 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 13 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 13 %
PřF:C2110 Operační systém UNIX a základy programování • 13 %
PřF:E2020 Soft-skills II - Informační gramotnost • 13 %
2. semestr
PřF:BI1051 Úvod do matematické biologie a biomedicíny II • 100 %
PřF:BI3011 Algoritmizace a programování • 100 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 100 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 100 %
PřF:E2020 Soft-skills II - Informační gramotnost • 100 %
PřF:M2100 Matematická analýza II • 100 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 93 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 43 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 43 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 43 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 29 %
FSpS:P940 Tělesná výchova – Základy capoeiry • 14 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 14 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 14 %
FSpS:P995 Tělesná výchova – Cvičební program SPINNING • 14 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 14 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI3101 Úvod do matematického modelování • 100 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:E3020 Soft-skills III - Vědecké myšlení • 100 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 100 %
PřF:M4130 Výpočetní matematické systémy • 100 %
PřF:M8230 Diskrétní deterministické modely • 100 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 43 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 43 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 29 %
PřF:BI8710 Ochrana přírody • 29 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 29 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 29 %
FF:VKOR1 Korejština 1 • 14 %
FF:VKOR2 Korejský pop - uvedení • 14 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 14 %
PřF:BI4015 Týmový projekt z Matematické biologie a biomedicíny - epidemiologie a modelování • 14 %
PřF:BI4340 Biologie člověka • 14 %
PřF:BI5046 Biostatistika pro matematickou biologii a biomedicínu • 14 %
PřF:BI5440 Časové řady • 14 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 14 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 14 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 14 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 14 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 14 %
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 14 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 14 %
PřF:C8995 Týmová práce, komunikace a řízení • 14 %
PřF:JAM01 Angličtina pro matematiky I • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 14 %
FI:VB005 Panorama fyziky I • 14 %
PdF:JV006 Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí • 14 %
CST:CJV_SDC Science Debate Club • 14 %
4. semestr
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 100 %
PřF:BI4015 Týmový projekt z Matematické biologie a biomedicíny - epidemiologie a modelování • 100 %
PřF:BI5046 Biostatistika pro matematickou biologii a biomedicínu • 100 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 100 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 100 %
PřF:BI5440 Časové řady • 83 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 67 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 50 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 50 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 50 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 33 %
PřF:BI8700 Vybrané kapitoly ze zpracování, analýzy a vizualizace dat • 33 %
FF:VKOR1B2021 Korejština 2 • 17 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 17 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 17 %
PřF:BI6050 Introduction to Biostatistics in English • 17 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 17 %
PřF:JAM02 Angličtina pro matematiky II • 17 %
PřF:XS450 Komunikační trénink • 17 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 17 %
FSpS:P948 Tělesná výchova – Jóga Therapy • 17 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 17 %

Experimentální biologie rostlin (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1010 Fylogeneze a diverzita rostlin • 100 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 100 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI1010C Fylogeneze a diverzita rostlin - cvičení • 92 %
PřF:BI1022 Úvod do studia specializace Experimentální biologie rostlin • 92 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 92 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 92 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 92 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 85 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 85 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 77 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 77 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 38 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 31 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 15 %
2. semestr
PřF:BI0321 Polární biologie rostlin • 100 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 100 %
PřF:BI2160 Terénní cvičení z botaniky • 100 %
