Jak byly údaje získány.

Učitelství dějepisu pro základní školy (magisterské navazující kombinované dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:DEKDD2 Dějiny dějepisectví 2 • 100 %
PdF:DEKDEK Kulturní dějiny • 100 %
PdF:DEK2DI Didaktika dějepisu 2 • 100 %
PdF:DE6004 Reflexe praxe 2 • 100 %
PdF:DE6005 Učitelská praxe 2 • 100 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 100 %
PdF:NJ6005 Učitelská praxe 2 • 100 %
PdF:SZ6051 Školní pedagogika • 100 %
3. semestr
PdF:DEKARC Archivnictví • 50 %
PdF:DEKDHG Historická geografie • 50 %
PdF:DEKDMO Dějiny Moravy v 19. a 20. století • 50 %
PdF:DEKDVT Dějiny vědy a techniky • 50 %
PdF:DEK06K Každodennost v dějinách • 50 %
PdF:DEK2DI Didaktika dějepisu 2 • 50 %
PdF:DE2MP_PCSS Problematika českého středověku • 50 %
PdF:DE2MP_VKSD Vybrané kapitoly středověkých dějin • 50 %
PdF:DE2MP_ZEKA Zrod evropského kapitalismu • 50 %
PdF:DE6006 Učitelská praxe 3 • 50 %
PdF:DPP_DE Diplomová práce - Projekt • 50 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 50 %
PdF:NJ_M710 Aktivizační metody ve výuce němčiny • 50 %
PdF:NJ6006 Učitelská praxe 3 (kombinované studium) • 50 %
PdF:SZ6052 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 50 %
PdF:SZ6054 Inkluzivní vzdělávání • 50 %
2. ročník
4. semestr
PdF:DEK06K Každodennost v dějinách • 67 %
PdF:DE_DPD Diplomová práce - Dokončení • 33 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 33 %
PdF:DEP25R Problematika raně novověkých dějin • 33 %
PdF:DP_DE Diplomová práce • 33 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář I • 33 %

Údaje byly předpočítány: 21. 11. 2020 11:35

Všechny obory fakulty