Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
FF:DSBCB40 Starověká Sparta • 50 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 50 %
FF:DSMB01 Dějiny starověkého vojenství - Řecko • 50 %
PdF:AJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 50 %
PdF:AJ2204 Gramatika B • 50 %
PdF:AJ2207 Vybrané kapitoly z funkční lingvistiky • 50 %
PdF:DEK23P Exkurze Praha • 50 %
PdF:DEPLAH Latina pro historiky • 50 %
PdF:DEPOPR Oborová praxe • 50 %
PdF:DEPSOD Soudobé dějiny • 50 %
PdF:DEP0DI Didaktika dějepisu • 50 %
PdF:DEP11C Praktická cvičení z archeologie I • 50 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 50 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 50 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 50 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 50 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 50 %
PdF:SZ6036 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 50 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 50 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 50 %

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PdF:AJ1101 Praktický jazyk 1A • 97 %
PdF:AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele • 96 %
PdF:AJ1203 Gramatika A • 92 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 92 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 91 %
PdF:AJ1201 Fonetika a fonologie A • 89 %
PdF:AJ1308 Vztahy mezi kulturami • 74 %
PdF:AJ0206 Úvod do teorie překladu A • 41 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 37 %
PdF:JV002 Vstupní test A2 - NJ • 25 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 21 %
PdF:AJ0418 Úvod do studia literatury • 17 %
PdF:AJ0207 Výslovnostní cvičení A • 16 %
PdF:AJ0305 Kulturní studie pro učitele angličtiny • 16 %
PdF:AJ0202 Překladatelská cvičení online A • 14 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 13 %
PdF:AJ0106 Mluvený projev A • 12 %
PdF:JV004 Vstupní test A2 - ŠJ • 12 %
PdF:AJ0201 Gramatická cvičení A • 11 %
2. semestr
PdF:AJ1102 Praktický jazyk 1B • 94 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 92 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 92 %
PdF:AJ1204 Gramatika B • 88 %
PdF:AJ1210 Základy psaní • 85 %
PdF:AJ1202 Fonetika a fonologie B • 81 %
PdF:SZ6020 Specifika práce v multietnické třídě • 23 %
PdF:AJ0216 Výslovnostní cvičení B • 21 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 19 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 17 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 17 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 17 %
PdF:AJ0422 TomCat: teorie a praxe provozu anglické miniškoly • 15 %
2. ročník
3. semestr
PdF:AJ1103 Praktický jazyk 2A • 84 %
PdF:AJ1205 Syntax A • 84 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 84 %
PdF:AJ1401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 83 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 83 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 83 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 74 %
PdF:SZ6121 Asistentská praxe - doučování • 71 %
PdF:AJ1301 Historie, kultura a literatura Velké Británie I • 69 %
PdF:AJ1408 Intenzivní jazykový a metodický kurz • 55 %
PdF:AJ1308 Vztahy mezi kulturami • 31 %
PdF:JV002 Vstupní test A2 - NJ • 28 %
PdF:JVP032 Němčina pro pedagogy - B • 19 %
PdF:AJ1303 Historie, kultura a literatura USA I • 12 %
PdF:SZ6122 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 12 %
4. semestr
PdF:AJ1104 Praktický jazyk 2B • 92 %
PdF:AJ1305 Kritické čtení • 92 %
PdF:AJ1402 Základy didaktiky angličtiny 2 • 92 %
PdF:AJ1211 Vybrané kapitoly ze syntaxe • 89 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 84 %
PdF:AJ1206 Syntax B • 82 %
PdF:AJ1302 Historie, kultura a literatura Velké Británie II • 82 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 82 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 82 %
PdF:AJ1210 Základy psaní • 66 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 55 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 53 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 24 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 18 %
PdF:AJ1408 Intenzivní jazykový a metodický kurz • 16 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 13 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 13 %
PdF:AJ5209 Intonace zblízka • 11 %
3. ročník
5. semestr
PdF:AJ1403 Základy didaktiky angličtiny 3 • 80 %
PdF:AJ1105 Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 78 %
PdF:AJ1303 Historie, kultura a literatura USA I • 75 %
PdF:AJ1306 Vztahy mezi kulturami A • 68 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 57 %
PdF:AJ1207 Funkční lingvistika • 53 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 45 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 33 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 33 %
PdF:AJ1209 Základy lexikologie • 25 %
PdF:AJ1106 Praktický jazyk 3B • 20 %
PdF:AJ1304 Historie, kultura a literatura USA II • 20 %
PdF:AJ1404 Základy didaktiky angličtiny 4 • 18 %
PdF:AJ1409 Využití technologií ve výuce AJ • 18 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 15 %
PdF:AJ1302 Historie, kultura a literatura Velké Británie II • 13 %
6. semestr
PdF:AJ1106 Praktický jazyk 3B • 86 %
PdF:AJ1304 Historie, kultura a literatura USA II • 86 %
PdF:AJ1404 Základy didaktiky angličtiny 4 • 86 %
PdF:AJ1409 Využití technologií ve výuce AJ • 84 %
PdF:AJ1209 Základy lexikologie • 81 %
PdF:AJ1307 Vztahy mezi kulturami B • 73 %
PdF:AJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 38 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 36 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 34 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 20 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 20 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 11 %

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 98 %
PdF:AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele • 97 %
PdF:AJ2101 Praktický jazyk 1A • 97 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 95 %
PdF:AJ2201 Fonetika a fonologie A • 94 %
PdF:AJ2203 Gramatika A • 91 %
PdF:JV002 Vstupní test A2 - NJ • 32 %
2. semestr
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 99 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 99 %
PdF:AJ2102 Praktický jazyk 1B • 97 %
PdF:AJ2202 Fonetika a fonologie B • 91 %
PdF:AJ2204 Gramatika B • 85 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 32 %
PdF:SZ6016 Metodika respektující výchovy • 15 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 97 %
PdF:AJ2103 Praktický jazyk 2A • 94 %
PdF:AJ2205 Syntax A • 94 %
PdF:AJ2401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 94 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 94 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 91 %
PdF:SZ6121 Asistentská praxe - doučování • 72 %
PdF:JV002 Vstupní test A2 - NJ • 30 %
PdF:JVP032 Němčina pro pedagogy - B • 27 %
PdF:SZ6122 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 22 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 18 %
4. semestr
PdF:AJ2104 Praktický jazyk 2B • 91 %
PdF:AJ2206 Syntax B • 91 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 91 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 91 %
PdF:AJ1211 Vybrané kapitoly ze syntaxe • 88 %
PdF:AJ2305 Kritické čtení • 88 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 88 %
PdF:AJ2301 Historie, kultura a literatura Velké Británie • 82 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 56 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 47 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 35 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 26 %
PdF:JVP061 Francouzština pro pedagogy - A • 12 %
3. ročník
5. semestr
PdF:AJ2303 Historie, kultura a literatura USA • 89 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 89 %
PdF:AJ2105 Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 83 %
PdF:AJ2402 Základy didaktiky angličtiny 2 • 83 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 83 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 43 %
PdF:JVP032 Němčina pro pedagogy - B • 26 %
PdF:JVP062 Francouzština pro pedagogy - B • 11 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 11 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 11 %
6. semestr
PdF:AJ1409 Využití technologií ve výuce AJ • 96 %
PdF:AJ2207 Vybrané kapitoly z funkční lingvistiky • 94 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 65 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 65 %
PdF:AJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 48 %
PdF:AJ5210 Syntaktická analýza • 13 %

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele • 93 %
PdF:AJ2101 Praktický jazyk 1A • 91 %
PdF:AJ2201 Fonetika a fonologie A • 88 %
PdF:AJ2203 Gramatika A • 86 %
PdF:JV002 Vstupní test A2 - NJ • 12 %
2. semestr
PdF:AJ2102 Praktický jazyk 1B • 81 %
PdF:AJ2202 Fonetika a fonologie B • 79 %
PdF:AJ2204 Gramatika B • 63 %
2. ročník
3. semestr
PdF:AJ2103 Praktický jazyk 2A • 73 %
PdF:AJ2401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 73 %
PdF:AJ2205 Syntax A • 71 %
PdF:AJ2203 Gramatika A • 29 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 15 %
PdF:AJ2201 Fonetika a fonologie A • 13 %
4. semestr
PdF:AJ2104 Praktický jazyk 2B • 92 %
PdF:AJ1211 Vybrané kapitoly ze syntaxe • 90 %
PdF:AJ2305 Kritické čtení • 90 %
PdF:AJ2206 Syntax B • 84 %
PdF:AJ2301 Historie, kultura a literatura Velké Británie • 84 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 20 %
3. ročník
5. semestr
PdF:AJ2105 Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 81 %
PdF:AJ2303 Historie, kultura a literatura USA • 81 %
PdF:AJ2402 Základy didaktiky angličtiny 2 • 81 %
PdF:JVP032 Němčina pro pedagogy - B • 19 %
6. semestr
PdF:AJ2207 Vybrané kapitoly z funkční lingvistiky • 98 %
PdF:AJ1409 Využití technologií ve výuce AJ • 97 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 52 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 48 %
PdF:AJ2301 Historie, kultura a literatura Velké Británie • 11 %
PdF:AJ5210 Syntaktická analýza • 11 %