PřF:BI5120 Antropologie • 100 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 100 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 64 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 55 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 45 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 45 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 27 %
PřF:BI2000C Fylogeneze a diverzita živočichů - cvičení • 18 %
PřF:BI2800 Popularizace a komunikace vědy a výzkumu v praxi • 18 %
PřF:BI5120C Antropologie cvičení • 18 %
PřF:BI6120 Rostlinné explantáty • 18 %
PřF:BI6120C Rostlinné explantáty - cvičení • 18 %
PřF:BI6150 Mykorhizní symbiózy • 18 %
PřF:BI6150C Mykorhizní symbiózy - cvičení • 18 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 18 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1301 Botanická mikrotechnika • 100 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 100 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI7160 Minerální výživa rostlin • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:C3600 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:BI0077 English for Plant Biologists • 50 %
PřF:BI0077C English for Plant Biologists - practice • 50 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 50 %
PřF:BI5610 Využití informačních technologií v biologii • 50 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 50 %
PřF:BI6170 Genetika II • 25 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 25 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 25 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 25 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 25 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 25 %
4. semestr
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 100 %
PřF:BI4020C Molekulární biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 100 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 100 %
PřF:BI4090 Obecná mikrobiologie • 100 %
PřF:BI4090C Obecná mikrobiologie - cvičení • 100 %
PřF:BI4926 Vědecká práce v experimentální biologii rostlin • 100 %
PřF:BI6120 Rostlinné explantáty • 100 %
PřF:BI6120C Rostlinné explantáty - cvičení • 100 %
PřF:BI6150 Mykorhizní symbiózy • 75 %
PřF:BI6150C Mykorhizní symbiózy - cvičení • 75 %
PřF:BI4321 Terénní cvičení z experimentální biologie rostlin • 50 %
PřF:JALS04 Angličtina pro Life Sciences 4 • 50 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 50 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 25 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 25 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 25 %
PřF:C7860 Rostlinná biochemie • 25 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 25 %
PdF:NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3 • 25 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 25 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 25 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 25 %

Experimentální biologie živočichů a imunologie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 100 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 100 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 98 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 98 %
PřF:BI1033 Úvod do studia specializace Experimentální biologie živočichů a imunologie • 93 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 93 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 93 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 88 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 86 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 70 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 19 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 16 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 14 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 12 %
2. semestr
PřF:BI5120 Antropologie • 100 %
PřF:BI8920 Pokročilé mikroskopické metody • 100 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 100 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 97 %
PřF:BI2000C Fylogeneze a diverzita živočichů - cvičení • 97 %
PřF:BI8920C Pokročilé mikroskopické metody - cvičení • 92 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 65 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 62 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 57 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 32 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 22 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 19 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 19 %
PřF:BI2800 Popularizace a komunikace vědy a výzkumu v praxi • 16 %
PřF:BI5120C Antropologie cvičení • 14 %
PřF:BI6290 Paleogenetika člověka • 14 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 11 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 100 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI3030C Fyziologie živočichů - cvičení • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:C3600 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:BI1010 Fylogeneze a diverzita rostlin • 88 %
PřF:BI5610 Využití informačních technologií v biologii • 88 %
PřF:BI2302 Zoologická mikrotechnika • 71 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 59 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 29 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 29 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 24 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 18 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 18 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 12 %
