Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
PdF:AJ2103 Praktický jazyk 2A • 100 %
PdF:AJ2203 Gramatika A • 100 %
PdF:AJ2205 Syntax A • 100 %
PdF:AJ2401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 100 %
PdF:DEPDRN Dějiny raného novověku • 100 %
PdF:DEPSTA Dějiny starověku • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
4. semestr
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 38 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 38 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 31 %
PdF:AJ2303 Historie, kultura a literatura USA • 31 %
PdF:AJ2205 Syntax A • 23 %
PdF:AJ0206 Úvod do teorie překladu A • 15 %
PdF:AJ2103 Praktický jazyk 2A • 15 %
PdF:AJ2401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 15 %
PdF:AJ2405 Oborová praxe • 15 %
PdF:MA_BPP Bakalářská práce - Projekt • 15 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 15 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 15 %
3. ročník
5. semestr
PdF:AJ2303 Historie, kultura a literatura USA • 83 %
PdF:AJ2402 Základy didaktiky angličtiny 2 • 80 %
PdF:AJ2105 Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 79 %
PdF:AJ2405 Oborová praxe • 79 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 56 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 21 %
PdF:AJ2103 Praktický jazyk 2A • 16 %
PdF:AJ2205 Syntax A • 16 %
6. semestr
PdF:AJ2207 Vybrané kapitoly z funkční lingvistiky • 84 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 63 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 60 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 23 %
PdF:AJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 19 %
PdF:AJ2301 Historie, kultura a literatura Velké Británie • 16 %
PdF:AJ2104 Praktický jazyk 2B • 15 %
PdF:AJ2206 Syntax B • 15 %
PdF:AJ2305 Kritické čtení • 13 %

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PdF:AJ0206 Úvod do teorie překladu A • 100 %
PdF:AJ1103 Praktický jazyk 2A • 100 %
PdF:AJ1205 Syntax A • 100 %
PdF:AJ1207 Funkční lingvistika • 100 %
PdF:AJ1301 Historie, kultura a literatura Velké Británie I • 100 %
PdF:AJ1306 Vztahy mezi kulturami A • 100 %
PdF:AJ1401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 100 %
PdF:AJ1405 Výuková praxe • 100 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
3. ročník
5. semestr
PdF:AJ1105 Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 75 %
PdF:AJ1207 Funkční lingvistika • 75 %
PdF:AJ1303 Historie, kultura a literatura USA I • 75 %
PdF:AJ1306 Vztahy mezi kulturami A • 75 %
PdF:AJ1403 Základy didaktiky angličtiny 3 • 75 %
PdF:AJ1405 Výuková praxe • 75 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 75 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 50 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 38 %
PdF:AJ1103 Praktický jazyk 2A • 25 %
PdF:AJ1205 Syntax A • 25 %
PdF:AJ1301 Historie, kultura a literatura Velké Británie I • 25 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 25 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 25 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 25 %
FSpS:P980 Tělesná výchova – Zumba • 25 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 13 %
PdF:AJ0202 Překladatelská cvičení online A • 13 %
PdF:AJ0311 Dílna tvůrčího psaní • 13 %
PdF:AJ0417 Simulační a rolové hry v anglickém jazyce • 13 %
PdF:AJ1401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 13 %
PdF:AJ1406 Náslechová oborová praxe A • 13 %
PdF:AJ1408 Intenzivní jazykový a metodický kurz • 13 %
PdF:AJ5419 Učitel anglického jazyka na volné noze • 13 %
PdF:CJP006 Vybrané poznatky o jazyce a jazykovědě • 13 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 13 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Body Fit Power • 13 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 13 %
FSpS:P929 Tělesná výchova – SM-systém • 13 %
6. semestr
PdF:AJ1209 Základy lexikologie • 78 %
PdF:AJ1307 Vztahy mezi kulturami B • 78 %
PdF:AJ1106 Praktický jazyk 3B • 56 %
PdF:AJ1304 Historie, kultura a literatura USA II • 56 %
PdF:AJ1404 Základy didaktiky angličtiny 4 • 56 %
PdF:AJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 44 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 44 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 44 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 33 %
PdF:AJ1104 Praktický jazyk 2B • 33 %
PdF:AJ1206 Syntax B • 33 %
PdF:AJ1210 Základy psaní • 22 %
PdF:AJ1402 Základy didaktiky angličtiny 2 • 22 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 22 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 22 %
FF:LJ402 Antická mytologie: hrdinské mýty • 11 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 11 %
PdF:AJ0110 Jazyková cvičení B • 11 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 11 %
PdF:AJ1302 Historie, kultura a literatura Velké Británie II • 11 %
PdF:AJ1305 Kritické čtení • 11 %
PdF:AJ1408 Intenzivní jazykový a metodický kurz • 11 %
PdF:PD_BPP Bakalářská práce - Projekt • 11 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 11 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 11 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 11 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 11 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 11 %

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PdF:AJ1101 Praktický jazyk 1A • 100 %
PdF:AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele • 100 %
PdF:AJ1203 Gramatika A • 98 %
PdF:AJ1201 Fonetika a fonologie A • 87 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 85 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 81 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 36 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 25 %
PdF:AJ0207 Výslovnostní cvičení A • 21 %
PdF:AJ0206 Úvod do teorie překladu A • 19 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 19 %
PdF:AJ0201 Gramatická cvičení A • 15 %
PdF:AJ0305 Kulturní studie pro učitele angličtiny • 15 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 13 %
PdF:SZ6072 E-KURZ: IT bezpečnost a gramotnost ve vzdělávání • 13 %
PdF:AJ0103 Jazyková cvičení A • 11 %
PdF:AJ0202 Překladatelská cvičení online A • 11 %
PdF:AJ0311 Dílna tvůrčího psaní • 11 %
2. semestr
PdF:AJ1204 Gramatika B • 94 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 94 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 91 %
PdF:AJ1102 Praktický jazyk 1B • 89 %
PdF:AJ1202 Fonetika a fonologie B • 81 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 40 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 23 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 21 %
PdF:PS_0013 Mental Illness in Movies • 21 %
PdF:AJ0210 Překladatelská cvičení A • 17 %
PdF:AJ0218 Gramatická cvičení B • 17 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 17 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 17 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 17 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 15 %
PdF:SZ6018 Osobnostní a sociální příprava • 15 %
PdF:AJ0216 Výslovnostní cvičení B • 13 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 13 %
PdF:DEP25R Problematika raně novověkých dějin • 13 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 13 %
PdF:AJ0219 Překladatelská cvičení online B • 11 %
PdF:AJ0302 Současné události v anglicky mluvících zemích • 11 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 11 %
PdF:SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky • 11 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:AJ1103 Praktický jazyk 2A • 91 %
PdF:AJ1301 Historie, kultura a literatura Velké Británie I • 90 %
PdF:AJ1401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 88 %
PdF:AJ1205 Syntax A • 86 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 85 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 84 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 73 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 60 %
PdF:AJ1408 Intenzivní jazykový a metodický kurz • 58 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 21 %
PdF:JVP032 Němčina pro pedagogy - B • 21 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 20 %
PdF:AJ0103 Jazyková cvičení A • 19 %
PdF:AJ1210 Základy psaní • 13 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 13 %
PdF:AJ1306 Vztahy mezi kulturami A • 12 %
PdF:AJ5301 Afroamerická historická zkušenost • 12 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 12 %
4. semestr
PdF:AJ1402 Základy didaktiky angličtiny 2 • 91 %
PdF:AJ1104 Praktický jazyk 2B • 90 %
PdF:AJ1211 Vybrané kapitoly ze syntaxe • 88 %
PdF:AJ1206 Syntax B • 87 %
PdF:AJ1305 Kritické čtení • 87 %
PdF:AJ1302 Historie, kultura a literatura Velké Británie II • 86 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 83 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 82 %
PdF:AJ1210 Základy psaní • 81 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 74 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 67 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 62 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 21 %
PdF:AJ0110 Jazyková cvičení B • 17 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 17 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 15 %
PdF:AJ5310 Americký Západ • 14 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 13 %
PdF:AJ1408 Intenzivní jazykový a metodický kurz • 12 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 12 %
3. ročník
5. semestr
PdF:AJ1105 Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 86 %
PdF:AJ1403 Základy didaktiky angličtiny 3 • 86 %
PdF:AJ1303 Historie, kultura a literatura USA I • 78 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 76 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 73 %
PdF:AJ1207 Funkční lingvistika • 70 %
PdF:AJ1306 Vztahy mezi kulturami A • 62 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 59 %
PdF:JVP032 Němčina pro pedagogy - B • 16 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 16 %
PdF:AJ0420 Dyslexie pro učitele angličtiny jako cizího jazyka • 14 %
PdF:AJ1209 Základy lexikologie • 14 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 14 %
PdF:AJ1409 Využití technologií ve výuce AJ • 11 %
PdF:AJ5301 Afroamerická historická zkušenost • 11 %
PdF:JVP062 Francouzština pro pedagogy - B • 11 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 11 %
6. semestr
PdF:AJ1106 Praktický jazyk 3B • 91 %
PdF:AJ1304 Historie, kultura a literatura USA II • 91 %
PdF:AJ1404 Základy didaktiky angličtiny 4 • 91 %
PdF:AJ1409 Využití technologií ve výuce AJ • 88 %
PdF:AJ1209 Základy lexikologie • 84 %
PdF:AJ1307 Vztahy mezi kulturami B • 69 %
PdF:AJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 50 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 50 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 47 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 16 %

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele • 100 %
PdF:AJ2101 Praktický jazyk 1A • 100 %
PdF:AJ2201 Fonetika a fonologie A • 98 %
PdF:AJ2203 Gramatika A • 98 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 98 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 94 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 35 %
PdF:STUD0004 Cizí jazyk v bakalářském studiu • 11 %
2. semestr
PdF:AJ2102 Praktický jazyk 1B • 90 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 90 %
PdF:AJ2204 Gramatika B • 88 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 88 %
PdF:AJ2202 Fonetika a fonologie B • 86 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 26 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 22 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 14 %
PdF:SZ6024 Výchova v práci učitele • 14 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 12 %
PdF:SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ • 12 %
PdF:SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 98 %
PdF:AJ2401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 94 %
PdF:AJ2103 Praktický jazyk 2A • 92 %
PdF:AJ2205 Syntax A • 92 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 90 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 90 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 68 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 29 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 17 %
PdF:JVP032 Němčina pro pedagogy - B • 16 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %
PdF:JVP005 Vstupní test A2 - FJ • 13 %
4. semestr
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 96 %
PdF:AJ2104 Praktický jazyk 2B • 95 %
PdF:AJ2206 Syntax B • 95 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 95 %
PdF:AJ1211 Vybrané kapitoly ze syntaxe • 93 %
PdF:AJ2301 Historie, kultura a literatura Velké Británie • 93 %
PdF:AJ2305 Kritické čtení • 93 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 87 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 58 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 56 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 33 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 29 %
PdF:JVP061 Francouzština pro pedagogy - A • 15 %
3. ročník
5. semestr
PdF:AJ2303 Historie, kultura a literatura USA • 95 %
PdF:AJ2105 Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 86 %
PdF:AJ2402 Základy didaktiky angličtiny 2 • 86 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 86 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 76 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 57 %
PdF:JVP032 Němčina pro pedagogy - B • 33 %
PdF:JVP062 Francouzština pro pedagogy - B • 19 %
6. semestr
PdF:AJ1409 Využití technologií ve výuce AJ • 94 %
PdF:AJ2207 Vybrané kapitoly z funkční lingvistiky • 89 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 67 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 61 %
PdF:AJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 50 %
PdF:AJ5210 Syntaktická analýza • 33 %
PdF:AJ1211 Vybrané kapitoly ze syntaxe • 11 %
PdF:AJ2104 Praktický jazyk 2B • 11 %
PdF:AJ2206 Syntax B • 11 %
PdF:AJ2305 Kritické čtení • 11 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 11 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 11 %

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele • 97 %
PdF:AJ2101 Praktický jazyk 1A • 91 %
PdF:AJ2201 Fonetika a fonologie A • 89 %
PdF:AJ2203 Gramatika A • 82 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 12 %
2. semestr
PdF:AJ2102 Praktický jazyk 1B • 85 %
PdF:AJ2202 Fonetika a fonologie B • 84 %
PdF:AJ2204 Gramatika B • 77 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 18 %
2. ročník
3. semestr
PdF:AJ2103 Praktický jazyk 2A • 89 %
PdF:AJ2205 Syntax A • 89 %
PdF:AJ2401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 89 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 21 %
PdF:JVP032 Němčina pro pedagogy - B • 12 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 11 %
4. semestr
PdF:AJ2104 Praktický jazyk 2B • 97 %
PdF:AJ1211 Vybrané kapitoly ze syntaxe • 95 %
PdF:AJ2206 Syntax B • 95 %
PdF:AJ2305 Kritické čtení • 93 %
PdF:AJ2301 Historie, kultura a literatura Velké Británie • 92 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 21 %
PdF:DE_BPP Bakalářská práce - Projekt • 14 %
3. ročník
5. semestr
PdF:AJ2402 Základy didaktiky angličtiny 2 • 92 %
PdF:AJ2105 Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 86 %
PdF:AJ2303 Historie, kultura a literatura USA • 86 %
PdF:JVP032 Němčina pro pedagogy - B • 17 %
PdF:AJ1409 Využití technologií ve výuce AJ • 11 %
PdF:AJ2207 Vybrané kapitoly z funkční lingvistiky • 11 %
PdF:AJ2301 Historie, kultura a literatura Velké Británie • 11 %
6. semestr
PdF:AJ1409 Využití technologií ve výuce AJ • 97 %
PdF:AJ2207 Vybrané kapitoly z funkční lingvistiky • 97 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 48 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 45 %
PdF:AJ5210 Syntaktická analýza • 24 %

