Obecná matematika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PřF:M3130 Lineární algebra a geometrie III • 100 %
PřF:M3100 Matematická analýza III • 67 %
PřF:M3150 Algebra II • 67 %
PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu • 67 %
FI:MA007 Matematická logika • 67 %
FF:CJBB114 Základní paměťové techniky pro studium (nejen) jazyků • 33 %
PřF:F1251 Základy astronomie 1 • 33 %
PřF:F3170 Obecná astronomie • 33 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 33 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 33 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 33 %
3. ročník
5. semestr
PřF:M51XX Bakalářská práce 1 • 89 %
PřF:M5160 Obyčejné diferenciální rovnice I • 89 %
PřF:M5180 Numerické metody II • 78 %
PřF:M5170 Matematické programování • 56 %
PřF:M6140 Topologie • 56 %
FI:MA007 Matematická logika • 56 %
PřF:M5140 Teorie grafů • 33 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 22 %
PřF:M3130 Lineární algebra a geometrie III • 22 %
PřF:M7150 Teorie kategorií • 22 %
FF:JAP128 Japonština III • 11 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 11 %
PřF:MD108 Model Categories • 11 %
PřF:M1160 Úvod do programování I • 11 %
PřF:M3100 Matematická analýza III • 11 %
PřF:M3150 Algebra II • 11 %
PřF:M5120 Lineární statistické modely I • 11 %
PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu • 11 %
PřF:M5858 Spojité deterministické modely I • 11 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 11 %
6. semestr
PřF:M6150 Funkcionální analýza I • 67 %
PřF:M4190 Diferenciální geometrie křivek a ploch • 56 %
PřF:M6170 Analýza v komplexním oboru • 56 %
PřF:MSZZ_BN Bakalářská SZZ, neučitelská matematika • 44 %
PřF:M61XX Bakalářská práce 2 • 44 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 22 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 22 %
FF:ARTS019 Shakespearova oslava posvátného manželství • 11 %
FF:ENTRE01 Od UČO k IČO: Úvod do podnikání • 11 %
FF:JAP129 Japonština IV • 11 %
FF:PS_BB064 Kariérní start • 11 %
FF:RJ_02 Ruština pro neruštináře II • 11 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 11 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 11 %
PřF:MD145 Seminář z teorie pologrup • 11 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 11 %
PřF:M2142 Systémy počítačové algebry • 11 %
PřF:M4010 Rovnice matematické fyziky • 11 %
PřF:M4155 Teorie množin • 11 %
PřF:M4180 Numerické metody I • 11 %
PřF:M51XX Bakalářská práce 1 • 11 %
PřF:M6800 Variační počet • 11 %
PřF:M7170 Reading seminar from category theory • 11 %
PřF:M7190 Teorie her • 11 %
PřF:M8195 Seminář z teorie čísel • 11 %
PřF:XV003 Projekty na popularizaci přírodních věd • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 11 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 11 %
FSpS:P980 Tělesná výchova – Zumba • 11 %

Údaje byly předpočítány: 6. 8. 2022 11:42

Všechny obory fakulty