PřF:BI6170 Genetika II • 12 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 12 %
4. semestr
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 100 %
PřF:BI4020C Molekulární biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 100 %
PřF:BI4090 Obecná mikrobiologie • 100 %
PřF:BI4090C Obecná mikrobiologie - cvičení • 100 %
PřF:BI5420 Obecná virologie • 100 %
PřF:BI5611C Speciální metody fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI6140 Embryologie • 88 %
PřF:BI6140C Embryologie - cvičení • 88 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 38 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 19 %
PřF:BI0011 MU Life Sciences Seminar • 19 %
PřF:BI6270 Cytogenetika a cytogenomika • 19 %
PřF:BI9912 Časopisový klub imunologie II • 19 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 19 %
PřF:BI8200 Mikroskopická anatomie obratlovců • 13 %
PřF:BI8200C Mikroskopická anatomie obratlovců - cvičení • 13 %
PřF:BI9905 Časopisový klub fyziologie živočichů II • 13 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 13 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 13 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 13 %

Finanční a pojistná matematika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
PřF:M1130 Seminář z matematiky I • 100 %
3. semestr
PřF:M4130 Výpočetní matematické systémy • 100 %
PřF:M3100 Matematická analýza III • 93 %
ESF:BPF_FITR Finanční trhy • 80 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 73 %
PřF:M1160 Úvod do programování I • 60 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 53 %
PřF:M1130 Seminář z matematiky I • 40 %
PřF:JAM01 Angličtina pro matematiky I • 33 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 13 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 13 %
2. ročník
4. semestr
PřF:M6110 Pojistná matematika • 87 %
PřF:M4180 Numerické metody I • 73 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 60 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 53 %
ESF:BPF_BAN1 Bankovnictví 1 • 53 %
PřF:JAM02 Angličtina pro matematiky II • 47 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 40 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 27 %
PřF:M4140 Vybrané partie z matematické analýzy • 20 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 13 %
FSpS:P983 Tělesná výchova – Stolní tenis • 13 %
5. semestr
PřF:M5170 Matematické programování • 89 %
PřF:M51XX Bakalářská práce 1 • 74 %
PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu • 74 %
PřF:M5120 Lineární statistické modely I • 67 %
PřF:M5KPM Kapitoly z pojistné matematiky • 59 %
PřF:M5444 Markovské řetězce • 44 %
PřF:M5180 Numerické metody II • 37 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 22 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 19 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 19 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 19 %
ESF:BPF_CZAF Cvičení ze základů financí • 11 %
3. ročník
6. semestr
ESF:MPF_TEPO Teorie portfolia • 96 %
PřF:M8DM1 Data mining I • 88 %
PřF:M6120 Lineární statistické modely II • 72 %
PřF:MSZZ_BN Bakalářská státní závěrečná zkouška z neučitelské matematiky • 68 %
PřF:M61XX Bakalářská práce 2 • 68 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 20 %
PřF:M6130 Výpočetní statistika • 16 %
PrF:BV203ZK Ekonomie • 12 %
PřF:M6444 Stochastické modely markovského typu • 12 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 12 %

Finanční a pojistná matematika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:M1120 Diskrétní matematika • 100 %
PřF:M1100 Matematická analýza I • 98 %
PřF:M1130 Seminář z matematiky I • 89 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 84 %
PřF:M1160 Úvod do programování I • 82 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 82 %
PřF:M1141 Základy ICT pro matematiky • 53 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 53 %
PřF:JAM01 Angličtina pro matematiky I • 33 %
PřF:M2150 Algebra I • 11 %
ESF:BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1 • 11 %
2. semestr
PřF:M2120 Finanční matematika I • 100 %
PřF:M2150 Algebra I • 97 %
PřF:M2100 Matematická analýza II • 93 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 93 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 59 %
PřF:JAM02 Angličtina pro matematiky II • 45 %
PřF:M2142 Systémy počítačové algebry • 34 %
ESF:BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1 • 31 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 21 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 14 %
2. ročník
3. semestr
PřF:M3100 Matematická analýza III • 91 %
PřF:M4130 Výpočetní matematické systémy • 91 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 82 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 45 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 45 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 27 %
PřF:M1160 Úvod do programování I • 27 %
PřF:XV004 Od nápadu k podnikání • 27 %
PřF:JAM03 Angličtina pro matematiky III • 18 %
PřF:MAS01 Aplikovaná statistika I • 18 %
PřF:MAS01C Aplikovaná statistika I - cvičení • 18 %
PřF:M5140 Teorie grafů • 18 %
PřF:M8230 Diskrétní deterministické modely • 18 %
