Chemie se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PřF:BI3332 Specializační seminář Experimentální biologie živočichů a imunologie 1 • 100 %
PřF:BI3333 Specializační seminář Experimentální biologie živočichů a imunologie 2 • 100 %
PřF:BI5009EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚEB) • 100 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 100 %
PřF:BI6016EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚEB) • 100 %
PřF:BI8430 Školní biologické pokusy • 100 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 100 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:C5040 Jaderná chemie • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 100 %
PřF:XS090 Asistentská praxe • 100 %
PřF:XS220 Reflexe asistentské praxe • 100 %
PřF:XS470 Komunikace v konfliktních situacích • 100 %
FSpS:P998 Tělesná výchova – Sportovní osvobození • 100 %
6. semestr
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 100 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 100 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 100 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 100 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 100 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:XS080 Speciální pedagogika • 100 %
PřF:XS100 Učitel a provoz školy • 100 %
PřF:XS150 Pedagogická psychologie • 100 %
PřF:ZX402 Globální problémy lidstva • 100 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 100 %

Údaje byly předpočítány: 23. 9. 2023 11:22

Všechny obory fakulty