Jak byly údaje získány.

Vyberte obor/plán:

AJ3S AJ3S BAJ3Scp BAJ3Shp BAJ3Svp AJ3SA CJ3S BCJ3Shp BCJ3Svp DE3S BDE3Svp BDE3Shp BAJ3SAcp FJHC FJHC BFJHChp BFJHCvp FJ3S FJ3S BFJ3Scp BFJ3Shp BFJ3Svp FY3S BFY3Shp BFY3Svp KL3S HV3S HV3S BHV3Shp BHV3Svp CH3S BCH3Shp BCH3Svp LAJ LFJ LNJ LRJ BLOGcp MA3S BMA3Shp BMA3Svp NJ3S NJ3S BNJ3Scp BNJ3Shp BNJ3Svp OV3S BOV3Shp BOV3Svp AJ3 CJ3 DE3 FJ3 FY3 FY3 HV3 HV3 CH3 KR3 MA3 NJ3 OV3 OV3 PR3 PR3 RJ3 SP3 TE3 TE3 VZ3 VV3 ZE3 ZE3 PR3S BPR3Shp BPR3Svp RJ3S RJ3S BRJ3Scp BRJ3Shp BRJ3Svp SOCP SOCP SOVC BSOCPvp BSOCPhp BSOCPcp SPZP BSPZPcp SPKT SP3S SP3S SP3S BSP3Shp BSP3Svp SVV3S TE3S BTE3Shp BTE3Svp OVP MS BMScp VI3S VZ3S BVZ3Shp BVZ3Svp BVV3Shp BVV3Svp BVV3Scp VV3S ZSV3S ZE3S BZE3Shp BZE3Svp ZS15 MZS15cp GAL2S NGAL2Shp NGAL2Svp NLOGcp NAJ2Acp SOVC SPAN SPZP SPKT SPPU NSP2vp NSP2hp NSPZP1p NSPZP2p NSPZP3p NSPZP4p NSPZP5p NSPZP6p SVV2S AJ2 AJJ AJ2 AJ2 NAJ2cp NAJ2hp NAJ2vp AJ2A CJ2S CJ2 NCJ2hp NCJ2vp NCJC2cp CJC2 DE2 NDE2hp NDE2vp FJ2 FJ2 NFJ2cp NFJ2vp FY2 FY2 NFY2hp NFY2vp HV2S NHV2Shp NHV2Svp CH2 NCH2hp NCH2vp KR2 MA2 MA2 NMA2hp NMA2vp NJ2 NJ2 NNJ2cp NNJ2hp NNJ2vp OV2 OV2 NOV2hp NOV2vp UOP PR2 PR2 NPR2hp NPR2vp RJJ RJ2 RJ2 NRJ2cp NRJ2hp NRJ2vp SP2S SP2 TE2 TE2 NTE2vp VZ2 NVZ2hp NVZ2vp NVV2Shp NVV2Svp NVV2Scp VV2S ZE2 ZE2 NZE2hp NZE2vp VI2S VV2S DCIJ DIGE DDIGE01 HTEP JLK PG SOCP SPZP P00101 TVGP VV AJ3S BAJ3Sck AJ3SA BDE3Shk BDE3Svk LAJ LNJ LRJ BLOGck NJ3S NJ3S BNJ3Sck BNJ3Shk BNJ3Svk DE3 NJ3 RJ3 SP3 RJ3S RJ3S BRJ3Sck BRJ3Shk BRJ3Svk SOCP SPZP BSPZPck SPKT SP3S BSP3Shk BSP3Svk OVP MS BMSck VZ3S BVZ3Shk BVZ3Svk VY ZS15 MZS15ck NLOGck SOCP SPAN SPZP SPKT SPPU NSPZP1k NSPZP2k NSPZP3k NSPZP4k NSPZP5k NSPZP6k AJ2 AJ2 NAJ2ck AJ2A DE2 FJ2 NFJ2ck FY2 NFY2ck CH2 NJJ NJ2 NJ2 NNJ2ck UOP UOP RJJ RJ2 NRJ2ck SPOV VZ2 DCIJ SOCP SPZP TVGP

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:AJ2102 Praktický jazyk 1B • 67 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 48 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 43 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 24 %
PdF:AJ2202 Fonetika a fonologie B • 19 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 19 %
PdF:SZ6071 Interaktivní tabule a didaktická technika ve vzdělávání • 19 %
PdF:AJ0112 Mluvený projev B • 14 %
PdF:AJ0302 Současné události v anglicky mluvících zemích • 14 %
PdF:AJ2204 Gramatika B • 14 %
PdF:DEP12R Exkurze ČR I • 14 %
2. semestr
PdF:AJ2102 Praktický jazyk 1B • 94 %
PdF:AJ2202 Fonetika a fonologie B • 84 %
PdF:AJ2204 Gramatika B • 75 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 61 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 57 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 17 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 14 %
2. ročník
3. semestr
PdF:AJ2401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 70 %
PdF:AJ2103 Praktický jazyk 2A • 66 %
PdF:AJ2205 Syntax A • 66 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 54 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 52 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 48 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 16 %
PdF:AJ2203 Gramatika A • 13 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
4. semestr
PdF:AJ2305 Kritické čtení • 85 %
PdF:AJ2104 Praktický jazyk 2B • 81 %
PdF:AJ2301 Historie, kultura a literatura Velké Británie • 80 %
PdF:AJ2206 Syntax B • 78 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 60 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 59 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 59 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 50 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 26 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 16 %
PdF:AJ2202 Fonetika a fonologie B • 11 %
3. ročník
5. semestr
PdF:AJ2303 Historie, kultura a literatura USA • 88 %
PdF:AJ2402 Základy didaktiky angličtiny 2 • 88 %
PdF:AJ2405 Oborová praxe • 86 %
PdF:AJ2105 Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 84 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 65 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 17 %
PdF:AJ2103 Praktický jazyk 2A • 14 %
PdF:AJ2205 Syntax A • 14 %
PdF:DEPNH1 Deutsch für Historiker 1 • 11 %
6. semestr
PdF:AJ2207 Vybrané kapitoly z funkční lingvistiky • 91 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 46 %
PdF:DEPNH2 Deutsch für Historiker 2 • 15 %
PdF:DEP0DI Didaktika dějepisu • 15 %
PdF:AJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 13 %
PdF:AJ2206 Syntax B • 13 %
PdF:AJ2301 Historie, kultura a literatura Velké Británie • 13 %

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:AJ0303 Tvůrčí psaní poezie • 33 %
PdF:AJ1102 Praktický jazyk 1B • 33 %
PdF:AJ1204 Gramatika B • 33 %
FF:AJ02002 Úvod do fonetiky a fonologie • 17 %
PdF:AJ0102 Intenzivní jazykový kurz • 17 %
PdF:AJ0214 Syntaktický rozbor • 17 %
PdF:AJ0215 Úvod do teorie překladu B • 17 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 17 %
PdF:AJ0302 Současné události v anglicky mluvících zemích • 17 %
PdF:AJ0307 Zpěv ve výuce angličtiny • 17 %
PdF:AJ0314 Kultura, společnost a tolerance • 17 %
PdF:AJ0315 Proměny krajiny v britské literatuře • 17 %
PdF:AJ031817 %
PdF:AJ0325 Etnická a regionální kultura Ameriky • 17 %
PdF:AJ1202 Fonetika a fonologie B • 17 %
PdF:AJ5305 Témata studené války • 17 %
PdF:AJ5502 Kurz zahraničního lektora • 17 %
PdF:JV005 Academic Writing_ONLINE • 17 %
PdF:MSBP_PPPS Pedagogická praxe specifická • 17 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 17 %
PdF:PDZZ_VS Visiting of schools • 17 %
PdF:PS_0006 Práce s emocemi • 17 %
PdF:SPP030 Special Education in International Perspectives • 17 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 17 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 17 %
PdF:SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách • 17 %
PdF:SZ6072 Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele • 17 %
PdF:SZ6081 Hodnocení žáků ve výuce • 17 %
PdF:SZ7MP_NARO Nadání a jeho rozvoj • 17 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 17 %
FSpS:P908 Physical Education - Badminton • 17 %
FSpS:P966 Tělesná výchova - Fit hodina • 17 %
2. semestr
PdF:AJ1102 Praktický jazyk 1B • 100 %
PdF:AJ1202 Fonetika a fonologie B • 92 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 92 %
PdF:AJ1204 Gramatika B • 85 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 85 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 46 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 46 %
PdF:SZ6623 Education of Talented Students • 31 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 23 %
PdF:AJ0112 Mluvený projev B • 15 %
PdF:NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3 • 15 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 15 %
PdF:PS_0006 Práce s emocemi • 15 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 15 %
PdF:SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách • 15 %
PdF:SZ6024 Výchova v práci učitele • 15 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 15 %
2. ročník
3. semestr
PdF:AJ1406 Náslechová oborová praxe A • 91 %
PdF:AJ1103 Praktický jazyk 2A • 82 %
PdF:AJ1205 Syntax A • 82 %
PdF:AJ1301 Historie, kultura a literatura Velké Británie I • 82 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 82 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 82 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 82 %
PdF:AJ1401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 73 %
PdF:AJ0206 Úvod do teorie překladu A • 36 %
PdF:AJ0207 Výslovnostní cvičení A • 36 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 36 %
PdF:AJ1203 Gramatika A • 18 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 18 %
FSpS:P936 Tělesná výchova - Balanční cvičení • 18 %
4. semestr
PdF:AJ1407 Náslechová oborová praxe B • 96 %
PdF:AJ1302 Historie, kultura a literatura Velké Británie II • 93 %
PdF:AJ1305 Kritické čtení • 93 %
PdF:AJ1402 Základy didaktiky angličtiny 2 • 89 %
PdF:AJ1408 Intenzivní jazykový a metodický kurz • 86 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 86 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 82 %
PdF:AJ1210 Zásady a postupy psaní bakalářské práce • 79 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 79 %
PdF:AJ1104 Praktický jazyk 2B • 75 %
PdF:AJ1206 Syntax B • 71 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 64 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 57 %
PdF:AJP1408 Integrated Language and Methodology Course • 18 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 14 %
PdF:SZ6607 Practice Teaching Assistant - Tutoring 1 • 14 %
PdF:SZ6610 Basics of Educational Assessment • 14 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 11 %
PdF:AJ0112 Mluvený projev B • 11 %
PdF:AJ0210 Překladatelská cvičení A • 11 %
PdF:AJ1202 Fonetika a fonologie B • 11 %
PdF:AJ1204 Gramatika B • 11 %
PdF:AJ1301 Historie, kultura a literatura Velké Británie I • 11 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
3. ročník
5. semestr
PdF:AJ1303 Historie, kultura a literatura USA I • 87 %
PdF:AJ1306 Vztahy mezi kulturami A • 87 %
PdF:AJ1405 Výuková praxe • 87 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 87 %
PdF:AJ1207 Vybrané kapitoly z funkční lingvistiky • 83 %
PdF:AJ1105 Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 78 %
PdF:AJ1403 Základy didaktiky angličtiny 3 • 78 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 65 %
PdF:AJ0417 Simulační a rolové hry v anglickém jazyce • 17 %
PdF:AJ1103 Praktický jazyk 2A • 17 %
PdF:AJ1205 Syntax A • 17 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 17 %
PdF:AJ1408 Intenzivní jazykový a metodický kurz • 13 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 13 %
6. semestr
PdF:AJ1209 Základy lexikologie • 100 %
PdF:AJ1304 Historie, kultura a literatura USA II • 100 %
PdF:AJ1307 Vztahy mezi kulturami B • 100 %
PdF:AJ1106 Praktický jazyk 3B • 86 %
PdF:AJ1404 Základy didaktiky angličtiny 4 • 86 %
PdF:AJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 79 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 64 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 21 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 21 %
PdF:AJ0307 Zpěv ve výuce angličtiny • 14 %
PdF:AJ1104 Praktický jazyk 2B • 14 %
PdF:AJ1206 Syntax B • 14 %
PdF:AJ1210 Zásady a postupy psaní bakalářské práce • 14 %
PdF:AJ2207 Vybrané kapitoly z funkční lingvistiky • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PdF:AJ1101 Praktický jazyk 1A • 100 %
PdF:AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele • 98 %
PdF:AJ1203 Gramatika A • 97 %
PdF:AJ1201 Fonetika a fonologie A • 95 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 85 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 84 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 37 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 28 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 22 %
PdF:AJ0207 Výslovnostní cvičení A • 21 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 20 %
PdF:AJ0206 Úvod do teorie překladu A • 18 %
PdF:AJ0103 Jazyková cvičení A • 16 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 15 %
PdF:AJ0311 Dílna tvůrčího psaní • 13 %
PdF:AJ0106 Mluvený projev A • 12 %
PdF:AJ0201 Gramatická cvičení A • 12 %
PdF:SZ6072 Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele • 12 %
PdF:AJ0305 Kulturní studie pro učitele angličtiny • 11 %
2. semestr
PdF:AJ1102 Praktický jazyk 1B • 97 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 97 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 92 %
PdF:AJ1204 Gramatika B • 89 %
PdF:AJ1202 Fonetika a fonologie B • 78 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 36 %
PdF:AJ1408 Intenzivní jazykový a metodický kurz • 31 %
PdF:AJ0112 Mluvený projev B • 28 %
PdF:AJP1408 Integrated Language and Methodology Course • 25 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 25 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 22 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 22 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 19 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 19 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 19 %
PdF:AJ0218 Gramatická cvičení B • 17 %
PdF:AJ0210 Překladatelská cvičení A • 14 %
PdF:AJ5310 Americký Západ • 14 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 14 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 14 %
FF:RLB666 Konec světa • 11 %
PdF:AJ0302 Současné události v anglicky mluvících zemích • 11 %
PdF:AJ0405 Týmový výukový projekt • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:AJ1103 Praktický jazyk 2A • 98 %
PdF:AJ1301 Historie, kultura a literatura Velké Británie I • 98 %
PdF:AJ1401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 95 %
PdF:AJ1205 Syntax A • 90 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 85 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 85 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 80 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 65 %
PdF:AJ1408 Intenzivní jazykový a metodický kurz • 53 %
PdF:JVP032 Němčina pro pedagogy - B • 33 %
PdF:AJ0103 Jazyková cvičení A • 30 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 25 %
PdF:AJ1306 Vztahy mezi kulturami A • 18 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 18 %
PdF:AJ0311 Dílna tvůrčího psaní • 15 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 13 %
PdF:AJ1201 Fonetika a fonologie A • 13 %
PdF:JVP005 Vstupní test A2 - FJ • 13 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 13 %

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:AJ2101 Praktický jazyk 1A • 98 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 96 %
PdF:AJ2203 Gramatika A • 95 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 95 %
PdF:AJ2201 Fonetika a fonologie A • 94 %
PdF:AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele • 93 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 17 %
PdF:STUD0004 Cizí jazyk v bakalářském studiu • 11 %
2. semestr
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 93 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 90 %
PdF:AJ2102 Praktický jazyk 1B • 85 %
PdF:AJ2202 Fonetika a fonologie B • 85 %
PdF:AJ2204 Gramatika B • 83 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:AJ2103 Praktický jazyk 2A • 89 %
PdF:AJ2401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 89 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 89 %
PdF:AJ2205 Syntax A • 85 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 81 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 30 %
PdF:JVP005 Vstupní test A2 - FJ • 19 %
PdF:AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele • 11 %