FI:IB113 Úvod do programování a algoritmizace • 18 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 18 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 18 %
ESF:BPF_FITR Finanční trhy • 18 %
4. semestr
PřF:M4180 Numerické metody I • 100 %
PřF:M6110 Pojistná matematika • 100 %
PřF:M4100 Matematická analýza IV • 89 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 89 %
PřF:M0160 Optimalizace • 67 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 33 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 33 %
PřF:BI7879 Antropologie obecná II: antropologie sociokulturní • 22 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 22 %
FF:ROM1BFR04 Francouzština IV (pro nefrancouzštináře) • 11 %
FF:ROM1BSJ02 Španělština II (pro nešpanělštináře) • 11 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 11 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 11 %
PřF:JAM02 Angličtina pro matematiky II • 11 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 11 %
PřF:M2100 Matematická analýza II • 11 %
PřF:M2150 Algebra I • 11 %
PřF:M8DM1 Data mining I • 11 %
FI:VB006 Panorama fyziky II • 11 %
FSpS:P929 Tělesná výchova – SM-systém • 11 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 11 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 11 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 11 %
ESF:BPE_ZATH Základy teorie her • 11 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 11 %
CST:CJVED_VM EDUC virtual mobiliy • 11 %

Fyzická geografie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:Z2062C Geografická kartografie-cvičení • 100 %
PřF:Z2062P Geografická kartografie • 100 %
PřF:Z3090C Humánní geografie - cvičení • 100 %
PřF:Z3090P Humánní geografie • 100 %
PřF:Z1035 Geografický proseminář • 98 %
PřF:Z0026C Fyzická geografie - cvičení • 95 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 95 %
PřF:Z0026P Fyzická geografie • 90 %
PřF:Z0135C Úvod do studia planety Země-cvičení • 90 %
PřF:Z1069 Statistické metody a zpracování dat 1 • 88 %
PřF:Z0135P Úvod do studia planety Země • 80 %
PřF:JAZ01 Angličtina pro geografy I • 20 %
PřF:Z0120 Geografické myšlení • 18 %
PřF:Z0262 Geoinformatika • 18 %
PřF:Z2069 Statistické metody a zpracování dat 2 • 18 %
PřF:Z2166 Úvod do ekologie a ochrany přírody • 18 %
PřF:Z2111 Metody fyzickogeografického výzkumu • 15 %
PřF:Z2211 Metody sociálně geografického výzkumu • 15 %
2. semestr
PřF:Z0120 Geografické myšlení • 89 %
PřF:Z0121 Terénní praktikum z fyzické geografie • 89 %
PřF:Z0262 Geoinformatika • 89 %
PřF:Z2111 Metody fyzickogeografického výzkumu • 89 %
PřF:Z2166 Úvod do ekologie a ochrany přírody • 89 %
PřF:Z2211 Metody sociálně geografického výzkumu • 89 %
PřF:Z2069 Statistické metody a zpracování dat 2 • 83 %
PřF:Z2012 Regionální geografie ČR • 67 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 50 %
PřF:JAZ02 Angličtina pro geografy II • 39 %
PřF:Z0122 Terénní praktikum z humánní geografie • 33 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 22 %
PřF:ZX555 Copernicus – evropský program pro sledování a pozorování Země - online • 22 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovny • 17 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:Z0059 Hydrologie • 100 %
PřF:Z0086 Pedogeografie • 100 %
PřF:Z1313 Přírodní hrozby a rizika v krajině - online • 100 %
PřF:Z3104 Geodatabáze • 100 %
PřF:Z0025 Ekologie a životní prostředí • 83 %
PřF:E0320 Udržitelný rozvoj - největší výzva současnosti? • 67 %
PřF:Z0076 Meteorologie a klimatologie • 67 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 50 %
PřF:ZX511 Základy geologie pro geografy • 50 %
PřF:Z0109 Seminář z fyzické geografie • 50 %
PřF:Z0135P Úvod do studia planety Země • 50 %
PřF:Z0135C Úvod do studia planety Země-cvičení • 33 %
PřF:Z1069 Statistické metody a zpracování dat 1 • 33 %
PřF:JAZ01 Angličtina pro geografy I • 17 %
PřF:Z0026C Fyzická geografie - cvičení • 17 %
PřF:Z0026P Fyzická geografie • 17 %
PřF:Z1035 Geografický proseminář • 17 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 17 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 17 %
4. semestr
PřF:Z0005 Biogeografie • 100 %
PřF:Z0051 Geomorfologie • 100 %
PřF:Z0064 Regionální geografické případové studie • 100 %
PřF:Z0073 Terénní cvičení z geomorfologie, pedogeografie a biogeografie • 100 %
PřF:Z0124 Terénní cvičení z meteorologie, klimatologie a hydrologie • 100 %
PřF:Z0147 Základy regionální geografie • 100 %
PřF:Z4066 Krajinná ekologie • 100 %
PřF:Z8108 Dálkový průzkum Země • 100 %
PřF:Z2012 Regionální geografie ČR • 67 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 50 %
PřF:ZX555 Copernicus – evropský program pro sledování a pozorování Země - online • 33 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 17 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 17 %
PřF:Z2069 Statistické metody a zpracování dat 2 • 17 %
PřF:Z6666 Životní prostředí České republiky • 17 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 17 %

Fyzika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 92 %
PřF:M3100F Matematická analýza III • 92 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 85 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 85 %
PřF:F3063 Integrování forem • 54 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 46 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 31 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 23 %
