Biofyzika (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PřF:FA760K Diplomová práce 4 • 100 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 100 %
PřF:F7790 Seminář z biofyziky a biofyzikální chemie • 100 %

Údaje byly předpočítány: 2. 12. 2023 11:24

Všechny obory fakulty