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:AJ2101 Praktický jazyk 1A • 95 %
PdF:AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele • 94 %
PdF:AJ2201 Fonetika a fonologie A • 91 %
PdF:AJ2203 Gramatika A • 88 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 18 %
2. semestr
PdF:AJ2102 Praktický jazyk 1B • 91 %
PdF:AJ2202 Fonetika a fonologie B • 84 %
PdF:AJ2204 Gramatika B • 73 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 64 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 16 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:AJ2103 Praktický jazyk 2A • 86 %
PdF:AJ2205 Syntax A • 86 %
PdF:AJ2401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 86 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 19 %
PdF:AJ2203 Gramatika A • 16 %
PdF:JVP032 Němčina pro pedagogy - B • 16 %

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (angl.) (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FF:AJ07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury • 100 %
FF:PSX_111 Stress management, coping (theory & practice) • 100 %
PdF:AJ0112 Mluvený projev B • 100 %
PdF:AJ0216 Výslovnostní cvičení B • 100 %
PdF:AJ1102 Praktický jazyk 1B • 100 %
PdF:AJ1204 Gramatika B • 100 %
PdF:FC9003 Skill Sharing 2 • 100 %
PdF:PDZ002 Effective Educational Communication • 100 %
PdF:SOIML Intercultural Mentoring and Leadership • 100 %
PdF:SZ6603 Developmental Psychology • 100 %
PdF:SZ6604 Theory and Methodology of Education • 100 %
3. semestr
FF:JAP140 History and Politics of Modern East Asia • 100 %
PdF:AJ0204 Akademické dovednosti: psaní • 100 %
PdF:AJ0207 Výslovnostní cvičení A • 100 %
PdF:AJ0305 Kulturní studie pro učitele angličtiny • 100 %
PdF:AJ1103 Praktický jazyk 2A • 100 %
PdF:AJ1205 Syntax A • 100 %
PdF:AJ1301 Historie, kultura a literatura Velké Británie I • 100 %
PdF:AJ1401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 100 %
PdF:AJ1406 Náslechová oborová praxe A • 100 %
PdF:SZ6605 Special and Inclusive Education • 100 %
PdF:SZ6606 Research in Education • 100 %
PdF:SZ6608 Self-experience Preparation for the Profession I • 100 %
PdF:SZ6655 Practice Teaching Assistant - Assisting 1 • 100 %
2. ročník
4. semestr
PdF:AJ1104 Praktický jazyk 2B • 100 %
PdF:AJ1202 Fonetika a fonologie B • 100 %
PdF:AJ1402 Základy didaktiky angličtiny 2 • 100 %
PdF:AJ1407 Náslechová oborová praxe B • 100 %
PdF:SZ6611 Self-experience Preparation for the Profession II • 100 %

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 17 %
PdF:CJP011 Morfologie českého jazyka • 17 %
PdF:CJP012 Tvoření slov v českém jazyce • 17 %
PdF:CJP013 Teorie literatury pro učitele 1 • 17 %
PdF:CJP014 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2 • 17 %
PdF:CJP015 Kapitoly z morfologie českého jazyka • 17 %
PdF:CJP016 Kapitoly z tvoření slov v českém jazyce • 17 %
PdF:CJP017 Kapitoly z literární teorie 1 • 17 %
PdF:CJP018 Kapitoly z české literatury 19. století 2 • 17 %
PdF:CJP019 Literární psaní • 17 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 17 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 17 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 17 %
PdF:SZ6071 Interaktivní tabule a didaktická technika ve vzdělávání • 17 %
2. semestr
PdF:CJP012 Tvoření slov v českém jazyce • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 99 %
PdF:CJP013 Teorie literatury pro učitele 1 • 95 %
PdF:CJP014 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2 • 93 %
PdF:CJP011 Morfologie českého jazyka • 89 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 68 %
PdF:CJP015 Kapitoly z morfologie českého jazyka • 31 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 19 %
PdF:CJP017 Kapitoly z literární teorie 1 • 17 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 15 %
PdF:SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi • 14 %
PdF:SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ • 14 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 11 %
PdF:SZ6024 Výchova v práci učitele • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:CJP022 Základy korpusové lingvistiky • 94 %
PdF:CJP023 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 • 94 %
PdF:CJP021 Lexikologie českého jazyka • 93 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 93 %
PdF:CJP020 Základy slavistiky a staroslověnštiny • 91 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 88 %
PdF:CJP024 Teorie literatury pro učitele 2 • 87 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 74 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 65 %
PdF:CJP027 Kapitoly z české literatury 20. století 1 • 33 %
PdF:DEPDRN Dějiny raného novověku • 28 %
PdF:DEPPVH Pomocné vědy historické • 27 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 17 %
PdF:CJP025 Kapitoly ze základů slavistiky a staroslověnštiny • 13 %
PdF:CJP028 Kapitoly z literární teorie 2 • 12 %
4. semestr
PdF:CJP033 Didaktika českého jazyka pro bakalářské studium • 99 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 97 %
PdF:CJP032 Historická mluvnice českého jazyka • 96 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 96 %
PdF:CJP035 Česká literatura po roce 1945 1 • 94 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 94 %
PdF:CJP031 Syntax českého jazyka 1 • 90 %
PdF:CJP034 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 87 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 59 %
PdF:CJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 48 %
PdF:CJP038 Kapitoly z české literatury 20. století 2 • 37 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 29 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 27 %
PdF:CJP039 Kapitoly z české literatury po roce 1945 1 • 22 %
PdF:DEPD19 Dějiny 19. století • 13 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 96 %
PdF:CJP044 Didaktika literární výchovy pro bakalářské studium • 95 %
PdF:CJP041 Syntax českého jazyka 2 • 94 %
PdF:CJP042 Literatura pro mládež • 93 %
PdF:CJP043 Česká literatura po r. 1945 2 • 92 %
PdF:CJ_BP Bakalářská práce • 45 %
PdF:CJP048 Kapitoly z české literatury po roce 1945 2 • 45 %
PdF:CJP047 Kapitoly z literatury pro mládež • 28 %
PdF:DEPLAH Latina pro historiky • 20 %
PdF:DEPNH1 Deutsch für Historiker 1 • 20 %
PdF:DEPOPR Oborová praxe • 20 %
6. semestr
PdF:CJP050 Základy stylistiky českého jazyka • 74 %
PdF:CJP051 Kapitoly z problematiky dětského čtenářství • 73 %
PdF:CJP054 Průvodce dějinami české literatury pro bakaláře • 49 %
PdF:CJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 37 %
PdF:CJ3BP_JSY2 Současná česká syntax 2 • 20 %
PdF:CJ3BP_JKS2 Kapitoly ze současné české syntaxe 2 • 19 %
PdF:CJ3BP_JSCJ Stylistika současné češtiny • 19 %
PdF:CJ3BP_JKSC Kapitoly ze stylistiky současné češtiny • 18 %
PdF:DEPNH2 Deutsch für Historiker 2 • 11 %
PdF:DEP0DI Didaktika dějepisu • 11 %

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:CJP003 Úvod do studia literatury a literární vědy • 97 %
PdF:CJP002 Úvod do studia jazyka a jazykovědy • 96 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 95 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 93 %
PdF:CJP004 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1 • 92 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 92 %
PdF:CJP001 Fonetika a fonologie českého jazyka • 87 %
PdF:CJP005 Kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka • 48 %
PdF:CJP008 Kapitoly z české literatury 19. století 1 • 47 %
PdF:CJP006 Vybrané poznatky o jazyce a jazykovědě • 27 %
PdF:CJP007 Aktuální otázky jazykové správnosti • 19 %
2. semestr
PdF:CJP013 Teorie literatury pro učitele 1 • 96 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 94 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 94 %
PdF:CJP012 Tvoření slov v českém jazyce • 93 %
PdF:CJP014 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2 • 93 %
PdF:CJP011 Morfologie českého jazyka • 91 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 76 %
PdF:CJP018 Kapitoly z české literatury 19. století 2 • 31 %
PdF:CJP015 Kapitoly z morfologie českého jazyka • 21 %
PdF:CJP017 Kapitoly z literární teorie 1 • 18 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 16 %
PdF:CJP019 Literární psaní • 12 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:CJP021 Lexikologie českého jazyka • 97 %
PdF:CJP022 Základy korpusové lingvistiky • 97 %
PdF:CJP023 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 • 97 %
PdF:CJP024 Teorie literatury pro učitele 2 • 97 %
PdF:CJP020 Základy slavistiky a staroslověnštiny • 95 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 95 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 92 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 86 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 73 %
PdF:CJP026 Kapitoly z lexikologie českého jazyka • 71 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 47 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 37 %
PdF:CJP027 Kapitoly z české literatury 20. století 1 • 29 %
PdF:CJP001 Fonetika a fonologie českého jazyka • 17 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 15 %
PdF:CJP025 Kapitoly ze základů slavistiky a staroslověnštiny • 12 %

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:CJP002 Úvod do studia jazyka a jazykovědy • 98 %
PdF:CJP003 Úvod do studia literatury a literární vědy • 96 %
PdF:CJP004 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1 • 93 %
PdF:CJP001 Fonetika a fonologie českého jazyka • 92 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 72 %
PdF:CJP008 Kapitoly z české literatury 19. století 1 • 28 %
PdF:CJP005 Kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka • 25 %
2. semestr
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 94 %
PdF:CJP012 Tvoření slov v českém jazyce • 92 %
PdF:CJP011 Morfologie českého jazyka • 89 %
PdF:CJP013 Teorie literatury pro učitele 1 • 89 %
PdF:CJP014 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2 • 89 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 69 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 33 %
PdF:CJP015 Kapitoly z morfologie českého jazyka • 22 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 22 %
PdF:CJP017 Kapitoly z literární teorie 1 • 17 %
PdF:CJP016 Kapitoly z tvoření slov v českém jazyce • 14 %
PdF:CJP009 Umělecký přednes • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:CJP020 Základy slavistiky a staroslověnštiny • 97 %
PdF:CJP021 Lexikologie českého jazyka • 97 %
PdF:CJP022 Základy korpusové lingvistiky • 97 %
PdF:CJP023 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 • 97 %
PdF:CJP024 Teorie literatury pro učitele 2 • 97 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 73 %
PdF:CJP026 Kapitoly z lexikologie českého jazyka • 40 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 27 %
PdF:CJP027 Kapitoly z české literatury 20. století 1 • 23 %
PdF:CJP001 Fonetika a fonologie českého jazyka • 17 %
PdF:CJP025 Kapitoly ze základů slavistiky a staroslověnštiny • 13 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 13 %

Dějepis se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:DEPSTR Dějiny středověku • 53 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 41 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 35 %
PdF:DEP12R Exkurze ČR I • 18 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 18 %
FF:CJBC822 Fenomén fantastika • 12 %
PdF:DEP12P Archeologická praxe • 12 %
PdF:SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách • 12 %
PdF:SZ6603 Developmental Psychology • 12 %
PdF:SZ6604 Theory and Methodology of Education • 12 %
2. semestr
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 67 %
PdF:DEPSTR Dějiny středověku • 65 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 65 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 64 %
PdF:DEP12R Exkurze ČR I • 36 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 30 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 17 %
PdF:SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP • 15 %
PdF:DEP12P Archeologická praxe • 14 %
PdF:SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese • 13 %
PdF:DE2MP_CRVN Církevní řády v novověku • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:DEPDRN Dějiny raného novověku • 82 %
PdF:DEPPVH Pomocné vědy historické • 76 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 58 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 55 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 50 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 46 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 27 %
PdF:DEPSTA Dějiny starověku • 17 %
PdF:DEPSTR Dějiny středověku • 14 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 13 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 12 %
PdF:DEK23P Exkurze Praha • 11 %
PdF:DEPPRA Dějiny pravěku • 11 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 11 %
4. semestr
PdF:DEPD19 Dějiny 19. století • 91 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 71 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 71 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 67 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 58 %
PdF:DE_BPP Bakalářská práce - Projekt • 34 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 24 %
PdF:DEPSTR Dějiny středověku • 22 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 14 %
3. ročník
5. semestr
PdF:DEPNH1 Deutsch für Historiker 1 • 97 %
PdF:DEPD20 Dějiny 20. století • 94 %
PdF:DEPLAH Latina pro historiky • 92 %
PdF:DEPOPR Oborová praxe • 92 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 70 %
PdF:DE_BP Bakalářská práce • 34 %
6. semestr
PdF:DEP0DI Didaktika dějepisu • 100 %
PdF:DEPNH2 Deutsch für Historiker 2 • 96 %
PdF:DEPSOD Soudobé dějiny • 91 %
PdF:DE_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 26 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 13 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 11 %

Dějepis se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:DEPUSD Úvod do studia dějepisu a historický proseminář • 96 %
PdF:DEPPRA Dějiny pravěku • 89 %
PdF:DEPSTA Dějiny starověku • 86 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 67 %
PdF:DEK23P Exkurze Praha • 13 %
PdF:DEP11C Praktická cvičení z archeologie I • 12 %
PdF:DEP35P Exkurze Praha 2 • 11 %
2. semestr
PdF:DEPSTR Dějiny středověku • 90 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 90 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 62 %
PdF:DEP12R Exkurze ČR I • 28 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 21 %
FF:LJ402 Antická mytologie: hrdinské mýty • 14 %
2. ročník
3. semestr
PdF:DEPPVH Pomocné vědy historické • 100 %
PdF:DEPDRN Dějiny raného novověku • 96 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 70 %
PdF:DEPSTA Dějiny starověku • 30 %
PdF:DEPPRA Dějiny pravěku • 17 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 17 %
PdF:DE2BP_EPR1 Exkurze Praha 1 • 13 %

Dějepis se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:DEPPRA Dějiny pravěku • 97 %
PdF:DEPUSD Úvod do studia dějepisu a historický proseminář • 97 %
PdF:DEPSTA Dějiny starověku • 91 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 90 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 89 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 69 %
PdF:DEP11C Praktická cvičení z archeologie I • 19 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 11 %
2. semestr
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 97 %
PdF:DEPSTR Dějiny středověku • 85 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 50 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 18 %
PdF:DEP12R Exkurze ČR I • 15 %
PdF:SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi • 15 %
PdF:SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ • 15 %
PdF:SZ6105 Deskové hry ve vzdělávání • 15 %
PdF:TI0009 Lidové tradice a řemesla v praktických činnostech • 15 %
FF:LJ402 Antická mytologie: hrdinské mýty • 12 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 12 %
PdF:SZ6024 Výchova v práci učitele • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:DEPDRN Dějiny raného novověku • 100 %
PdF:DEPPVH Pomocné vědy historické • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 97 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 93 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 90 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 59 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 48 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 24 %
PdF:DEPSTA Dějiny starověku • 14 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 14 %
PdF:JVP032 Němčina pro pedagogy - B • 14 %