PřF:F3061 Kmity, vlny, optika - seminář • 15 %
PřF:F3360 Jaderné reaktory a elektrárny • 15 %
PřF:F5510 Analytical mechanics • 15 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovny • 15 %
4. semestr
PřF:M4010 Rovnice matematické fyziky • 86 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 79 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 79 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 79 %
PřF:F4160 Vakuová fyzika 1 • 36 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 29 %
PřF:F4051 Physics in spacetime • 21 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 21 %
PřF:F4280 Technologie depozice tenkých vrstev a povrchových úprav • 21 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 21 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 14 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 14 %
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 14 %
PřF:F5151 Fyzikální praktikum 4 • 14 %
FSpS:P974 Tělesná výchova – Florbal • 14 %
2. ročník
5. semestr
PřF:F5151 Fyzikální praktikum 4 • 95 %
PřF:F5170 Úvod do fyziky plazmatu • 95 %
PřF:F5030 Základy kvantové mechaniky • 91 %
PřF:F6040 Termodynamika a statistická fyzika • 91 %
PřF:F5055 Bakalářské repetitorium 1 • 50 %
PřF:F5251E Bakalářská práce 1 • 50 %
PřF:F5330 Základní numerické metody • 32 %
PřF:F5220 Bakalářský seminář 1 • 27 %
PřF:F5251T Bakalářská práce 1 • 27 %
LF:DSCB060 Life science seminar • 23 %
PřF:F5510 Analytical mechanics • 18 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 18 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 18 %
PřF:F6450 Vakuová fyzika 2 • 14 %
6. semestr
PřF:F6121 Základy fyziky pevných látek • 87 %
PřF:FSB01 Státní zkouška Bc, Fyzika • 70 %
PřF:F5090 Elektronika (2a) • 70 %
PřF:F6270 Praktikum z elektroniky (1a) • 65 %
PřF:F6252E Bakalářská práce 2 • 39 %
PřF:F6122 Základy fyziky pevných látek - seminář • 35 %
PřF:F6252T Bakalářská práce 2 • 30 %
PřF:F6055 Bakalářské repetitorium 2 • 22 %
PřF:F6390 Praktikum z pevných látek (1b) • 22 %
PřF:F7122 Atomární výstavba rozlehlých systémů (2b) • 22 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 17 %
PřF:F6150 Pokročilé numerické metody • 13 %

Fyzika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1110 Lineární algebra a geometrie • 98 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 98 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 96 %
PřF:F1030 Mechanika • 91 %
PřF:M1100F Matematická analýza I • 91 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 72 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 54 %
PřF:F1032 Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus • 50 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 33 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 26 %
PřF:F0010 Přípravný kurz ke studiu • 24 %
PřF:F1251 Základy astronomie 1 • 17 %
PřF:F1400 Programování • 17 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 17 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 15 %
PřF:F1080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 • 11 %
2. semestr
PřF:M2100F Matematická analýza II • 93 %
PřF:F2182 Lineární a multilineární algebra • 90 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 87 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 83 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 53 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 43 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 33 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 30 %
PřF:F2183 Lineární a multilineární algebra: cvičení plus • 27 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 27 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 20 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 17 %
2. ročník
3. semestr
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 100 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 80 %
PřF:M3100F Matematická analýza III • 80 %
PřF:F3360 Jaderné reaktory a elektrárny • 70 %
PřF:FD010 Principy moderních optických zobrazovacích metod • 60 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 60 %
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 60 %
PřF:F3061 Kmity, vlny, optika - seminář • 50 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 40 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 30 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 30 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 20 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 20 %
PřF:F3250 Moderní témata ve fyzice kondenzovaných látek • 20 %
PřF:F3370 Úvod do nanotechnologií • 20 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 20 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 20 %
FI:VB005 Panorama fyziky I • 20 %
4. semestr
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 100 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 100 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 100 %
PřF:M4010 Rovnice matematické fyziky • 100 %
PřF:F5066 Funkce komplexní proměnné • 63 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 50 %
PřF:F4051 Physics in spacetime • 38 %
PřF:F6291 Fyzika neviditelných plášťů a dokonalých čoček • 38 %
PřF:JAF02 Angličtina pro fyziky II • 38 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 25 %