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:CJP002 Úvod do studia jazyka a jazykovědy • 100 %
PdF:CJP003 Úvod do studia literatury a literární vědy • 99 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 99 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 98 %
PdF:CJP001 Fonetika a fonologie českého jazyka • 96 %
PdF:CJP004 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1 • 95 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 86 %
PdF:CJP008 Kapitoly z české literatury 19. století 1 • 50 %
PdF:CJP005 Kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka • 40 %
PdF:CJP006 Vybrané poznatky o jazyce a jazykovědě • 15 %
PdF:CJP007 Aktuální otázky jazykové správnosti • 15 %
2. semestr
PdF:CJP011 Morfologie českého jazyka • 100 %
PdF:CJP013 Teorie literatury pro učitele 1 • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:CJP012 Tvoření slov v českém jazyce • 98 %
PdF:CJP014 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2 • 98 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 84 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 34 %
PdF:CJP016 Kapitoly z tvoření slov v českém jazyce • 33 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 26 %
PdF:CJP018 Kapitoly z české literatury 19. století 2 • 23 %
PdF:CJP060 Autorská čtení a diskuze se současnými českými spisovateli • 18 %
PdF:CJP015 Kapitoly z morfologie českého jazyka • 16 %
PdF:CJP017 Kapitoly z literární teorie 1 • 15 %
2. ročník
3. semestr
PdF:CJP020 Základy slavistiky a staroslověnštiny • 90 %
PdF:CJP021 Lexikologie českého jazyka • 90 %
PdF:CJP022 Základy korpusové lingvistiky • 90 %
PdF:CJP023 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 • 90 %
PdF:CJP024 Teorie literatury pro učitele 2 • 90 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 90 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 90 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 84 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 73 %
PdF:SZ6121 Asistentská praxe - doučování • 56 %
PdF:SZ6122 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 34 %
PdF:CJP027 Kapitoly z české literatury 20. století 1 • 21 %
PdF:CJP060 Autorská čtení a diskuze se současnými českými spisovateli • 21 %
PdF:CJP026 Kapitoly z lexikologie českého jazyka • 19 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 13 %
PdF:CJP028 Kapitoly z literární teorie 2 • 11 %
4. semestr
PdF:CJP032 Historická mluvnice českého jazyka • 98 %
PdF:CJP035 Česká literatura po roce 1945 1 • 98 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 98 %
PdF:CJP031 Syntax českého jazyka • 96 %
PdF:CJP033 Didaktika českého jazyka pro bakalářské studium • 96 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 96 %
PdF:CJP034 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 94 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 94 %
PdF:CJP039 Kapitoly z české literatury po roce 1945 1 • 60 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 60 %
PdF:CJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 57 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 32 %
PdF:CJP038 Kapitoly z české literatury 20. století 2 • 30 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 26 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 17 %
PdF:CJP036 Kapitoly ze syntaxe českého jazyka 1 • 11 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 11 %
3. ročník
5. semestr
PdF:CJP041 Syntax českého jazyka 2 • 85 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 85 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 85 %
PdF:CJP044 Didaktika literární výchovy pro bakalářské studium • 83 %
PdF:CJP042 Literatura pro mládež • 72 %
PdF:CJP043 Česká literatura po r. 1945 2 • 70 %
PdF:CJP048 Kapitoly z české literatury po roce 1945 2 • 48 %
PdF:CJ_BP Bakalářská práce • 37 %
PdF:CJP047 Kapitoly z literatury pro mládež • 31 %
PdF:CJP050 Základy stylistiky českého jazyka • 17 %
PdF:CJP051 Kapitoly z problematiky dětského čtenářství • 17 %
PdF:CJP034 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 11 %
6. semestr
PdF:CJP051 Kapitoly z problematiky dětského čtenářství • 97 %
PdF:CJP050 Základy stylistiky českého jazyka • 96 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 70 %
PdF:CJP054 Průvodce dějinami české literatury pro bakaláře • 66 %
PdF:CJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 44 %
PdF:CJP060 Autorská čtení a diskuze se současnými českými spisovateli • 20 %
PdF:CJ_BP Bakalářská práce • 11 %

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:CJP002 Úvod do studia jazyka a jazykovědy • 98 %
PdF:CJP003 Úvod do studia literatury a literární vědy • 95 %
PdF:CJP001 Fonetika a fonologie českého jazyka • 94 %
PdF:CJP004 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1 • 94 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 71 %
PdF:CJP008 Kapitoly z české literatury 19. století 1 • 36 %
PdF:CJP005 Kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka • 18 %
PdF:CJP007 Aktuální otázky jazykové správnosti • 11 %
2. semestr
PdF:CJP011 Morfologie českého jazyka • 96 %
PdF:CJP012 Tvoření slov v českém jazyce • 96 %
PdF:CJP013 Teorie literatury pro učitele 1 • 96 %
PdF:CJP014 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2 • 95 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 56 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 28 %
PdF:CJP016 Kapitoly z tvoření slov v českém jazyce • 28 %
PdF:CJP018 Kapitoly z české literatury 19. století 2 • 12 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 12 %
PdF:CJP060 Autorská čtení a diskuze se současnými českými spisovateli • 12 %
PdF:CJP015 Kapitoly z morfologie českého jazyka • 11 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:CJP020 Základy slavistiky a staroslověnštiny • 90 %
PdF:CJP021 Lexikologie českého jazyka • 90 %
PdF:CJP022 Základy korpusové lingvistiky • 90 %
PdF:CJP023 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 • 90 %
PdF:CJP024 Teorie literatury pro učitele 2 • 90 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 60 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 25 %
PdF:CJP026 Kapitoly z lexikologie českého jazyka • 12 %
PdF:CJP060 Autorská čtení a diskuze se současnými českými spisovateli • 12 %
4. semestr
PdF:CJP035 Česká literatura po roce 1945 1 • 100 %
PdF:CJP032 Historická mluvnice českého jazyka • 98 %
PdF:CJP033 Didaktika českého jazyka pro bakalářské studium • 93 %
PdF:CJP034 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2 • 90 %
PdF:CJP031 Syntax českého jazyka • 83 %
PdF:CJP039 Kapitoly z české literatury po roce 1945 1 • 55 %
PdF:CJP040 Literárněvědná exkurze • 26 %
PdF:CJP038 Kapitoly z české literatury 20. století 2 • 21 %
PdF:CJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 19 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 17 %
PdF:CJP011 Morfologie českého jazyka • 14 %
PdF:DE_BPP Bakalářská práce - Projekt • 12 %
3. ročník
5. semestr
PdF:CJP044 Didaktika literární výchovy pro bakalářské studium • 86 %
PdF:CJP041 Syntax českého jazyka 2 • 83 %
PdF:CJP043 Česká literatura po r. 1945 2 • 74 %
PdF:CJP042 Literatura pro mládež • 67 %
PdF:CJP048 Kapitoly z české literatury po roce 1945 2 • 45 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 21 %
PdF:CJ_BP Bakalářská práce • 14 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 14 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 14 %
6. semestr
PdF:CJP050 Základy stylistiky českého jazyka • 95 %
PdF:CJP051 Kapitoly z problematiky dětského čtenářství • 92 %
PdF:CJP054 Průvodce dějinami české literatury pro bakaláře • 63 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 63 %
PdF:CJP060 Autorská čtení a diskuze se současnými českými spisovateli • 19 %
PdF:CJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 16 %

Dějepis se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
FF:DSBCB40 Starověká Sparta • 100 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 100 %
FF:DSMB01 Dějiny starověkého vojenství - Řecko • 100 %
PdF:AJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 100 %
PdF:DEK23P Exkurze Praha • 100 %
PdF:DEPLAH Latina pro historiky • 100 %
PdF:DEPOPR Oborová praxe • 100 %
PdF:DEPSOD Soudobé dějiny • 100 %
PdF:DEP0DI Didaktika dějepisu • 100 %
PdF:DEP11C Praktická cvičení z archeologie I • 100 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 100 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:SZ6036 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 100 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 100 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 100 %

Dějepis se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:DE1A01 Úvod do studia dějepisu a vademecum odborné práce • 96 %
PdF:DE1A02 Základní poznatky z dějin pravěku a starověku • 92 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 62 %
PdF:DEK23P Exkurze Praha • 30 %
PdF:JV002 Vstupní test A2 - NJ • 13 %
PdF:DEP11C Praktická cvičení z archeologie I • 11 %
2. semestr
PdF:DE1B03 Dějiny středověku v kontextu školního dějepisu • 95 %
PdF:DE1B04 Raný novověk • 90 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 49 %
PdF:DE3B05 Láska, partnerské vztahy a sex v proměnách staletí • 23 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 21 %
PdF:DE4B03 Archeologická praxe • 21 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 18 %
PdF:DE4B01 Regionální exkurze ČR 1 • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:DE1A05 "Dlouhé" 19. století • 85 %
PdF:DE1A07 Vybrané didaktické komparace zahraničních učebnic a pomůcek • 85 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 38 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 15 %
PdF:JVP032 Němčina pro pedagogy - B • 13 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 13 %
4. semestr
PdF:DEPD19 Dějiny 19. století • 88 %
PdF:DEPLAH Latina pro historiky • 88 %
PdF:DE_BPP Bakalářská práce - Projekt • 25 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 16 %
PdF:CJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 13 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 13 %
3. ročník
5. semestr
PdF:DEPNH1 Deutsch für Historiker 1 • 86 %
PdF:DEPD20 Dějiny 20. století • 81 %
PdF:DEPOPR Oborová praxe • 68 %
PdF:DE_BP Bakalářská práce • 19 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 16 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 11 %
6. semestr
PdF:DEPSOD Soudobé dějiny • 94 %
PdF:DEP0DI Didaktika dějepisu • 92 %
PdF:DEPNH2 Deutsch für Historiker 2 • 90 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 59 %
PdF:DE_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 18 %
PdF:CJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 12 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 12 %