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 100 %
PdF:CJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:CJP021 Lexikologie českého jazyka • 50 %
PdF:CJP024 Teorie literatury pro učitele 2 • 50 %
PdF:CJP028 Kapitoly z literární teorie 2 • 50 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 50 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 50 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 25 %
PdF:CJP020 Základy slavistiky a staroslověnštiny • 25 %
PdF:CJP022 Základy korpusové lingvistiky • 25 %
PdF:CJP023 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 • 25 %
PdF:CJP026 Kapitoly z lexikologie českého jazyka • 25 %
PdF:CJ2BP_LOK1 Kapitoly z české literatury 20. století 1 • 25 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 25 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 25 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 25 %
3. ročník
5. semestr
PdF:CJP044 Didaktika literární výchovy pro bakalářské studium • 97 %
PdF:CJP041 Syntax českého jazyka 2 • 96 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 96 %
PdF:CJP043 Česká literatura po r. 1945 2 • 94 %
PdF:CJP042 Literatura pro mládež • 89 %
PdF:CJP048 Kapitoly z české literatury po roce 1945 2 • 55 %
PdF:CJ_BP Bakalářská práce • 39 %
PdF:CJP047 Kapitoly z literatury pro mládež • 28 %
PdF:DEPLAH Latina pro historiky • 27 %
PdF:DEPNH1 Deutsch für Historiker 1 • 27 %
PdF:DEPOPR Oborová praxe • 23 %
PdF:CJ2BP_L5K2 Kapitoly z české literatury po roce 1945 2 • 13 %
6. semestr
PdF:CJP050 Základy stylistiky českého jazyka • 93 %
PdF:CJP051 Kapitoly z problematiky dětského čtenářství • 92 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 72 %
PdF:CJP054 Průvodce dějinami české literatury pro bakaláře • 45 %
PdF:CJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 31 %
PdF:DEPNH2 Deutsch für Historiker 2 • 27 %
PdF:DEP0DI Didaktika dějepisu • 27 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 11 %

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:CJP002 Úvod do studia jazyka a jazykovědy • 100 %
PdF:CJP003 Úvod do studia literatury a literární vědy • 100 %
PdF:CJP004 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1 • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 95 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 93 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 91 %
PdF:CJP001 Fonetika a fonologie českého jazyka • 89 %
PdF:CJP008 Kapitoly z české literatury 19. století 1 • 46 %
PdF:CJP006 Vybrané poznatky o jazyce a jazykovědě • 32 %
PdF:CJP007 Aktuální otázky jazykové správnosti • 29 %
PdF:CJP005 Kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka • 27 %
2. semestr
PdF:CJP012 Tvoření slov v českém jazyce • 95 %
PdF:CJP013 Teorie literatury pro učitele 1 • 93 %
PdF:CJP014 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2 • 93 %
PdF:CJP011 Morfologie českého jazyka • 91 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 89 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 89 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 77 %
PdF:CJP016 Kapitoly z tvoření slov v českém jazyce • 34 %
PdF:CJP018 Kapitoly z české literatury 19. století 2 • 34 %
PdF:CJP017 Kapitoly z literární teorie 1 • 30 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 25 %
PdF:CJP015 Kapitoly z morfologie českého jazyka • 23 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 23 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 21 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 18 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 14 %
PdF:SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi • 13 %
PdF:SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ • 13 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 13 %
PdF:SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:CJP023 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 • 97 %
PdF:CJP021 Lexikologie českého jazyka • 96 %
PdF:CJP022 Základy korpusové lingvistiky • 96 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 95 %
PdF:CJP024 Teorie literatury pro učitele 2 • 94 %
PdF:CJP020 Základy slavistiky a staroslověnštiny • 93 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 92 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 90 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 74 %
PdF:CJP026 Kapitoly z lexikologie českého jazyka • 51 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 49 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 36 %
PdF:CJP027 Kapitoly z české literatury 20. století 1 • 31 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 17 %
PdF:CJP001 Fonetika a fonologie českého jazyka • 14 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 12 %
PdF:CJP028 Kapitoly z literární teorie 2 • 11 %
4. semestr
PdF:CJP035 Česká literatura po roce 1945 1 • 99 %
PdF:CJP032 Historická mluvnice českého jazyka • 98 %
PdF:CJP033 Didaktika českého jazyka pro bakalářské studium • 97 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 96 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 96 %
PdF:CJP031 Syntax českého jazyka 1 • 94 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 94 %
PdF:CJP034 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 92 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 58 %
PdF:CJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 57 %
PdF:CJP039 Kapitoly z české literatury po roce 1945 1 • 51 %
PdF:CJP038 Kapitoly z české literatury 20. století 2 • 35 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 35 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 14 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 12 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 12 %
PdF:CJP036 Kapitoly ze syntaxe českého jazyka 1 • 11 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 96 %
PdF:CJP044 Didaktika literární výchovy pro bakalářské studium • 95 %
PdF:CJP041 Syntax českého jazyka 2 • 91 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 91 %
PdF:CJP042 Literatura pro mládež • 87 %
PdF:CJP043 Česká literatura po r. 1945 2 • 82 %
PdF:CJP048 Kapitoly z české literatury po roce 1945 2 • 56 %
PdF:CJ_BP Bakalářská práce • 55 %
PdF:CJP047 Kapitoly z literatury pro mládež • 29 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 13 %
PdF:CJP050 Základy stylistiky českého jazyka • 11 %
PdF:CJP051 Kapitoly z problematiky dětského čtenářství • 11 %
6. semestr
PdF:CJP051 Kapitoly z problematiky dětského čtenářství • 100 %
PdF:CJP050 Základy stylistiky českého jazyka • 98 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 74 %
PdF:CJP054 Průvodce dějinami české literatury pro bakaláře • 68 %
PdF:CJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 49 %

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:CJP002 Úvod do studia jazyka a jazykovědy • 98 %
PdF:CJP004 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1 • 98 %
PdF:CJP003 Úvod do studia literatury a literární vědy • 97 %
PdF:CJP001 Fonetika a fonologie českého jazyka • 87 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 70 %
PdF:CJP008 Kapitoly z české literatury 19. století 1 • 26 %
PdF:CJP007 Aktuální otázky jazykové správnosti • 13 %
2. semestr
PdF:CJP012 Tvoření slov v českém jazyce • 89 %
PdF:CJP014 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2 • 86 %
PdF:CJP013 Teorie literatury pro učitele 1 • 82 %
PdF:CJP011 Morfologie českého jazyka • 77 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 58 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 39 %
PdF:CJP016 Kapitoly z tvoření slov v českém jazyce • 33 %
PdF:CJP017 Kapitoly z literární teorie 1 • 19 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 18 %
PdF:CJP018 Kapitoly z české literatury 19. století 2 • 16 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 14 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 14 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:CJP022 Základy korpusové lingvistiky • 95 %
PdF:CJP023 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 • 95 %
PdF:CJP021 Lexikologie českého jazyka • 92 %
PdF:CJP020 Základy slavistiky a staroslověnštiny • 91 %
PdF:CJP024 Teorie literatury pro učitele 2 • 89 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 65 %
PdF:CJP026 Kapitoly z lexikologie českého jazyka • 24 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 19 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 19 %
PdF:CJP027 Kapitoly z české literatury 20. století 1 • 15 %
PdF:CJP001 Fonetika a fonologie českého jazyka • 14 %
4. semestr
PdF:CJP034 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 100 %
PdF:CJP035 Česká literatura po roce 1945 1 • 100 %
PdF:CJP032 Historická mluvnice českého jazyka • 97 %
PdF:CJP033 Didaktika českého jazyka pro bakalářské studium • 97 %
PdF:CJP031 Syntax českého jazyka 1 • 92 %
PdF:CJP039 Kapitoly z české literatury po roce 1945 1 • 48 %
PdF:CJP038 Kapitoly z české literatury 20. století 2 • 30 %
PdF:CJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 23 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 18 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 14 %
PdF:DE_BPP Bakalářská práce - Projekt • 11 %
3. ročník
5. semestr
PdF:CJP041 Syntax českého jazyka 2 • 96 %
PdF:CJP044 Didaktika literární výchovy pro bakalářské studium • 92 %
PdF:CJP042 Literatura pro mládež • 85 %
PdF:CJP043 Česká literatura po r. 1945 2 • 81 %
PdF:CJP048 Kapitoly z české literatury po roce 1945 2 • 38 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 31 %
PdF:CJ_BP Bakalářská práce • 23 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 19 %
PdF:CJP047 Kapitoly z literatury pro mládež • 12 %
PdF:HV_BP Bakalářská práce • 12 %
6. semestr
PdF:CJP050 Základy stylistiky českého jazyka • 100 %
PdF:CJP051 Kapitoly z problematiky dětského čtenářství • 92 %
PdF:CJP054 Průvodce dějinami české literatury pro bakaláře • 75 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 63 %
PdF:CJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 21 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 17 %
PdF:HV_BPD Bakalářské práce - Dokončení • 13 %

Dějepis se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
PdF:DEPDRN Dějiny raného novověku • 100 %
PdF:DEPSTA Dějiny starověku • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
4. semestr
PdF:DEPPVH Pomocné vědy historické • 83 %
PdF:DEPNH1 Deutsch für Historiker 1 • 67 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 67 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:DEPLAH Latina pro historiky • 50 %
PdF:DEP11C Praktická cvičení z archeologie I • 50 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 50 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 50 %
PdF:DEPDRN Dějiny raného novověku • 33 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 33 %
FF:DSBCB29 Vikingové na mořích i na pevnině • 17 %
FF:DSMB01 Dějiny starověkého vojenství - Řecko • 17 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 17 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 17 %
PdF:DEK23P Exkurze Praha • 17 %
PdF:DEPD19 Dějiny 19. století • 17 %
PdF:DEPD20 Dějiny 20. století • 17 %
PdF:DEPOPR Oborová praxe • 17 %
PdF:DEPSTR Dějiny středověku • 17 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 17 %
PdF:DEP25R Problematika raně novověkých dějin • 17 %
PdF:FJ1077 Historie Francie - vybraná období • 17 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 17 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 17 %
PdF:SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 • 17 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 17 %
PdF:SZ7MP_OVEP Současné etické problémy • 17 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 17 %
3. ročník
5. semestr
PdF:DEPLAH Latina pro historiky • 98 %
PdF:DEPNH1 Deutsch für Historiker 1 • 98 %
PdF:DEPD20 Dějiny 20. století • 96 %
PdF:DEPOPR Oborová praxe • 89 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 64 %
PdF:DE_BP Bakalářská práce • 39 %
6. semestr
PdF:DEP0DI Didaktika dějepisu • 98 %
PdF:DEPNH2 Deutsch für Historiker 2 • 96 %
PdF:DEPSOD Soudobé dějiny • 96 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 75 %
PdF:DE_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 22 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 11 %

Dějepis se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:DEPUSD Úvod do studia dějepisu a historický proseminář • 98 %
PdF:DEPSTA Dějiny starověku • 93 %
PdF:DEPPRA Dějiny pravěku • 84 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 69 %
PdF:DEK23P Exkurze Praha • 11 %
PdF:DEP11C Praktická cvičení z archeologie I • 11 %
2. semestr
PdF:DEPSTR Dějiny středověku • 81 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 52 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 40 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 33 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 26 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 24 %
PdF:DEP25R Problematika raně novověkých dějin • 19 %
PdF:DEP12R Exkurze ČR I • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:DEPDRN Dějiny raného novověku • 92 %
PdF:DEPPVH Pomocné vědy historické • 92 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 59 %
PdF:DEPPRA Dějiny pravěku • 14 %
PdF:DEPSTA Dějiny starověku • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 12 %
4. semestr
PdF:DEPLAH Latina pro historiky • 94 %
PdF:DEPD19 Dějiny 19. století • 89 %
PdF:DE_BPP Bakalářská práce - Projekt • 28 %
PdF:CJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 15 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 13 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 11 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 11 %
3. ročník
5. semestr
PdF:DEPNH1 Deutsch für Historiker 1 • 91 %
PdF:DEPD20 Dějiny 20. století • 82 %
PdF:DEPOPR Oborová praxe • 77 %
PdF:DE_BP Bakalářská práce • 23 %
PdF:CJ_BP Bakalářská práce • 18 %
PdF:DEPDRN Dějiny raného novověku • 14 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 14 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 14 %
6. semestr
PdF:DEPNH2 Deutsch für Historiker 2 • 90 %
PdF:DEPSOD Soudobé dějiny • 85 %
PdF:DEP0DI Didaktika dějepisu • 85 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 60 %
PdF:CJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 20 %
PdF:DE_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 20 %
PdF:DE_BP Bakalářská práce • 15 %
PdF:DEPD19 Dějiny 19. století • 15 %

Dějepis se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:DEPUSD Úvod do studia dějepisu a historický proseminář • 96 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 94 %
PdF:DEPSTA Dějiny starověku • 90 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 90 %
PdF:DEPPRA Dějiny pravěku • 88 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 77 %
PdF:DEP11C Praktická cvičení z archeologie I • 19 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 15 %
2. semestr
PdF:DEPSTR Dějiny středověku • 84 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 84 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 84 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 56 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 47 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 36 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 31 %
PdF:DEP12R Exkurze ČR I • 27 %
FF:KR020 Láska a sex v antickém Řecku • 22 %
PdF:SZ6024 Výchova v práci učitele • 22 %
PdF:DEPLHP Letní historická praktika • 20 %
PdF:DEP25R Problematika raně novověkých dějin • 18 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 16 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 11 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:DEPDRN Dějiny raného novověku • 93 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 91 %
PdF:DEPPVH Pomocné vědy historické • 90 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 90 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 87 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 55 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 49 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 26 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 16 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 13 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 12 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 12 %
4. semestr
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 93 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 93 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 92 %
PdF:DEPD19 Dějiny 19. století • 90 %
PdF:DEPLAH Latina pro historiky • 90 %
PdF:DE_BPP Bakalářská práce - Projekt • 56 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 51 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 31 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 15 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 11 %
3. ročník
5. semestr
PdF:DEPNH1 Deutsch für Historiker 1 • 81 %
PdF:DEPD20 Dějiny 20. století • 77 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 77 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 69 %
PdF:DEPOPR Oborová praxe • 62 %
PdF:DE_BP Bakalářská práce • 42 %
PdF:DEPNH2 Deutsch für Historiker 2 • 15 %
PdF:DEP0DI Didaktika dějepisu • 15 %
FSpS:P993 Tělesná výchova – Horostěna • 15 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 12 %
6. semestr
PdF:DEPNH2 Deutsch für Historiker 2 • 95 %
PdF:DEPSOD Soudobé dějiny • 95 %
PdF:DEP0DI Didaktika dějepisu • 90 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 65 %
PdF:DE_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 40 %
PdF:DE_BP Bakalářská práce • 20 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 15 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 15 %