PřF:F6060 Programování zkouška • 25 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 25 %
FI:VB006 Panorama fyziky II • 25 %
FSpS:P965 Tělesná výchova – Bodystyling • 25 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 13 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 13 %
PřF:F2100 Klasická, relativistická, kvantová a statistická fyzika • 13 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 13 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 13 %
PřF:F2252 Základy astronomie 2 • 13 %
PřF:F3063 Integrování forem • 13 %
PřF:F3160 Úvod do Sluneční soustavy • 13 %
PřF:F4160 Vakuová fyzika 1 • 13 %
PřF:F4230 Úvod do fyziky vysokých frekvencí • 13 %
PřF:F4260 Variační počet a jeho aplikace • 13 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 13 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 13 %
PřF:F8120 Optika tenkých vrstev • 13 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 13 %
PřF:ZX555 Copernicus – evropský program pro sledování a pozorování Země - online • 13 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 13 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 13 %

Fyzika – nanotechnologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PřF:F3370 Úvod do nanotechnologií • 100 %
PřF:F1030 Mechanika • 95 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 95 %
PřF:F1711 Matematika 1 • 89 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 89 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 79 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 74 %
PřF:F1400 Programování • 68 %
PřF:F1032 Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus • 58 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 58 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 42 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 37 %
PřF:F1080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 • 26 %
PřF:F1410 Technické praktikum • 26 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 26 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 26 %
PřF:F1222 C++ pro fyziky • 21 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 21 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 21 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 21 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 21 %
PřF:F4160 Vakuová fyzika 1 • 21 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 16 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 16 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 16 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 11 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 11 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovny • 11 %
2. semestr
PřF:F2712 Matematika 2 • 100 %
PřF:F4160 Vakuová fyzika 1 • 100 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 80 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 80 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 60 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 50 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 50 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 40 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 40 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 20 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 20 %
2. ročník
3. semestr
PřF:F3180 Výboje v plynech • 100 %
PřF:F3200 Fyzika materiálů a tenkých vrstev • 100 %
PřF:F3712 Matematika 3 • 100 %
PřF:C1800 Chemie pro fyzikální obory • 50 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 50 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 50 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 50 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 50 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 50 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 50 %
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 50 %
PřF:F3061 Kmity, vlny, optika - seminář • 50 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 50 %
PřF:F3250 Moderní témata ve fyzice kondenzovaných látek • 50 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 50 %
PřF:F5090 Elektronika (2a) • 50 %
PřF:F6270 Praktikum z elektroniky (1a) • 50 %
PřF:F6450 Vakuová fyzika 2 • 50 %
PřF:F7541 Praktikum z vakuové fyziky • 50 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 50 %
FI:VB005 Panorama fyziky I • 50 %
PřF:BI8710 Ochrana přírody • 25 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 25 %
PřF:FC510 Special topics in nanotechnology science • 25 %
PřF:F1400 Programování • 25 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 25 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 25 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 25 %
PřF:F1711 Matematika 1 • 25 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 25 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 25 %
PřF:F3062 Kmity, vlny, optika: cvičení plus • 25 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 25 %
PřF:MAS01 Aplikovaná statistika I • 25 %
PřF:MAS01C Aplikovaná statistika I - cvičení • 25 %
FI:PB154 Základy databázových systémů • 25 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 25 %
4. semestr
PřF:C1800 Chemie pro fyzikální obory • 100 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 100 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 100 %