English Language for Education (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PdF:AJ1101 Praktický jazyk 1A • 100 %
PdF:AJ1201 Fonetika a fonologie A • 100 %
PdF:AJ1203 Gramatika A • 100 %
PdF:SZ6600 Introduction to Education and Psychology • 100 %
PdF:SZ6601 Introduction to Education and Psychology (Seminar) • 100 %
PdF:AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele • 67 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 33 %
PdF:AJ0103 Jazyková cvičení A • 33 %
PdF:AJ0106 Mluvený projev A • 33 %
PdF:AJ0302 Současné události v anglicky mluvících zemích • 33 %
PdF:AJ0307 Zpěv ve výuce angličtiny • 33 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 33 %
PdF:IVP009 Integrating Art Music and Drama into the Curriculum • 33 %
PdF:PDZZ_VS Visiting of schools • 33 %
PdF:PDZ000 Teaching Practice and Reflection • 33 %
PdF:PS_0011 Mental Illness in Films • 33 %
FSpS:P912 Physical Education - Pilates • 33 %
FSpS:P9907 Tělesná výchova - Funkční trénink • 33 %
2. semestr
PdF:AJ0112 Mluvený projev B • 100 %
PdF:AJ0307 Zpěv ve výuce angličtiny • 100 %
PdF:AJ0411 Výuková praxe • 100 %
PdF:AJ0417 Simulační a rolové hry v anglickém jazyce • 100 %
PdF:AJ1102 Praktický jazyk 1B • 100 %
PdF:AJ1202 Fonetika a fonologie B • 100 %
PdF:AJ1204 Gramatika B • 100 %
PdF:IVP013 Behavior Interventions in the Classroom • 100 %
PdF:PS_0013 Mental Illness in Movies • 100 %
PdF:SZ6603 Developmental Psychology • 100 %
PdF:SZ6612 Educational Communication • 100 %
FSpS:P9014 Physical Education - Spinning • 100 %
2. ročník
3. semestr
PdF:AJ0207 Výslovnostní cvičení A • 100 %
PdF:AJ0311 Dílna tvůrčího psaní • 100 %
PdF:AJ1103 Praktický jazyk 2A • 100 %
PdF:AJ1205 Syntax A • 100 %
PdF:AJ1301 Historie, kultura a literatura Velké Británie I • 100 %
PdF:AJ1401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 100 %
PdF:AJ5301 Afroamerická historická zkušenost • 100 %
PdF:FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1 • 100 %
PdF:SZ6605 Special and Inclusive Education • 100 %
PdF:SZ6606 Research in Education • 100 %
PdF:SZ6607 Practice Teaching Assistant - Tutoring 1 • 100 %
PdF:SZ6608 Self-experience Preparation for the Profession I • 100 %
FSpS:P9011 Physical Education – Functional and Core Training • 100 %

Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
5. semestr
PdF:FJHC_POT2 Překlad odborného textu 2 • 100 %
PdF:FJHC_UPP2 Ústní a písemný projev 2 • 100 %
PdF:FJHC_UPT2 Úvod do překladu odborného textu 2 • 100 %
PdF:FJ2015 Odborný francouzský jazyk - administrativa • 100 %
PdF:FJ2016 Odborný jazyk - banka a finance • 100 %
PdF:RJ2BP_REP2 Reálie 2 • 100 %
PdF:RJ2BP_RES2 Seminář z reálií 2 • 100 %
6. semestr
PdF:FJHC_OJ4 Odborný jazyk 4 • 71 %
PdF:FJHC_POT2 Překlad odborného textu 2 • 71 %
PdF:FJHC_UPP2 Ústní a písemný projev 2 • 71 %
PdF:FJHC_UPT2 Úvod do překladu odborného textu 2 • 71 %
PdF:FJHC_LKF Literatura a kultura Francie • 29 %
PdF:FJHC_OJ2 Odborný jazyk 2 • 29 %
PdF:FJHC_OK2 Obchodní korespondence 2 • 29 %
PdF:FJHC_SY2 Syntax 2 • 29 %
PdF:FJHC_SY2S Syntax 2 - seminář • 29 %
PdF:FJ2015 Odborný francouzský jazyk - administrativa • 29 %
PdF:FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie • 14 %
PdF:FJ2019 Odborný francouzský jazyk - sekretariát • 14 %
FSpS:P943 Tělesná výchova - Jogalates • 14 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 14 %

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:FJ2005 Geografie frankofonních zemí • 100 %
PdF:FJ2006 Geografie frankofonních zemí - seminář • 100 %
PdF:FJ2008 Jazyková cvičení 2 • 100 %
PdF:FJ2011 Morfologie 2 • 100 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 77 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 69 %
ESF:BPH_ZMAR Základy marketingu • 54 %
PdF:FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie • 46 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 31 %
PdF:FJ2015 Odborný francouzský jazyk - administrativa • 23 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 23 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 15 %
PdF:FJ2019 Odborný francouzský jazyk - sekretariát • 15 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 15 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development in the Czech Republic • 15 %
3. semestr
PdF:FJ2012 Obchodní korespondence ve francouzštině 1 • 100 %
PdF:FJ2020 Odborný jazyk 1 • 100 %
PdF:FJ2027 Syntax francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ2001 Dějiny a kultura Francie • 62 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 54 %
PdF:FJ2019 Odborný francouzský jazyk - sekretariát • 46 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 46 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 31 %
ESF:BKH_ZMAN Základy managementu • 31 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 31 %
PdF:FJ2002 Fonetika a fonologie francouzštiny • 23 %
PdF:FJ2015 Odborný francouzský jazyk - administrativa • 15 %
2. ročník
4. semestr
PdF:FJ2013 Obchodní korespondence 2 • 100 %
PdF:FJ2021 Odborný jazyk 2 • 100 %
PdF:FJ2028 Syntax 2 • 94 %
PdF:FJ2009 Literatura a kultura Francie • 88 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 65 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 65 %
PdF:FJ2016 Odborný jazyk - banka a finance • 53 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 47 %
PdF:FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie • 24 %
FSpS:P966 Tělesná výchova - Fit hodina • 24 %
ESF:BKV_VEEK Veřejná ekonomie • 24 %
PdF:FJ2019 Odborný francouzský jazyk - sekretariát • 12 %
5. semestr
PdF:FJ2022 Odborný francouzský jazyk 3 • 100 %
PdF:FJ2024 Překlad odborného textu 1 • 100 %
PdF:FJ2029 Ústní a písemný projev - francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ2031 Úvod do překladu odborného textu 1 • 100 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 82 %
PdF:FJ2001 Dějiny a kultura Francie • 35 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1 • 29 %
PdF:FJ2019 Odborný francouzský jazyk - sekretariát • 24 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 24 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 18 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 18 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 18 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 12 %
3. ročník
6. semestr
PdF:FJ2023 Odborný jazyk 4 • 100 %
PdF:FJ2025 Překlad odborného textu 2 • 100 %
PdF:FJ2030 Ústní a písemný projev 2 • 100 %
PdF:FJ2032 Úvod do překladu odborného textu 2 • 100 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 75 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 75 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 50 %
FF:KPI11 Kurz práce s informacemi • 25 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1 • 25 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 25 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 25 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 25 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 25 %
ESF:BKR_ENEK Environmentální ekonomie a udržitelný rozvoj • 25 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 25 %

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ2007 Jazyková cvičení - francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ2010 Morfologie francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ2019 Odborný francouzský jazyk - sekretariát • 100 %
PdF:FJ2002 Fonetika a fonologie francouzštiny • 96 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 96 %
PdF:FJ2040 Geografie Francie • 89 %
PdF:OVP005 Seminář k základům státovědy • 89 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 89 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 82 %
2. semestr
PdF:FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie • 100 %
PdF:FJ2041 Geografie frankofonních zemí • 100 %
PdF:FJ2047 Morfologie 2 • 100 %
PdF:FJ2048 Jazyková cvičení 2 • 100 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 73 %
PdF:FJ2016 Odborný jazyk - banka a finance • 64 %
ESF:MPV_KDVS Kapitoly z dějin veřejného sektoru • 64 %
PdF:FJ2013 Obchodní korespondence 2 • 55 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 55 %
PdF:OVP109 Občan a právo • 45 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 36 %
FF:CJVFST Francouzština pro studium a stáže v zahraničí • 27 %
ESF:MPV_EZTI Ekonomika životního prostředí a technické infrastruktury • 27 %
FF:SUS_60B Znamení zrodu: kapitoly o českém obrození II. • 18 %
PdF:FJ1072 Praktický jazyk 2 • 18 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 18 %
ESF:BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 18 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FJ2012 Obchodní korespondence ve francouzštině 1 • 100 %
PdF:FJ2015 Odborný francouzský jazyk - administrativa • 100 %
PdF:FJ2027 Syntax francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ2042 Odborný francouzský jazyk 1 • 100 %
PdF:FJ2001 Dějiny a kultura Francie • 90 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1 • 30 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 20 %

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ2002 Fonetika a fonologie francouzštiny • 100 %
PdF:FJ2007 Jazyková cvičení - francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ2010 Morfologie francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ2040 Geografie Francie • 100 %
ESF:BPP_SPPR Správní právo • 80 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1 • 20 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika francouzštiny • 20 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 20 %
2. semestr
PdF:FJ2041 Geografie frankofonních zemí • 100 %
PdF:FJ2047 Morfologie 2 • 100 %
PdF:FJ2048 Jazyková cvičení 2 • 100 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:MPV_KDVS Kapitoly z dějin veřejného sektoru • 100 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 75 %
FF:CJVFST Francouzština pro studium a stáže v zahraničí • 50 %
PdF:FJ2016 Odborný jazyk - banka a finance • 50 %
CST:CJV_F_CRIS Les crises économiques du capitalisme • 50 %
FF:IJ1B006 Italské reálie a zeměpis • 25 %
FF:JAP402 Japonsko očima Haruki Murakamiho • 25 %
PdF:FJB_PP Písemný projev • 25 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 25 %
PdF:FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie • 25 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 25 %
ESF:BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 25 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 25 %
ESF:BPV_IEBE Introduction to Experimental and Behavioral Economics • 25 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FJ2001 Dějiny a kultura Francie • 100 %
PdF:FJ2012 Obchodní korespondence ve francouzštině 1 • 100 %
PdF:FJ2027 Syntax francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ2042 Odborný francouzský jazyk 1 • 100 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 75 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 50 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 50 %
FF:CJVAPS Akademické psaní v angličtině • 25 %
FF:IJ1B007 Seminario del lettorato di lingua italiana (A) • 25 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 25 %
PdF:IVP018 The Art of Advanced Public Speaking • 25 %
FSpS:P998 Tělesná výchova - Sportovní osvobození • 25 %
ESF:MPJ_JII1FA Jazyk II/1 - Francouzština • 25 %

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení 2 • 75 %
PdF:FJ1017 Jazyková cvičení 2V • 75 %
PdF:FJ1035 Morfologie 2 • 75 %
PdF:FJ1040 Starší francouzská literatura • 75 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 50 %
PdF:FJ1041 Starší francouzská literatura – seminář • 50 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 50 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 50 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 50 %
FF:CJVAPD Prezentační dovednosti v angličtině • 25 %
PdF:AJ0319 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů • 25 %
PdF:FC3004 Obecná chemie • 25 %
PdF:FC3006 Chemické názvosloví • 25 %
PdF:FC3804 Chemické výpočty • 25 %
PdF:FC3806 Seminář z obecné chemie • 25 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky • 25 %
PdF:FJ1003 Cvičení z morfologie francouzštiny • 25 %
PdF:FJ1004 Cvičení ze syntaxe • 25 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 25 %
PdF:FJ1011 Fonetika 2 • 25 %
PdF:FJ1026 Komunikační situace 2 • 25 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 25 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 25 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 25 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 25 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 25 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 25 %
PdF:SZ6057 Pravopis a gramatika současné češtiny v praxi • 25 %
PdF:SZ6071 Interaktivní tabule a didaktická technika ve vzdělávání • 25 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 25 %
FSpS:P960 Tělesná výchova - Aerobik-step • 25 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 25 %
3. semestr
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 33 %
PdF:FJ1005 Dějiny Francie • 33 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 33 %
PdF:FJ1011 Fonetika 2 • 33 %
PdF:FJ1018 Jazyková cvičení - francouzština 3 • 33 %
PdF:FJ1019 Jazyková cvičení 3V • 33 %
PdF:FJ1029 Literatura 17.-19. století • 33 %
PdF:FJ1030 Literatura 17.-19. století – seminář • 33 %
PdF:FJ1036 Náslechová oborová praxe 1 • 33 %
PdF:FJ1037 Náslechová oborová praxe 2 • 33 %
PdF:FJ1042 Syntax 1 • 33 %
PdF:FJ1043 Syntax 1 - seminář • 33 %
PdF:FJ1046 Ústní a písemný projev - francouzština 1 • 33 %
PdF:FJ1047 Ústní a písemný projev 2 • 33 %
PdF:FJ1049 Základy didaktiky francouzštiny 1 • 33 %
PdF:FJ1050 Základy didaktiky francouzštiny 2 • 33 %
PdF:FJ3004 Deskové hry ve výuce cizího jazyka • 33 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 33 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 33 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 33 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 33 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 33 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 33 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 33 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 33 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 33 %
FSpS:P929 Tělesná výchova - SM-systém • 33 %
2. ročník
4. semestr
PdF:FJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 100 %
PdF:FJ1020 Jazyková cvičení 4 • 100 %
PdF:FJ1021 Jazyková cvičení 4V • 100 %
PdF:FJ1029 Literatura 17.-19. století • 100 %
PdF:FJ1030 Literatura 17.-19. století – seminář • 100 %
PdF:FJ1037 Náslechová oborová praxe 2 • 100 %
PdF:FJ1044 Syntax 2 • 100 %
PdF:FJ1045 Syntax 2 - seminář • 100 %
PdF:FJ1047 Ústní a písemný projev 2 • 100 %
PdF:FJ1050 Základy didaktiky francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ1077 Historie Francie - vybraná období • 100 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
5. semestr
PdF:FJ1031 Literatura 20. století • 100 %
PdF:FJ1032 Literatura 20. století – seminář • 100 %
PdF:FJ1039 Souvislá oborová praxe • 100 %
PdF:FJ1051 Základy didaktiky francouzštiny 3 • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 50 %
PdF:FJ_BP Bakalářská práce • 50 %
PdF:FJ0003 Francouzština pro začátečníky 3 • 50 %
PdF:FJ0004 Francouzština pro začátečníky 4 • 50 %
PdF:FJ1004 Cvičení ze syntaxe • 50 %
PdF:FJ1005 Dějiny Francie • 50 %
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení 2 • 50 %
PdF:FJ1021 Jazyková cvičení 4V • 50 %
PdF:FJ1022 Jazyková cvičení - francouzština 5 • 50 %
PdF:FJ1023 Jazyková cvičení 5V • 50 %
PdF:FJ1038 Písemný projev • 50 %
PdF:FJ1042 Syntax 1 • 50 %
PdF:FJ1043 Syntax 1 - seminář • 50 %
PdF:FJ1044 Syntax 2 • 50 %
PdF:FJ1078 Výběrový seminář - francouzské a české osobnosti • 50 %
PdF:FJ3029 Rozvíjení řečových dovedností ve výuce francouzského jazyka • 50 %
PdF:SZ6074 Kognitivní psychologie pro učitele • 50 %
PdF:VZPVP1 Podpora zdraví v osobním životě • 50 %
PdF:XPPK11 Alternativní směry v předškolním vzdělávání • 50 %