English Language for Education (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PdF:AJ1101 Praktický jazyk 1A • 100 %
PdF:AJ1203 Gramatika A • 100 %
PdF:SZ6600 Introduction to Education and Psychology • 100 %
PdF:SZ6601 Introduction to Education and Psychology (Seminar) • 100 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 50 %
PdF:AJ0106 Mluvený projev A • 50 %
PdF:AJ0302 Současné události v anglicky mluvících zemích • 50 %
PdF:AJ0307 Zpěv ve výuce angličtiny • 50 %
PdF:AJ1201 Fonetika a fonologie A • 50 %
PdF:AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele • 50 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 50 %
PdF:IVP009 Integrating Art Music and Drama into the Curriculum • 50 %
PdF:PS_0011 Mental Illness in Films • 50 %
FSpS:P912 Physical Education - Pilates • 50 %
FSpS:P9907 Tělesná výchova – Funkční trénink • 50 %
2. semestr
FF:KR020 Láska a sex v antickém Řecku • 100 %
FF:KR029 Gynekologie v antice • 100 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 100 %
PdF:AJ0302 Současné události v anglicky mluvících zemích • 100 %
PdF:AJ1102 Praktický jazyk 1B • 100 %
PdF:AJ1204 Gramatika B • 100 %
PdF:AJ5410 Videoweb • 100 %
PdF:PS_0013 Mental Illness in Movies • 100 %
PdF:SZ6603 Developmental Psychology • 100 %
PdF:SZ6604 Theory and Methodology of Education • 100 %
PdF:SZ6612 Educational Communication • 100 %
PdF:SZ6618 Personal and Social Education • 100 %
PdF:SZ6623 Education of Talented Students • 100 %
2. ročník
3. semestr
PdF:AJ1103 Praktický jazyk 2A • 100 %
PdF:AJ1205 Syntax A • 100 %
PdF:AJ1401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 100 %
PdF:SZ6605 Special and Inclusive Education • 100 %
PdF:SZ6606 Research in Education • 100 %
PdF:SZ6608 Self-experience Preparation for the Profession I • 100 %
PdF:AJ0207 Výslovnostní cvičení A • 50 %
PdF:AJ0311 Dílna tvůrčího psaní • 50 %
PdF:AJ0420 Dyslexie pro učitele angličtiny jako cizího jazyka • 50 %
PdF:AJ1201 Fonetika a fonologie A • 50 %
PdF:AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele • 50 %
PdF:AJ1301 Historie, kultura a literatura Velké Británie I • 50 %
PdF:AJ5301 Afroamerická historická zkušenost • 50 %
PdF:FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1 • 50 %
PdF:SZ6607 Practice Teaching Assistant - Tutoring 1 • 50 %
PdF:SZ6655 Practice Teaching Assistant - Assisting 1 • 50 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 50 %
PdF:TI9010 Výroba pomůcek pro speciální pedagogy • 50 %
FSpS:P9011 Physical Education – Functional and Core Training • 50 %
4. semestr
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 100 %
PdF:AJ1104 Praktický jazyk 2B • 100 %
PdF:AJ1210 Základy psaní • 100 %
PdF:AJ1211 Vybrané kapitoly ze syntaxe • 100 %
PdF:AJ1305 Kritické čtení • 100 %
PdF:AJ1402 Základy didaktiky angličtiny 2 • 100 %
PdF:SZ6611 Self-experience Preparation for the Profession II • 100 %
PdF:AJ0216 Výslovnostní cvičení B • 50 %
PdF:AJ1202 Fonetika a fonologie B • 50 %
PdF:AJ1206 Syntax B • 50 %
PdF:AJ1302 Historie, kultura a literatura Velké Británie II • 50 %
PdF:AJ1408 Intenzivní jazykový a metodický kurz • 50 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 50 %
PdF:SZ6604 Theory and Methodology of Education • 50 %
PdF:SZ6685 Practice Teaching Assistant - Assisting 2 • 50 %
PdF:SZ6686 Practice Teaching Assistant - Tutoring 2 • 50 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 50 %
3. ročník
5. semestr
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 100 %
PdF:AJ1105 Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 100 %
PdF:AJ1207 Funkční lingvistika • 100 %
PdF:AJ1303 Historie, kultura a literatura USA I • 100 %
PdF:AJ1306 Vztahy mezi kulturami A • 100 %
PdF:AJ1403 Základy didaktiky angličtiny 3 • 100 %
PdF:AJ1408 Intenzivní jazykový a metodický kurz • 100 %
PdF:SZ6609 Social Psychology • 100 %
PdF:SZ6684 Practice Teaching Assistant - Assisting 3 • 100 %
6. semestr
PdF:AJ1106 Praktický jazyk 3B • 100 %
PdF:AJ1209 Základy lexikologie • 100 %
PdF:AJ1304 Historie, kultura a literatura USA II • 100 %
PdF:AJ1307 Vztahy mezi kulturami B • 100 %
PdF:AJ1404 Základy didaktiky angličtiny 4 • 100 %
PdF:AJ1409 Využití technologií ve výuce AJ • 100 %
PdF:SZ6610 Basics of Educational Assessment • 100 %
PdF:SZ6619 Support of Student's Self-development through Coaching Techniques • 100 %

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PdF:FJ2022 Odborný francouzský jazyk 3 • 100 %
PdF:FJ2024 Překlad odborného textu 1 • 100 %
PdF:FJ2029 Ústní a písemný projev - odborná francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ2031 Úvod do překladu odborného textu 1 • 100 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 85 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1 • 38 %
PdF:FJ2001 Dějiny a kultura Francie • 38 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 31 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 23 %
PdF:FJ2019 Odborný francouzský jazyk - sekretariát • 23 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 23 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 23 %
6. semestr
PdF:FJ_SZZ Francouzský jazyk - státní závěrečná zkouška • 92 %
PdF:FJ2023 Odborný jazyk 4 • 92 %
PdF:FJ2025 Překlad odborného textu 2 • 92 %
PdF:FJ2030 Ústní a písemný projev - odborná francouzština 2 • 92 %
PdF:FJ2032 Úvod do překladu odborného textu 2 • 92 %
PdF:FJ2016 Odborný francouzský jazyk - banka a finance • 31 %
PdF:FJ2017 Odborný francouzský jazyk - diplomacie • 23 %
PdF:FJ2014 Odborná konference • 15 %

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ2007 Jazyková cvičení - odborná francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ2010 Morfologie odborné francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ2019 Odborný francouzský jazyk - sekretariát • 100 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 94 %
PdF:FJ2040 Geografie Francie • 88 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 88 %
PdF:FJ2002 Fonetika a fonologie francouzštiny • 81 %
PdF:OVP005 Seminář k základům státovědy • 81 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 81 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 13 %
2. semestr
PdF:FJ2017 Odborný francouzský jazyk - diplomacie • 100 %
PdF:FJ2047 Morfologie odborné francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ2041 Geografie frankofonních zemí • 93 %
PdF:FJ2048 Jazyková cvičení - odborná francouzština 2 • 93 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 80 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 47 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 47 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 40 %
PdF:OVP109 Občan a právo • 40 %
PdF:FJ2016 Odborný francouzský jazyk - banka a finance • 33 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 33 %
PdF:FJ1004 Cvičení ze syntaxe francouzštiny • 27 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 20 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 13 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 13 %
FSpS:P980 Tělesná výchova – Zumba • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FJ2027 Syntax odborné francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ2042 Odborný francouzský jazyk 1 • 100 %
PdF:FJ2001 Dějiny a kultura Francie • 95 %
PdF:FJ2012 Obchodní korespondence ve francouzštině 1 • 95 %
PdF:FJ2015 Odborný francouzský jazyk - administrativa • 95 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 18 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 18 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1 • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %
4. semestr
PdF:FJ2009 Literatura a kultura Francie • 100 %
PdF:FJ2028 Syntax odborné francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ2043 Odborný francouzský jazyk 2 • 100 %
PdF:FJHC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 95 %
PdF:FJ2013 Obchodní korespondence ve francouzštině 2 • 71 %
PdF:FJ2016 Odborný francouzský jazyk - banka a finance • 48 %
PdF:OVP109 Občan a právo • 43 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 24 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 19 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 14 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 14 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FJ2022 Odborný francouzský jazyk 3 • 100 %
PdF:FJ2029 Ústní a písemný projev - odborná francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ2044 Překlad odborného textu - francouzština 1 • 100 %
PdF:OVP033 Komunální politika • 100 %
PdF:FJHC_BP Bakalářská práce • 70 %
PdF:FJ1013 Jak psát závěrečnou práci ve francouzštině • 70 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 50 %
ESF:MPJ_JII1FA Jazyk II/1 - Francouzština • 50 %
FI:PV005 Služby počítačových sítí • 20 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 20 %
6. semestr
PdF:FJ2030 Ústní a písemný projev - odborná francouzština 2 • 100 %
PdF:FJ2045 Odborný francouzský jazyk 4 • 100 %
PdF:FJ2046 Překlad odborného textu - francouzština 2 • 100 %
PdF:FJHC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 60 %
PdF:FJHC_BP Bakalářská práce • 20 %

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ2002 Fonetika a fonologie francouzštiny • 100 %
PdF:FJ2007 Jazyková cvičení - odborná francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ2010 Morfologie odborné francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ2040 Geografie Francie • 100 %
2. semestr
PdF:FJ2017 Odborný francouzský jazyk - diplomacie • 100 %
PdF:FJ2041 Geografie frankofonních zemí • 100 %
PdF:FJ2047 Morfologie odborné francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ2048 Jazyková cvičení - odborná francouzština 2 • 100 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 100 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FJ2001 Dějiny a kultura Francie • 100 %
PdF:FJ2012 Obchodní korespondence ve francouzštině 1 • 100 %
PdF:FJ2027 Syntax odborné francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ2042 Odborný francouzský jazyk 1 • 100 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 60 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 40 %
FF:CJVAPS Akademické psaní v angličtině • 20 %
FF:IJ1B007 Seminario del lettorato di lingua italiana (A) • 20 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 20 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 20 %
PdF:IVP018 The Art of Advanced Public Speaking • 20 %
FSpS:P998 Tělesná výchova – Sportovní osvobození • 20 %
ESF:MPJ_JII1FA Jazyk II/1 - Francouzština • 20 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 20 %
4. semestr
PdF:FJ2009 Literatura a kultura Francie • 100 %
PdF:FJ2013 Obchodní korespondence ve francouzštině 2 • 100 %
PdF:FJ2028 Syntax odborné francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ2043 Odborný francouzský jazyk 2 • 100 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 40 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 20 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 20 %
PdF:TI9008 E-KURZ: Novinky ze světa moderních Hi-Tech pomůcek pro osoby se zrakovým postižením • 20 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 20 %
ESF:BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 20 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 20 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 20 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FJ2022 Odborný francouzský jazyk 3 • 100 %
PdF:FJ2029 Ústní a písemný projev - odborná francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ2044 Překlad odborného textu - francouzština 1 • 100 %
ESF:BPH_MAN1 Management • 50 %
FF:ROM1BSJ01 Španělština I (pro nešpanělštináře) • 25 %
PdF:FJ2015 Odborný francouzský jazyk - administrativa • 25 %
PdF:FJ2019 Odborný francouzský jazyk - sekretariát • 25 %
PdF:FJ2030 Ústní a písemný projev - odborná francouzština 2 • 25 %
PdF:FJ2045 Odborný francouzský jazyk 4 • 25 %
PdF:FJ2046 Překlad odborného textu - francouzština 2 • 25 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2+ • 25 %
ESF:BKH_MAN1 Management • 25 %
ESF:BPM_STA1 Statistika 1 • 25 %
ESF:MPJ_JII1FA Jazyk II/1 - Francouzština • 25 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 25 %
ESF:XPX_LSVZ Letní/zimní škola v zahraničí • 25 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 25 %
6. semestr
PdF:FJ2030 Ústní a písemný projev - odborná francouzština 2 • 67 %
PdF:FJ2045 Odborný francouzský jazyk 4 • 67 %
PdF:FJ2046 Překlad odborného textu - francouzština 2 • 67 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 33 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 33 %

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PdF:FJ_BP Bakalářská práce • 100 %
PdF:FJ1022 Jazyková cvičení - francouzština 5 • 100 %
PdF:FJ1023 Jazyková cvičení 5V • 100 %
PdF:FJ1031 Literatura 20. století • 100 %
PdF:FJ1032 Literatura 20. století – seminář • 100 %
PdF:FJ1039 Souvislá oborová praxe • 100 %
PdF:FJ1051 Základy didaktiky francouzštiny 3 • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:SZ6074 Kognitivní psychologie pro učitele • 100 %
6. semestr
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 100 %
PdF:FJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 100 %
PdF:FJ1024 Jazyková cvičení - francouzština 6V • 100 %
PdF:FJ1038 Písemný projev - francouzština • 100 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 100 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 100 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 100 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 100 %

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PdF:FJ1032 Literatura 20. století – seminář • 83 %
PdF:FJ1022 Jazyková cvičení - francouzština 5 • 75 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 75 %
PdF:FJ1031 Literatura 20. století • 42 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 25 %
PdF:FJ_BP Bakalářská práce • 25 %
PdF:FJ1005 Dějiny Francie • 25 %
PdF:FJ1018 Jazyková cvičení - francouzština 3 • 25 %
PdF:FJ1003 Cvičení z morfologie francouzštiny • 17 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 17 %
PdF:FJ1045 Syntax 2 - seminář • 17 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 17 %
6. semestr
PdF:FJ1038 Písemný projev - francouzština • 73 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 73 %
PdF:FJ1024 Jazyková cvičení - francouzština 6V • 64 %
PdF:AJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 36 %
PdF:FJ1077 Historie Francie - vybraná období • 27 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 27 %
PdF:FJ1020 Jazyková cvičení - francouzština 4 • 18 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 18 %