Dějepis se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:DE1A01 Úvod do studia dějepisu a vademecum odborné práce • 98 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 97 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 93 %
PdF:DE1A02 Základní poznatky z dějin pravěku a starověku • 87 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 76 %
PdF:DEK23P Exkurze Praha • 27 %
PdF:DE3A08 Zahraniční mise Armády ČR a Policie ČR 1990-2022 • 12 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 11 %
PdF:DE3A09 Vybrané kapitoly z dějin Turecké republiky • 11 %
2. semestr
PdF:DE1B03 Dějiny středověku v kontextu školního dějepisu • 98 %
PdF:DE1B04 Raný novověk • 96 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 96 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 93 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 69 %
PdF:DE3B05 Láska, partnerské vztahy a sex v proměnách staletí • 22 %
PdF:DE3B04 Řeholní řády a kláštery ve středověku a novověku • 20 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 16 %
PdF:DE4B01 Regionální exkurze ČR 1 • 13 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 11 %
PdF:SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:DE1A05 "Dlouhé" 19. století • 87 %
PdF:DE1A07 Vybrané didaktické komparace zahraničních učebnic a pomůcek • 85 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 85 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 83 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 83 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 60 %
PdF:SZ6121 Asistentská praxe - doučování • 60 %
PdF:SZ6122 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 23 %
PdF:DE1A02 Základní poznatky z dějin pravěku a starověku • 19 %
PdF:DEK23P Exkurze Praha • 15 %
PdF:DE3A09 Vybrané kapitoly z dějin Turecké republiky • 13 %
4. semestr
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 89 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 89 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 89 %
PdF:DEPD19 Dějiny 19. století • 86 %
PdF:DEPLAH Latina pro historiky • 76 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 49 %
PdF:DE_BPP Bakalářská práce - Projekt • 46 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 35 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 16 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 11 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 11 %
3. ročník
5. semestr
PdF:DEPNH1 Deutsch für Historiker 1 • 79 %
PdF:DEPD20 Dějiny 20. století • 74 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 74 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 74 %
PdF:DEPOPR Oborová praxe • 58 %
PdF:DE_BP Bakalářská práce • 37 %
PdF:DEP0DI Didaktika dějepisu • 16 %
PdF:DE_BPP Bakalářská práce - Projekt • 14 %
PdF:DEPNH2 Deutsch für Historiker 2 • 14 %
PdF:DEPSOD Soudobé dějiny • 12 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 12 %
6. semestr
PdF:DEPSOD Soudobé dějiny • 94 %
PdF:DEP0DI Didaktika dějepisu • 91 %
PdF:DEPNH2 Deutsch für Historiker 2 • 89 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 54 %
PdF:DE_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 37 %
PdF:DE_BP Bakalářská práce • 17 %

Education for Diversity and Inclusion (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PdF:SOE100 Study skills in English 1 • 100 %
PdF:SOE101 Adapation and integration • 100 %
PdF:SOE103 Inclusive education and intercultural education • 100 %
PdF:SOE104 School and educational institution • 100 %
PdF:SOE105 Introduction to Education and Psychology • 100 %
PdF:SOE106 Introduction to Education and Psychology (sem) • 100 %
PdF:SOE107 Personal and Social Education • 75 %
PdF:SOE108 Special and Inclusive Education • 75 %
FSpS:P9034 Tělesná výchova – Salsa • 25 %

English Language for Education (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PdF:SZ6600 Introduction to Education and Psychology • 100 %
PdF:AJ1101 Praktický jazyk 1A • 95 %
PdF:AJ1203 Gramatika A • 95 %
PdF:AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele • 95 %
PdF:AJ1308 Vztahy mezi kulturami • 90 %
PdF:SZ6601 Introduction to Education and Psychology (Seminar) • 90 %
PdF:AJ1201 Fonetika a fonologie A • 86 %
PdF:AJ0107 Prezentační dovednosti a základy rétoriky pro budoucí učitele 1 • 57 %
PdF:AJ0207 Výslovnostní cvičení A • 48 %
PdF:AJ0307 Zpěv ve výuce angličtiny • 29 %
PdF:AJ0302 Současné události v anglicky mluvících zemích • 24 %
PdF:AJ0303 Tvůrčí psaní poezie • 24 %
PdF:AJ0106 Mluvený projev A • 19 %
PdF:AJ0419 Vzdělávací videa online • 19 %
PdF:AJ5410 Videoweb • 19 %
PdF:CJP069 Čeština pro studující s OMJ • 19 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 19 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 14 %
2. semestr
PdF:AJ1102 Praktický jazyk 1B • 75 %
PdF:AJ1204 Gramatika B • 75 %
PdF:AJ1210 Základy psaní • 75 %
PdF:SZ6603 Developmental Psychology • 75 %
PdF:SZ6604 Theory and Methodology of Education • 75 %
FF:AJL02002 Úvod do fonetiky a fonologie • 50 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 50 %
FF:CJQZ03 Čeština pro cizince: začátečníci II - gramatika • 25 %
FF:CJQZ04 Čeština pro cizince: začátečníci II - konverzace • 25 %
PdF:AJ0216 Výslovnostní cvičení B • 25 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 25 %
PdF:AJ0319 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů • 25 %
PdF:AJ0328 Tvůrčí psaní pro učitele angličtiny • 25 %
PdF:AJ0329 Filmová analýza pro učitele angličtiny • 25 %
PdF:AJ0417 Simulační a rolové hry v anglickém jazyce • 25 %
PdF:AJ0422 TomCat: teorie a praxe provozu anglické miniškoly • 25 %
PdF:AJ1201 Fonetika a fonologie A • 25 %
PdF:AJ1202 Fonetika a fonologie B • 25 %
PdF:AJ5502 Primární zdroje ve výuce angličtiny • 25 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 25 %
PdF:JV002 Vstupní test A2 - NJ • 25 %
PdF:JV004 Vstupní test A2 - ŠJ • 25 %
PdF:SZ6618 Personal and Social Education • 25 %
2. ročník
3. semestr
PdF:AJ1103 Praktický jazyk 2A • 100 %
PdF:AJ1205 Syntax A • 100 %
PdF:AJ1301 Historie, kultura a literatura Velké Británie I • 100 %
PdF:AJ1401 Základy didaktiky angličtiny 1 • 100 %
PdF:AJ1408 Intenzivní jazykový a metodický kurz • 100 %
PdF:SZ6605 Special and Inclusive Education • 100 %
PdF:SZ6606 Research in Education • 100 %
PdF:SZ6608 Self-experience Preparation for the Profession I • 100 %
PdF:AJ0201 Gramatická cvičení A • 67 %
PdF:AJ1201 Fonetika a fonologie A • 67 %
FF:KSCX01 Moderní čínština pro nesinology I • 33 %
FF:RJ_01ENG Russian for Beginners • 33 %
PdF:AJ0304 Tvůrčí psaní poezie 2 • 33 %
PdF:AJ0307 Zpěv ve výuce angličtiny • 33 %
PdF:AJ0418 Úvod do studia literatury • 33 %
PdF:AJ5410 Videoweb • 33 %
PdF:FJ0010 Kurz nenásilné komunikace ve francouzštině • 33 %
PdF:IPPP25 Practice Teaching in Primary School • 33 %
PdF:SZ6639 Educational Psychology • 33 %
PdF:SZ6721 Practice Teaching Assistant - Tutoring • 33 %
PdF:SZ6722 Practice Teaching Assistant - Assisting • 33 %
4. semestr
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 100 %
PdF:AJ1104 Praktický jazyk 2B • 100 %
PdF:AJ1202 Fonetika a fonologie B • 100 %
PdF:AJ1210 Základy psaní • 100 %
PdF:AJ1211 Vybrané kapitoly ze syntaxe • 100 %
PdF:AJ1305 Kritické čtení • 100 %
PdF:AJ1402 Základy didaktiky angličtiny 2 • 100 %
PdF:AJ1408 Intenzivní jazykový a metodický kurz • 100 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 100 %
PdF:SZ6611 Self-experience Preparation for the Profession II • 100 %
PdF:SZ6685 Practice Teaching Assistant - Assisting 2 • 100 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 100 %
3. ročník
5. semestr
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 100 %
PdF:AJ1105 Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 100 %
PdF:AJ1301 Historie, kultura a literatura Velké Británie I • 100 %
PdF:AJ1303 Historie, kultura a literatura USA I • 100 %
PdF:AJ1306 Vztahy mezi kulturami A • 100 %
PdF:AJ1403 Základy didaktiky angličtiny 3 • 100 %
PdF:AJ5404 Intenzivní kurz dramatické výchovy v AJ pro rozvoj jazykových a sociálních dovedností • 100 %
PdF:SZ6609 Social Psychology • 100 %
PdF:SZ6684 Practice Teaching Assistant - Assisting 3 • 100 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 100 %
6. semestr
PdF:AJ1106 Praktický jazyk 3B • 100 %
PdF:AJ1209 Základy lexikologie • 100 %
PdF:AJ1304 Historie, kultura a literatura USA II • 100 %
PdF:AJ1307 Vztahy mezi kulturami B • 100 %
PdF:AJ1404 Základy didaktiky angličtiny 4 • 100 %
PdF:AJ1409 Využití technologií ve výuce AJ • 100 %
PdF:SZ6610 Basics of Educational Assessment • 100 %
PdF:AJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 50 %
PdF:AJ1206 Syntax B • 50 %
PdF:AJ1302 Historie, kultura a literatura Velké Británie II • 50 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 50 %
PdF:SZ6619 Support of Student's Self-development through Coaching Techniques • 50 %