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika francouzštiny • 100 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 100 %
2. semestr
PdF:FJ1035 Morfologie 2 • 95 %
PdF:FJ1041 Starší francouzská literatura – seminář • 95 %
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení 2 • 89 %
PdF:FJ1040 Starší francouzská literatura • 84 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 68 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 68 %
PdF:FJ1011 Fonetika 2 • 58 %
PdF:FJ1017 Jazyková cvičení 2V • 47 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky • 37 %
PdF:FJ1004 Cvičení ze syntaxe • 11 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 11 %
PdF:FJ1026 Komunikační situace 2 • 11 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 11 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 11 %
PdF:SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách • 11 %
PdF:SZ6024 Výchova v práci učitele • 11 %
PdF:VIB004 Ateliér grafiky • 11 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FJ1049 Základy didaktiky francouzštiny 1 • 78 %
PdF:FJ1036 Náslechová oborová praxe 1 • 72 %
PdF:FJ1042 Syntax 1 • 72 %
PdF:FJ1043 Syntax 1 - seminář • 72 %
PdF:FJ1046 Ústní a písemný projev - francouzština 1 • 72 %
PdF:FJ1005 Dějiny Francie • 67 %
PdF:FJ1018 Jazyková cvičení - francouzština 3 • 61 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 61 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 56 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 56 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 44 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 33 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 22 %
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení 2 • 17 %
PdF:FJ1019 Jazyková cvičení 3V • 17 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 11 %
PdF:FJ1011 Fonetika 2 • 11 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 11 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 11 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 11 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 11 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 11 %
4. semestr
PdF:FJ1047 Ústní a písemný projev 2 • 100 %
PdF:FJ1050 Základy didaktiky francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ1030 Literatura 17.-19. století – seminář • 94 %
PdF:FJ1045 Syntax 2 - seminář • 94 %
PdF:FJ1020 Jazyková cvičení 4 • 78 %
PdF:FJ1044 Syntax 2 • 72 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 72 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 72 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 61 %
PdF:FJ1011 Fonetika 2 • 50 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 39 %
PdF:FJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 33 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 28 %
PdF:FJ1029 Literatura 17.-19. století • 22 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 17 %
PdF:FJ1021 Jazyková cvičení 4V • 17 %
PdF:BPP_AJ Bakalářská práce - Projekt • 11 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 11 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FJ1032 Literatura 20. století – seminář • 84 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 74 %
PdF:FJ1022 Jazyková cvičení - francouzština 5 • 63 %
PdF:FJ1031 Literatura 20. století • 58 %
PdF:FJ1018 Jazyková cvičení - francouzština 3 • 26 %
PdF:FJ_BP Bakalářská práce • 21 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 21 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 16 %
PdF:FJ1003 Cvičení z morfologie francouzštiny • 16 %
PdF:FJ1005 Dějiny Francie • 16 %
PdF:FJ1023 Jazyková cvičení 5V • 11 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika francouzštiny • 11 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
PdF:FJ1036 Náslechová oborová praxe 1 • 11 %
6. semestr
PdF:FJ1038 Písemný projev • 100 %
PdF:FJ1077 Historie Francie - vybraná období • 60 %
PdF:FJ_BP Bakalářská práce • 40 %
PdF:FJ1020 Jazyková cvičení 4 • 40 %
PdF:FJ1021 Jazyková cvičení 4V • 40 %
PdF:FJ1024 Jazyková cvičení 6V • 40 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 40 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 20 %
PdF:BPD_AJ Bakalářská práce - Dokončení • 20 %
PdF:DEPNH2 Deutsch für Historiker 2 • 20 %
PdF:DEP0DI Didaktika dějepisu • 20 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 20 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 20 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 20 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 20 %
FSpS:P902 Physical Education - Fitnessyoga • 20 %
FSpS:P923 Tělesná výchova - Body Fit Power • 20 %
FSpS:P943 Tělesná výchova - Jogalates • 20 %

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ1061 Základy teorie literatury • 91 %
PdF:FJ1071 Praktický jazyk - francouzština 1 • 91 %
PdF:FJ1014 Jazyková cvičení - francouzština 1 • 82 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika francouzštiny • 82 %
PdF:FJ1060 Morfologie francouzštiny 1 • 82 %
PdF:FJ1062 Úvod do studia francouzského jazyka • 82 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 73 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 73 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 73 %
PdF:FJ1003 Cvičení z morfologie francouzštiny • 64 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 55 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1 • 27 %
PdF:FJ1012 Intenzívní kurz francouzského jazyka • 18 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 18 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 18 %
2. semestr
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky • 100 %
PdF:FJ1004 Cvičení ze syntaxe • 100 %
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení 2 • 100 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 100 %
PdF:FJ1035 Morfologie 2 • 100 %
PdF:FJ1063 Fonetika 2 • 100 %
PdF:FJ1064 Starší francouzská literatura • 100 %
PdF:FJ1072 Praktický jazyk 2 • 100 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace • 100 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 100 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FJ1005 Dějiny Francie • 100 %
PdF:FJ1018 Jazyková cvičení - francouzština 3 • 100 %
PdF:FJ1046 Ústní a písemný projev - francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ1065 Syntax francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ1073 Praktický jazyk - francouzština 3 • 100 %
PdF:FJ2040 Geografie Francie • 100 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 100 %
FF:ROM1BIJ01 Italština I (pro neitalštináře) • 50 %
PdF:FJ1008 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 1 • 50 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 50 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 50 %

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ1060 Morfologie francouzštiny 1 • 92 %
PdF:FJ1061 Základy teorie literatury • 92 %
PdF:FJ1062 Úvod do studia francouzského jazyka • 92 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 92 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 92 %
PdF:FJ1014 Jazyková cvičení - francouzština 1 • 85 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 77 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 54 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika francouzštiny • 31 %
PdF:STUD0004 Cizí jazyk v bakalářském studiu • 31 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 23 %
PdF:FJ1071 Praktický jazyk - francouzština 1 • 15 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 15 %
FSpS:P925 Tělesná výchova - Sporty v přírodě • 15 %
2. semestr
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení 2 • 100 %
PdF:FJ1035 Morfologie 2 • 100 %
PdF:FJ1064 Starší francouzská literatura • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky • 67 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 67 %
PdF:FJ1063 Fonetika 2 • 50 %
PdF:FJ1072 Praktický jazyk 2 • 50 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 33 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 33 %
PdF:SZ6023 Výchova nadaných žáků • 33 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 33 %
FF:LJ402 Antická mytologie: hrdinské mýty • 17 %
PdF:FJ1004 Cvičení ze syntaxe • 17 %
PdF:FJ1009 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 2 • 17 %
PdF:FJ1077 Historie Francie - vybraná období • 17 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 17 %
PdF:FJ3019 Kanadská francouzština • 17 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 17 %
PdF:SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ • 17 %
PdF:SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese • 17 %
PdF:SZ6024 Výchova v práci učitele • 17 %
PdF:TI0009 Lidové tradice a řemesla v praktických činnostech • 17 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 17 %
FSpS:P966 Tělesná výchova - Fit hodina • 17 %
FSpS:P978 Tělesná výchova - Volejbal • 17 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FJ1005 Dějiny Francie • 100 %
PdF:FJ1018 Jazyková cvičení - francouzština 3 • 100 %
PdF:FJ1046 Ústní a písemný projev - francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ1065 Syntax francouzštiny 1 • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 80 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 80 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 60 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika francouzštiny • 40 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 40 %
PřF:XS451 Komunikační trénink 2 • 20 %
PdF:DE2BP_EPR1 Exkurze Praha 1 • 20 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 20 %
PdF:FJ1073 Praktický jazyk - francouzština 3 • 20 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 20 %
PdF:FJ3002 Analýza francouzsky psaného textu 1 • 20 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 20 %
FSpS:P996 Tělesná výchova - Zimní výcvikový kurz • 20 %

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ1060 Morfologie francouzštiny 1 • 94 %
PdF:FJ1014 Jazyková cvičení - francouzština 1 • 88 %
PdF:FJ1061 Základy teorie literatury • 81 %
PdF:FJ1062 Úvod do studia francouzského jazyka • 81 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 69 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 50 %
PdF:STUD0004 Cizí jazyk v bakalářském studiu • 38 %
PdF:FJ1003 Cvičení z morfologie francouzštiny • 13 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 13 %
PdF:FJ1071 Praktický jazyk - francouzština 1 • 13 %
PdF:JVP003 Vstupní test A2 - RJ • 13 %
2. semestr
PdF:FJ1035 Morfologie 2 • 75 %
PdF:FJ1064 Starší francouzská literatura • 75 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 63 %
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení 2 • 50 %
PdF:FJ1063 Fonetika 2 • 50 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 38 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 38 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 25 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 25 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 25 %
FF:LJ402 Antická mytologie: hrdinské mýty • 13 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 13 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 13 %
PdF:FJ1004 Cvičení ze syntaxe • 13 %
PdF:FJ1072 Praktický jazyk 2 • 13 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 13 %
PdF:IVP009 Integrating Art Music and Drama into the Curriculum • 13 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 13 %
PdF:SPP318 Obor: Logopedie 1 • 13 %
PdF:SZ6105 Deskové hry ve vzdělávání • 13 %
FSpS:P926 Tělesná výchova - Bosu • 13 %
FSpS:P945 Tělesná výchova - In-line bruslení • 13 %
FSpS:P959 Tělesná výchova - Aerobik-mix • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FJ1005 Dějiny Francie • 67 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 67 %
PdF:FJ1061 Základy teorie literatury • 67 %
PdF:FJ1062 Úvod do studia francouzského jazyka • 67 %
PdF:FJ1065 Syntax francouzštiny 1 • 67 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 33 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 33 %
PdF:FJ1014 Jazyková cvičení - francouzština 1 • 33 %
PdF:FJ1018 Jazyková cvičení - francouzština 3 • 33 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 33 %
PdF:FJ1046 Ústní a písemný projev - francouzština 1 • 33 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 33 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 33 %
PdF:VV_OSVU Otazníky současného výtvarného umění • 33 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 33 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 33 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC1003 Mechanika a molekulová fyzika • 67 %
PdF:FC1004 Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky • 67 %
PdF:FC1005 Matematika pro fyziky 2 • 67 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 67 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 67 %
PdF:FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2 • 33 %
PdF:FC8005 Jak pracuje věda • 33 %
PdF:SZ6018 Osobnostní a sociální příprava • 33 %
PdF:SZ7MP_NARO Nadání a jeho rozvoj • 33 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 33 %
2. semestr
PdF:FC1003 Mechanika a molekulová fyzika • 92 %
PdF:FC1004 Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky • 92 %
PdF:FC1005 Matematika pro fyziky 2 • 92 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 85 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 77 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 77 %
PdF:FC1801 Práce ve fyzikální laboratoři • 38 %
PdF:SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP • 23 %
PdF:BIP004 Neživá příroda 2 • 15 %
PdF:BIP005 Základy obecné botaniky • 15 %
PdF:BIP006 Základy obecné zoologie • 15 %
PdF:BIP007 Cvičení v terénu - neživá příroda • 15 %
PdF:BIP045 Exkurze z obecné botaniky • 15 %
PdF:FC1808 Terénní cvičení (jaro) • 15 %
PdF:SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách • 15 %
PdF:SZ6024 Výchova v práci učitele • 15 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 15 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 15 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC1006 Elektřina a magnetismus • 100 %
PdF:FC1007 Cvičení z elektřiny a magnetismu • 100 %
PdF:FC1008 Teoretická fyzika 1 - Speciální teorie relativity • 100 %
PdF:FC1009 Fyzikální měření 1 • 100 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 80 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 80 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 80 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 80 %
PdF:FC1802 Seminář k fyzikálnímu měření 1 • 70 %
PdF:FC1803 Fyzikální exkurze 1 • 50 %
PdF:FC1805 Terénní cvičení (podzim) • 50 %
PdF:FY6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 50 %
4. semestr
PdF:FC1010 Kmity a vlny • 100 %
PdF:FC1011 Optika • 100 %
PdF:FC1012 Fyzikální měření 2 • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 86 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 86 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 76 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 67 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 62 %
PdF:FC1806 Seminář k fyzikálnímu měření 2 • 57 %
PdF:FC1807 Fyzikální exkurze 2 • 52 %
PdF:FC1808 Terénní cvičení (jaro) • 38 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 33 %
PdF:FC1801 Práce ve fyzikální laboratoři • 14 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FC0001 Didaktika přírodních věd • 100 %
PdF:FC1013 Fyzika atomu a mikrosvěta • 100 %
PdF:FC1014 Fyzikální měření 3 • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 90 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 62 %
PdF:FC1805 Terénní cvičení (podzim) • 29 %
PdF:FC1809 Seminář k fyzikálnímu měření 3 • 24 %
PdF:FC1801 Práce ve fyzikální laboratoři • 19 %
PdF:FC1803 Fyzikální exkurze 1 • 19 %
PdF:FY6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 19 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 14 %
6. semestr
PdF:FC0002 Environmentální témata • 100 %
PdF:FC1015 Astronomie a astrofyzika • 100 %
PdF:FC1016 Fyzikální repetitorium • 100 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 64 %
PdF:FC1801 Práce ve fyzikální laboratoři • 27 %
PdF:FC2801 Práce ve fyzikální laboratoři • 18 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 18 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC1001 Úvod do studia fyziky a přírodních věd • 100 %
PdF:FC1002 Matematika pro fyziky 1 • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 94 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 94 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 63 %
PdF:FC1803 Fyzikální exkurze 1 • 25 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 19 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 13 %
2. semestr
PdF:FC1004 Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:FC1003 Mechanika a molekulová fyzika • 83 %
PdF:FC1005 Matematika pro fyziky 2 • 83 %
PdF:FC1808 Terénní cvičení (jaro) • 67 %
PdF:FC1807 Fyzikální exkurze 2 • 33 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 17 %
PdF:FC1010 Kmity a vlny • 17 %
PdF:FC1011 Optika • 17 %
PdF:FC1012 Fyzikální měření 2 • 17 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 17 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 17 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 17 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 17 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 17 %
PdF:SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky • 17 %
PdF:SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese • 17 %
PdF:SZ6023 Výchova nadaných žáků • 17 %
PdF:SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace • 17 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 17 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 17 %
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání • 17 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 17 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC1008 Teoretická fyzika 1 - Speciální teorie relativity • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:FC1006 Elektřina a magnetismus • 83 %
PdF:FC1007 Cvičení z elektřiny a magnetismu • 83 %
PdF:FC1009 Fyzikální měření 1 • 83 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 83 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 67 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 33 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 33 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 33 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 33 %
FF:DSBCB44 Alexander the Great • 17 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 17 %
PdF:FC0001 Didaktika přírodních věd • 17 %
PdF:FC1013 Fyzika atomu a mikrosvěta • 17 %
PdF:FC1014 Fyzikální měření 3 • 17 %
PdF:FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1 • 17 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 17 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 17 %
PdF:RJ1022 Cvičení z morfologie ruštiny 1 • 17 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 17 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 17 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 17 %
PdF:SZ6075 Projektová výuka v teorii a praxi • 17 %
PdF:SZ6098 Individuální výuková praxe • 17 %
FSpS:P933 Tělesná výchova - Kondiční box • 17 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 17 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC1001 Úvod do studia fyziky a přírodních věd • 100 %
PdF:FC1002 Matematika pro fyziky 1 • 100 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 81 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 14 %
2. semestr
PdF:FC1003 Mechanika a molekulová fyzika • 100 %
PdF:FC1004 Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky • 100 %
PdF:FC1005 Matematika pro fyziky 2 • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 89 %
PdF:FC1807 Fyzikální exkurze 2 • 78 %
PdF:FC1808 Terénní cvičení (jaro) • 78 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 44 %
PdF:FC1801 Práce ve fyzikální laboratoři • 33 %
PdF:FC8008 Dopravní hřiště • 11 %
PdF:CH6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 11 %
PdF:JVP041 Ruština pro pedagogy - A • 11 %
FSpS:P974 Tělesná výchova - Florbal • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC1006 Elektřina a magnetismus • 100 %
PdF:FC1007 Cvičení z elektřiny a magnetismu • 100 %
PdF:FC1008 Teoretická fyzika 1 - Speciální teorie relativity • 100 %
PdF:FC1009 Fyzikální měření 1 • 100 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 89 %
PdF:FC1801 Práce ve fyzikální laboratoři • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova - Outdoorové aktivity distančně • 11 %

Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:KL02 Improvizace • 100 %
PdF:KL04 Hra z listu • 100 %
PdF:KL05 Hra na klavír 2 • 100 %
PdF:KL06 Klavírní doprovod • 100 %
PdF:KL07 Klavírní seminář • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:SZ6018 Osobnostní a sociální příprava • 100 %
4. semestr
PdF:KL13 Hra na klavír 4 • 100 %
2. ročník
5. semestr
PdF:KL02 Improvizace • 100 %
PdF:KL04 Hra z listu • 100 %
PdF:KL06 Klavírní doprovod • 100 %
PdF:KL07 Klavírní seminář • 100 %
PdF:KL09 Dobře temperovaný klavír • 100 %
PdF:KL10 První vídeňská škola • 100 %
PdF:KL11 Klavírní duo • 100 %
PdF:KL12 Hra generálbasu • 100 %
PdF:KL16 Hra na klavír 5 • 100 %
PdF:KL17 Interpretace hudby 20. století • 100 %
PdF:KL18 Klavírní seminář • 100 %
PdF:KL19 Historie a literatura klavíru 2 • 100 %
PdF:KL20 Didaktické praktikum ve hře na klavír 2 • 100 %
PdF:KL21 Hra na klavír 6 • 100 %
PdF:KL22 Volná improvizace • 100 %
PdF:KL53 Didaktické praktikum ve hře na klavír 1 • 100 %

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:HV014 Intonace a sluchová analýza 1 • 100 %
PdF:HV020 Harmonie 1 • 100 %
PdF:HV023 Dějiny hudby 2 • 100 %
PdF:HV027 Hra na nástroj 2 • 100 %
PdF:HV032 Hlasová výchova 2 • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 93 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 87 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 40 %
PdF:SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky • 20 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 13 %
PdF:SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách • 13 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 13 %
3. semestr
PdF:HV028 Hra na nástroj 3 • 93 %
PdF:HV033 Hlasová výchova 3 • 93 %
PdF:HV015 Intonace a sluchová analýza 2 • 87 %
PdF:HV006 Úvod do hudební sociologie • 80 %
PdF:HV021 Harmonie 2 • 80 %
PdF:HV024 Dějiny hudby 3 • 80 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 80 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 73 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 60 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 20 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 13 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 13 %
2. ročník
4. semestr
PdF:HV009 Hudební software • 100 %
PdF:HV029 Hra na nástroj 4 • 96 %
PdF:HV034 Hlasová výchova 4 • 96 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 96 %
PdF:HV012 Hudební analýza 1 • 93 %
PdF:HV016 Základy sbormistrovství 1 • 93 %
PdF:HV025 Dějiny hudby 4 • 93 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 93 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 93 %
PdF:HV010 Etnomuzikologický seminář • 86 %
PdF:HV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 71 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 46 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 39 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 11 %
5. semestr
PdF:HV018 Didaktické praktikum z hudební výchovy 1 • 87 %
PdF:HV004 Nauka o hudebních nástrojích • 83 %
PdF:HV013 Hudební analýza 2 • 83 %
PdF:HV017 Základy sbormistrovství 2 • 77 %
PdF:HV030 Hra na nástroj 5 • 63 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 60 %
PdF:HV_BP Bakalářská práce • 57 %
PdF:HV035 Hlasová výchova 5 • 33 %
PdF:HV006 Úvod do hudební sociologie • 23 %
PdF:HV024 Dějiny hudby 3 • 23 %
PdF:HV003 Interpretační seminář • 13 %
PdF:HV019 Didaktické praktikum z hudební výchovy 2 • 13 %
PdF:HV021 Harmonie 2 • 13 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 13 %
3. ročník
6. semestr
PdF:HV019 Didaktické praktikum z hudební výchovy 2 • 56 %
PdF:HV_BPD Bakalářské práce - Dokončení • 39 %
PdF:HV7BP_HAN2 Hudební analýza 2 • 28 %
PdF:HV3BP_ZTUE Základy teorie umění a hudební estetiky • 17 %
PdF:BPD_HV Bakalářské práce - Dokončení • 11 %
PdF:CJP519 Reflexe zahraniční stáže • 11 %
PdF:CJP520 Zahraniční stáž a její evaluace • 11 %
PdF:HV_BP Bakalářská práce • 11 %
PdF:HV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 11 %
PdF:HV010 Etnomuzikologický seminář • 11 %
PdF:HV012 Hudební analýza 1 • 11 %
PdF:HV3BP_IS Interpretační seminář • 11 %
PdF:HV8BP_CM Collegium musicum • 11 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 11 %

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:HV014 Intonace a sluchová analýza 1 • 100 %
PdF:HV020 Harmonie 1 • 100 %
PdF:HV023 Dějiny hudby 2 • 100 %
PdF:HV027 Hra na nástroj 2 • 100 %
PdF:HV032 Hlasová výchova 2 • 100 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 50 %
FSpS:P960 Tělesná výchova - Aerobik-step • 50 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 50 %
3. semestr
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 100 %
PdF:HV006 Úvod do hudební sociologie • 100 %
PdF:HV015 Intonace a sluchová analýza 2 • 100 %
PdF:HV021 Harmonie 2 • 100 %
PdF:HV024 Dějiny hudby 3 • 100 %
PdF:HV028 Hra na nástroj 3 • 100 %
PdF:HV033 Hlasová výchova 3 • 100 %
2. ročník
4. semestr
PdF:HV009 Hudební software • 100 %
PdF:HV010 Etnomuzikologický seminář • 100 %
PdF:HV016 Základy sbormistrovství 1 • 100 %
PdF:HV025 Dějiny hudby 4 • 100 %
PdF:HV029 Hra na nástroj 4 • 100 %
PdF:HV034 Hlasová výchova 4 • 100 %
PdF:HV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 67 %
PdF:HV012 Hudební analýza 1 • 67 %
PdF:ZS1BP_OVDK Dějiny kultury • 33 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 33 %
5. semestr
PdF:HV004 Nauka o hudebních nástrojích • 100 %
PdF:HV017 Základy sbormistrovství 2 • 100 %
PdF:HV018 Didaktické praktikum z hudební výchovy 1 • 100 %
PdF:HV030 Hra na nástroj 5 • 100 %
PdF:HV_BP Bakalářská práce • 67 %
PdF:HV013 Hudební analýza 2 • 67 %
PdF:HV003 Interpretační seminář • 33 %
PdF:HV006 Úvod do hudební sociologie • 33 %
PdF:HV035 Hlasová výchova 5 • 33 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 33 %
3. ročník
6. semestr
PdF:HV019 Didaktické praktikum z hudební výchovy 2 • 100 %
PdF:HV_BPD Bakalářské práce - Dokončení • 50 %
PdF:HV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:HV012 Hudební analýza 1 • 50 %

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:HV026 Hra na nástroj 1 • 96 %
PdF:HV031 Hlasová výchova 1 • 96 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 96 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 96 %
PdF:HV005 Nauka o hudebních formách • 92 %
PdF:HV011 Úvod do studia hudební výchovy a hudební teorie • 92 %
PdF:HV022 Dějiny hudby 1 • 92 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 88 %
PdF:HV_0007 Čeští kantoři a Jakub Jan Ryba • 17 %
2. semestr
PdF:HV014 Intonace a sluchová analýza 1 • 100 %
PdF:HV032 Hlasová výchova 2 • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:HV023 Dějiny hudby 2 • 92 %
PdF:HV027 Hra na nástroj 2 • 92 %
PdF:HV020 Harmonie 1 • 85 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 62 %
PdF:SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese • 23 %
PdF:HV001 Hra na druhý nástroj • 15 %
PdF:HV8BP_CM Collegium musicum • 15 %
PdF:NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 • 15 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 15 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 15 %
PdF:SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi • 15 %
PdF:SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky • 15 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 15 %
PdF:TI0009 Lidové tradice a řemesla v praktických činnostech • 15 %
2. ročník
3. semestr
PdF:HV006 Úvod do hudební sociologie • 100 %
PdF:HV015 Intonace a sluchová analýza 2 • 100 %
PdF:HV024 Dějiny hudby 3 • 100 %
PdF:HV033 Hlasová výchova 3 • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:HV028 Hra na nástroj 3 • 92 %
PdF:HV021 Harmonie 2 • 85 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 77 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 69 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 62 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 23 %
PdF:HV001 Hra na druhý nástroj • 15 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 15 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 15 %
FSpS:P971 Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova • 15 %

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:HV005 Nauka o hudebních formách • 100 %
PdF:HV011 Úvod do studia hudební výchovy a hudební teorie • 100 %
PdF:HV022 Dějiny hudby 1 • 100 %
PdF:HV026 Hra na nástroj 1 • 100 %
PdF:HV031 Hlasová výchova 1 • 100 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 80 %
PřF:MUC11 Matematická analýza 1 • 20 %
PřF:MUC14 Funkce a rovnice na SŠ • 20 %
PdF:HV_0007 Čeští kantoři a Jakub Jan Ryba • 20 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 20 %
2. semestr
PdF:HV014 Intonace a sluchová analýza 1 • 100 %
PdF:HV020 Harmonie 1 • 100 %
PdF:HV023 Dějiny hudby 2 • 100 %
PdF:HV027 Hra na nástroj 2 • 100 %
PdF:HV032 Hlasová výchova 2 • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
FF:DSBCB24 Vznik a vývoj měst ve starověku • 33 %
FF:DSMB14 Sportovní, vojenské a etické ideály od antiky k rytířskému středověku • 33 %
PdF:HV53 Collegium musicum • 33 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 33 %
PdF:NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 • 33 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 33 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 33 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 33 %
2. ročník
3. semestr
PdF:HV006 Úvod do hudební sociologie • 100 %
PdF:HV021 Harmonie 2 • 100 %
PdF:HV024 Dějiny hudby 3 • 100 %
PdF:HV028 Hra na nástroj 3 • 100 %
PdF:HV033 Hlasová výchova 3 • 100 %
PdF:HV015 Intonace a sluchová analýza 2 • 67 %
FF:DSBCB20 Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) • 33 %
FF:DSBCB26 Zdraví, životní styl a medicína ve starověku • 33 %
PdF:HV_0007 Čeští kantoři a Jakub Jan Ryba • 33 %
PdF:HV52 Pěvecký sbor PdF MU • 33 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 33 %

Chemie se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 67 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 67 %
PdF:BIP004 Neživá příroda 2 • 33 %
PdF:BIP005 Základy obecné botaniky • 33 %
PdF:BIP007 Cvičení v terénu - neživá příroda • 33 %
PdF:FC3004 Obecná chemie • 33 %
PdF:FC3005 Anorganická chemie • 33 %
PdF:FC3006 Chemické názvosloví • 33 %
PdF:FC3806 Seminář z obecné chemie • 33 %
PdF:FC3807 Seminář z anorganické chemie • 33 %
PdF:FC8005 Jak pracuje věda • 33 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 33 %
PdF:SZ6071 Interaktivní tabule a didaktická technika ve vzdělávání • 33 %
PdF:SZ7MP_NARO Nadání a jeho rozvoj • 33 %
PdF:VV_OPVU Osobnosti provozu výtvarného umění • 33 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 33 %
2. semestr
PdF:FC3005 Anorganická chemie • 100 %
PdF:FC3006 Chemické názvosloví • 100 %
PdF:FC3004 Obecná chemie • 95 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 90 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 85 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 80 %
PdF:FC3806 Seminář z obecné chemie • 60 %
PdF:BIP004 Neživá příroda 2 • 45 %
PdF:BIP007 Cvičení v terénu - neživá příroda • 45 %
PdF:BIP005 Základy obecné botaniky • 40 %
PdF:BIP006 Základy obecné zoologie • 40 %
PdF:FC3807 Seminář z anorganické chemie • 35 %
PdF:FC3804 Chemické výpočty • 25 %
PdF:SZ6024 Výchova v práci učitele • 25 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 20 %
PdF:SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP • 20 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 15 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC3007 Laboratorní technika • 90 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 86 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 81 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 81 %
PdF:FC3808 Seminář z organické chemie • 71 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 71 %
PdF:FC3008 Organická chemie • 67 %
PdF:FC3809 Seminář z fyzikální chemie • 62 %
PdF:CH6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 62 %
PdF:FC3009 Fyzikální chemie • 57 %
PdF:FC3010 Zacházení s chemickými látkami • 29 %
PdF:FC3803 Práce v chemické laboratoři • 29 %
4. semestr
PdF:FC3011 Laboratorní cvičení z anorganické chemie • 93 %
PdF:FC3012 Laboratorní cvičení z organické chemie • 85 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 85 %
PdF:FC3013 Analytická chemie • 81 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 81 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 78 %
PdF:FC3812 Seminář z analytické chemie • 59 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 52 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 48 %
PdF:FC3816 Prostorová představivost v chemii • 44 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 37 %
PdF:BI_BPP Bakalářská práce - Projekt • 19 %
PdF:FC3004 Obecná chemie • 15 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 15 %
PdF:FC3005 Anorganická chemie • 11 %
PdF:FC3008 Organická chemie • 11 %
PdF:FC3009 Fyzikální chemie • 11 %
PdF:MA_BPP Bakalářská práce - Projekt • 11 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FC0001 Didaktika přírodních věd • 100 %
PdF:FC3014 Laboratorní cvičení z fyzikální chemie • 91 %
PdF:FC3015 Biochemie • 91 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 78 %
PdF:FC3814 Seminář z biochemie • 74 %
PdF:FC3010 Zacházení s chemickými látkami • 65 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 43 %
PdF:FC3008 Organická chemie • 30 %
PdF:FC3009 Fyzikální chemie • 30 %
PdF:CH6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 26 %
PdF:BI_BP Bakalářská práce • 17 %
PdF:FC3808 Seminář z organické chemie • 13 %
PdF:FC3809 Seminář z fyzikální chemie • 13 %
6. semestr
PdF:FC0002 Environmentální témata • 100 %
PdF:FC3017 Laboratorní cvičení z biochemie • 100 %
PdF:FC3016 Laboratorní cvičení z analytické chemie • 86 %
PdF:BI_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 29 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 29 %
PdF:FC3013 Analytická chemie • 29 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 14 %
PdF:FC3010 Zacházení s chemickými látkami • 14 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 14 %