PřF:F4280 Technologie depozice tenkých vrstev a povrchových úprav • 100 %
PřF:F5090 Elektronika (2a) • 100 %
PřF:F6270 Praktikum z elektroniky (1a) • 100 %
PřF:M4010 Rovnice matematické fyziky • 100 %
FI:VB006 Panorama fyziky II • 100 %
FSpS:P965 Tělesná výchova – Bodystyling • 50 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 100 %
PřF:F3081 Teoretická mechanika • 100 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 100 %
PřF:JAT03 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením I • 33 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 33 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 22 %
FSpS:P980 Tělesná výchova – Zumba • 22 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 11 %
PřF:F1251 Základy astronomie 1 • 11 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 11 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 11 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 11 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 11 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 11 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovny • 11 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 11 %
4. semestr
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 90 %
PřF:F4082 Elektrodynamika a teorie relativity • 90 %
PřF:F4411 Základní kurz fyziky v příkladech a aplikacích 1 • 90 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 80 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 80 %
PřF:JAF02 Angličtina pro fyziky II • 20 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 20 %
2. ročník
5. semestr
PřF:F5082 Základy kvantové mechaniky • 91 %
PřF:F5412 Základní kurz fyziky v příkladech a aplikacích 2 • 91 %
PřF:XS090 Asistentská praxe • 91 %
PřF:F5261E Bakalářská práce 1 • 36 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 18 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 18 %
6. semestr
PřF:FSB03 Státní zkouška Bc, Vzdělávání • 85 %
PřF:F6082 Termodynamika a statistická fyzika • 77 %
PřF:F9090 Astrofyzika • 69 %
PřF:F6262E Bakalářská práce 2 • 31 %
PřF:F6055 Bakalářské repetitorium 2 • 15 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PřF:BI3031 Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 100 %
PřF:F3081 Teoretická mechanika • 100 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 100 %
4. semestr
PřF:BI3060 Obecná genetika • 50 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 50 %
PřF:BI8430 Školní biologické pokusy • 50 %
PřF:C7660 Multimedia ve výuce I • 50 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 50 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 50 %
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 50 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 50 %
PřF:F4411 Základní kurz fyziky v příkladech a aplikacích 1 • 50 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 50 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 50 %
2. ročník
6. semestr
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 100 %
PřF:F4082 Elektrodynamika a teorie relativity • 100 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 100 %
PřF:F9090 Astrofyzika • 100 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 100 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovny • 100 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1030 Mechanika • 93 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 93 %
PřF:MUC11 Matematická analýza 1 • 93 %
PřF:MUC14 Funkce a rovnice na SŠ • 93 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 87 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 53 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 53 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 47 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 47 %
PřF:F1032 Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus • 40 %
PřF:MUC02 Repetitorium školské matematiky • 33 %
PřF:F1620 Mechanika vlastníma rukama • 27 %
PřF:F0010 Přípravný kurz ke studiu • 20 %
PřF:F1080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 • 20 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 20 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 13 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 13 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 13 %
PřF:MUC01 Letní škola • 13 %
PřF:MUC03 Základy matematiky • 13 %
PřF:MUC12 Matematická analýza 2 • 13 %
PřF:MUC31 Lineární algebra • 13 %
PřF:MUC41 Kombinatorika • 13 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 13 %
2. semestr
PřF:MUC12 Matematická analýza 2 • 100 %
PřF:MUC31 Lineární algebra • 89 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 89 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 89 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 78 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 78 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 56 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 33 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 22 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 22 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 22 %
FF:ARTS004 Homér a evropská literatura • 11 %
FF:ARTS019 Shakespearova systematika ctností a neřestí • 11 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 11 %
FF:PSX_512 Human Nature: Key Studies in Psychology • 11 %
