Molekulární biologie a genetika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PřF:BI1301 Botanická mikrotechnika • 100 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 100 %
PřF:BI3338 Specializační seminář Molekulární biologie a genetika 1 • 100 %
PřF:BI5000 Bioinformatika • 100 %
PřF:BI5000C Bioinformatika - cvičení • 100 %
PřF:BI5040 Biostatistika - základní kurz • 100 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 100 %
PřF:BI5401 Bakalářská práce MBG I • 100 %
PřF:BI6170 Genetika II • 100 %
PřF:BI7665 Buněčné a tkáňové kultury • 100 %
PřF:BI9410 Strukturní biologie • 100 %
PřF:BI9410C Strukturní biologie - cvičení • 100 %
PřF:C7490 Molekulární diagnostika vrozených poruch • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
FSpS:P902 Physical Education – Fitnessyoga • 100 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 100 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI3338 Specializační seminář Molekulární biologie a genetika 1 • 100 %
PřF:BI5401 Bakalářská práce MBG I • 100 %
PřF:BI5000 Bioinformatika • 98 %
PřF:BI5040 Biostatistika - základní kurz • 95 %
PřF:BI5220 Imunologie • 93 %
PřF:BI6170 Genetika II • 88 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 88 %
PřF:BI5000C Bioinformatika - cvičení • 80 %
PřF:BI5040C Biostatistika - cvičení • 35 %
PřF:BI7070 Fyziologie buněčných systémů • 25 %
PřF:C7490 Molekulární diagnostika vrozených poruch • 25 %
PřF:M1030 Matematika pro biology • 18 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 13 %
6. semestr
PřF:BI3339 Specializační seminář Molekulární biologie a genetika 2 • 95 %
PřF:BI6270 Cytogenetika a cytogenomika • 93 %
PřF:BI6400 Metody molekulární biologie • 93 %
PřF:BI6400C Metody molekulární biologie - cvičení • 93 %
PřF:BI6401 Bakalářská práce MBG II • 88 %
PřF:BI6081 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Molekulární biologie a genetiky • 74 %
PřF:BI6270C Cytogenetika - cvičení • 36 %
PřF:BI5220C Imunologie - cvičení • 21 %

Údaje byly předpočítány: 13. 8. 2022 11:36

Všechny obory fakulty