Chemie se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC3001 Úvod do studia chemie a přírodních věd • 100 %
PdF:FC3002 Matematika pro chemiky • 98 %
PdF:FC3003 Fyzika pro chemiky • 98 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 98 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 95 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 78 %
PdF:FC3801 Seminář z matematiky pro chemiky • 46 %
PdF:CH6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 41 %
PdF:FC3802 Seminář z fyziky pro chemiky • 37 %
PdF:FC3803 Práce v chemické laboratoři • 20 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 15 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 12 %
2. semestr
PdF:FC3005 Anorganická chemie • 100 %
PdF:FC3006 Chemické názvosloví • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:FC3004 Obecná chemie • 90 %
PdF:FC3813 Samostatný projekt 2 • 70 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 65 %
PdF:FC3806 Seminář z obecné chemie • 40 %
PdF:SZ6024 Výchova v práci učitele • 30 %
PdF:SZ6023 Výchova nadaných žáků • 25 %
PdF:SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky • 20 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC3007 Laboratorní technika • 94 %
PdF:FC3008 Organická chemie • 94 %
PdF:FC3009 Fyzikální chemie • 94 %
PdF:FC3010 Zacházení s chemickými látkami • 94 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 94 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 94 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 94 %
PdF:FC3808 Seminář z organické chemie • 88 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 65 %
PdF:FC3809 Seminář z fyzikální chemie • 59 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 53 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 41 %
PdF:FC3811 Samostatný projekt 1 • 24 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 18 %

Chemie se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC3002 Matematika pro chemiky • 100 %
PdF:FC3001 Úvod do studia chemie a přírodních věd • 95 %
PdF:FC3003 Fyzika pro chemiky • 95 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 89 %
PdF:FC3801 Seminář z matematiky pro chemiky • 42 %
PdF:CH6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 37 %
PdF:FC3803 Práce v chemické laboratoři • 21 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 11 %
PdF:FC3802 Seminář z fyziky pro chemiky • 11 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 11 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 11 %
PdF:XBIK02 Práce s přírodninami 1 • 11 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 11 %
2. semestr
PdF:FC3004 Obecná chemie • 100 %
PdF:FC3005 Anorganická chemie • 100 %
PdF:FC3006 Chemické názvosloví • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:FC3813 Samostatný projekt 2 • 78 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 78 %
PdF:FC3806 Seminář z obecné chemie • 33 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 11 %
PdF:FC3003 Fyzika pro chemiky • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
PdF:SOP151 Interkulturní psychologie • 11 %
FSpS:P938 Tělesná výchova - Základy sportovních masáží • 11 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC3007 Laboratorní technika • 100 %
PdF:FC3008 Organická chemie • 100 %
PdF:FC3009 Fyzikální chemie • 100 %
PdF:FC3010 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PdF:FC3808 Seminář z organické chemie • 100 %
PdF:FC3809 Seminář z fyzikální chemie • 83 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 67 %
PdF:FC3811 Samostatný projekt 1 • 33 %
PdF:RJ1077 Ruský film 1 • 17 %

Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:AJ0207 Výslovnostní cvičení A • 100 %
PdF:AJ0324 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů 2 • 100 %
PdF:AJ0502 Editování časopisu v AJ • 100 %
PdF:A2BP_DRVB Dějiny Velké Británie • 100 %
PdF:A2BP_NOPA Náslechová oborová praxe průběžná A • 100 %
PdF:A2BP_PJ2A Praktický jazyk 2A • 100 %
PdF:A2BP_SALI Starší anglická literatura • 100 %
PdF:A2BP_SYNA Syntax A • 100 %
PdF:A2BP_ZAD1 Základy didaktiky angličtiny 1 • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
6. semestr
PdF:A2BP_BR20 Moderní britská literatura • 100 %
PdF:A2BP_LEXI Základy lexikologie • 100 %
PdF:A2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 100 %
PdF:A2BP_VMKB Vztahy mezi kulturami B • 100 %
PdF:A2BP_ZAD4 Základy didaktiky angličtiny 4 • 100 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 67 %
PdF:AJ0211 Překladatelská cvičení C • 44 %
PdF:BPD_AJ Bakalářská práce - Dokončení • 44 %
PdF:A2BP_NOPB Náslechová oborová praxe průběžná B • 22 %
PdF:A2BP_ZAD2 Základy didaktiky 2 • 22 %
PdF:BP_AJ Bakalářská práce • 22 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 11 %
PdF:AJ0202 Překladatelská cvičení online A • 11 %
PdF:AJ0210 Překladatelská cvičení A • 11 %
PdF:AJ0216 Výslovnostní cvičení B • 11 %
PdF:A2BP_AM19 Americká literatura do konce 19. století • 11 %
PdF:A2BP_DUSA Dějiny USA 1 • 11 %
PdF:A2BP_NALI Anglická literatura 19. století • 11 %
PdF:A2BP_PJ2B Praktický jazyk 2B • 11 %
PdF:BPD_PD Bakalářská práce - Dokončení • 11 %
PdF:BPD_SO Bakalářska práce - Dokončení • 11 %
PdF:NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3 • 11 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 11 %
FSpS:P999 Tělesná výchova - Zdravotní osvobození • 11 %

Lektorství cizího jazyka - francouzský jazyk (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
6. semestr
PdF:FJB_JC6 Jazyková cvičení 6 • 86 %
PdF:FJB_PP Písemný projev • 86 %
PdF:FJB_JC6V Jazyková cvičení 6V • 71 %
FF:CJBC316 Česko-francouzské literární inspirace • 43 %
PdF:BPD_FJ Bakalářská práce - Dokončení • 43 %
PdF:BP_FJ Bakalářská práce • 43 %
PdF:FJ1077 Historie Francie - vybraná období • 43 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 43 %
PdF:SO530 Studio de création dans l'éducation • 29 %
FF:RLA08 Islám • 14 %
FF:RLB666 Konec světa • 14 %
PdF:FJHC_LKF Literatura a kultura Francie • 14 %
PdF:FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací • 14 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky • 14 %
PdF:FJ1047 Ústní a písemný projev 2 • 14 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 14 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 14 %
PdF:SO531 Le théatre francais dans l enseignement • 14 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 14 %
PdF:SZ7BP_KOM1 Pedagogická komunikace • 14 %

Lektorství cizího jazyka - německý jazyk (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
5. semestr
PdF:BP_PS Bakalářská práce • 100 %
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 100 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 100 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 100 %
PdF:SZ6071 Interaktivní tabule a didaktická technika ve vzdělávání • 100 %
PdF:SZ6072 Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele • 100 %
6. semestr
PdF:BP_NJ Bakalářská práce • 50 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 50 %
FF:AJ02002 Úvod do fonetiky a fonologie • 25 %
FF:CJBC809 Literatura ve filmu • 25 %
FF:DSBCB033 Dějiny Židů ve starověku • 25 %
FF:JAP232 Dějiny zábavy v Japonsku • 25 %
FF:OJ206 Jazyk a společnost • 25 %
FF:RLA08 Islám • 25 %
PdF:BPD_NJ Bakalářská práce - Dokončení • 25 %
PdF:NJ_G950 Německá nářečí • 25 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 25 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 25 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář I • 25 %
PdF:NJ_S100 Studentská konference • 25 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 25 %
PdF:SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky • 25 %
PdF:ZS1MK_SPP2 Souvislá pedagogická praxe 2 • 25 %
FSpS:P974 Tělesná výchova - Florbal • 25 %

Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
6. semestr
PdF:R2BP_DIS2 Didaktika RJ2 • 100 %
PdF:R2BP_OPX1 Oborová praxe • 100 %
PdF:R2BP_PJC4 Praktická jazyková cvičení 4 • 100 %
PdF:R2BP_RMP2 Ruská moderní a postmoderní literatura 2 • 100 %
PdF:R2BP_SYP2 Syntax 2 • 100 %
PdF:R2BP_SYS2 Seminář ze syntaxe 2 • 100 %
PdF:BPD_RJ Bakalářská práce - Dokončení • 75 %
PdF:R2BP_RMS1 Seminář z ruské moderní a postmoderní literatury • 75 %
PdF:R2BP_STP1 Stylistika 1 • 75 %
PdF:R2BP_STS1 Seminář ze stylistiky 1 • 75 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 75 %
FF:PAN102 Řízení lidských zdrojů v praxi • 25 %
FI:VV032 Základy výtvarné kultury II • 25 %
PdF:BP_RJ Bakalářská práce • 25 %
PdF:RJ1036 Konverzační cvičení 2 • 25 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 25 %
PdF:RJ2BP_RMS1 Seminář z ruské moderní a postmoderní literatury • 25 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 25 %
PdF:R2BP_JSS4 Jazykový seminář 4 • 25 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 25 %

Logopedie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PdF:SPPK16 Psychopedie – základy oboru • 100 %
PdF:SPPK19 Surdopedie 1 • 100 %
PdF:SPPK20 Logopedie 1 • 100 %
PdF:SPP104 Oftalmologie • 100 %
PdF:SPP109 Sociologie pro speciální pedagogy • 100 %
PdF:SPP111 Základy zdravotních nauk • 100 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 99 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 94 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 12 %
2. semestr
PdF:SPP103 ORL – Foniatrie • 100 %
PdF:SPP106 Patopsychologie 1 • 100 %
PdF:SPP126 Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 • 100 %
PdF:SPP130 Specifické poruchy učení – základy oboru • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:SPPK18 Etopedie – základy oboru • 95 %
PdF:SPP107 Pediatrie • 95 %
PdF:JVP015 Angličtina pro speciální pedagogy - A • 85 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SPPK02 Logopedie 2 • 100 %
PdF:SPPK05 Surdopedie 2 • 100 %
PdF:SPPK15 Oftalmopedie – základy oboru • 100 %
PdF:SPP101 Neurologie • 100 %
PdF:SPPK17 Somatopedie – základy oboru • 95 %
PdF:SPP108 Psychiatrie • 95 %
PdF:SPP105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 86 %
PdF:JVP016 Angličtina pro speciální pedagogy - B • 76 %
PdF:PS_0011 Mental Illness in Films • 38 %
PdF:SPK040 Downův syndrom • 33 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 14 %
PdF:SZ6605 Special and Inclusive Education • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %

Matematika se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2 • 100 %
PdF:FC8005 Jak pracuje věda • 100 %
PdF:MA0003 Algebra 1 • 100 %
PdF:MA0004 Matematická analýza 1 • 100 %
PdF:MA0015 Repetitorium středoškolské matematiky 2 • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:SZ6018 Osobnostní a sociální příprava • 100 %
PdF:SZ7MP_NARO Nadání a jeho rozvoj • 100 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 100 %
2. semestr
PdF:MA0003 Algebra 1 • 89 %
PdF:MA0004 Matematická analýza 1 • 84 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 79 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 75 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 58 %
PdF:MA0015 Repetitorium středoškolské matematiky 2 • 16 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 14 %
PdF:SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP • 12 %
PdF:SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:MA0005 Algebra 2 • 84 %
PdF:MA0006 Matematická analýza 2 • 75 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 75 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 73 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 65 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 55 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 15 %
4. semestr
PdF:MA0008 Teorie pravděpodobnosti • 90 %
PdF:MA0007 Geometrie 1 • 78 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 74 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 74 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 71 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 57 %
PdF:MA_BPP Bakalářská práce - Projekt • 26 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 24 %
PdF:MA0004 Matematická analýza 1 • 14 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 13 %
3. ročník
5. semestr
PdF:MA0010 Úvod do didaktiky matematiky • 87 %
PdF:MA0009 Geometrie 2 • 83 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 71 %
PdF:MA_BP Bakalářská práce • 23 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 12 %
PdF:MA0005 Algebra 2 • 12 %
PdF:MA0006 Matematická analýza 2 • 12 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 11 %
6. semestr
PdF:MA0011 Algebra 3 • 88 %
PdF:MA0012 Matematická analýza 3 • 88 %
PdF:MA0013 Geometrie 3 • 77 %
PdF:MA_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 23 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 19 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 12 %
PdF:MA0007 Geometrie 1 • 12 %
PdF:MA0009 Geometrie 2 • 12 %
PdF:MA0010 Úvod do didaktiky matematiky • 12 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 12 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 12 %

Matematika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:MA0002 Diskrétní matematika • 97 %
PdF:MA0001 Základy matematiky • 94 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 94 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 93 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 82 %
PdF:MA0014 Repetitorium středoškolské matematiky 1 • 47 %
2. semestr
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 98 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 98 %
PdF:MA0004 Matematická analýza 1 • 90 %
PdF:MA0003 Algebra 1 • 85 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 73 %
PdF:MA0015 Repetitorium středoškolské matematiky 2 • 30 %
PdF:SZ6023 Výchova nadaných žáků • 20 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 20 %
PdF:SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:MA0005 Algebra 2 • 100 %
PdF:MA0006 Matematická analýza 2 • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 71 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 71 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 71 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 18 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 15 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 12 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova - Outdoorové aktivity distančně • 12 %

Matematika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:MA0002 Diskrétní matematika • 97 %
PdF:MA0001 Základy matematiky • 94 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 58 %
PdF:MA0014 Repetitorium středoškolské matematiky 1 • 35 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 11 %
2. semestr
PdF:MA0003 Algebra 1 • 94 %
PdF:MA0004 Matematická analýza 1 • 85 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 73 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 45 %
PdF:MA0015 Repetitorium středoškolské matematiky 2 • 15 %
2. ročník
3. semestr
PdF:MA0005 Algebra 2 • 100 %
PdF:MA0006 Matematická analýza 2 • 96 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 44 %