FF:RLB666 Konec světa • 11 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 11 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 11 %
PřF:MUC15 Matematická analýza 4 • 11 %
PdF:FC2010 Historie fyziky • 11 %
PdF:JV005 Vstupní test A2 - FJ • 11 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 11 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Fit hodina • 11 %
FSpS:P974 Tělesná výchova – Florbal • 11 %
FSpS:P988 Tělesná výchova – Plavání • 11 %
FSpS:P9908 Physical Education – Zumba • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 100 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 75 %
PřF:F3081 Teoretická mechanika • 75 %
PřF:MUC13 Matematická analýza 3 • 75 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 50 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 50 %
PřF:F3430 Elektřina v experimentu pro učitele • 50 %
PřF:MUC41 Kombinatorika • 50 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 50 %
PřF:F1251 Základy astronomie 1 • 25 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 25 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 25 %
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 25 %
PřF:F3450 Elektronika v praxi středoškolského učitele • 25 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 25 %
PřF:F4082 Elektrodynamika a teorie relativity • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
PřF:MDG01 Zobrazovací metody 1 • 25 %
PřF:MUC11 Matematická analýza 1 • 25 %
PřF:MUC12 Matematická analýza 2 • 25 %
PřF:MUC14 Funkce a rovnice na SŠ • 25 %
PřF:MUC15 Matematická analýza 4 • 25 %
PřF:MUC22 Analytická geometrie 1 • 25 %
PřF:MUC23 Analytická geometrie 2 • 25 %
PřF:MUC31 Lineární algebra • 25 %
PřF:MUC32 Algebra • 25 %
PřF:M2142 Systémy počítačové algebry • 25 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 25 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 25 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 25 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 25 %
4. semestr
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 100 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 100 %
PřF:F4082 Elektrodynamika a teorie relativity • 100 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 100 %
PřF:F6082 Termodynamika a statistická fyzika • 100 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 100 %
PřF:MUC15 Matematická analýza 4 • 100 %
PřF:MUC31 Lineární algebra • 100 %
PřF:MUC32 Algebra • 100 %
PřF:M2142 Systémy počítačové algebry • 100 %
FSpS:P945 Tělesná výchova – In-line bruslení • 100 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 100 %
PřF:F1711 Matematika 1 • 89 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 89 %
PřF:F1030 Mechanika • 78 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 67 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 67 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 33 %
PřF:F0010 Přípravný kurz ke studiu • 22 %
PřF:F1032 Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus • 22 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 22 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %
FSpS:P986 Tělesná výchova – Karate • 11 %
2. semestr
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 100 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 75 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 75 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 75 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 50 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 25 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 25 %
PřF:M2010 Matematika II • 25 %
PřF:M2020 Matematika II - seminář • 25 %
PřF:XS190 Zájmová a projektová praxe • 25 %
2. ročník
3. semestr
PřF:F3081 Teoretická mechanika • 100 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 100 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 100 %
PřF:F3712 Matematika 3 • 100 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 100 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 100 %
FSpS:P971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova • 100 %
4. semestr
PřF:BI8160 Speciální botanicko-zoologické cvičení v terénu • 100 %
PřF:BI9008 Terénní cvičení z malakozoologie • 100 %
PřF:F4082 Elektrodynamika a teorie relativity • 100 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 100 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 100 %
PřF:F6082 Termodynamika a statistická fyzika • 100 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 100 %

Geografická kartografie a geoinformatika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
PřF:Z0026P Fyzická geografie • 100 %
PřF:Z0135P Úvod do studia planety Země • 100 %
PřF:Z1069 Statistické metody a zpracování dat 1 • 100 %
PřF:Z0135C Úvod do studia planety Země-cvičení • 50 %
5. semestr
PřF:Z8154 Programování v geoinformatice • 100 %
PřF:Z8114 Digitální zpracování materiálů DPZ • 93 %
PřF:Z8150 Bakalářská práce z kartografie 1 • 87 %
FI:PV019 Geografické informační systémy • 80 %
PřF:Z5004 Akademické dovednosti 1 • 67 %
FI:PV047 Vybrané kapitoly z GIS I • 47 %
PřF:Z1313 Přírodní hrozby a rizika v krajině - online • 40 %
PřF:Z0042 Geografie cestovního ruchu • 33 %
PřF:Z4042 Geografie služeb • 27 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 27 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 20 %