Jak byly údaje získány.

Statistika a analýza dat (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PřF:MA850 Statistická inference pro mnohorozměrná data • 100 %
PřF:M8752 Pokročilé regresní modely II • 100 %
PřF:M9DPN Diplomová práce 3 • 100 %
PřF:M9SICR Statistical Issues in Clinical Research • 100 %
PřF:M9901 Teorie a praxe splajnového vyhlazování • 100 %
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 33 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 33 %
PřF:JNP03 Němčina pro přírodovědce 3 • 33 %
PřF:M7111 Vybrané kapitoly z matematického modelování • 33 %
PřF:M7777 Aplikovaná analýza funkcionálních dat • 33 %
PřF:M9750 Robustní a neparametrické statistické metody • 33 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 33 %
4. semestr
PřF:MADPN Diplomová práce 4 • 75 %
PřF:M8113 Teorie a praxe jádrového vyhlazování • 75 %
PřF:MSZZ_MN Magisterská SZZ, neučitelská matematika • 50 %
FF:KSCX01 Moderní čínština pro neoborové studenty I • 25 %
ESF:MPE_MAMO Makroekonomické modelování • 25 %

Údaje byly předpočítány: 24. 7. 2021 11:35

Všechny obory fakulty