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 25 %
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 25 %
PdF:NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 • 25 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 25 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 25 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 25 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 25 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 25 %
PdF:SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese • 25 %
PdF:SZ6603 Developmental Psychology • 25 %
PdF:SZ6604 Theory and Methodology of Education • 25 %
2. semestr
PdF:NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 • 86 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 86 %
PdF:NJ_G211 Cvičení z německé morfologie • 86 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 86 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 71 %
PdF:NJ_D202 Gramatická cvičení 2 • 71 %
PdF:NJ_G120 Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny • 71 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 71 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 71 %
PdF:NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3 • 43 %
PdF:SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky • 43 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 43 %
PdF:NJ_D102 Řečové dovednosti B • 29 %
PdF:NJ_G121 Cvičení z německé fonetiky 2 • 29 %
PdF:AJ0303 Tvůrčí psaní poezie • 14 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 14 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 14 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 14 %
PdF:NJ_AKTION Aktion Österreich - Tschechische Republik • 14 %
PdF:NJ_D201 Gramatická cvičení 1 • 14 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 14 %
PdF:NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny • 14 %
PdF:NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny • 14 %
PdF:NJ_G990 Korpusová lingvistika • 14 %
PdF:NJ_M308 Práce se slovní zásobou • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 14 %
PdF:RJ2BP_RZS4 Ruština pro začátečníky 4 • 14 %
PdF:SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP • 14 %
PdF:SZ6016 Metodika respektující výchovy • 14 %
PdF:SZ6603 Developmental Psychology • 14 %
PdF:SZ6604 Theory and Methodology of Education • 14 %
PdF:SZ6609 Social Psychology • 14 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 14 %
FSpS:P936 Tělesná výchova - Balanční cvičení • 14 %
FSpS:P964 Tělesná výchova - Balet • 14 %
FSpS:P966 Tělesná výchova - Fit hodina • 14 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 14 %
2. ročník
3. semestr
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 100 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 100 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 80 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 80 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 80 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 80 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 80 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 80 %
PdF:NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk • 60 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 60 %
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 40 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 40 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 40 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 40 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 40 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 40 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 40 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 40 %
PdF:NJ_M910 Zpěv ve výuce němčiny • 40 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 40 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 40 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 40 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 40 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 40 %
PdF:AJ0304 Tvůrčí psaní poezie 2 • 20 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 20 %
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 20 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 20 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 20 %
PdF:NJ_K410 Projektová výuka v praxi I • 20 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 20 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 20 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 20 %
PdF:NJ_M308 Práce se slovní zásobou • 20 %
PdF:PD_BPP Bakalářská práce - Projekt • 20 %
PdF:RJ1060 Úvodní kurz ruštiny 1 • 20 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 20 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 20 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 20 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 20 %
4. semestr
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 90 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 90 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 80 %
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 50 %
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 50 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 40 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 30 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 30 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 30 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 30 %
PdF:NJ_G320 Kontrastivní syntax 2 • 20 %
PdF:NJ_G950 Německá nářečí • 20 %
PdF:NJ_L150 Literární kolokvium • 20 %
PdF:NJ_S100 Studentská konference • 20 %
3. ročník
5. semestr
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 92 %
PdF:NJ6110 Souvislá oborová praxe bakalářského studia němčiny • 92 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 92 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 83 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 75 %
PdF:NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby • 67 %
PdF:NJ_BP Bakalářská práce • 50 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 42 %
PdF:NJ_L110 Kratší německá próza • 42 %
PdF:NJ_L410 Problémově orientovaná literatura pro mládež • 42 %
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 33 %
PdF:NJ_G210 Vnitřní struktura slovních forem v němčině • 33 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 33 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář I • 25 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 25 %
PdF:NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk • 25 %
PdF:NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti • 25 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 25 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 25 %
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 17 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 17 %
PdF:NJ_G310 Kontrastivní syntax 1 • 17 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 17 %
PdF:NJ_L150 Literární kolokvium • 17 %
PdF:NJ6111 Oborová praxe volitelná v bakalářském studiu němčiny • 17 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 17 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 17 %
PdF:TVP001 Fitness and Workout Exercises in the Gym • 17 %
6. semestr
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 50 %
PdF:NJ_BP Bakalářská práce • 50 %
PdF:NJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 50 %
PdF:NJ_D302 Příprava online kurzů • 50 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 25 %
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 25 %
PdF:NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině • 25 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 25 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 25 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 25 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 25 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 25 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 25 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 25 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 25 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 25 %
PdF:NJ6110 Souvislá oborová praxe bakalářského studia němčiny • 25 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 25 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 25 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 25 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 25 %
PdF:SZ6065 Individuální pedagogická praxe - třída • 25 %
PdF:SZ6066 Individuální pedagogická praxe - zájmové vzdělávání • 25 %
FSpS:P923 Tělesná výchova - Body Fit Power • 25 %

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 100 %
2. semestr
PdF:NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 • 96 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 92 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 85 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 65 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 65 %
PdF:NJ_G120 Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny • 58 %
PdF:NJ_D202 Gramatická cvičení 2 • 46 %
PdF:NJ_G211 Cvičení z německé morfologie • 42 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 27 %
PdF:NJ_G121 Cvičení z německé fonetiky 2 • 19 %
PdF:SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky • 19 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 15 %
PdF:NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3 • 12 %
PdF:SZ6016 Metodika respektující výchovy • 12 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 12 %
FSpS:P959 Tělesná výchova - Aerobik-mix • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 92 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 88 %
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 84 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 72 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 64 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 64 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 60 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 36 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 20 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 16 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 16 %
FSpS:P960 Tělesná výchova - Aerobik-step • 12 %
4. semestr
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 93 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 88 %
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 86 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 64 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 57 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 57 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 55 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 24 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 17 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 14 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 12 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 12 %
3. ročník
5. semestr
PdF:NJ6110 Souvislá oborová praxe bakalářského studia němčiny • 93 %
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 90 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 90 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 85 %
PdF:NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby • 57 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 57 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 13 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 13 %
6. semestr
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 16 %
PdF:AJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 11 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 11 %
PdF:NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk • 11 %
PdF:PD_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 11 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 11 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 11 %
PdF:TVP001 Fitness and Workout Exercises in the Gym • 11 %

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PdF:NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1 • 97 %
PdF:NJ_D201 Gramatická cvičení 1 • 97 %
PdF:NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny • 93 %
PdF:NJ_AA10 Úvod do studia němčiny • 90 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 80 %
PdF:NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny • 77 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 77 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 67 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 63 %
PdF:NJ_G111 Cvičení z německé fonetiky 1 • 43 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 30 %
PdF:NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk • 20 %
PdF:NJ_D402 Kreativní psaní • 17 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 17 %
PdF:NJ_L110 Kratší německá próza • 13 %
PdF:NJ_M710 Aktivizační metody ve výuce němčiny • 13 %
2. semestr
PdF:NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 • 100 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 100 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 93 %
PdF:NJ_G120 Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny • 80 %
PdF:NJ_M308 Práce se slovní zásobou • 80 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 67 %
PdF:NJ_G211 Cvičení z německé morfologie • 67 %
PdF:NJ_G121 Cvičení z německé fonetiky 2 • 33 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 33 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 33 %
PdF:NJ_D202 Gramatická cvičení 2 • 27 %
PdF:NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině • 27 %
PdF:NJ_K420 Projektová výuka v praxi II • 27 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 20 %
PdF:NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk • 20 %
PdF:NJ_K502 Kulturní kompetence ve výuce němčiny II • 13 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář I • 13 %
PdF:OVP006 Dějiny etiky 1 • 13 %
PdF:OVP007 Seminář k dějinám etiky 1 • 13 %
PdF:OVP008 Dějiny filozofie 2 • 13 %
PdF:OVP009 Seminář k dějinám filozofie 2 • 13 %
PdF:OVP010 Ekologie člověka • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 100 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 100 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 100 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 91 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 91 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 91 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 64 %
PdF:NJ_G310 Kontrastivní syntax 1 • 45 %
PdF:NJ_K501 Kulturní kompetence ve výuce němčiny • 45 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 45 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 36 %
PdF:NJ_D101 Řečové dovednosti A • 27 %
PdF:NJ_L110 Kratší německá próza • 27 %
PdF:NJ_L410 Problémově orientovaná literatura pro mládež • 27 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 18 %
PdF:JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí • 18 %
PdF:NJ_D402 Kreativní psaní • 18 %
PdF:NJ_G210 Vnitřní struktura slovních forem v němčině • 18 %
PdF:NJ_G980 Bilingvismus • 18 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 18 %
PdF:NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk • 18 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 18 %
PdF:NJ6111 Oborová praxe volitelná v bakalářském studiu němčiny • 18 %

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1 • 100 %
PdF:NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny • 100 %
PdF:NJ_D201 Gramatická cvičení 1 • 96 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 96 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 93 %
PdF:NJ_AA10 Úvod do studia němčiny • 89 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 75 %
PdF:NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny • 75 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 39 %
PdF:NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk • 18 %
PdF:NJ_G310 Kontrastivní syntax 1 • 11 %
2. semestr
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 92 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 92 %
PdF:NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 • 85 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 85 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 85 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 62 %
PdF:NJ_G120 Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny • 54 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 31 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 23 %
PdF:NJ_G211 Cvičení z německé morfologie • 23 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 23 %
PdF:NJ_G121 Cvičení z německé fonetiky 2 • 15 %
PdF:NJ_K420 Projektová výuka v praxi II • 15 %
2. ročník
3. semestr
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 100 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 100 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 91 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 91 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 82 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 73 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 55 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 45 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 36 %
PdF:NJ_AA10 Úvod do studia němčiny • 18 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 18 %

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:NJ_AA10 Úvod do studia němčiny • 100 %
PdF:NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1 • 100 %
PdF:NJ_D201 Gramatická cvičení 1 • 100 %
PdF:NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny • 100 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 76 %
PdF:NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny • 40 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 28 %
PdF:STUD0004 Cizí jazyk v bakalářském studiu • 16 %
2. semestr
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 • 91 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 91 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 91 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 73 %
PdF:NJ_G120 Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny • 36 %
PdF:NJ_G211 Cvičení z německé morfologie • 36 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 27 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 18 %
2. ročník
3. semestr
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 100 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 100 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 100 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 100 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 78 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 44 %
PdF:NJ_D402 Kreativní psaní • 22 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 22 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 11 %
PdF:NJ_K501 Kulturní kompetence ve výuce němčiny • 11 %
PdF:NJ_L110 Kratší německá próza • 11 %
PdF:NJ_L410 Problémově orientovaná literatura pro mládež • 11 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 11 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 11 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 11 %
FSpS:P943 Tělesná výchova - Jogalates • 11 %
FSpS:P999 Tělesná výchova - Zdravotní osvobození • 11 %

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 56 %
PdF:OVP006 Dějiny etiky 1 • 44 %
PdF:OVP010 Ekologie člověka • 44 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 33 %
PdF:OVP007 Seminář k dějinám etiky 1 • 33 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 33 %
PdF:OVP031 Aktuální politické problémy • 22 %
PdF:OVP033 Komunální politika • 22 %
FF:ESB032 Vybraná témata západní pop-kultury • 11 %
FF:LJBCB08 Antická mytologie: hrdinské mýty • 11 %
FF:LJMGRB08 Řecká filozofie klasického období: Sókratés, Platón, Aristotelés • 11 %
FF:MED02 Úvod do jazykovědy • 11 %
FF:PH0255 Filozofie ve sci-fi • 11 %
PdF:AJ0211 Překladatelská cvičení C • 11 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 11 %
PdF:AJ0401 Dramatická improvizace v AJ • 11 %
PdF:DEP12P Archeologická praxe • 11 %
PdF:JV005 Academic Writing_ONLINE • 11 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
PdF:OVP008 Dějiny filozofie 2 • 11 %
PdF:OVP009 Seminář k dějinám filozofie 2 • 11 %
PdF:OVP036 Masová média a komunikace • 11 %
PdF:PS_0006 Práce s emocemi • 11 %
PdF:SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese • 11 %
PdF:SZ6066 Individuální pedagogická praxe - zájmové vzdělávání • 11 %
2. semestr
PdF:OVP006 Dějiny etiky 1 • 98 %
PdF:OVP010 Ekologie člověka • 96 %
PdF:OVP007 Seminář k dějinám etiky 1 • 95 %
PdF:OVP008 Dějiny filozofie 2 • 86 %
PdF:OVP009 Seminář k dějinám filozofie 2 • 86 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 66 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 65 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 58 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 27 %
PdF:OVP033 Komunální politika • 14 %
PdF:SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:OVP011 Dějiny etiky 2 • 86 %
PdF:OVP012 Seminář k dějinám etiky 2 • 86 %
PdF:OVP014 Dějiny politických teorií 1 • 86 %
PdF:OVP015 Úvod do didaktiky OV a ZSV 1 • 83 %
PdF:OVP013 Dějiny filozofie 3 • 75 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 58 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 53 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 53 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 47 %
PdF:OVP060 Přeshraniční exkursní vyučování • 26 %
PdF:OVP051 Vybrané kapitoly z moderních českých dějin • 21 %
PdF:DEPDRN Dějiny raného novověku • 20 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 19 %
PdF:OVP030 Sociogeografické aspekty současného světa • 17 %
PdF:DEPPVH Pomocné vědy historické • 16 %
4. semestr
PdF:OVP019 Úvod do kulturologie • 94 %
PdF:OVP020 Úvod do didaktiky OV a ZSV 2 • 94 %
PdF:OVP018 Seminář k dějinám polit. teorií 2 • 90 %
PdF:OVP017 Dějiny politických teorií 2 • 87 %
PdF:OVP016 Dějiny filozofie 4 • 82 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 63 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 60 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 60 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 48 %
PdF:OV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 35 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 34 %
PdF:OVP031 Aktuální politické problémy • 18 %
PdF:OVP036 Masová média a komunikace • 17 %
3. ročník
5. semestr
PdF:OVP022 Seminář k evropské integraci a desintegraci • 97 %
PdF:OVP023 Ekonomie pro pedagogy 1 • 97 %
PdF:OVP024 Sociologie 1 • 97 %
PdF:OVP025 Seminář k sociologii 1 • 97 %
PdF:OVP021 Evropská integrace a desintegrace • 95 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 60 %
PdF:OV_BP Bakalářská práce • 28 %
PdF:DEPNH1 Deutsch für Historiker 1 • 22 %
PdF:DEPLAH Latina pro historiky • 20 %
PdF:DEPOPR Oborová praxe • 20 %
PdF:OVP033 Komunální politika • 17 %
PdF:OVP051 Vybrané kapitoly z moderních českých dějin • 13 %
6. semestr
PdF:OVP026 Ekonomie pro pedagogy 2 • 93 %
PdF:OVP028 Úvod do religionistiky • 93 %
PdF:OVP027 Sociologie 2 • 91 %
PdF:DEP0DI Didaktika dějepisu • 25 %
PdF:DEPNH2 Deutsch für Historiker 2 • 21 %
PdF:OV_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 19 %
PdF:OVP016 Dějiny filozofie 4 • 18 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 11 %
PdF:OVP031 Aktuální politické problémy • 11 %
PdF:OVP033 Komunální politika • 11 %

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:OVP002 Seminář k dějinám filozofie 1 • 99 %
PdF:OVP003 Dějiny kultury • 99 %
PdF:OVP004 Základy státovědy • 98 %
PdF:OVP005 Seminář k základům státovědy • 98 %
PdF:OVP001 Dějiny filozofie 1 • 95 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 95 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 93 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 80 %
PdF:OVP060 Přeshraniční exkursní vyučování • 15 %
PdF:SZ6064 Úvod do filosofie • 14 %
2. semestr
PdF:OVP006 Dějiny etiky 1 • 97 %
PdF:OVP007 Seminář k dějinám etiky 1 • 97 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 97 %
PdF:OVP010 Ekologie člověka • 93 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 93 %
PdF:OVP008 Dějiny filozofie 2 • 77 %
PdF:OVP009 Seminář k dějinám filozofie 2 • 77 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 70 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 20 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 17 %
PdF:SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ • 17 %
PdF:OVP033 Komunální politika • 13 %
PdF:OVP036 Masová média a komunikace • 13 %
PdF:SZ6024 Výchova v práci učitele • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:OVP011 Dějiny etiky 2 • 100 %
PdF:OVP012 Seminář k dějinám etiky 2 • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:OVP014 Dějiny politických teorií 1 • 96 %
PdF:OVP015 Úvod do didaktiky OV a ZSV 1 • 96 %
PdF:OVP013 Dějiny filozofie 3 • 88 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 88 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 75 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 67 %
PdF:OVP060 Přeshraniční exkursní vyučování • 50 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 29 %
PdF:OVP033 Komunální politika • 13 %