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ1014 Jazyková cvičení - francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika francouzštiny • 100 %
PdF:FJ1060 Morfologie francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ1061 Základy teorie literatury • 100 %
PdF:FJ1071 Praktický jazyk - francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ1003 Cvičení z morfologie francouzštiny • 80 %
PdF:FJ1062 Úvod do studia francouzského jazyka • 80 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 80 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 60 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 60 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 60 %
PdF:FJ1012 Intenzívní kurz francouzského jazyka • 40 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1 • 40 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 20 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 20 %
FSpS:P971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova • 20 %
2. semestr
PdF:FJ1004 Cvičení ze syntaxe francouzštiny • 100 %
PdF:FJ1035 Morfologie francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ1064 Starší francouzská literatura • 100 %
PdF:FJ1072 Praktický jazyk - francouzština 2 • 100 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky francouzštiny • 75 %
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení - francouzština 2 • 75 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 75 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 75 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 75 %
PdF:FJ1063 Fonetika francouzštiny 2 • 50 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 25 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 25 %
PdF:FJ1026 Komunikační situace - francouzština 2 • 25 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 25 %
PdF:FJ1062 Úvod do studia francouzského jazyka • 25 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 25 %
PdF:FJ2041 Geografie frankofonních zemí • 25 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 25 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 25 %
PdF:SZ6016 Metodika respektující výchovy • 25 %
PdF:SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky • 25 %
PdF:SZ6024 Výchova v práci učitele • 25 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 25 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 25 %
2. ročník
3. semestr
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:FJ1005 Dějiny Francie • 75 %
PdF:FJ1018 Jazyková cvičení - francouzština 3 • 75 %
PdF:FJ1046 Ústní a písemný projev - francouzština 1 • 75 %
PdF:FJ1065 Syntax francouzštiny 1 • 75 %
PdF:FJ1073 Praktický jazyk - francouzština 3 • 75 %
PdF:FJ2040 Geografie Francie • 75 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 75 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 50 %
FF:ESB031 Teorie populární kultury • 25 %
FF:KPI33 Kurz rozvoje digitálních kompetencí • 25 %
FF:ROM1BIJ01 Italština I (pro neitalštináře) • 25 %
PdF:FJ0003 Francouzština pro začátečníky 3 • 25 %
PdF:FJ1008 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 1 • 25 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 25 %
PdF:FJ2015 Odborný francouzský jazyk - administrativa • 25 %
PdF:FJ2019 Odborný francouzský jazyk - sekretariát • 25 %
PdF:PS_0004 Úvod do kariérového poradenství • 25 %
4. semestr
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:FJ1020 Jazyková cvičení - francouzština 4 • 80 %
PdF:FJ1047 Ústní a písemný projev - francouzština 2 • 80 %
PdF:FJ1049 Základy didaktiky francouzštiny 1 • 80 %
PdF:FJ1066 Francouzská literatura 17.-19. století • 80 %
PdF:FJ1067 Syntax francouzštiny 2 • 80 %
PdF:FJ1074 Praktický jazyk - francouzština 4 • 80 %
PdF:FJ2041 Geografie frankofonních zemí • 80 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 80 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 80 %
PdF:FJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 60 %
PdF:FJ1063 Fonetika francouzštiny 2 • 40 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 40 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 40 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 20 %
FF:RSN070 Vybrané kapitoly z českého pravopisu • 20 %
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení - francouzština 2 • 20 %
PdF:FJ1072 Praktický jazyk - francouzština 2 • 20 %
PdF:FJ2016 Odborný francouzský jazyk - banka a finance • 20 %
PdF:FJ2017 Odborný francouzský jazyk - diplomacie • 20 %
PdF:FJ3024 Multimediální didaktické postupy ve výuce francouzštiny • 20 %
PdF:PD_BPP Bakalářská práce - Projekt • 20 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 20 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FJ1013 Jak psát závěrečnou práci ve francouzštině • 100 %
PdF:FJ1022 Jazyková cvičení - francouzština 5 • 100 %
PdF:FJ1069 Základy didaktiky francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ1070 Informační a komunikační technologie ve výuce francouzštiny • 100 %
PdF:FJ1075 Praktický jazyk - francouzština 5 • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 100 %
PdF:FJ_BP Bakalářská práce • 50 %
PdF:FJ1068 Francouzská literatura 20. století • 50 %
PdF:FJ2015 Odborný francouzský jazyk - administrativa • 50 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 50 %
6. semestr
PdF:FJ1038 Písemný projev - francouzština • 100 %
PdF:FJ1076 Praktický jazyk - francouzština 6 • 100 %
PdF:FJ1077 Historie Francie - vybraná období • 100 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 100 %
PdF:FJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 50 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 50 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 50 %
PdF:PD_BP Bakalářská práce • 50 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 50 %

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ1060 Morfologie francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ1062 Úvod do studia francouzského jazyka • 100 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:FJ1014 Jazyková cvičení - francouzština 1 • 83 %
PdF:FJ1061 Základy teorie literatury • 83 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 83 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 33 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika francouzštiny • 33 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 33 %
FSpS:P925 Tělesná výchova – Sporty v přírodě • 33 %
PdF:FJ1003 Cvičení z morfologie francouzštiny • 17 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 17 %
PdF:FJ1035 Morfologie francouzštiny 2 • 17 %
PdF:FJ1064 Starší francouzská literatura • 17 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 17 %
PdF:RJ1035 Konverzační cvičení 1 • 17 %
PdF:RJ1075 Seminář z dějin Ruska 1 • 17 %
PdF:STUD0004 Cizí jazyk v bakalářském studiu • 17 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 17 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 17 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 17 %
2. semestr
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení - francouzština 2 • 100 %
PdF:FJ1035 Morfologie francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ1064 Starší francouzská literatura • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 80 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky francouzštiny • 40 %
PdF:FJ1063 Fonetika francouzštiny 2 • 40 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 40 %
PdF:FJ1004 Cvičení ze syntaxe francouzštiny • 20 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 20 %
PdF:ITVPAE Kondiční tělesná výchova - kondiční gymnastika, aerobik • 20 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 20 %
PdF:SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách • 20 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 20 %
PdF:SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ • 20 %
FSpS:P943 Tělesná výchova – Jogalates • 20 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 20 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FJ1046 Ústní a písemný projev - francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ1065 Syntax francouzštiny 1 • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:FJ1005 Dějiny Francie • 89 %
PdF:FJ1018 Jazyková cvičení - francouzština 3 • 89 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 78 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 78 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 44 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika francouzštiny • 22 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 22 %
PřF:XS451 Komunikační trénink 2 • 11 %
PdF:DE2BP_EPR1 Exkurze Praha 1 • 11 %
PdF:FJ1073 Praktický jazyk - francouzština 3 • 11 %
PdF:FJ3002 Analýza francouzsky psaného textu 1 • 11 %
PdF:RJ1029 Jazykový seminář 3 • 11 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 11 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 11 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 11 %
FSpS:P996 Tělesná výchova – Zimní výcvikový kurz • 11 %
4. semestr
PdF:FJ1047 Ústní a písemný projev - francouzština 2 • 100 %
PdF:FJ1049 Základy didaktiky francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ1066 Francouzská literatura 17.-19. století • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:FJ1067 Syntax francouzštiny 2 • 88 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 88 %
PdF:FJ1020 Jazyková cvičení - francouzština 4 • 63 %
PdF:CJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 25 %
PdF:FJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 25 %
PdF:FJ1074 Praktický jazyk - francouzština 4 • 25 %
PdF:PD_BPP Bakalářská práce - Projekt • 25 %
PdF:SZ6648 Inclusive Education • 25 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 25 %
FF:ARTS019 Shakespearova oslava posvátného manželství • 13 %
PdF:DE_BPP Bakalářská práce - Projekt • 13 %
PdF:DE2BP_ECR2 Exkurze ČR 2. • 13 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 13 %
PdF:FJ1063 Fonetika francouzštiny 2 • 13 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 13 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 13 %
PdF:ITVPVT Vodní turistika • 13 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 13 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 13 %
PdF:SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky • 13 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 13 %
FSpS:P943 Tělesná výchova – Jogalates • 13 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 13 %
FSpS:P965 Tělesná výchova – Bodystyling • 13 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FJ1068 Francouzská literatura 20. století • 100 %
PdF:FJ1069 Základy didaktiky francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ1070 Informační a komunikační technologie ve výuce francouzštiny • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 80 %
PdF:FJ1022 Jazyková cvičení - francouzština 5 • 60 %
PdF:FJ1003 Cvičení z morfologie francouzštiny • 40 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 40 %
PdF:PD_BP Bakalářská práce • 40 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 40 %
PdF:CJ_BP Bakalářská práce • 20 %
PdF:FJ_BP Bakalářská práce • 20 %
PdF:FJ1013 Jak psát závěrečnou práci ve francouzštině • 20 %
PdF:FJ1020 Jazyková cvičení - francouzština 4 • 20 %
PdF:FJ1038 Písemný projev - francouzština • 20 %
PdF:FJ1063 Fonetika francouzštiny 2 • 20 %
PdF:FJ1067 Syntax francouzštiny 2 • 20 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 20 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 20 %
FSpS:P995 Tělesná výchova – Cvičební program SPINNING • 20 %
6. semestr
PdF:FJ1024 Jazyková cvičení - francouzština 6V • 100 %
PdF:FJ1038 Písemný projev - francouzština • 100 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 75 %
PdF:FJ1063 Fonetika francouzštiny 2 • 50 %
PdF:CJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 25 %
PdF:DE_BP Bakalářská práce • 25 %
PdF:FJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 25 %
PdF:FJ1020 Jazyková cvičení - francouzština 4 • 25 %
PdF:FJ1076 Praktický jazyk - francouzština 6 • 25 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 25 %
PdF:PD_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 25 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 25 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 25 %

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ1061 Základy teorie literatury • 100 %
PdF:FJ1014 Jazyková cvičení - francouzština 1 • 88 %
PdF:FJ1060 Morfologie francouzštiny 1 • 88 %
PdF:FJ1062 Úvod do studia francouzského jazyka • 88 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 75 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 50 %
PdF:STUD0004 Cizí jazyk v bakalářském studiu • 38 %
FF:BAX301 Estonština I pro nebaltisty • 13 %
FF:JPNB37 Japanese Film and Culture • 13 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 13 %
PdF:FJ1003 Cvičení z morfologie francouzštiny • 13 %
PdF:FJ1005 Dějiny Francie • 13 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 13 %
PdF:FJ1071 Praktický jazyk - francouzština 1 • 13 %
PdF:JVP003 Vstupní test A2 - RJ • 13 %
2. semestr
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení - francouzština 2 • 67 %
PdF:FJ1035 Morfologie francouzštiny 2 • 67 %
PdF:FJ1064 Starší francouzská literatura • 67 %
FF:KR020 Láska a sex v antickém Řecku • 33 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 33 %
PdF:FJ1063 Fonetika francouzštiny 2 • 33 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 33 %
FF:DSBCB025 Římské umění • 17 %
FF:JPNB68 Moderní Japonsko optikou POP kultury • 17 %
FF:MUB_B034 Světová muzea a galerie • 17 %
PdF:FJ0004 Francouzština pro začátečníky 4 • 17 %
PdF:FJ1072 Praktický jazyk - francouzština 2 • 17 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 17 %
PdF:JVP041 Ruština pro pedagogy - A • 17 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 17 %
PdF:SZ6023 Výchova nadaných žáků • 17 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 17 %
PdF:VV_SART2 Socio-art 2 • 17 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 17 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FJ1065 Syntax francouzštiny 1 • 86 %
PdF:FJ1005 Dějiny Francie • 71 %
PdF:FJ1046 Ústní a písemný projev - francouzština 1 • 71 %
PdF:FJ1018 Jazyková cvičení - francouzština 3 • 57 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 29 %
PdF:FJ1061 Základy teorie literatury • 29 %
PdF:FJ1062 Úvod do studia francouzského jazyka • 29 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 29 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 29 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 14 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 14 %
PdF:FC8001 Orientace na trhu práce • 14 %
PdF:FJ1014 Jazyková cvičení - francouzština 1 • 14 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 14 %
PdF:IPPK24 Tvorba profesního portfolia • 14 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 14 %
PdF:JVP042 Ruština pro pedagogy - B • 14 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 14 %
PdF:VV_OSVU Otazníky současného výtvarného umění • 14 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 14 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 14 %
CST:LSP_TA_R Asistent učitele akademického a odborného jazyka - ruština • 14 %
4. semestr
PdF:FJ1047 Ústní a písemný projev - francouzština 2 • 100 %
PdF:FJ1049 Základy didaktiky francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ1066 Francouzská literatura 17.-19. století • 100 %
PdF:FJ1067 Syntax francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ1020 Jazyková cvičení - francouzština 4 • 80 %
PdF:FJ1063 Fonetika francouzštiny 2 • 40 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 40 %
FF:ENTRE01 Od UČO k IČO: Úvod do podnikání • 20 %
PdF:CJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 20 %
PdF:FJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 20 %
PdF:FJ1074 Praktický jazyk - francouzština 4 • 20 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 20 %
FSpS:P935 Tělesná výchova – Kick box • 20 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 20 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FJ1022 Jazyková cvičení - francouzština 5 • 100 %
PdF:FJ1068 Francouzská literatura 20. století • 100 %
PdF:FJ1069 Základy didaktiky francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ1070 Informační a komunikační technologie ve výuce francouzštiny • 100 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 100 %
FSpS:P983 Tělesná výchova – Stolní tenis • 100 %
6. semestr
PdF:FJ1038 Písemný projev - francouzština • 100 %
PdF:FJ1076 Praktický jazyk - francouzština 6 • 100 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 100 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PdF:FC0001 Didaktika přírodních věd • 100 %
PdF:FC1013 Fyzika atomu a mikrosvěta • 100 %
PdF:FC1014 Fyzikální měření 3 • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 80 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 50 %
PdF:BI_BP Bakalářská práce • 20 %
6. semestr
PdF:FC0002 Environmentální témata • 100 %
PdF:FC1015 Astronomie a astrofyzika • 100 %
PdF:FC1016 Fyzikální repetitorium • 100 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 90 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 50 %
PdF:BI_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 20 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC1001 Úvod do studia fyziky a přírodních věd • 100 %
PdF:FC1002 Matematika pro fyziky 1 • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 89 %
PdF:FC1803 Fyzikální exkurze 1 • 33 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 22 %
PdF:FC0001 Didaktika přírodních věd • 11 %
PdF:FC0800 Digitální technologie • 11 %
PdF:JVP003 Vstupní test A2 - RJ • 11 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 11 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 11 %
PdF:UK0001 Seminář informačních dovedností • 11 %
2. semestr
PdF:FC1003 Mechanika a molekulová fyzika • 100 %
PdF:FC1004 Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:FC1005 Matematika pro fyziky 2 • 71 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 71 %
PdF:FC1807 Fyzikální exkurze 2 • 43 %
PdF:SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese • 29 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 29 %
PdF:JVP041 Ruština pro pedagogy - A • 14 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 14 %
PdF:SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi • 14 %
PdF:SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP • 14 %
PdF:SZ6016 Metodika respektující výchovy • 14 %
PdF:SZ6018 Osobnostní a sociální příprava • 14 %
PdF:SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ • 14 %
PdF:TI0009 Lidové tradice a řemesla v praktických činnostech • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 14 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 14 %
FSpS:P971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova • 14 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC1007 Cvičení z elektřiny a magnetismu • 85 %
PdF:FC1008 Teoretická fyzika 1 - Speciální teorie relativity • 85 %
PdF:FC1009 Fyzikální měření 1 • 85 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 85 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 85 %
PdF:FC1006 Elektřina a magnetismus • 77 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 77 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 54 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 46 %
PdF:FC1005 Matematika pro fyziky 2 • 15 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 15 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 15 %
4. semestr
PdF:FC1010 Kmity a vlny • 90 %
PdF:FC1011 Optika • 90 %
PdF:FC1012 Fyzikální měření 2 • 90 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 90 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 90 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 90 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 70 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 60 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 30 %
PdF:FC1005 Matematika pro fyziky 2 • 20 %
PdF:FC1806 Seminář k fyzikálnímu měření 2 • 20 %
PdF:FC1807 Fyzikální exkurze 2 • 20 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 20 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FC0001 Didaktika přírodních věd • 80 %
PdF:FC1013 Fyzika atomu a mikrosvěta • 80 %
PdF:FC1014 Fyzikální měření 3 • 80 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 80 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 80 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 40 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 40 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 40 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 20 %
PdF:FC1803 Fyzikální exkurze 1 • 20 %
PdF:JVP032 Němčina pro pedagogy - B • 20 %
PdF:RJ1024 Cvičení ze syntaxe ruštiny 1 • 20 %
PdF:RJ1053 Seminář z lexikologie ruštiny 1 • 20 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 20 %
FSpS:P993 Tělesná výchova – Horostěna • 20 %
FSpS:P996 Tělesná výchova – Zimní výcvikový kurz • 20 %
6. semestr
PdF:FC0007 Moderní témata • 100 %
PdF:FC1015 Astronomie a astrofyzika • 100 %
PdF:FC1016 Fyzikální repetitorium • 100 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 100 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 50 %
PdF:AJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 25 %
PdF:FC1801 Práce ve fyzikální laboratoři • 25 %
PdF:RJ1051 Seminář ze stylistiky ruštiny 1 • 25 %
FSpS:P974 Tělesná výchova – Florbal • 25 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC1001 Úvod do studia fyziky a přírodních věd • 100 %
PdF:FC1002 Matematika pro fyziky 1 • 100 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 78 %
FF:KPI11 Kurz práce s informacemi • 11 %
FF:NJII_641 Švédština pro začátečníky I • 11 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 11 %
PdF:FC8010 Finanční gramotnost 1 • 11 %
PdF:ITVK032 Základy zimní turistiky a pobytu v přírodě • 11 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 11 %
PdF:JVP003 Vstupní test A2 - RJ • 11 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 11 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 11 %
FSpS:P925 Tělesná výchova – Sporty v přírodě • 11 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 11 %
2. semestr
PdF:FC1003 Mechanika a molekulová fyzika • 100 %
PdF:FC1004 Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky • 100 %
PdF:FC1005 Matematika pro fyziky 2 • 86 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 71 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 29 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 29 %
FF:NJII_65 Švédština pro začátečníky II • 14 %
PdF:FC8011 Finanční gramotnost 2 • 14 %
PdF:ITVPVB Kondiční tělesná výchova - volejbal, basketbal • 14 %
PdF:JVP041 Ruština pro pedagogy - A • 14 %
FSpS:P948 Tělesná výchova – Jóga Therapy • 14 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 14 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 14 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC1009 Fyzikální měření 1 • 100 %
PdF:FC1006 Elektřina a magnetismus • 93 %
PdF:FC1007 Cvičení z elektřiny a magnetismu • 93 %
PdF:FC1008 Teoretická fyzika 1 - Speciální teorie relativity • 93 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 80 %
4. semestr
PdF:FC1011 Optika • 100 %
PdF:FC1012 Fyzikální měření 2 • 100 %
PdF:FC1010 Kmity a vlny • 93 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 73 %
PdF:FC1807 Fyzikální exkurze 2 • 27 %
PdF:FC1808 Terénní cvičení (jaro) • 27 %
PdF:FC1806 Seminář k fyzikálnímu měření 2 • 13 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 13 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 13 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 13 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 13 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FC0001 Didaktika přírodních věd • 100 %
PdF:FC1013 Fyzika atomu a mikrosvěta • 100 %
PdF:FC1014 Fyzikální měření 3 • 100 %
PdF:FC1809 Seminář k fyzikálnímu měření 3 • 50 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 38 %
PdF:FC0007 Moderní témata • 13 %
PdF:FC1008 Teoretická fyzika 1 - Speciální teorie relativity • 13 %
PdF:FC1010 Kmity a vlny • 13 %
PdF:FC1015 Astronomie a astrofyzika • 13 %
PdF:FC1016 Fyzikální repetitorium • 13 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 13 %
6. semestr
PdF:FC0007 Moderní témata • 100 %
PdF:FC1015 Astronomie a astrofyzika • 100 %
PdF:FC1016 Fyzikální repetitorium • 100 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 57 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 57 %
PdF:FC1801 Práce ve fyzikální laboratoři • 43 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 43 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 29 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 29 %