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ2007 Jazyková cvičení - odborná francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ2010 Morfologie odborné francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ2019 Odborný francouzský jazyk - sekretariát • 100 %
PdF:FJ2040 Geografie Francie • 100 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 100 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 100 %
PdF:FJ2002 Fonetika a fonologie francouzštiny • 77 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 69 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 62 %
PdF:FJ2050 Intenzivní kurz obchodní francouzštiny • 31 %
PdF:FJ1012 Intenzívní kurz francouzského jazyka • 23 %
2. semestr
PdF:FJ2017 Odborný francouzský jazyk - diplomacie • 100 %
PdF:FJ2041 Geografie frankofonních zemí • 100 %
PdF:FJ2047 Morfologie odborné francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ2048 Jazyková cvičení - odborná francouzština 2 • 100 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 60 %
PdF:OVP109 Občan a právo • 60 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 60 %
FF:CORE052 Kulturní dějiny piva • 40 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky francouzštiny • 40 %
PdF:FJ1004 Cvičení ze syntaxe francouzštiny • 40 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 40 %
FF:PSBB038 Kariérní start • 20 %
PdF:AJ0319 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů • 20 %
PdF:FJ1026 Komunikační situace - francouzština 2 • 20 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 20 %
PdF:FJ1078 Výběrový seminář - francouzské a české osobnosti • 20 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 20 %
FSpS:P9043 Tělesná výchova – Jemná jóga • 20 %
FSpS:P945 Tělesná výchova – In-line bruslení • 20 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 20 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 20 %
ESF:MPJ_PJPS Presentation Skills • 20 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FJ2001 Dějiny a kultura Francie • 67 %
PdF:FJ2012 Obchodní korespondence ve francouzštině 1 • 67 %
PdF:FJ2015 Odborný francouzský jazyk - administrativa • 67 %
PdF:FJ2027 Syntax odborné francouzštiny 1 • 67 %
PdF:FJ2042 Odborný francouzský jazyk 1 • 67 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 67 %
PdF:OVP004N Základy státovědy • 50 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 50 %
PdF:FJ2002 Fonetika a fonologie francouzštiny • 33 %
PdF:FJHC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 17 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika francouzštiny • 17 %
PdF:FJ2009 Literatura a kultura Francie • 17 %
PdF:FJ2013 Obchodní korespondence ve francouzštině 2 • 17 %
PdF:FJ2016 Odborný francouzský jazyk - banka a finance • 17 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 17 %
PdF:FJ2028 Syntax odborné francouzštiny 2 • 17 %
PdF:FJ2043 Odborný francouzský jazyk 2 • 17 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 17 %
PdF:OVP109 Občan a právo • 17 %
FSpS:P902 Physical Education – Yoga • 17 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Total body trénink • 17 %
FSpS:P959 Tělesná výchova – Aerobik-mix • 17 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 17 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 17 %
4. semestr
PdF:FJ2013 Obchodní korespondence ve francouzštině 2 • 100 %
PdF:FJ2043 Odborný francouzský jazyk 2 • 100 %
PdF:FJHC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 91 %
PdF:FJ2009 Literatura a kultura Francie • 91 %
PdF:FJ2028 Syntax odborné francouzštiny 2 • 82 %
PdF:FJ2016 Odborný francouzský jazyk - banka a finance • 64 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 45 %
PdF:OVP109 Občan a právo • 36 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 27 %
PdF:OVP033 Komunální politika • 18 %
FSpS:P980 Tělesná výchova – Zumba • 18 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 18 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FJ2022 Odborný francouzský jazyk 3 • 100 %
PdF:FJ2029 Ústní a písemný projev - odborná francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ2044 Překlad odborného textu - francouzština 1 • 100 %
PdF:FJHC_BP Bakalářská práce • 67 %
PdF:OVP033 Komunální politika • 58 %
PdF:FJ1013 Jak psát závěrečnou práci ve francouzštině • 33 %
PdF:FJ0010 Kurz nenásilné komunikace ve francouzštině • 25 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 25 %
PdF:FJ2015 Odborný francouzský jazyk - administrativa • 17 %
6. semestr
PdF:FJ2030 Ústní a písemný projev - odborná francouzština 2 • 100 %
PdF:FJ2045 Odborný francouzský jazyk 4 • 100 %
PdF:FJ2046 Překlad odborného textu - francouzština 2 • 100 %
PdF:FJHC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 55 %
PdF:FJHC_BP Bakalářská práce • 23 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ2002 Fonetika a fonologie francouzštiny • 100 %
PdF:FJ2007 Jazyková cvičení - odborná francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ2010 Morfologie odborné francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ2040 Geografie Francie • 100 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PdF:FJ2009 Literatura a kultura Francie • 100 %
PdF:FJ2013 Obchodní korespondence ve francouzštině 2 • 100 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 100 %
PdF:FJ2028 Syntax odborné francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ2043 Odborný francouzský jazyk 2 • 100 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FJ2022 Odborný francouzský jazyk 3 • 50 %
PdF:FJ2029 Ústní a písemný projev - odborná francouzština 1 • 50 %
PdF:FJ2030 Ústní a písemný projev - odborná francouzština 2 • 50 %
PdF:FJ2044 Překlad odborného textu - francouzština 1 • 50 %
PdF:FJ2045 Odborný francouzský jazyk 4 • 50 %
PdF:FJ2046 Překlad odborného textu - francouzština 2 • 50 %
ESF:XPX_LSVZ Letní/zimní škola v zahraničí • 50 %
6. semestr
PdF:FJ2030 Ústní a písemný projev - odborná francouzština 2 • 60 %
PdF:FJ2045 Odborný francouzský jazyk 4 • 60 %
PdF:FJ2046 Překlad odborného textu - francouzština 2 • 60 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 20 %
ESF:BPH_MAN1 Management • 20 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 20 %

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ1003 Cvičení z morfologie francouzštiny • 100 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ1014 Jazyková cvičení - francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika francouzštiny • 100 %
PdF:FJ1060 Morfologie francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ1061 Základy teorie literatury • 100 %
PdF:FJ1071 Praktický jazyk - francouzština 1 • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:FJ1062 Úvod do studia francouzského jazyka • 88 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 75 %
PdF:FJ1012 Intenzívní kurz francouzského jazyka • 63 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1 • 25 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 25 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 25 %
PdF:DEPOPR Oborová praxe • 13 %
FSpS:P925 Tělesná výchova – Sporty v přírodě • 13 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 13 %
2. semestr
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení - francouzština 2 • 100 %
PdF:FJ1035 Morfologie francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ1063 Fonetika francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ1064 Starší francouzská literatura • 100 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky francouzštiny • 67 %
PdF:FJ1004 Cvičení ze syntaxe francouzštiny • 67 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 67 %
PdF:FJ1072 Praktický jazyk - francouzština 2 • 67 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 67 %
FF:CORE052 Kulturní dějiny piva • 33 %
PdF:FJ1026 Komunikační situace - francouzština 2 • 33 %
PdF:SZ6016 Metodika respektující výchovy • 33 %
PdF:SZ6018 Osobnostní a sociální příprava • 33 %
PdF:SZ6118 Učíme (se) v kruhu • 33 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 33 %
FSpS:P995 Tělesná výchova – Spinning • 33 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FJ1005 Dějiny Francie • 100 %
PdF:FJ1018 Jazyková cvičení - francouzština 3 • 100 %
PdF:FJ1046 Ústní a písemný projev - francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ1065 Syntax francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ1073 Praktický jazyk - francouzština 3 • 100 %
PdF:FJ2040 Geografie Francie • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:FJ3056 Moderní francouzské dějiny • 67 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 67 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 67 %
PdF:SZ6121 Asistentská praxe - doučování • 67 %
FF:KSCX01 Moderní čínština pro nesinology I • 33 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 33 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika francouzštiny • 33 %
PdF:FJ1062 Úvod do studia francouzského jazyka • 33 %
PdF:FJ1071 Praktický jazyk - francouzština 1 • 33 %
PdF:FJ2015 Odborný francouzský jazyk - administrativa • 33 %
PdF:IMAK13 Matematika 3 • 33 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 33 %
PdF:SZ6122 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 33 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 33 %
4. semestr
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:FJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 67 %
PdF:FJ1020 Jazyková cvičení - francouzština 4 • 67 %
PdF:FJ1047 Ústní a písemný projev - francouzština 2 • 67 %
PdF:FJ1049 Základy didaktiky francouzštiny 1 • 67 %
PdF:FJ1063 Fonetika francouzštiny 2 • 67 %
PdF:FJ1066 Francouzská literatura 17.-19. století • 67 %
PdF:FJ1067 Syntax francouzštiny 2 • 67 %
PdF:FJ1074 Praktický jazyk - francouzština 4 • 67 %
PdF:FJ2041 Geografie frankofonních zemí • 67 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 67 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 67 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 67 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 33 %
FF:RSN070 Vybrané kapitoly z českého pravopisu • 33 %
PdF:CJP063 Recenze odborných textů • 33 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 33 %
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení - francouzština 2 • 33 %
PdF:FJ1072 Praktický jazyk - francouzština 2 • 33 %
PdF:FJ2016 Odborný francouzský jazyk - banka a finance • 33 %
PdF:FJ2017 Odborný francouzský jazyk - diplomacie • 33 %
PdF:FJ3024 Multimediální didaktické postupy ve výuce francouzštiny • 33 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FJ_BP Bakalářská práce • 100 %
PdF:FJ1013 Jak psát závěrečnou práci ve francouzštině • 100 %
PdF:FJ1022 Jazyková cvičení - francouzština 5 • 100 %
PdF:FJ1068 Francouzská literatura 20. století • 100 %
PdF:FJ1069 Základy didaktiky francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ1070 Informační a komunikační technologie ve výuce francouzštiny • 100 %
PdF:FJ1075 Praktický jazyk - francouzština 5 • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 100 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika francouzštiny • 50 %
PdF:FJ1071 Praktický jazyk - francouzština 1 • 50 %
PdF:FJ1073 Praktický jazyk - francouzština 3 • 50 %
PdF:FJ2040 Geografie Francie • 50 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 50 %
FSpS:P974 Tělesná výchova – Florbal • 50 %
6. semestr
PdF:FJ1038 Písemný projev - francouzština • 100 %
PdF:FJ1076 Praktický jazyk - francouzština 6 • 100 %
PdF:FJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 75 %
PdF:FJ1077 Historie Francie - vybraná období • 75 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 75 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 75 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 50 %
PdF:FJ0008 Písemné interakce ve francouzštině • 25 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 25 %
PdF:PD_BP Bakalářská práce • 25 %
FSpS:P9907 Tělesná výchova – Funkční trénink • 25 %