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:OVP004 Základy státovědy • 99 %
PdF:OVP005 Seminář k základům státovědy • 99 %
PdF:OVP002 Seminář k dějinám filozofie 1 • 98 %
PdF:OVP003 Dějiny kultury • 98 %
PdF:OVP001 Dějiny filozofie 1 • 96 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 70 %
2. semestr
PdF:OVP006 Dějiny etiky 1 • 98 %
PdF:OVP010 Ekologie člověka • 98 %
PdF:OVP007 Seminář k dějinám etiky 1 • 94 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 83 %
PdF:OVP008 Dějiny filozofie 2 • 76 %
PdF:OVP009 Seminář k dějinám filozofie 2 • 76 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 57 %
PdF:OVP034 Vybrané etické problémy • 24 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 14 %
2. ročník
3. semestr
PdF:OVP011 Dějiny etiky 2 • 100 %
PdF:OVP012 Seminář k dějinám etiky 2 • 100 %
PdF:OVP014 Dějiny politických teorií 1 • 100 %
PdF:OVP015 Úvod do didaktiky OV a ZSV 1 • 95 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 87 %
PdF:OVP013 Dějiny filozofie 3 • 81 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 57 %
PdF:OVP060 Přeshraniční exkursní vyučování • 19 %

Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
5. semestr
PdF:AJ2BP_BRLI Britská literatura • 56 %
PdF:AJ2BP_PJ2B Praktický jazyk 2B • 56 %
PdF:AJ2BP_SSYB Seminář k syntaxi B • 56 %
PdF:AJPV_SSAL Pojetí hrdiny ve starší anglické kultuře • 44 %
PdF:AJ2BP_BRHC Historie a kultura Velké Británie • 33 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 33 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 33 %
PdF:AJPV_LABR Proměny krajiny v britské literatuře • 22 %
PdF:CJ2BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 22 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 22 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 22 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 22 %
PdF:AJ0216 Výslovnostní cvičení B • 11 %
PdF:AJ0219 Překladatelská cvičení online B • 11 %
PdF:AJ2BP_GRAB Gramatika B • 11 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 11 %
PdF:BPP_AJ Bakalářská práce - Projekt • 11 %
PdF:BPP_PD Bakalářská práce - Projekt • 11 %
PdF:DE2BP_ECR2 Exkurze ČR 2. • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
PdF:PD_BPP Bakalářská práce - Projekt • 11 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 11 %
PdF:SP_PR Empowering interview - participatory research method in special education • 11 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 11 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 11 %
FSpS:P943 Tělesná výchova - Jogalates • 11 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 11 %
FSpS:P969 Tělesná výchova - AcroYoga • 11 %
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání • 11 %
6. semestr
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 79 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 58 %
PdF:AJPV_LABR Proměny krajiny v britské literatuře • 25 %
PdF:AJPV_SSAL Pojetí hrdiny ve starší anglické kultuře • 17 %
PdF:AJ2BP_PJ2B Praktický jazyk 2B • 17 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 17 %
PdF:AJ2BP_SSYB Seminář k syntaxi B • 15 %
PdF:BP_AJ Bakalářská práce • 13 %
PdF:AJ2BP_BRLI Britská literatura • 11 %
PdF:BPD_AJ Bakalářská práce - Dokončení • 11 %

Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
5. semestr
PdF:CJ2BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 57 %
PdF:CJ2BP_L9S2 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2 • 43 %
PdF:CJ2BP_JSCJ Stylistika českého jazyka • 29 %
PdF:CJ2BP_JSY2 Syntax českého jazyka 2 • 29 %
PdF:CJ2BP_L5S1 Česká literatura po r. 1945 1 • 29 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 29 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 29 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 29 %
PdF:CJP019 Literární psaní • 14 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 14 %
PdF:CJ2BP_JMOR Morfologie českého jazyka • 14 %
PdF:CJ2BP_LOK2 Kapitoly z české literatury 20. století 2 • 14 %
PdF:CJ2BP_L5K1 Kapitoly z české literatury po roce 1945 1 • 14 %
PdF:DE2BP_ORNO Dějiny raného novověku • 14 %
PdF:PD_BPP Bakalářská práce - Projekt • 14 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 14 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 14 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 14 %
6. semestr
PdF:CJ2BP_JSCJ Stylistika českého jazyka • 90 %
PdF:CJ2BP_JSY2 Syntax českého jazyka 2 • 86 %
PdF:CJP054 Průvodce dějinami české literatury pro bakaláře • 69 %
PdF:CJ2BP_LPM2 Literatura pro mládež 2 • 62 %
PdF:CJ2BP_JKSC Kapitoly ze stylistiky českého jazyka • 52 %
PdF:CJ2BP_JKS2 Kapitoly ze syntaxe českého jazyka 2 • 38 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 28 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 24 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 24 %
PdF:BP_CJ Bakalářská práce • 21 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 21 %
PdF:BP_PD Bakalářská práce • 14 %
PdF:CJ2BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 14 %
PdF:CJ3BP_LEXK Literárněvědná exkurze • 14 %

Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
5. semestr
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 75 %
PdF:DE2BP_OD20 Dějiny 20. století • 50 %
PdF:DE2BP_ECR2 Exkurze ČR 2. • 25 %
PdF:DE2BP_ORNO Dějiny raného novověku • 25 %
PdF:BP_DE Bakalářská práce • 17 %
PdF:CJ2BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 17 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 17 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 17 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 17 %
6. semestr
PdF:DE2BP_OD20 Dějiny 20. století • 89 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 79 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 58 %
PdF:BPD_DE Bakalářská práce - Dokončení • 29 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 24 %
PdF:BP_DE Bakalářská práce • 13 %
PdF:DE2BP_ECR2 Exkurze ČR 2. • 13 %

Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
6. semestr
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 100 %
PdF:FJB_JC6 Jazyková cvičení 6 • 100 %
PdF:FJB_PP Písemný projev • 100 %
PdF:FJ1026 Komunikační situace 2 • 100 %

Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
6. semestr
PdF:BP_FY Bakalářská práce • 100 %
PdF:FC1012 Fyzikální měření 2 • 100 %
PdF:FY2BP_ASF Astronomie a astrofyzika • 100 %
PdF:FY2BP_ENKA Elektronika pro učitelské studium • 100 %
PdF:FY2BP_FYSE Fyzikální seminář • 100 %
PdF:FY2BP_KVO Kmity, vlny, optika • 100 %
PdF:FY2BP_PL Úvod do pevných látek • 100 %
PdF:FY2BP_PLVD Polovodiče • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %

Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
6. semestr
PdF:FY2BP_ASF Astronomie a astrofyzika • 100 %
PdF:FY2BP_ENKA Elektronika pro učitelské studium • 100 %
PdF:FY2BP_FYSE Fyzikální seminář • 100 %
PdF:FY2BP_KVO Kmity, vlny, optika • 100 %
PdF:FY2BP_PL Úvod do pevných látek • 100 %
PdF:FY2BP_PLVD Polovodiče • 100 %

Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
5. semestr
PdF:HV7BP_UHAN Úvod do hudební analýzy • 100 %
PdF:BPP_HV Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:DE2BP_ARPR Archeologická praxe • 50 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 50 %
PdF:DE2BP_ORNO Dějiny raného novověku • 50 %
PdF:HV7BP_DH4 Dějiny hudby 4 • 50 %
PdF:HV7BP_HNN2 Hra na nástroj 2 • 50 %
PdF:HV7BP_HNN4 Hra na nástroj 4 • 50 %
PdF:HV7BP_PSD4 Poslechový seminář k dějinám hudby 4 • 50 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 50 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 50 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 50 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 50 %
6. semestr
PdF:HV7BP_HAN2 Hudební analýza 2 • 82 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 73 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 36 %
PdF:BPD_HV Bakalářské práce - Dokončení • 27 %
PdF:BP_HV Bakalářská práce • 18 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 18 %

Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
6. semestr
PdF:HV2BP_RDS1 Řízení dětských sborů a školních instrumentálních souborů 1 • 100 %
PdF:HV7BP_DH4 Dějiny hudby 4 • 100 %
PdF:HV7BP_HV4 Hlasová výchova 4 • 100 %
PdF:HV7BP_PSD4 Poslechový seminář k dějinám hudby 4 • 100 %
PdF:HV7BP_UHAN Úvod do hudební analýzy • 100 %

Pedagogické asistentství chemie pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
6. semestr
PdF:CH2BP_6P1P Toxikologie • 100 %
PdF:CH2BP_6P5L Laboratorní cvičení z biochemie • 100 %
PdF:CH2BP_6W3S Prostorová představivost v chemii • 100 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 100 %
PdF:BPD_CH Bakalářská práce - Dokončení • 75 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 25 %

Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
5. semestr
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 100 %
PdF:KV2BP_BIMO Bible a morálka • 100 %
PdF:KV2BP_PAT2 Pastorální teologie 2 • 100 %
PdF:KV2BP_ZMT Základy morální teologie • 100 %
PdF:BP_DE Bakalářská práce • 50 %
PdF:BPP_DE Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:DE2BP_ECR2 Exkurze ČR 2. • 50 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 50 %

Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
5. semestr
PdF:MA2BP_CPR1 Cvičení z pravděpodobnosti a statistiky 1 • 75 %
PdF:MA2BP_PKG Konstrukční geometrie • 75 %
PdF:MA2BP_PPR1 Pravděpodobnost a statistika 1 • 75 %
PdF:MA2BP_CAN3 Cvičení z matematické analýzy 3 • 50 %
PdF:MA2BP_PAN3 Matematická analýza 3 • 50 %
PdF:BPD_MA Bakalářská práce - Dokončení • 25 %
PdF:BP_PD Bakalářská práce • 25 %
PdF:BPP_MA Bakalářská práce - Projekt • 25 %
PdF:MA2BP_CKG Cvičení z konstrukční geometrie • 25 %
PdF:SZ7BP_OVUS Úvod do sociologie • 25 %
PdF:SZ7BP_1AB1 Angličtina pro pedagogy - A • 25 %
FSpS:P971 Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova • 25 %
FSpS:P982 Tělesná výchova - Squash • 25 %
6. semestr
PdF:MA2BP_CPR1 Cvičení z pravděpodobnosti a statistiky 1 • 100 %
PdF:MA2BP_PPR1 Pravděpodobnost a statistika 1 • 100 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 50 %
PdF:MA2BP_PKG Konstrukční geometrie • 35 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 30 %
PdF:BPD_MA Bakalářská práce - Dokončení • 25 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 20 %
PdF:MA2BP_CKG Cvičení z konstrukční geometrie • 15 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 15 %

Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
6. semestr
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 89 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 22 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 11 %
PdF:BPD_DE Bakalářská práce - Dokončení • 11 %
PdF:BP_DE Bakalářská práce • 11 %
PdF:BPD_PS Bakalářská práce - Dokončení • 11 %
PdF:BPD_RV Bakalářská práce - Dokončení • 11 %
PdF:DE_BP Bakalářská práce • 11 %
PdF:DE_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 11 %
PdF:NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině • 11 %
PdF:NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3 • 11 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 11 %
PdF:NJ_G320 Kontrastivní syntax 2 • 11 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 11 %
PdF:STUD0001 Inkluzivní (speciální) pedagogika (SZZ) • 11 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 11 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 11 %
FSpS:P998 Tělesná výchova - Sportovní osvobození • 11 %
FSpS:P999 Tělesná výchova - Zdravotní osvobození • 11 %

Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:OV2BP_SASS Sociogeografické aspekty současného světa • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6072 Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele • 100 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 100 %
5. semestr
PdF:OV2BP_RE Religionistika • 100 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
2. ročník
6. semestr
PdF:OV2BP_MTSV Metody sociologického výzkumu a projektů • 100 %
PdF:OV2BP_RE Religionistika • 100 %
PdF:OV2BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2 • 96 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 59 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 33 %
PdF:OV2BP_KOP Komunální politika • 30 %
PdF:OV2BP_APP Aktuální politické problémy • 26 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 22 %
PdF:BPD_DE Bakalářská práce - Dokončení • 19 %
PdF:BPD_OV Bakalářská práce - Dokončení • 19 %
PdF:BP_PD Bakalářská práce • 11 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 11 %
PdF:OV2BP_DPT2 Dějiny politických teorií 2 • 11 %
PdF:SZ7BP_OVUS Úvod do sociologie • 11 %

Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
5. semestr
PdF:OV2BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2 • 100 %
PdF:OV2BP_MTSV Metody sociologického výzkumu a projektů • 100 %
PdF:OV2BP_RE Religionistika • 100 %
FSpS:SBC2221 Specializace III - Plavání • 100 %
6. semestr
PdF:OV2BP_MTSV Metody sociologického výzkumu a projektů • 67 %
PdF:OV2BP_RE Religionistika • 67 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 33 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 33 %
PdF:OVP011 Dějiny etiky 2 • 33 %
PdF:OVP012 Seminář k dějinám etiky 2 • 33 %
PdF:OV2BP_APP Aktuální politické problémy • 33 %
PdF:OV2BP_DF4 Dějiny filozofie 4 • 33 %
PdF:OV2BP_DPT2 Dějiny politických teorií 2 • 33 %
PdF:OV2BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2 • 33 %
PdF:OV2BP_SASS Sociogeografické aspekty současného světa • 33 %
PdF:OV2BP_SPT2 Seminář k dějinám polit. teorií 2 • 33 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 33 %

Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
4. semestr
PdF:BIP039 Obratlovci České republiky - determinační praktikum • 100 %
PdF:BI2BP_EKOL Ekologie pro základní vzdělávání • 100 %
PdF:BI2BP_EKOP Ekologie pro základní vzdělávání • 100 %
PdF:BI2BP_TCBZ Cvičení v terénu - botanika, zoologie a ekologie • 100 %
PdF:BI2BP_ZBVL Základy systému a evoluce vyšších rostlin • 100 %
PdF:BI2BP_ZBVP Základy systému a evoluce vyšších rostlin • 100 %
PdF:BI2BP_ZZSL Základy zoologie strunatců • 100 %
PdF:BI2BP_ZZSP Základy zoologie strunatců • 100 %
PdF:BPP_BI Bakalářská práce - Projekt • 100 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 100 %
5. semestr
PdF:BIP004 Neživá příroda 2 • 50 %
PdF:BIP007 Cvičení v terénu - neživá příroda • 50 %
PdF:BIP017 Úvod do didaktiky přírodopisu • 50 %
PdF:BI2BP_FYRL Fyziologie rostlin • 50 %
PdF:BI2BP_FYRP Fyziologie rostlin • 50 %
PdF:BI2BP_FYZL Fyziologie živočichů • 50 %
PdF:BI2BP_FYZP Fyziologie živočichů • 50 %
PdF:BI2BP_OPX1 Oborová praxe • 50 %
PdF:BI2BP_POBT Psaní odborných biologických textů • 50 %
PdF:BI2BP_ZA1L Základy antropologie 1 • 50 %
PdF:BI2BP_ZA1P Základy antropologie 1 • 50 %
PdF:BP_BI Bakalářská práce • 50 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 50 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 50 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 50 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 50 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 50 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 50 %
PdF:SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace • 50 %
PdF:SZ6072 Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele • 50 %
PdF:SZ7BP_1AB1 Angličtina pro pedagogy - A • 50 %
PdF:TI9001 Techniky a materiály v práci speciálního pedagoga • 50 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 50 %
2. ročník
6. semestr
PdF:BI2BP_ZA2L Základy antropologie 2 • 100 %
PdF:BI2BP_ZA2P Základy antropologie 2 • 100 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 95 %
PdF:BPD_BI Bakalářská práce - Dokončení • 36 %
PdF:BI2BP_POBT Psaní odborných biologických textů • 32 %
PdF:BI2BP_EKOL Ekologie pro základní vzdělávání • 23 %
PdF:BI2BP_ZZSL Základy zoologie strunatců • 23 %

Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
5. semestr
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 100 %
<