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PdF:HV018 Didaktické praktikum z hudební výchovy 1 • 100 %
PdF:HV004 Nauka o hudebních nástrojích • 90 %
PdF:HV013 Hudební analýza 2 • 90 %
PdF:HV017 Základy sbormistrovství 2 • 90 %
PdF:HV_BP Bakalářská práce • 80 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 80 %
PdF:HV030 Hra na nástroj 5 • 70 %
PdF:HV006 Úvod do hudební sociologie • 20 %
PdF:HV021 Harmonie 2 • 20 %
PdF:HV024 Dějiny hudby 3 • 20 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 20 %
6. semestr
PdF:HV019 Didaktické praktikum z hudební výchovy 2 • 90 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 80 %
PdF:HV_BPD Bakalářské práce - Dokončení • 70 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 50 %
PdF:HV53 Collegium musicum • 30 %
PdF:HV001 Hra na druhý nástroj • 20 %
PdF:HV002 Komorní hra • 20 %

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PdF:HV_BP Bakalářská práce • 100 %
PdF:HV004 Nauka o hudebních nástrojích • 100 %
PdF:HV013 Hudební analýza 2 • 100 %
PdF:HV017 Základy sbormistrovství 2 • 100 %
PdF:HV018 Didaktické praktikum z hudební výchovy 1 • 100 %
PdF:HV030 Hra na nástroj 5 • 100 %
6. semestr
PdF:HV_BPD Bakalářské práce - Dokončení • 100 %
PdF:HV019 Didaktické praktikum z hudební výchovy 2 • 100 %
PdF:HV52 Pěvecký sbor PdF MU • 100 %

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:HV011 Úvod do studia hudební výchovy a hudební teorie • 100 %
PdF:HV022 Dějiny hudby 1 • 100 %
PdF:HV026 Hra na nástroj 1 • 100 %
PdF:HV031 Hlasová výchova 1 • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:HV005 Nauka o hudebních formách • 89 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 89 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 89 %
PdF:HV_0007 Čeští kantoři a Jakub Jan Ryba • 33 %
FF:ASH23 Kulturní přehled • 11 %
FF:HV_15C Collegium musicum - orchestr • 11 %
FF:JSB_SLAV54 Pravoslaví a slovanský svět • 11 %
FF:LJ601 Latina pro nelatináře I • 11 %
PdF:HV004 Nauka o hudebních nástrojích • 11 %
PdF:HV8MP_CM Collegium musicum • 11 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 11 %
PdF:RJ1060 Úvodní kurz ruštiny 1 • 11 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 11 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 11 %
2. semestr
PdF:HV014 Intonace a sluchová analýza 1 • 86 %
PdF:HV020 Harmonie 1 • 86 %
PdF:HV023 Dějiny hudby 2 • 86 %
PdF:HV027 Hra na nástroj 2 • 86 %
PdF:HV032 Hlasová výchova 2 • 86 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 86 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 86 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 71 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 43 %
FF:HV_749 Hudba a liturgie • 29 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 29 %
PdF:DEP25R Problematika raně novověkých dějin • 29 %
PdF:HV57 Filmová hudba • 29 %
PdF:SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese • 29 %
FF:KR020 Láska a sex v antickém Řecku • 14 %
PdF:HV51 Pěvecký sbor MU • 14 %
PdF:SZ6016 Metodika respektující výchovy • 14 %
PdF:SZ6023 Výchova nadaných žáků • 14 %
PdF:SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace • 14 %
FSpS:P959 Tělesná výchova – Aerobik-mix • 14 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 14 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 14 %
2. ročník
3. semestr
PdF:HV015 Intonace a sluchová analýza 2 • 95 %
PdF:HV033 Hlasová výchova 3 • 95 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 95 %
PdF:HV028 Hra na nástroj 3 • 90 %
PdF:HV021 Harmonie 2 • 80 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 80 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 80 %
PdF:HV006 Úvod do hudební sociologie • 75 %
PdF:HV024 Dějiny hudby 3 • 75 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 65 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 40 %
FSpS:P980 Tělesná výchova – Zumba • 15 %
4. semestr
PdF:HV016 Základy sbormistrovství 1 • 100 %
PdF:HV025 Dějiny hudby 4 • 100 %
PdF:HV034 Hlasová výchova 4 • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:HV009 Hudební software • 93 %
PdF:HV012 Hudební analýza 1 • 93 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 93 %
PdF:HV010 Etnomuzikologický seminář • 87 %
PdF:HV029 Hra na nástroj 4 • 87 %
PdF:HV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 80 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 60 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 27 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 20 %
PdF:HV002 Komorní hra • 13 %
PdF:HV023 Dějiny hudby 2 • 13 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 13 %
FSpS:P971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova • 13 %
3. ročník
5. semestr
PdF:HV004 Nauka o hudebních nástrojích • 73 %
PdF:HV013 Hudební analýza 2 • 73 %
PdF:HV017 Základy sbormistrovství 2 • 73 %
PdF:HV030 Hra na nástroj 5 • 73 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 73 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 73 %
PdF:HV018 Didaktické praktikum z hudební výchovy 1 • 64 %
PdF:HV_BP Bakalářská práce • 55 %
PdF:HV006 Úvod do hudební sociologie • 27 %
PdF:HV010 Etnomuzikologický seminář • 27 %
PdF:HV024 Dějiny hudby 3 • 27 %
PdF:HV029 Hra na nástroj 4 • 27 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 27 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 27 %
PdF:HV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 18 %
PdF:HV012 Hudební analýza 1 • 18 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 18 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 18 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 18 %
6. semestr
PdF:HV019 Didaktické praktikum z hudební výchovy 2 • 100 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 75 %
PdF:HV_BPD Bakalářské práce - Dokončení • 63 %
PdF:HV003 Interpretační seminář • 25 %
PdF:CJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 13 %
PdF:HV001 Hra na druhý nástroj • 13 %
PdF:HV009 Hudební software • 13 %
PdF:HV57 Filmová hudba • 13 %
PdF:SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace • 13 %

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:HV031 Hlasová výchova 1 • 100 %
PdF:HV011 Úvod do studia hudební výchovy a hudební teorie • 83 %
PdF:HV022 Dějiny hudby 1 • 83 %
PdF:HV026 Hra na nástroj 1 • 83 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 83 %
PdF:HV005 Nauka o hudebních formách • 67 %
PdF:HV_0007 Čeští kantoři a Jakub Jan Ryba • 33 %
FF:HV_615 Muzikologická laboratoř • 17 %
PřF:MUC02 Repetitorium školské matematiky • 17 %
PřF:MUC03 Základy matematiky • 17 %
PřF:MUC11 Matematická analýza 1 • 17 %
PřF:MUC14 Funkce a rovnice na SŠ • 17 %
PdF:HV001 Hra na druhý nástroj • 17 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 17 %
PdF:UK0001 Seminář informačních dovedností • 17 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 17 %
2. semestr
PdF:HV014 Intonace a sluchová analýza 1 • 83 %
PdF:HV020 Harmonie 1 • 83 %
PdF:HV023 Dějiny hudby 2 • 83 %
PdF:HV027 Hra na nástroj 2 • 83 %
PdF:HV032 Hlasová výchova 2 • 83 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 67 %
FF:HV_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 17 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 17 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 17 %
PdF:HV005 Nauka o hudebních formách • 17 %
PdF:HV022 Dějiny hudby 1 • 17 %
PdF:HV51 Pěvecký sbor MU • 17 %
PdF:HV52 Pěvecký sbor PdF MU • 17 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 17 %
PdF:VV_SART2 Socio-art 2 • 17 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 17 %
2. ročník
3. semestr
PdF:HV021 Harmonie 2 • 100 %
PdF:HV024 Dějiny hudby 3 • 100 %
PdF:HV028 Hra na nástroj 3 • 100 %
PdF:HV033 Hlasová výchova 3 • 100 %
PdF:HV015 Intonace a sluchová analýza 2 • 83 %
PdF:HV006 Úvod do hudební sociologie • 67 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 50 %
FF:DSBCB20 Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) • 17 %
FF:DSBCB26 Zdraví, životní styl a medicína ve starověku • 17 %
PřF:JAM01 Angličtina pro matematiky I • 17 %
PřF:MUC01 Letní škola • 17 %
PřF:MUC12 Matematická analýza 2 • 17 %
PřF:MUC13 Matematická analýza 3 • 17 %
PřF:MUC15 Matematická analýza 4 • 17 %
PřF:MUC21 Konstrukční geometrie • 17 %
PřF:MUC23 Analytická geometrie 2 • 17 %
PřF:MUC31 Lineární algebra • 17 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 17 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 17 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 17 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 17 %
PdF:HV_0007 Čeští kantoři a Jakub Jan Ryba • 17 %
PdF:HV009 Hudební software • 17 %
PdF:HV010 Etnomuzikologický seminář • 17 %
PdF:HV012 Hudební analýza 1 • 17 %
PdF:HV016 Základy sbormistrovství 1 • 17 %
PdF:HV025 Dějiny hudby 4 • 17 %
PdF:HV029 Hra na nástroj 4 • 17 %
PdF:HV034 Hlasová výchova 4 • 17 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 17 %
4. semestr
PdF:HV009 Hudební software • 100 %
PdF:HV010 Etnomuzikologický seminář • 100 %
PdF:HV012 Hudební analýza 1 • 100 %
PdF:HV016 Základy sbormistrovství 1 • 100 %
PdF:HV025 Dějiny hudby 4 • 100 %
PdF:HV029 Hra na nástroj 4 • 100 %
PdF:HV034 Hlasová výchova 4 • 100 %
PdF:HV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 80 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 40 %
FF:NJ_002 Němčina - mírně pokročilí • 20 %
PdF:DE_BPP Bakalářská práce - Projekt • 20 %
PdF:ITVPVT Vodní turistika • 20 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 20 %
FSpS:P971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova • 20 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 20 %
FSpS:P995 Tělesná výchova – Cvičební program SPINNING • 20 %
3. ročník
5. semestr
PdF:HV_BP Bakalářská práce • 67 %
PdF:HV004 Nauka o hudebních nástrojích • 67 %
PdF:HV013 Hudební analýza 2 • 67 %
PdF:HV017 Základy sbormistrovství 2 • 67 %
PdF:HV018 Didaktické praktikum z hudební výchovy 1 • 67 %
PdF:HV030 Hra na nástroj 5 • 67 %
PdF:HV006 Úvod do hudební sociologie • 33 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 33 %
PdF:RJ1081 Ruština online • 33 %
FSpS:P937 Tělesná výchova – Nordic walking • 33 %
FSpS:P959 Tělesná výchova – Aerobik-mix • 33 %
6. semestr
PdF:HV_BPD Bakalářské práce - Dokončení • 100 %
PdF:HV019 Didaktické praktikum z hudební výchovy 2 • 100 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 100 %
PdF:HV_0007 Čeští kantoři a Jakub Jan Ryba • 50 %
PdF:HV003 Interpretační seminář • 50 %
PdF:HV52 Pěvecký sbor PdF MU • 50 %
PdF:NJ_D740 Online němčina A2/B1: německé souvětí • 50 %