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ1014 Jazyková cvičení - francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ1061 Základy teorie literatury • 100 %
PdF:FJ1062 Úvod do studia francouzského jazyka • 100 %
PdF:FJ1060 Morfologie francouzštiny 1 • 92 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 92 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 92 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 77 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 62 %
PdF:FJ1003 Cvičení z morfologie francouzštiny • 38 %
PdF:FJ1012 Intenzívní kurz francouzského jazyka • 38 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1 • 31 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika francouzštiny • 23 %
PdF:FJ1071 Praktický jazyk - francouzština 1 • 23 %
PdF:FJ0007 Konverzace ve francouzštině s rodilým mluvčím • 15 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 15 %
PdF:STUD0004 Cizí jazyk v bakalářském studiu • 15 %
2. semestr
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení - francouzština 2 • 100 %
PdF:FJ1035 Morfologie francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ1063 Fonetika francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ1064 Starší francouzská literatura • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 60 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky francouzštiny • 40 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 40 %
PdF:FJ1072 Praktický jazyk - francouzština 2 • 20 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 20 %
PdF:NJ_D740 Online němčina A2/B1: německé souvětí • 20 %
PdF:SZ6016 Metodika respektující výchovy • 20 %
PdF:SZ6018 Osobnostní a sociální příprava • 20 %
PdF:SZ6020 Specifika práce v multietnické třídě • 20 %
PdF:SZ6120 Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace • 20 %
FSpS:P9043 Tělesná výchova – Jemná jóga • 20 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 20 %
FSpS:P9907 Tělesná výchova – Funkční trénink • 20 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FJ1005 Dějiny Francie • 100 %
PdF:FJ1018 Jazyková cvičení - francouzština 3 • 100 %
PdF:FJ1046 Ústní a písemný projev - francouzština 1 • 100 %
PdF:FJ1065 Syntax francouzštiny 1 • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 80 %
PdF:SZ6121 Asistentská praxe - doučování • 80 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 60 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 40 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 40 %
FF:KSCX01 Moderní čínština pro nesinology I • 20 %
PdF:SP0009 Psychological foundations of inclusive educational space • 20 %
PdF:SZ6122 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 20 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 20 %
FSpS:P994 Tělesná výchova – Vodní sporty • 20 %
FSpS:P995 Tělesná výchova – Spinning • 20 %
4. semestr
PdF:FJ1047 Ústní a písemný projev - francouzština 2 • 100 %
PdF:FJ1049 Základy didaktiky francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ1066 Francouzská literatura 17.-19. století • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 100 %
PdF:FJ1020 Jazyková cvičení - francouzština 4 • 67 %
PdF:FJ1067 Syntax francouzštiny 2 • 67 %
PdF:CJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 33 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 33 %
PdF:FJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 33 %
PdF:FJ1063 Fonetika francouzštiny 2 • 33 %
PdF:FJ1074 Praktický jazyk - francouzština 4 • 33 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 33 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 33 %
PdF:ITVPVT Vodní turistika • 33 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FJ1069 Základy didaktiky francouzštiny 2 • 75 %
PdF:FJ1070 Informační a komunikační technologie ve výuce francouzštiny • 75 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 75 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 75 %
PdF:FJ1022 Jazyková cvičení - francouzština 5 • 50 %
PdF:FJ1068 Francouzská literatura 20. století • 50 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 25 %
PdF:FJ_BP Bakalářská práce • 25 %
PdF:FJ1003 Cvičení z morfologie francouzštiny • 25 %
PdF:FJ1005 Dějiny Francie • 25 %
PdF:FJ1013 Jak psát závěrečnou práci ve francouzštině • 25 %
PdF:FJ1018 Jazyková cvičení - francouzština 3 • 25 %
PdF:FJ1020 Jazyková cvičení - francouzština 4 • 25 %
PdF:FJ1038 Písemný projev - francouzština • 25 %
PdF:FJ1063 Fonetika francouzštiny 2 • 25 %
PdF:FJ1067 Syntax francouzštiny 2 • 25 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 25 %
PdF:ITVPVB Kondiční tělesná výchova - volejbal, basketbal • 25 %
PdF:PD_BP Bakalářská práce • 25 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 25 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 25 %
6. semestr
PdF:FJ1038 Písemný projev - francouzština • 100 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 71 %
PdF:FJ1024 Jazyková cvičení - francouzština 6V • 57 %
PdF:FJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 29 %
PdF:FJ1020 Jazyková cvičení - francouzština 4 • 29 %
PdF:FJ1063 Fonetika francouzštiny 2 • 29 %
PdF:FJ1077 Historie Francie - vybraná období • 29 %
PdF:CJ_BP Bakalářská práce • 14 %
PdF:CJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 14 %
PdF:DE_BP Bakalářská práce • 14 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 14 %
PdF:FJ1026 Komunikační situace - francouzština 2 • 14 %
PdF:FJ1067 Syntax francouzštiny 2 • 14 %
PdF:FJ1076 Praktický jazyk - francouzština 6 • 14 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 14 %
PdF:FJ3019 Kanadská francouzština • 14 %
PdF:ITVPAE Kondiční tělesná výchova - kondiční gymnastika, aerobik • 14 %
PdF:PD_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 14 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 14 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 14 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 14 %