Chemie se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PdF:FC3008 Organická chemie • 67 %
PdF:FC3009 Fyzikální chemie • 67 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 67 %
FF:PJ_05 Polština pro pokročilé • 33 %
PdF:FC0001 Didaktika přírodních věd • 33 %
PdF:FC3014 Laboratorní cvičení z fyzikální chemie • 33 %
PdF:FC3015 Biochemie • 33 %
PdF:FJ0003 Francouzština pro začátečníky 3 • 33 %
PdF:MA_BPP Bakalářská práce - Projekt • 33 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 33 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 33 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FC0001 Didaktika přírodních věd • 88 %
PdF:FC3014 Laboratorní cvičení z fyzikální chemie • 82 %
PdF:FC3015 Biochemie • 82 %
PdF:FC3010 Zacházení s chemickými látkami • 76 %
PdF:FC3814 Seminář z biochemie • 76 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 76 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 41 %
PdF:FC3009 Fyzikální chemie • 24 %
PdF:BI_BP Bakalářská práce • 18 %
PdF:FC3008 Organická chemie • 18 %
PdF:MA_BP Bakalářská práce • 12 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 12 %
6. semestr
PdF:FC0002 Environmentální témata • 93 %
PdF:FC3017 Laboratorní cvičení z biochemie • 93 %
PdF:FC3016 Laboratorní cvičení z analytické chemie • 87 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 73 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 40 %
PdF:BI_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 20 %
PdF:FC3011 Laboratorní cvičení z anorganické chemie • 13 %
PdF:MA_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 13 %

Chemie se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC3003 Fyzika pro chemiky • 100 %
PdF:FC3001 Úvod do studia chemie a přírodních věd • 95 %
PdF:FC3002 Matematika pro chemiky • 95 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 95 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 95 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 90 %
PdF:FC3801 Seminář z matematiky pro chemiky • 65 %
PdF:FC3802 Seminář z fyziky pro chemiky • 45 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 15 %
2. semestr
PdF:FC3004 Obecná chemie • 94 %
PdF:FC3005 Anorganická chemie • 94 %
PdF:FC3006 Chemické názvosloví • 94 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 94 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 94 %
PdF:FC3806 Seminář z obecné chemie • 78 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 78 %
PdF:FC3807 Seminář z anorganické chemie • 33 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 28 %
PdF:SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese • 22 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 22 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 17 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 17 %
PdF:FC3804 Chemické výpočty • 11 %
PdF:SZ6023 Výchova nadaných žáků • 11 %
PdF:SZ6024 Výchova v práci učitele • 11 %
PdF:TI9008 E-KURZ: Novinky ze světa moderních Hi-Tech pomůcek pro osoby se zrakovým postižením • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC3007 Laboratorní technika • 97 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 97 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 94 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 90 %
PdF:FC3009 Fyzikální chemie • 87 %
PdF:FC3008 Organická chemie • 84 %
PdF:FC3808 Seminář z organické chemie • 71 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 71 %
PdF:FC3809 Seminář z fyzikální chemie • 58 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 48 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 39 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 16 %
PdF:FC3010 Zacházení s chemickými látkami • 13 %
PdF:FC3811 Samostatný projekt 1 • 13 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 13 %
4. semestr
PdF:FC3011 Laboratorní cvičení z anorganické chemie • 100 %
PdF:FC3012 Laboratorní cvičení z organické chemie • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:FC3013 Analytická chemie • 93 %
PdF:FC3812 Seminář z analytické chemie • 67 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 60 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 50 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 43 %
PdF:BI_BPP Bakalářská práce - Projekt • 20 %
PdF:FC3803 Práce v chemické laboratoři • 17 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 13 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FC0001 Didaktika přírodních věd • 93 %
PdF:FC3014 Laboratorní cvičení z fyzikální chemie • 93 %
PdF:FC3015 Biochemie • 93 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 93 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 93 %
PdF:FC3010 Zacházení s chemickými látkami • 80 %
PdF:FC3803 Práce v chemické laboratoři • 60 %
PdF:FC3814 Seminář z biochemie • 60 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 47 %
PdF:BI_BP Bakalářská práce • 27 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 13 %
6. semestr
PdF:FC0007 Moderní témata • 100 %
PdF:FC3016 Laboratorní cvičení z analytické chemie • 100 %
PdF:FC3017 Laboratorní cvičení z biochemie • 100 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 100 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 57 %
PdF:BI_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 29 %
PdF:FC3803 Práce v chemické laboratoři • 14 %

Chemie se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC3001 Úvod do studia chemie a přírodních věd • 100 %
PdF:FC3002 Matematika pro chemiky • 100 %
PdF:FC3003 Fyzika pro chemiky • 100 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 80 %
PdF:FC3801 Seminář z matematiky pro chemiky • 60 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 20 %
PdF:JVP002 Vstupní test A2 - NJ • 20 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 20 %
2. semestr
PdF:FC3005 Anorganická chemie • 90 %
PdF:FC3006 Chemické názvosloví • 90 %
PdF:FC3004 Obecná chemie • 80 %
PdF:FC3806 Seminář z obecné chemie • 60 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 60 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 30 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 20 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 20 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC3007 Laboratorní technika • 100 %
PdF:FC3008 Organická chemie • 79 %
PdF:FC3009 Fyzikální chemie • 79 %
PdF:FC3808 Seminář z organické chemie • 79 %
PdF:FC3809 Seminář z fyzikální chemie • 71 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 64 %
PdF:FC3811 Samostatný projekt 1 • 14 %
PdF:JVP032 Němčina pro pedagogy - B • 14 %
4. semestr
PdF:FC3011 Laboratorní cvičení z anorganické chemie • 100 %
PdF:FC3012 Laboratorní cvičení z organické chemie • 100 %
PdF:FC3013 Analytická chemie • 100 %
PdF:FC3812 Seminář z analytické chemie • 50 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 36 %
PdF:BI_BPP Bakalářská práce - Projekt • 21 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 14 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FC0001 Didaktika přírodních věd • 100 %
PdF:FC3010 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PdF:FC3014 Laboratorní cvičení z fyzikální chemie • 100 %
PdF:FC3015 Biochemie • 100 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 50 %
PdF:FC3803 Práce v chemické laboratoři • 50 %
PdF:FC3814 Seminář z biochemie • 50 %
PdF:BI_BP Bakalářská práce • 33 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 33 %
PdF:FC3009 Fyzikální chemie • 17 %
PdF:FC3809 Seminář z fyzikální chemie • 17 %
PdF:ZE_BP Bakalářská práce • 17 %
FSpS:P971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova • 17 %
FSpS:P995 Tělesná výchova – Cvičební program SPINNING • 17 %
FSpS:P996 Tělesná výchova – Zimní výcvikový kurz • 17 %
FSpS:P998 Tělesná výchova – Sportovní osvobození • 17 %
6. semestr
PdF:FC0007 Moderní témata • 100 %
PdF:FC3016 Laboratorní cvičení z analytické chemie • 100 %
PdF:FC3017 Laboratorní cvičení z biochemie • 100 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 83 %
PdF:BI_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 33 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 33 %
PdF:FC3803 Práce v chemické laboratoři • 17 %

Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
PdF:AJ0207 Výslovnostní cvičení A • 100 %
PdF:AJ0324 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů 2 • 100 %
PdF:AJ0502 Editování časopisu v AJ • 100 %
PdF:A2BP_DRVB Dějiny Velké Británie • 100 %
PdF:A2BP_NOPA Náslechová oborová praxe průběžná A • 100 %
PdF:A2BP_PJ2A Praktický jazyk 2A • 100 %
PdF:A2BP_SALI Starší anglická literatura • 100 %
PdF:A2BP_SYNA Syntax A • 100 %
PdF:A2BP_ZAD1 Základy didaktiky angličtiny 1 • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
4. semestr
PdF:AJ0210 Překladatelská cvičení A • 100 %
PdF:AJ0216 Výslovnostní cvičení B • 100 %
PdF:A2BP_NOPB Náslechová oborová praxe průběžná B • 100 %
PdF:A2BP_PJ2B Praktický jazyk 2B • 100 %
PdF:A2BP_SYNB Syntax B • 100 %
PdF:A2BP_ZAD2 Základy didaktiky 2 • 100 %
PdF:A2BP_ZPBP Zásady a postupy psaní bakalářské práce • 100 %
PdF:BPP_AJ Bakalářská práce - Projekt • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 100 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 100 %
3. ročník
5. semestr
PdF:AJ0303 Tvůrčí psaní poezie • 100 %
PdF:A2BP_AM20 Moderní americká literatura • 100 %
PdF:A2BP_DUSA2 Dějiny USA 2 • 100 %
PdF:A2BP_FUKS Funkční a komunikativní syntax • 100 %
PdF:A2BP_LEPS Lektorská praxe souvislá • 100 %
PdF:A2BP_PJ3A Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 100 %
PdF:A2BP_VMKA Vztahy mezi kulturami A • 100 %
PdF:A2BP_ZAD3 Základy didaktiky angličtiny 3 • 100 %
PdF:BP_AJ Bakalářská práce • 100 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
6. semestr
PdF:AJ0110 Jazyková cvičení B • 100 %
PdF:A2BP_AM19 Americká literatura do konce 19. století • 100 %
PdF:A2BP_BR20 Moderní britská literatura • 100 %
PdF:A2BP_DUSA Dějiny USA 1 • 100 %
PdF:A2BP_LEXI Základy lexikologie • 100 %
PdF:A2BP_NALI Anglická literatura 19. století • 100 %
PdF:A2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 100 %
PdF:A2BP_VMKB Vztahy mezi kulturami B • 100 %
PdF:A2BP_ZAD4 Základy didaktiky angličtiny 4 • 100 %
PdF:BPD_AJ Bakalářská práce - Dokončení • 100 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 100 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %

Logopedie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PdF:SPPK16 Psychopedie – základy oboru • 98 %
PdF:SPPK19 Surdopedie 1 • 98 %
PdF:SPPK20 Logopedie 1 • 98 %
PdF:SPP104 Oftalmologie • 98 %
PdF:SPP109 Sociologie pro speciální pedagogy • 98 %
PdF:SPP111 Základy zdravotních nauk • 98 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 98 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 98 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 93 %
2. semestr
PdF:SPPK18 Etopedie – základy oboru • 100 %
PdF:SPP103 ORL – Foniatrie • 100 %
PdF:SPP106 Patopsychologie 1 • 100 %
PdF:SPP107 Pediatrie • 100 %
PdF:SPP126 Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 • 100 %
PdF:SPP130 Specifické poruchy učení – základy oboru • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:JVP015 Angličtina pro speciální pedagogy - A • 93 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 16 %
PdF:SPPK21 Sociální práce • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SPP101 Neurologie • 100 %
PdF:SPPK02 Logopedie 2 • 98 %
PdF:SPPK05 Surdopedie 2 • 98 %
PdF:SPP108 Psychiatrie • 98 %
PdF:SPPK17 Somatopedie – základy oboru • 97 %
PdF:SPPK15 Oftalmopedie – základy oboru • 92 %
PdF:JVP016 Angličtina pro speciální pedagogy - B • 89 %
PdF:SPPK07 Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická • 66 %
PdF:SPPK08 Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická • 66 %
PdF:SPP105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 42 %
PdF:PS_0011 Mental Illness in Films • 11 %
4. semestr
PdF:SPPK01 Komunikace osob s duálním smyslovým postižením • 97 %
PdF:SPPK03 Komunikační a simulační techniky oftalmopedické • 95 %
PdF:SPPK04 Komunikační a simulační techniky somatopedické • 95 %
PdF:SPPK12 Speciálněpedagogická praxe • 95 %
PdF:SPPK00 Alternativní a augmentativní komunikace • 94 %
PdF:SPP020 Speech Therapy and Education of Individuals with Hearing Impairment • 92 %
PdF:SPPK21 Sociální práce • 89 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 85 %
PdF:SP_BPP Bakalářská práce - Projekt • 76 %
PdF:SPP105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 39 %
PdF:IV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 13 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SPPK07 Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická • 100 %
PdF:SPPK08 Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická • 100 %
PdF:SPP102 Inkluzivní speciální pedagogika • 100 %
PdF:SPPK06 Logopedie 3 • 95 %
PdF:SPPK09 Surdopedie 3 • 95 %
PdF:SPPK10 Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi diagnostické • 95 %
PdF:SPPK13 Speciálněpedagogická praxe diagnostická • 95 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 95 %
PdF:SPP132 Jednopřípadové studie pro bakalářskou práci • 89 %
PdF:SP_BP Bakalářská práce • 58 %
PdF:IV_BP Bakalářská práce • 21 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 16 %
PdF:SP_BPP Bakalářská práce - Projekt • 11 %
6. semestr
PdF:SPPK11 Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi intervenční • 100 %
PdF:SPPK14 Speciálněpedagogická praxe intervenční • 100 %
PdF:STUD0001 Inkluzivní (speciální) pedagogika (SZZ) • 82 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 76 %
PdF:SP_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 59 %
PdF:IV_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 24 %

Matematika se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PdF:MA0006 Matematická analýza 2 • 80 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 80 %
PdF:MA_BPP Bakalářská práce - Projekt • 60 %
PdF:MA0005 Algebra 2 • 40 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 40 %
FI:PV005 Služby počítačových sítí • 20 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 20 %
PdF:SP_BPP Bakalářská práce - Projekt • 20 %
3. ročník
5. semestr
PdF:MA0010 Úvod do didaktiky matematiky • 91 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 73 %
PdF:MA0009 Geometrie 2 • 70 %
PdF:MA_BP Bakalářská práce • 16 %
PdF:MA0006 Matematická analýza 2 • 14 %
6. semestr
PdF:MA0011 Algebra 3 • 81 %
PdF:MA0012 Matematická analýza 3 • 81 %
PdF:MA0013 Geometrie 3 • 73 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 54 %
PdF:MA0007 Geometrie 1 • 25 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 23 %
PdF:MA_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 17 %
PdF:MA0009 Geometrie 2 • 15 %