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:FJ1014 Jazyková cvičení - francouzština 1 • 89 %
PdF:FJ1060 Morfologie francouzštiny 1 • 89 %
PdF:FJ1061 Základy teorie literatury • 78 %
PdF:FJ1062 Úvod do studia francouzského jazyka • 78 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 78 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 44 %
PdF:FJ1071 Praktický jazyk - francouzština 1 • 33 %
PdF:FJ1012 Intenzívní kurz francouzského jazyka • 22 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 22 %
PdF:STUD0004 Cizí jazyk v bakalářském studiu • 22 %
FF:VKOR1 Korejština 1 • 11 %
PřF:CORE029 Kritické myšlení • 11 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika francouzštiny • 11 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
PdF:JV004 Vstupní test A2 - ŠJ • 11 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2+ • 11 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 11 %
PdF:UK0001 Seminář informačních dovedností • 11 %
2. semestr
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení - francouzština 2 • 100 %
PdF:FJ1035 Morfologie francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ1064 Starší francouzská literatura • 100 %
PdF:FJ1063 Fonetika francouzštiny 2 • 50 %
PdF:FJ1072 Praktický jazyk - francouzština 2 • 50 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 50 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 25 %
PdF:FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací • 25 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky francouzštiny • 25 %
PdF:FJ1026 Komunikační situace - francouzština 2 • 25 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 25 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 25 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 25 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FJ1005 Dějiny Francie • 75 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 75 %
PdF:FJ1018 Jazyková cvičení - francouzština 3 • 75 %
PdF:FJ1046 Ústní a písemný projev - francouzština 1 • 75 %
PdF:FJ1065 Syntax francouzštiny 1 • 75 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 50 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 50 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 25 %
FSpS:P995 Tělesná výchova – Spinning • 25 %
4. semestr
PdF:FJ1047 Ústní a písemný projev - francouzština 2 • 100 %
PdF:FJ1049 Základy didaktiky francouzštiny 1 • 100 %
PdF:FJ1066 Francouzská literatura 17.-19. století • 100 %
PdF:FJ1067 Syntax francouzštiny 2 • 75 %
PdF:FJ1020 Jazyková cvičení - francouzština 4 • 50 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 50 %
FF:ENTRE01 Od UČO k IČO: Úvod do podnikání • 25 %
PdF:CJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 25 %
PdF:FJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 25 %
PdF:FJ1063 Fonetika francouzštiny 2 • 25 %
PdF:FJ1074 Praktický jazyk - francouzština 4 • 25 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 25 %
FSpS:P935 Tělesná výchova – Kick box • 25 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 25 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FJ1069 Základy didaktiky francouzštiny 2 • 100 %
PdF:FJ1070 Informační a komunikační technologie ve výuce francouzštiny • 100 %
PdF:FJ1068 Francouzská literatura 20. století • 75 %
PdF:FJ1022 Jazyková cvičení - francouzština 5 • 50 %
PdF:FJ_BP Bakalářská práce • 25 %
PdF:FJ0007 Konverzace ve francouzštině s rodilým mluvčím • 25 %
PdF:FJ1010 Fonetika francouzštiny 1 • 25 %
PdF:FJ1013 Jak psát závěrečnou práci ve francouzštině • 25 %
PdF:FJ1018 Jazyková cvičení - francouzština 3 • 25 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 25 %
FSpS:P995 Tělesná výchova – Spinning • 25 %
CST:CJV_F_ECON Samostudium ekonomické francouzštiny • 25 %
6. semestr
PdF:FJ1038 Písemný projev - francouzština • 100 %
PdF:FJ1020 Jazyková cvičení - francouzština 4 • 40 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 40 %
PdF:CJ_BP Bakalářská práce • 20 %
PdF:FJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 20 %
PdF:FJ1063 Fonetika francouzštiny 2 • 20 %
PdF:FJ1067 Syntax francouzštiny 2 • 20 %
PdF:FJ1076 Praktický jazyk - francouzština 6 • 20 %
PdF:FJ3019 Kanadská francouzština • 20 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 20 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC1001 Úvod do studia fyziky a přírodních věd • 100 %
PdF:FC1002 Matematika pro fyziky 1 • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 95 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 95 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 58 %
PdF:FC1803 Fyzikální exkurze 1 • 26 %
PdF:FC1805 Terénní cvičení (podzim) • 16 %
FSpS:P976 Tělesná výchova – Futsal • 16 %
PdF:FC8010 Finanční gramotnost 1 • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
2. semestr
PdF:FC1003 Mechanika a molekulová fyzika • 100 %
PdF:FC1004 Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky • 100 %
PdF:FC1005 Matematika pro fyziky 2 • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 70 %
PdF:FC1807 Fyzikální exkurze 2 • 30 %
PdF:FC1801 Práce ve fyzikální laboratoři • 20 %
PdF:SZ6023 Výchova nadaných žáků • 20 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 20 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC1006 Elektřina a magnetismus • 82 %
PdF:FC1007 Cvičení z elektřiny a magnetismu • 82 %
PdF:FC1008 Teoretická fyzika 1 - Speciální teorie relativity • 82 %
PdF:FC1009 Fyzikální měření 1 • 82 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 73 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 73 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 64 %
PdF:FC1802 Seminář k fyzikálnímu měření 1 • 45 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 45 %
PdF:FC1805 Terénní cvičení (podzim) • 36 %
PdF:SZ6121 Asistentská praxe - doučování • 36 %
PdF:SZ6122 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 27 %
PdF:FC1803 Fyzikální exkurze 1 • 18 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 18 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 18 %
4. semestr
PdF:FC1010 Kmity a vlny • 83 %
PdF:FC1011 Optika • 83 %
PdF:FC1012 Fyzikální měření 2 • 83 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 83 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 83 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 83 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 83 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 67 %
PdF:FC1005 Matematika pro fyziky 2 • 33 %
PdF:FC1806 Seminář k fyzikálnímu měření 2 • 33 %
PdF:FC1006 Elektřina a magnetismus • 17 %
PdF:FC1007 Cvičení z elektřiny a magnetismu • 17 %
PdF:FC1008 Teoretická fyzika 1 - Speciální teorie relativity • 17 %
PdF:FC1009 Fyzikální měření 1 • 17 %
PdF:FC1803 Fyzikální exkurze 1 • 17 %
PdF:FC1805 Terénní cvičení (podzim) • 17 %
PdF:FC1807 Fyzikální exkurze 2 • 17 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 17 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 17 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 17 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 17 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 17 %
FSpS:P959 Tělesná výchova – Aerobik-mix • 17 %
FSpS:P965 Tělesná výchova – Bodystyling • 17 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 17 %
FSpS:P997 Tělesná výchova – Letní výcvikový kurz • 17 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FC0001 Didaktika přírodních věd • 71 %
PdF:FC1013 Fyzika atomu a mikrosvěta • 71 %
PdF:FC1014 Fyzikální měření 3 • 71 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 71 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 71 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 57 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 14 %
PdF:FC1010 Kmity a vlny • 14 %
PdF:FC1011 Optika • 14 %
PdF:FC1012 Fyzikální měření 2 • 14 %
PdF:FC1807 Fyzikální exkurze 2 • 14 %
PdF:FC1808 Terénní cvičení (jaro) • 14 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 14 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 14 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 14 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 14 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 14 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Total body trénink • 14 %
FSpS:P975 Tělesná výchova – Fotbal • 14 %
6. semestr
PdF:FC0007 Moderní témata • 90 %
PdF:FC1015 Astronomie a astrofyzika • 90 %
PdF:FC1016 Fyzikální repetitorium • 90 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 70 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 40 %
PdF:FC1801 Práce ve fyzikální laboratoři • 30 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC1001 Úvod do studia fyziky a přírodních věd • 100 %
PdF:FC1002 Matematika pro fyziky 1 • 91 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 68 %
2. semestr
PdF:FC1003 Mechanika a molekulová fyzika • 100 %
PdF:FC1004 Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky • 90 %
PdF:FC1005 Matematika pro fyziky 2 • 80 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 80 %
PdF:FC1807 Fyzikální exkurze 2 • 50 %
PdF:FC1801 Práce ve fyzikální laboratoři • 20 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC1006 Elektřina a magnetismus • 100 %
PdF:FC1007 Cvičení z elektřiny a magnetismu • 100 %
PdF:FC1008 Teoretická fyzika 1 - Speciální teorie relativity • 100 %
PdF:FC1009 Fyzikální měření 1 • 100 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 89 %
PdF:FC1802 Seminář k fyzikálnímu měření 1 • 56 %
PdF:FC1803 Fyzikální exkurze 1 • 44 %
PdF:FC1805 Terénní cvičení (podzim) • 33 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 22 %
PdF:FC1002 Matematika pro fyziky 1 • 11 %
PdF:HV51 Pěvecký sbor MU • 11 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 11 %
PdF:TI9010 Výroba pomůcek pro speciální pedagogy • 11 %
FSpS:P979 Tělesná výchova – Badminton • 11 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 11 %
4. semestr
PdF:FC1010 Kmity a vlny • 100 %
PdF:FC1011 Optika • 100 %
PdF:FC1012 Fyzikální měření 2 • 83 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 67 %
PdF:FC1807 Fyzikální exkurze 2 • 50 %
PdF:FC1808 Terénní cvičení (jaro) • 50 %
PdF:FC1806 Seminář k fyzikálnímu měření 2 • 33 %
PdF:FC1005 Matematika pro fyziky 2 • 17 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 17 %
PdF:MA_BPP Bakalářská práce - Projekt • 17 %
FSpS:P907 Tělesná výchova – MMA • 17 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 17 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 17 %
FSpS:P981 Tělesná výchova – Tenis • 17 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FC0001 Didaktika přírodních věd • 86 %
PdF:FC1013 Fyzika atomu a mikrosvěta • 86 %
PdF:FC1014 Fyzikální měření 3 • 86 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 57 %
PdF:FC2801 Práce ve fyzikální laboratoři • 43 %
PdF:FC2802 Práce ve fyzikální didaktické laboratoři • 43 %
PdF:FC1809 Seminář k fyzikálnímu měření 3 • 29 %
PdF:FC8025 Individuální praxe – zájmové činnosti 1 • 29 %
PdF:FC0007 Moderní témata • 14 %
PdF:FC1010 Kmity a vlny • 14 %
PdF:FC1015 Astronomie a astrofyzika • 14 %
PdF:FC1016 Fyzikální repetitorium • 14 %
PdF:FC1801 Práce ve fyzikální laboratoři • 14 %
PdF:FC1803 Fyzikální exkurze 1 • 14 %
PdF:FC1805 Terénní cvičení (podzim) • 14 %
PdF:FC1810 Praktická fyzika • 14 %
PdF:FC1811 Vybrané kapitoly z kosmologie • 14 %
PdF:ITVP032 Základy zimní turistiky a pobytu v přírodě • 14 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 14 %
PdF:MA_BP Bakalářská práce • 14 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 14 %
CST:CORE020 Digitální svět: technologie, potenciál i rizika • 14 %
6. semestr
PdF:FC0007 Moderní témata • 93 %
PdF:FC1015 Astronomie a astrofyzika • 93 %
PdF:FC1016 Fyzikální repetitorium • 93 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 57 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 57 %
PdF:FC1801 Práce ve fyzikální laboratoři • 36 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 29 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 14 %

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:HV011 Úvod do studia hudební výchovy a hudební teorie • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:HV005 Nauka o hudebních formách • 98 %
PdF:HV226 Hra na nástroj a hlasová výchova 1 • 98 %
PdF:HV222 Dějiny hudby 1 • 94 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 94 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 74 %
PdF:HV004 Nauka o hudebních nástrojích • 13 %
PdF:HV51 Pěvecký sbor MU • 11 %
2. semestr
PdF:HV014 Intonace a sluchová analýza 1 • 100 %
PdF:HV020 Harmonie 1 • 100 %
PdF:HV223 Dějiny hudby 2 • 100 %
PdF:HV227 Hra na nástroj a hlasová výchova 2 • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 76 %
PdF:HV57 Filmová hudba • 38 %
PdF:SZ6023 Výchova nadaných žáků • 24 %
2. ročník
3. semestr
PdF:HV215 Intonace a sluchová analýza 2 • 100 %
PdF:HV224 Dějiny hudby 3 • 100 %
PdF:HV228 Hra na nástroj a hlasová výchova 3 • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 95 %
PdF:HV021 Harmonie 2 • 90 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 90 %
PdF:SZ6121 Asistentská praxe - doučování • 85 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 75 %
PdF:HV51 Pěvecký sbor MU • 20 %
4. semestr
PdF:HV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 100 %
PdF:HV009 Hudební software • 100 %
PdF:HV010 Etnomuzikologický seminář • 100 %
PdF:HV012 Hudební analýza 1 • 100 %
PdF:HV016 Základy sbormistrovství 1 • 100 %
PdF:HV025 Dějiny hudby 4 • 100 %
PdF:HV029 Hra na nástroj 4 • 100 %
PdF:HV034 Hlasová výchova 4 • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 80 %
PdF:HV002 Komorní hra • 40 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 40 %
PdF:HV023 Dějiny hudby 2 • 20 %
PdF:SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele • 20 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 20 %
3. ročník
5. semestr
PdF:HV013 Hudební analýza 2 • 63 %
PdF:HV017 Základy sbormistrovství 2 • 63 %
PdF:HV018 Didaktické praktikum z hudební výchovy 1 • 63 %
PdF:HV030 Hra na nástroj 5 • 63 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 63 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 63 %
PdF:HV_BP Bakalářská práce • 50 %
PdF:HV004 Nauka o hudebních nástrojích • 50 %
PdF:HV029 Hra na nástroj 4 • 38 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 38 %
PdF:HV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 25 %
PdF:HV006 Úvod do hudební sociologie • 25 %
PdF:HV010 Etnomuzikologický seminář • 25 %
PdF:HV012 Hudební analýza 1 • 25 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 25 %
FF:HV_15B Collegium musicum - mužský sbor • 13 %
PdF:AJ0303 Tvůrčí psaní poezie • 13 %
PdF:HV009 Hudební software • 13 %
PdF:HV016 Základy sbormistrovství 1 • 13 %
PdF:HV024 Dějiny hudby 3 • 13 %
PdF:HV025 Dějiny hudby 4 • 13 %
PdF:HV034 Hlasová výchova 4 • 13 %
PdF:HV57 Filmová hudba • 13 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 13 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 13 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 13 %
PdF:VV_OPVU Osobnosti provozu výtvarného umění • 13 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Total body trénink • 13 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 13 %
FSpS:P985 Tělesná výchova – Dance team MU • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 13 %
6. semestr
PdF:HV019 Didaktické praktikum z hudební výchovy 2 • 86 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 71 %
PdF:HV_BPD Bakalářské práce - Dokončení • 64 %
PdF:HV001 Hra na druhý nástroj • 29 %
PdF:HV003 Interpretační seminář • 21 %
PdF:HV002 Komorní hra • 14 %
PdF:HV52 Pěvecký sbor PdF MU • 14 %