Matematika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:MA0002 Diskrétní matematika • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 97 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 95 %
PdF:MA0001 Základy matematiky • 87 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 74 %
PdF:MA0014 Repetitorium středoškolské matematiky 1 • 54 %
2. semestr
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 93 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 90 %
PdF:MA0003 Algebra 1 • 83 %
PdF:MA0004 Matematická analýza 1 • 80 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 65 %
PdF:MA0015 Repetitorium středoškolské matematiky 2 • 45 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 30 %
PdF:SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace • 15 %
PdF:SZ6023 Výchova nadaných žáků • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 96 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 94 %
PdF:MA0005 Algebra 2 • 91 %
PdF:MA0006 Matematická analýza 2 • 88 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 81 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 71 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 63 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 25 %
PdF:MA0036 Matematické soutěže na ZŠ • 16 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 15 %
4. semestr
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 95 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 95 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 94 %
PdF:MA0008 Teorie pravděpodobnosti • 92 %
PdF:MA0007 Geometrie 1 • 86 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 61 %
PdF:MA_BPP Bakalářská práce - Projekt • 33 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 30 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 14 %
3. ročník
5. semestr
PdF:MA0018 Využití ICT ve vyučování matematice • 94 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 90 %
PdF:MA0010 Úvod do didaktiky matematiky • 87 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 87 %
PdF:MA0009 Geometrie 2 • 74 %
PdF:MA_BP Bakalářská práce • 26 %
PdF:MA0007 Geometrie 1 • 13 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 13 %
6. semestr
PdF:MA0011 Algebra 3 • 100 %
PdF:MA0012 Matematická analýza 3 • 100 %
PdF:MA0013 Geometrie 3 • 100 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 73 %
PdF:MA_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 31 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 12 %
PdF:MA0007 Geometrie 1 • 12 %

Matematika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:MA0001 Základy matematiky • 100 %
PdF:MA0002 Diskrétní matematika • 97 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 52 %
PdF:MA0014 Repetitorium středoškolské matematiky 1 • 28 %
2. semestr
PdF:MA0003 Algebra 1 • 96 %
PdF:MA0004 Matematická analýza 1 • 96 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 44 %
PdF:MA0015 Repetitorium středoškolské matematiky 2 • 19 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:MA0005 Algebra 2 • 98 %
PdF:MA0006 Matematická analýza 2 • 89 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 52 %
4. semestr
PdF:MA0008 Teorie pravděpodobnosti • 97 %
PdF:MA0007 Geometrie 1 • 79 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 21 %
3. ročník
5. semestr
PdF:MA0010 Úvod do didaktiky matematiky • 88 %
PdF:MA0018 Využití ICT ve vyučování matematice • 88 %
PdF:MA0009 Geometrie 2 • 67 %
6. semestr
PdF:MA0012 Matematická analýza 3 • 100 %
PdF:MA0011 Algebra 3 • 95 %
PdF:MA0013 Geometrie 3 • 90 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 52 %
PdF:MA0007 Geometrie 1 • 29 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 14 %

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 100 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 83 %
PdF:NJ6110 Souvislá oborová praxe bakalářského studia němčiny • 83 %
PdF:NJ_BP Bakalářská práce • 67 %
PdF:NJ_G210 Vnitřní struktura slovních forem v němčině • 67 %
PdF:NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby • 67 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 67 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář I • 50 %
PdF:NJ_G310 Kontrastivní syntax 1 • 33 %
PdF:NJ_L110 Kratší německá próza • 33 %
PdF:NJ_L410 Problémově orientovaná literatura pro mládež • 33 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 33 %
PdF:NJ6111 Oborová praxe volitelná v bakalářském studiu němčiny • 33 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 17 %
FF:HIB029N Rok 1848 • 17 %
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 17 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2+ • 17 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 17 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 17 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 17 %
PdF:NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti • 17 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 17 %
PdF:PD_BP Bakalářská práce • 17 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 17 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 17 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 17 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 17 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 17 %
6. semestr
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 71 %
PdF:NJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 57 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 43 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 29 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 14 %
PdF:NJ_BP Bakalářská práce • 14 %
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 14 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 14 %
PdF:NJ_G320 Kontrastivní syntax 2 • 14 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 14 %
PdF:NJ_G990 Slovníky, korpusy a jiné pomůcky pro němčináře • 14 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 14 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 14 %
PdF:NJ_L131 Mezinárodní literární seminář II • 14 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 14 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 14 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 14 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 14 %
PdF:NJ6110 Souvislá oborová praxe bakalářského studia němčiny • 14 %
PdF:NJ6111 Oborová praxe volitelná v bakalářském studiu němčiny • 14 %
PdF:PD_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 14 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 14 %
PdF:SZ6065 Individuální pedagogická praxe - třída • 14 %
PdF:SZ6066 Individuální pedagogická praxe - zájmové vzdělávání • 14 %

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 100 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 33 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 33 %
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 33 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 33 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 33 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 33 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 33 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 33 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 33 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 33 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 33 %
3. ročník
5. semestr
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 100 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 100 %
PdF:NJ6110 Souvislá oborová praxe bakalářského studia němčiny • 100 %
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 95 %
PdF:NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby • 65 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 65 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 15 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 15 %
FSpS:P965 Tělesná výchova – Bodystyling • 15 %
6. semestr
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 79 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 32 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 21 %
PdF:AJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 16 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 16 %
PdF:NJ_BP Bakalářská práce • 11 %
PdF:NJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 11 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 11 %
PdF:PD_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 11 %
PdF:STUD0001 Inkluzivní (speciální) pedagogika (SZZ) • 11 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 11 %
PdF:TI9011 Stáže ve výukových programech pro školy při volnočasových centrech • 11 %

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PdF:NJ_AA10 Úvod do studia němčiny • 91 %
PdF:NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1 • 82 %
PdF:NJ_D201 Gramatická cvičení 1 • 82 %
PdF:NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny • 82 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 73 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 64 %
PdF:NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny • 64 %
PdF:NJ_G111 Cvičení z německé fonetiky 1 • 45 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 45 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2+ • 36 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 27 %
PdF:NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk • 27 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 27 %
PdF:NJ_K501 Kulturní kompetence ve výuce němčiny • 18 %
2. semestr
PdF:NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 • 100 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 100 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 89 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 89 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 89 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 78 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 67 %
PdF:NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině • 56 %
PdF:NJ_G120 Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny • 44 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 33 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 33 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 33 %
PdF:NJ_G121 Cvičení z německé fonetiky 2 • 22 %
PdF:NJ_G211 Cvičení z německé morfologie • 22 %
PdF:NJ_G240 Nepravidelnosti v německé morfologii • 22 %
PdF:NJ_G990 Slovníky, korpusy a jiné pomůcky pro němčináře • 22 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 22 %
PdF:NJ_M308 Práce se slovní zásobou • 22 %
PdF:SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP • 22 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 22 %
FSpS:P943 Tělesná výchova – Jogalates • 22 %
FaF:F1FF1_12 Fytofarmaka • 11 %
FF:DSBCB48 Archeologie antické medicíny • 11 %
FF:DSMA03 Dějiny Číny ve starověku • 11 %
FF:DSMGRB06 Státy se sakrálním královstvím - od Číny po Peru • 11 %
FF:DU2347 Umění a společnost ve středověkém Brně • 11 %
FF:DU2354 Architektura v Československu 1918-1948 • 11 %
FF:HIAB05 Dějiny starověku • 11 %
FF:JAP232 Dějiny zábavy v Japonsku • 11 %
FF:KSCA028 Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století) • 11 %
FF:PG_IMP_ENG Improvisation workshop • 11 %
FF:RJ_02 Ruština pro neruštináře II • 11 %
FF:US_127 Středoevropská kavárna - zastavárna času nebo horká postel revoluce? • 11 %
FF:US_133 Reprezentace šlechty - kultura a umění ve střední Evropě 18. stol. • 11 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
PdF:NJ_AA20 Úvod do akademického psaní • 11 %
PdF:NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1 • 11 %
PdF:NJ_D201 Gramatická cvičení 1 • 11 %
PdF:NJ_D202 Gramatická cvičení 2 • 11 %
PdF:NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny • 11 %
PdF:NJ_M720 Výzkum v didaktice cizích jazyků • 11 %
PdF:RJ1067 Dějiny Ruska 2 • 11 %
PdF:SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi • 11 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 11 %
PdF:SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky • 11 %
PdF:SZ6023 Výchova nadaných žáků • 11 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 11 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 11 %
FSpS:P980 Tělesná výchova – Zumba • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 100 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 89 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 89 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 89 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 89 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 89 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 83 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 78 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 78 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 56 %
PdF:NJ_G310 Kontrastivní syntax 1 • 44 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 44 %
PdF:NJ_K501 Kulturní kompetence ve výuce němčiny • 33 %
PdF:NJ_L410 Problémově orientovaná literatura pro mládež • 28 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 28 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 22 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 22 %
PdF:NJ_D101 Konverzace v němčině 1 • 17 %
PdF:NJ_D402 Kreativní psaní • 17 %
PdF:NJ_L110 Kratší německá próza • 17 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 17 %
PdF:JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí • 11 %
PdF:NJ_G980 Bilingvismus • 11 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 11 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 11 %
PdF:NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk • 11 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 11 %
PdF:NJ_P001 Překladatelský seminář • 11 %
PdF:NJ6111 Oborová praxe volitelná v bakalářském studiu němčiny • 11 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 11 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 11 %
4. semestr
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 100 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:NJ_AA20 Úvod do akademického psaní • 94 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 94 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 76 %
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 71 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 65 %
PdF:NJ_G990 Slovníky, korpusy a jiné pomůcky pro němčináře • 47 %
PdF:NJ_G320 Kontrastivní syntax 2 • 41 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 41 %
PdF:NJ_AA21 Cvičení k základům vědecké práce v němčině • 29 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 29 %
PdF:NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině • 24 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 18 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 18 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 18 %
PdF:NJ_L131 Mezinárodní literární seminář II • 12 %
PdF:NJ_M308 Práce se slovní zásobou • 12 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 12 %
PdF:NJ6111 Oborová praxe volitelná v bakalářském studiu němčiny • 12 %
PdF:PD_BPP Bakalářská práce - Projekt • 12 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 12 %
PdF:SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi • 12 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 91 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 91 %
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 82 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 82 %
PdF:NJ_BP Bakalářská práce • 55 %
PdF:NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby • 45 %
PdF:NJ_L110 Kratší německá próza • 36 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 27 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 27 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 18 %
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 18 %
PdF:NJ_D402 Kreativní psaní • 18 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 18 %
PdF:NJ_G310 Kontrastivní syntax 1 • 18 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 18 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 18 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 18 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 18 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 18 %
6. semestr
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 75 %
PdF:NJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 63 %
FF:CJVNST Němčina pro studium a stáže v zahraničí • 38 %
PdF:NJ_AKTION Aktion Österreich - Tschechische Republik • 25 %
PdF:NJ_D740 Online němčina A2/B1: německé souvětí • 25 %
PdF:NJ_G320 Kontrastivní syntax 2 • 25 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 25 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 25 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 25 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 25 %
PdF:NJ6111 Oborová praxe volitelná v bakalářském studiu němčiny • 25 %
FF:NJI_314B Debatování • 13 %
FF:PS_BB064 Kariérní start • 13 %
PrF:BZ208K Občanské právo hmotné pro bakaláře I • 13 %
PdF:NJ_BP Bakalářská práce • 13 %
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 13 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 13 %
PdF:NJ_M720 Výzkum v didaktice cizích jazyků • 13 %
PdF:NJ_P002 Překladatelský seminář - pasivní překlad • 13 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 13 %
PdF:PD_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 13 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 13 %
PdF:SZ6023 Výchova nadaných žáků • 13 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 13 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 13 %
PdF:TI9008 E-KURZ: Novinky ze světa moderních Hi-Tech pomůcek pro osoby se zrakovým postižením • 13 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 13 %
FSpS:P999 Tělesná výchova – Zdravotní osvobození • 13 %
CST:CJVAJ_ESL English Speaking and Listening • 13 %

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1 • 100 %
PdF:NJ_D201 Gramatická cvičení 1 • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:NJ_AA10 Úvod do studia němčiny • 92 %
PdF:NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny • 92 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 83 %
PdF:NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny • 67 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2+ • 50 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 17 %
2. semestr
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 92 %
PdF:NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 • 85 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 85 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 85 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 77 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 69 %
PdF:NJ_G120 Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny • 46 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 38 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 38 %
PdF:NJ_G211 Cvičení z německé morfologie • 31 %
PdF:SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách • 23 %
PdF:NJ_D202 Gramatická cvičení 2 • 15 %
PdF:NJ_G121 Cvičení z německé fonetiky 2 • 15 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 15 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 15 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 95 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 95 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 95 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 95 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 90 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 86 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 81 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 52 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 52 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 38 %
4. semestr
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 100 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:NJ_AA20 Úvod do akademického psaní • 90 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 60 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 40 %
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 25 %
PdF:NJ_AA21 Cvičení k základům vědecké práce v němčině • 20 %
PdF:NJ_G990 Slovníky, korpusy a jiné pomůcky pro němčináře • 15 %
PdF:NJ_L131 Mezinárodní literární seminář II • 15 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 15 %
3. ročník
5. semestr
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 100 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 100 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 100 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 100 %
PdF:NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby • 30 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 20 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 20 %
PdF:ZE_BP Bakalářská práce • 20 %
6. semestr
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 88 %
PdF:HV_BPD Bakalářské práce - Dokončení • 13 %
PdF:NJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 13 %
PdF:NJ_D740 Online němčina A2/B1: německé souvětí • 13 %
PdF:SO_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 13 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 13 %
PdF:SZ6105 Deskové hry ve vzdělávání • 13 %