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:HV011 Úvod do studia hudební výchovy a hudební teorie • 100 %
PdF:HV226 Hra na nástroj a hlasová výchova 1 • 100 %
PdF:HV005 Nauka o hudebních formách • 97 %
PdF:HV222 Dějiny hudby 1 • 97 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 52 %
2. semestr
PdF:HV014 Intonace a sluchová analýza 1 • 100 %
PdF:HV020 Harmonie 1 • 100 %
PdF:HV223 Dějiny hudby 2 • 100 %
PdF:HV227 Hra na nástroj a hlasová výchova 2 • 100 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 56 %
PdF:HV52 Pěvecký sbor PdF MU • 11 %
PdF:HV57 Filmová hudba • 11 %
PdF:JVP031 Němčina pro pedagogy - A • 11 %
FSpS:P9043 Tělesná výchova – Jemná jóga • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:HV021 Harmonie 2 • 94 %
PdF:HV224 Dějiny hudby 3 • 94 %
PdF:HV228 Hra na nástroj a hlasová výchova 3 • 94 %
PdF:HV215 Intonace a sluchová analýza 2 • 89 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 56 %
PdF:HV001 Hra na druhý nástroj • 33 %
PdF:JV002 Vstupní test A2 - NJ • 17 %
PdF:CORE010 Hudba v postmoderní společnosti • 11 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 11 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 11 %
4. semestr
PdF:HV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:HV006 Úvod do hudební sociologie • 50 %
PdF:HV009 Hudební software • 50 %
PdF:HV010 Etnomuzikologický seminář • 50 %
PdF:HV012 Hudební analýza 1 • 50 %
PdF:HV016 Základy sbormistrovství 1 • 50 %
PdF:HV025 Dějiny hudby 4 • 50 %
PdF:HV029 Hra na nástroj 4 • 50 %
PdF:HV034 Hlasová výchova 4 • 50 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
PřF:MUC22 Analytická geometrie 1 • 25 %
PřF:MUC41 Kombinatorika • 25 %
PdF:HV024 Dějiny hudby 3 • 25 %
PdF:HV033 Hlasová výchova 3 • 25 %
PdF:ITVPVT Vodní turistika • 25 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 25 %
FSpS:P995 Tělesná výchova – Spinning • 25 %
3. ročník
5. semestr
PdF:HV_BP Bakalářská práce • 50 %
PdF:HV004 Nauka o hudebních nástrojích • 50 %
PdF:HV013 Hudební analýza 2 • 50 %
PdF:HV017 Základy sbormistrovství 2 • 50 %
PdF:HV018 Didaktické praktikum z hudební výchovy 1 • 50 %
PdF:HV030 Hra na nástroj 5 • 50 %
PdF:HV009 Hudební software • 25 %
PdF:HV010 Etnomuzikologický seminář • 25 %
PdF:HV102 Aktuální otázky hudební výchovy • 25 %
PdF:HV225 Dějiny hudby 4 • 25 %
PdF:HV55 Pěvecký sbor KHV - MUNIvoices • 25 %
PdF:HV8MP_CM Collegium musicum • 25 %
PdF:ITVPDL Didaktika lyžování • 25 %
PdF:RJ1081 Ruština online • 25 %
FSpS:P937 Tělesná výchova – Nordic walking • 25 %
FSpS:P965 Tělesná výchova – Bodystyling • 25 %
FSpS:P999 Tělesná výchova – Zdravotní osvobození • 25 %
6. semestr
PdF:HV_BPD Bakalářské práce - Dokončení • 80 %
PdF:HV019 Didaktické praktikum z hudební výchovy 2 • 80 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 80 %
PdF:HV52 Pěvecký sbor PdF MU • 40 %
PdF:HV_0007 Čeští kantoři a Jakub Jan Ryba • 20 %
PdF:HV002 Komorní hra • 20 %
PdF:HV003 Interpretační seminář • 20 %
PdF:HV004 Nauka o hudebních nástrojích • 20 %
PdF:HV015 Intonace a sluchová analýza 2 • 20 %
PdF:HV021 Harmonie 2 • 20 %
PdF:HV228 Hra na nástroj a hlasová výchova 3 • 20 %
PdF:HV53 Collegium musicum • 20 %
PdF:JVP032 Němčina pro pedagogy - B • 20 %
PdF:NJ_D740 Online němčina A2/B1: německé souvětí • 20 %

Chemie se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC3001 Úvod do studia chemie a přírodních věd • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:FC3003 Fyzika pro chemiky • 97 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 97 %
PdF:FC3002 Matematika pro chemiky • 89 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 76 %
PdF:FC3801 Seminář z matematiky pro chemiky • 74 %
PdF:FC3802 Seminář z fyziky pro chemiky • 63 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 32 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 16 %
2. semestr
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:FC3004 Obecná chemie • 88 %
PdF:FC3005 Anorganická chemie • 88 %
PdF:FC3006 Chemické názvosloví • 88 %
PdF:FC3806 Seminář z obecné chemie • 81 %
PdF:FC3807 Seminář z anorganické chemie • 75 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 69 %
PdF:FC3804 Chemické výpočty • 44 %
PdF:SZ6020 Specifika práce v multietnické třídě • 19 %
PdF:SZ6120 Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace • 19 %
PdF:SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:FC3007 Laboratorní technika • 93 %
PdF:FC3008 Organická chemie • 93 %
PdF:FC3009 Fyzikální chemie • 93 %
PdF:FC3010 Zacházení s chemickými látkami • 93 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 93 %
PdF:FC3809 Seminář z fyzikální chemie • 86 %
PdF:SZ6121 Asistentská praxe - doučování • 86 %
PdF:FC3808 Seminář z organické chemie • 79 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 71 %
PdF:FC3811 Samostatný projekt 1 • 21 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 14 %
PdF:SZ6122 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 14 %
4. semestr
PdF:FC3011 Laboratorní cvičení z anorganické chemie • 100 %
PdF:FC3012 Laboratorní cvičení z organické chemie • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:FC3013 Analytická chemie • 79 %
PdF:FC3812 Seminář z analytické chemie • 71 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 64 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 50 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 43 %
PdF:FC3803 Práce v chemické laboratoři • 29 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 14 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FC0001 Didaktika přírodních věd • 93 %
PdF:FC3015 Biochemie • 93 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 93 %
PdF:FC3014 Laboratorní cvičení z fyzikální chemie • 87 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 87 %
PdF:FC3010 Zacházení s chemickými látkami • 80 %
PdF:FC3814 Seminář z biochemie • 80 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 53 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 20 %
PdF:FC3008 Organická chemie • 20 %
PdF:FC3013 Analytická chemie • 13 %
PdF:FC3016 Laboratorní cvičení z analytické chemie • 13 %
PdF:FC3017 Laboratorní cvičení z biochemie • 13 %
PdF:FC3808 Seminář z organické chemie • 13 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 13 %
6. semestr
PdF:FC0007 Moderní témata • 90 %
PdF:FC3016 Laboratorní cvičení z analytické chemie • 90 %
PdF:FC3017 Laboratorní cvičení z biochemie • 90 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 80 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 57 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 20 %
PdF:BI_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 13 %
PdF:FC3803 Práce v chemické laboratoři • 13 %