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:NJ_AA10 Úvod do studia němčiny • 100 %
PdF:NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1 • 100 %
PdF:NJ_D201 Gramatická cvičení 1 • 100 %
PdF:NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny • 100 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 79 %
PdF:NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny • 29 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2+ • 14 %
PdF:STUD0004 Cizí jazyk v bakalářském studiu • 14 %
2. semestr
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 100 %
PdF:NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 • 91 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 91 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 82 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 55 %
PdF:NJ_G120 Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny • 36 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 27 %
PdF:NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině • 18 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 18 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 18 %
2. ročník
3. semestr
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 95 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 95 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 89 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 84 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 79 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 32 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 16 %
PdF:NJ_D402 Kreativní psaní • 11 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2+ • 11 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 11 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 11 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 11 %
4. semestr
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 95 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 95 %
PdF:NJ_AA20 Úvod do akademického psaní • 89 %
PdF:CJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 16 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 16 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 11 %
PdF:MA_BPP Bakalářská práce - Projekt • 11 %
PdF:NJ_AA21 Cvičení k základům vědecké práce v němčině • 11 %
PdF:NJ_D740 Online němčina A2/B1: německé souvětí • 11 %
3. ročník
5. semestr
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 86 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 86 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 86 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 71 %
PdF:NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby • 43 %
PdF:CJ_BP Bakalářská práce • 29 %
FF:LGBA03 Obecná fonetika a fonologie - přednáška • 14 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 14 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 14 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 14 %
PdF:AJ0303 Tvůrčí psaní poezie • 14 %
PdF:HV_BP Bakalářská práce • 14 %
PdF:MA_BP Bakalářská práce • 14 %
PdF:NJ_D402 Kreativní psaní • 14 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 14 %
PdF:NJ_K501 Kulturní kompetence ve výuce němčiny • 14 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 14 %
PdF:NJ_M750 Mezinárodní seminář o jazykové integraci, EDUC Brno-Postupim • 14 %
PdF:RJ2BP_RZS3 Ruština pro začátečníky 3 • 14 %
PdF:SC4BK_APSD Alternativní přístupy ve školní didaktice • 14 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 14 %
PdF:VV_OPVU Osobnosti provozu výtvarného umění • 14 %
FSpS:P980 Tělesná výchova – Zumba • 14 %
FSpS:P985 Tělesná výchova - Dance team MU • 14 %
FSpS:P9908 Physical Education – Zumba • 14 %
6. semestr
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 83 %
PdF:CJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 33 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 33 %
PdF:AJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 17 %
PdF:HV_BPD Bakalářské práce - Dokončení • 17 %
PdF:MA_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 17 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 17 %
PdF:NJ_M308 Práce se slovní zásobou • 17 %
PdF:RJ2BP_RZS4 Ruština pro začátečníky 4 • 17 %

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 67 %
PdF:DEPPVH Pomocné vědy historické • 50 %
PdF:OVP015 Úvod do didaktiky OV a ZSV 1 • 50 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 50 %
PdF:DEPLAH Latina pro historiky • 33 %
PdF:DEPNH1 Deutsch für Historiker 1 • 33 %
PdF:DEP11C Praktická cvičení z archeologie I • 33 %
PdF:OV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 33 %
PdF:OVP012 Seminář k dějinám etiky 2 • 33 %
PdF:OVP021 Evropská integrace a desintegrace • 33 %
PdF:OVP022 Seminář k evropské integraci a desintegraci • 33 %
PdF:OVP023 Ekonomie pro pedagogy 1 • 33 %
PdF:OVP024 Sociologie 1 • 33 %
PdF:OVP025 Seminář k sociologii 1 • 33 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 33 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 33 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 33 %
PdF:DEK23P Exkurze Praha • 17 %
PdF:DEPDRN Dějiny raného novověku • 17 %
PdF:DEPOPR Oborová praxe • 17 %
PdF:OVP011 Dějiny etiky 2 • 17 %
PdF:OVP014 Dějiny politických teorií 1 • 17 %
PdF:PS_0005 Vedení třídnické hodiny • 17 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 17 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 17 %
PdF:SZ6105 Deskové hry ve vzdělávání • 17 %
PdF:SZ6606 Research in Education • 17 %
PdF:SZ7MP_OVEP Současné etické problémy • 17 %
3. ročník
5. semestr
PdF:OVP021 Evropská integrace a desintegrace • 98 %
PdF:OVP022 Seminář k evropské integraci a desintegraci • 98 %
PdF:OVP023 Ekonomie pro pedagogy 1 • 98 %
PdF:OVP024 Sociologie 1 • 98 %
PdF:OVP025 Seminář k sociologii 1 • 98 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 62 %
PdF:OV_BP Bakalářská práce • 38 %
PdF:DEPLAH Latina pro historiky • 21 %
PdF:DEPNH1 Deutsch für Historiker 1 • 21 %
PdF:DEPOPR Oborová praxe • 19 %
PdF:OVP051 Vybrané kapitoly z moderních českých dějin • 12 %
6. semestr
PdF:OVP027 Sociologie 2 • 97 %
PdF:OVP026 Ekonomie pro pedagogy 2 • 93 %
PdF:OVP028 Úvod do religionistiky • 93 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 80 %
PdF:OV_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 34 %
PdF:DEP0DI Didaktika dějepisu • 24 %
PdF:DEPNH2 Deutsch für Historiker 2 • 22 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 19 %

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:OVP003 Dějiny kultury • 96 %
PdF:OVP001 Dějiny filozofie 1 • 93 %
PdF:OVP002 Seminář k dějinám filozofie 1 • 93 %
PdF:OVP004 Základy státovědy • 93 %
PdF:OVP005 Seminář k základům státovědy • 93 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 93 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 93 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 87 %
PdF:OVP060 Přeshraniční exkursní vyučování • 22 %
PdF:SZ6064 Úvod do filosofie • 11 %
2. semestr
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 90 %
PdF:OVP006 Dějiny etiky 1 • 87 %
PdF:OVP007 Seminář k dějinám etiky 1 • 87 %
PdF:OVP010 Ekologie člověka • 87 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 85 %
PdF:OVP008 Dějiny filozofie 2 • 82 %
PdF:OVP009 Seminář k dějinám filozofie 2 • 82 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 67 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 38 %
PdF:SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ • 26 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 18 %
PdF:OVP036 Masová média a komunikace • 15 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 15 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 13 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:OVP012 Seminář k dějinám etiky 2 • 98 %
PdF:OVP011 Dějiny etiky 2 • 96 %
PdF:OVP015 Úvod do didaktiky OV a ZSV 1 • 94 %
PdF:OVP014 Dějiny politických teorií 1 • 91 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 91 %
PdF:OVP013 Dějiny filozofie 3 • 89 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 85 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 81 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 79 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 64 %
PdF:OVP060 Přeshraniční exkursní vyučování • 30 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 25 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 17 %
4. semestr
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 98 %
PdF:OVP020 Úvod do didaktiky OV a ZSV 2 • 96 %
PdF:OVP018 Seminář k dějinám polit. teorií 2 • 94 %
PdF:OVP016 Dějiny filozofie 4 • 92 %
PdF:OVP017 Dějiny politických teorií 2 • 88 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 76 %
PdF:OV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 45 %
PdF:OVP028 Úvod do religionistiky • 33 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 24 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 12 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:OVP024 Sociologie 1 • 96 %
PdF:OVP025 Seminář k sociologii 1 • 96 %
PdF:OVP037 Využití ICT ve výuce OV a ZSV • 96 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 96 %
PdF:OVP022 Seminář k evropské integraci a desintegraci • 91 %
PdF:OVP023 Ekonomie pro pedagogy 1 • 91 %
PdF:OVP021 Evropská integrace a desintegrace • 83 %
PdF:OV_BP Bakalářská práce • 39 %
PdF:OVP060 Přeshraniční exkursní vyučování • 39 %
PdF:PD_BP Bakalářská práce • 13 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 13 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 13 %
6. semestr
PdF:OVP026 Ekonomie pro pedagogy 2 • 95 %
PdF:OVP027 Sociologie 2 • 95 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 68 %
PdF:OVP028 Úvod do religionistiky • 36 %
PdF:OV_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 27 %
PdF:PD_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 14 %

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:OVP003 Dějiny kultury • 98 %
PdF:OVP004 Základy státovědy • 98 %
PdF:OVP002 Seminář k dějinám filozofie 1 • 96 %
PdF:OVP001 Dějiny filozofie 1 • 94 %
PdF:OVP005 Seminář k základům státovědy • 94 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 62 %
PdF:OVP060 Přeshraniční exkursní vyučování • 12 %
2. semestr
PdF:OVP006 Dějiny etiky 1 • 89 %
PdF:OVP010 Ekologie člověka • 88 %
PdF:OVP007 Seminář k dějinám etiky 1 • 86 %
PdF:OVP008 Dějiny filozofie 2 • 83 %
PdF:OVP009 Seminář k dějinám filozofie 2 • 83 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 48 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 23 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 13 %
PdF:OVP036 Masová média a komunikace • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:OVP012 Seminář k dějinám etiky 2 • 94 %
PdF:OVP014 Dějiny politických teorií 1 • 94 %
PdF:OVP015 Úvod do didaktiky OV a ZSV 1 • 93 %
PdF:OVP011 Dějiny etiky 2 • 92 %
PdF:OVP013 Dějiny filozofie 3 • 85 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 84 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 58 %
PdF:OVP060 Přeshraniční exkursní vyučování • 23 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 15 %
4. semestr
PdF:OVP018 Seminář k dějinám polit. teorií 2 • 94 %
PdF:OVP017 Dějiny politických teorií 2 • 90 %
PdF:OVP020 Úvod do didaktiky OV a ZSV 2 • 90 %
PdF:OVP016 Dějiny filozofie 4 • 87 %
PdF:CJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 21 %
PdF:OV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 17 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 15 %
PdF:OVP028 Úvod do religionistiky • 13 %
PdF:OVP034 Vybrané etické problémy • 13 %
3. ročník
5. semestr
PdF:OVP025 Seminář k sociologii 1 • 93 %
PdF:OVP024 Sociologie 1 • 92 %
PdF:OVP022 Seminář k evropské integraci a desintegraci • 90 %
PdF:OVP023 Ekonomie pro pedagogy 1 • 90 %
PdF:OVP021 Evropská integrace a desintegrace • 89 %
PdF:OVP037 Využití ICT ve výuce OV a ZSV • 87 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 76 %
PdF:CJ_BP Bakalářská práce • 24 %
PdF:OV_BP Bakalářská práce • 15 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 13 %
PdF:OVP060 Přeshraniční exkursní vyučování • 13 %
6. semestr
PdF:OVP027 Sociologie 2 • 98 %
PdF:OVP026 Ekonomie pro pedagogy 2 • 97 %
PdF:OVP028 Úvod do religionistiky • 78 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 57 %
PdF:CJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 16 %
PdF:OV_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 16 %
PdF:OVP016 Dějiny filozofie 4 • 11 %

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FF:PJ_05 Polština pro pokročilé • 100 %
PdF:BIP009 Základy zoologie bezobratlých • 100 %
PdF:BIP016 Anatomie a fyziologie člověka 1 • 100 %
PdF:BIP017 Úvod do didaktiky přírodopisu • 100 %
PdF:FJ0003 Francouzština pro začátečníky 3 • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
3. ročník
5. semestr
PdF:BIP014 Fyziologie rostlin • 98 %
PdF:BIP017 Úvod do didaktiky přírodopisu • 98 %
PdF:BIP016 Anatomie a fyziologie člověka 1 • 95 %
PdF:BIP015 Fyziologie živočichů • 93 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 71 %
PdF:BI_BP Bakalářská práce • 34 %
PdF:BIP053 Psaní odborných biologických textů • 34 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 12 %
6. semestr
PdF:BIP018 Praktikum k didaktice přírodopisu • 94 %
PdF:BIP019 Anatomie a fyziologie člověka 2 • 92 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 83 %
PdF:BI_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 33 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 14 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 11 %

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:BIP001 Úvod do studia biologie • 100 %
PdF:BIP002 Neživá příroda 1 • 100 %
PdF:BIP003 Biologická technika • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 95 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 90 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 19 %
PdF:BIP048 Základy aranžování a floristiky 1 • 14 %
2. semestr
PdF:BIP005 Základy obecné botaniky • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:BIP006 Základy obecné zoologie • 94 %
PdF:BIP004 Neživá příroda 2 • 88 %
PdF:BIP007 Cvičení v terénu - neživá příroda • 88 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 82 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 29 %
PdF:SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi • 24 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 24 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 24 %
PdF:SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky • 18 %
PdF:SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP • 12 %
PdF:SZ6016 Metodika respektující výchovy • 12 %
PdF:SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách • 12 %
PdF:SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem • 12 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 12 %
PdF:TI9010 Výroba pomůcek pro speciální pedagogy • 12 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 97 %
PdF:BIP009 Základy zoologie bezobratlých • 94 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 94 %
PdF:BIP008 Základy systému a evoluce řas a hub • 84 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 81 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 81 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 48 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 42 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 23 %
4. semestr
PdF:BIP010 Základy systému a evoluce vyšších rostlin • 100 %
PdF:BIP013 Cvičení v terénu - botanika, zoologie a ekologie • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 97 %
PdF:BIP012 Ekologie pro základní vzdělávání • 93 %
PdF:BIP011 Základy zoologie strunatců s využitím IT • 90 %
PdF:BIP039 Obratlovci České republiky - determinační praktikum • 86 %
PdF:BI_BPP Bakalářská práce - Projekt • 59 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 55 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 41 %
3. ročník
5. semestr
PdF:BIP015 Fyziologie živočichů • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:BIP017 Úvod do didaktiky přírodopisu • 93 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 93 %
PdF:BIP014 Fyziologie rostlin • 80 %
PdF:BIP016 Anatomie a fyziologie člověka 1 • 73 %
PdF:BI_BP Bakalářská práce • 47 %
PdF:PD_BPP Bakalářská práce - Projekt • 13 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 13 %
6. semestr
PdF:BIP018 Praktikum k didaktice přírodopisu • 93 %
PdF:BIP019 Anatomie a fyziologie člověka 2 • 86 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 64 %
PdF:BI_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 50 %
PdF:BIP011 Základy zoologie strunatců s využitím IT • 21 %
PdF:BIP012 Ekologie pro základní vzdělávání • 14 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 14 %

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:BIP001 Úvod do studia biologie • 100 %
PdF:BIP003 Biologická technika • 98 %
PdF:BIP002 Neživá příroda 1 • 94 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 48 %
2. semestr
PdF:BIP006 Základy obecné zoologie • 90 %
PdF:BIP005 Základy obecné botaniky • 89 %
PdF:BIP004 Neživá příroda 2 • 87 %
PdF:BIP007 Cvičení v terénu - neživá příroda • 85 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 31 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 23 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 15 %
2. ročník
3. semestr
PdF:BIP009 Základy zoologie bezobratlých • 89 %
PdF:BIP008 Základy systému a evoluce řas a hub • 88 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 43 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 15 %
4. semestr
PdF:BIP013 Cvičení v terénu - botanika, zoologie a ekologie • 89 %
PdF:BIP012 Ekologie pro základní vzdělávání • 88 %
PdF:BIP011 Základy zoologie strunatců s využitím IT • 84 %
PdF:BIP010 Základy systému a evoluce vyšších rostlin • 83 %
PdF:BIP039 Obratlovci České republiky - determinační praktikum • 81 %
PdF:BI_BPP Bakalářská práce - Projekt • 19 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 13 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 11 %
3. ročník
5. semestr
PdF:BIP016 Anatomie a fyziologie člověka 1 • 92 %