Chemie se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC3003 Fyzika pro chemiky • 100 %
PdF:FC3001 Úvod do studia chemie a přírodních věd • 96 %
PdF:FC3002 Matematika pro chemiky • 89 %
PdF:FC3801 Seminář z matematiky pro chemiky • 56 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 56 %
PdF:FC3802 Seminář z fyziky pro chemiky • 11 %
PdF:JV002 Vstupní test A2 - NJ • 11 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 11 %
2. semestr
PdF:FC3004 Obecná chemie • 100 %
PdF:FC3005 Anorganická chemie • 100 %
PdF:FC3006 Chemické názvosloví • 100 %
PdF:FC3806 Seminář z obecné chemie • 77 %
PdF:FC3807 Seminář z anorganické chemie • 54 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 31 %
PdF:FC3002 Matematika pro chemiky • 15 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC3007 Laboratorní technika • 86 %
PdF:FC3008 Organická chemie • 86 %
PdF:FC3009 Fyzikální chemie • 86 %
PdF:FC3010 Zacházení s chemickými látkami • 86 %
PdF:FC3809 Seminář z fyzikální chemie • 57 %
PdF:FC3808 Seminář z organické chemie • 43 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 43 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 14 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 14 %
PdF:JV002 Vstupní test A2 - NJ • 14 %
PdF:JV004 Vstupní test A2 - ŠJ • 14 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 14 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Total body trénink • 14 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 14 %
4. semestr
PdF:FC3011 Laboratorní cvičení z anorganické chemie • 100 %
PdF:FC3012 Laboratorní cvičení z organické chemie • 100 %
PdF:FC3013 Analytická chemie • 75 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 25 %
PdF:FC3812 Seminář z analytické chemie • 25 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 25 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 25 %
PdF:BI_BPP Bakalářská práce - Projekt • 13 %
PdF:FC3004 Obecná chemie • 13 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 13 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 13 %
PdF:MA_BPP Bakalářská práce - Projekt • 13 %
PdF:SZ6088 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 13 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 13 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FC0001 Didaktika přírodních věd • 100 %
PdF:FC3010 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PdF:FC3014 Laboratorní cvičení z fyzikální chemie • 100 %
PdF:FC3015 Biochemie • 86 %
PdF:FC3814 Seminář z biochemie • 57 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 29 %
PdF:FC3008 Organická chemie • 29 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 14 %
PdF:FC3009 Fyzikální chemie • 14 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 14 %
PdF:MA_BP Bakalářská práce • 14 %
PdF:MA_BPP Bakalářská práce - Projekt • 14 %
PdF:TI9005 E-KURZ: Zpracování polymerních hmot od A do Z • 14 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 14 %
PdF:ZE_BP Bakalářská práce • 14 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 14 %
6. semestr
PdF:FC0007 Moderní témata • 100 %
PdF:FC3016 Laboratorní cvičení z analytické chemie • 100 %
PdF:FC3017 Laboratorní cvičení z biochemie • 100 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 85 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 38 %
PdF:BI_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 15 %
PdF:FC3013 Analytická chemie • 15 %
PdF:FC3803 Práce v chemické laboratoři • 15 %
PdF:MA_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 15 %

Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
PdF:AJ0110 Jazyková cvičení B • 100 %
PdF:A2BP_AM19 Americká literatura do konce 19. století • 100 %
PdF:A2BP_BR20 Moderní britská literatura • 100 %
PdF:A2BP_DUSA Dějiny USA 1 • 100 %
PdF:A2BP_LEXI Základy lexikologie • 100 %
PdF:A2BP_NALI Anglická literatura 19. století • 100 %
PdF:A2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 100 %
PdF:A2BP_VMKB Vztahy mezi kulturami B • 100 %
PdF:A2BP_ZAD4 Základy didaktiky angličtiny 4 • 100 %
PdF:BPD_AJ Bakalářská práce - Dokončení • 100 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 100 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %

Logopedie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PdF:SP3000 Základy zdravotních nauk • 100 %
PdF:SP3171 Surdopedie 1 • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:SP3001 Sociologie pro speciální pedagogy • 99 %
PdF:SP3040 Psychopedie – základy oboru • 99 %
PdF:SP3111 Logopedie 1 • 99 %
PdF:SP3002 Oftalmologie • 97 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 96 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 96 %
PdF:UK0001 Seminář informačních dovedností • 12 %
2. semestr
PdF:SP3005 Pediatrie • 100 %
PdF:SP3007 Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 • 100 %
PdF:SP3009 Patopsychologie 1 • 100 %
PdF:SP3017 ORL – Foniatrie • 100 %
PdF:SP3030 Etopedie – základy oboru • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SP3003 Specifické poruchy učení – základy oboru • 98 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 98 %
PdF:JVP015 Angličtina pro speciální pedagogy - A • 95 %
PdF:SP3999 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 22 %
PdF:SP0001 Inclusive Education and Diversity • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SP3004 Neurologie • 98 %
PdF:SP3112 Logopedie 2 • 98 %
PdF:SP3120 Základy oftalmopedie • 98 %
PdF:SP3121 Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická • 98 %
PdF:SP3172 Surdopedie 2 • 98 %
PdF:SP3180 Základy somatopedie • 98 %
PdF:SP3181 Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická • 98 %
PdF:SP3006 Psychiatrie • 95 %
PdF:JVP016 Angličtina pro speciální pedagogy - B • 88 %
PdF:SP3999 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 45 %
PdF:SP0999 Special Education in International Perspectives • 19 %
FF:LGCZJ01 Jazyková cvičení I • 12 %
PdF:IVP011 Introduction to Special Needs Education - Online • 12 %
4. semestr
PdF:SPPK01 Komunikace osob s duálním smyslovým postižením • 98 %
PdF:SPPK03 Komunikační a simulační techniky oftalmopedické • 98 %
PdF:SPPK04 Komunikační a simulační techniky somatopedické • 95 %
PdF:SPPK12 Speciálněpedagogická praxe • 95 %
PdF:SPP020 Speech Therapy and Education of Individuals with Hearing Impairment • 95 %
PdF:SPPK00 Alternativní a augmentativní komunikace • 93 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 88 %
PdF:SPPK21 Sociální práce • 86 %
PdF:SP_BPP Bakalářská práce - Projekt • 81 %
PdF:SPP105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 52 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SPPK06 Logopedie 3 • 95 %
PdF:SPPK09 Surdopedie 3 • 95 %
PdF:SPPK10 Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi diagnostické • 95 %
PdF:SPPK13 Speciálněpedagogická praxe diagnostická • 95 %
PdF:SPP102 Inkluzivní speciální pedagogika • 93 %
PdF:SPP132 Jednopřípadové studie pro bakalářskou práci • 91 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 81 %
PdF:SP_BP Bakalářská práce • 79 %
PdF:SP_BPP Bakalářská práce - Projekt • 14 %
CST:SPCZJ01 Český znakový jazyk I • 14 %
PdF:SPP105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 12 %
6. semestr
PdF:SPPK11 Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi intervenční • 100 %
PdF:SPPK14 Speciálněpedagogická praxe intervenční • 100 %
PdF:STUD0001 Inkluzivní (speciální) pedagogika (SZZ) • 81 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 79 %
PdF:SP_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 69 %
PdF:IV_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 12 %

Matematika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:MA0001 Základy matematiky • 99 %
PdF:MA0002 Diskrétní matematika • 98 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 98 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 95 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 76 %
PdF:MA0014 Repetitorium středoškolské matematiky 1 • 66 %
2. semestr
PdF:MA0003 Algebra 1 • 100 %
PdF:MA0004 Matematická analýza 1 • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 97 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 95 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 73 %
PdF:MA0015 Repetitorium středoškolské matematiky 2 • 49 %
PdF:SZ6120 Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace • 27 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 16 %
PdF:SZ6023 Výchova nadaných žáků • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
PdF:SZ6018 Osobnostní a sociální příprava • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:MA0005 Algebra 2 • 97 %
PdF:MA0006 Matematická analýza 2 • 97 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 97 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 97 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 94 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 71 %
PdF:SZ6121 Asistentská praxe - doučování • 71 %
PdF:SZ6122 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 26 %
PdF:MA0036 Matematické soutěže na ZŠ • 23 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 14 %
PdF:MA0018 Využití ICT ve vyučování matematice • 11 %
4. semestr
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 97 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 97 %
PdF:MA0008 Teorie pravděpodobnosti • 94 %
PdF:MA0007 Geometrie 1 • 84 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 56 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 41 %
PdF:MA_BPP Bakalářská práce - Projekt • 38 %
PdF:MA0037 Rekreační matematika • 16 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 13 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 13 %
3. ročník
5. semestr
PdF:MA0010 Úvod do didaktiky matematiky • 89 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 89 %
PdF:MA0018 Využití ICT ve vyučování matematice • 86 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 83 %
PdF:MA0009 Geometrie 2 • 80 %
PdF:MA_BP Bakalářská práce • 31 %
PdF:MA0007 Geometrie 1 • 14 %
PdF:MA0011 Algebra 3 • 11 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 11 %
6. semestr
PdF:MA0013 Geometrie 3 • 92 %
PdF:MA0012 Matematická analýza 3 • 88 %
PdF:MA0011 Algebra 3 • 87 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 70 %
PdF:MA_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 33 %
PdF:MA0007 Geometrie 1 • 12 %

Matematika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:MA0001 Základy matematiky • 96 %
PdF:MA0002 Diskrétní matematika • 96 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 67 %
PdF:MA0014 Repetitorium středoškolské matematiky 1 • 41 %
2. semestr
PdF:MA0003 Algebra 1 • 98 %
PdF:MA0004 Matematická analýza 1 • 93 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 52 %
PdF:MA0015 Repetitorium středoškolské matematiky 2 • 31 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:MA0005 Algebra 2 • 92 %
PdF:MA0006 Matematická analýza 2 • 89 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 51 %
4. semestr
PdF:MA0008 Teorie pravděpodobnosti • 96 %
PdF:MA0007 Geometrie 1 • 87 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 22 %
3. ročník
5. semestr
PdF:MA0010 Úvod do didaktiky matematiky • 85 %
PdF:MA0018 Využití ICT ve vyučování matematice • 81 %
PdF:MA0009 Geometrie 2 • 73 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 23 %
6. semestr
PdF:MA0011 Algebra 3 • 90 %
PdF:MA0012 Matematická analýza 3 • 87 %
PdF:MA0013 Geometrie 3 • 85 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 51 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 18 %
PdF:MA0007 Geometrie 1 • 18 %
PdF:MA0009 Geometrie 2 • 15 %

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PdF:NJ_AA10 Úvod do studia němčiny • 96 %
PdF:NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1 • 91 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 91 %
PdF:NJ_AA20 Úvod do akademického psaní • 83 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 83 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 78 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 74 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2+ • 48 %
PdF:NJ_D101 Konverzace v němčině 1 • 35 %
PdF:NJ_K501 Autentické texty ve výuce němčiny • 35 %
PdF:NJ_L110 Kratší německá próza • 35 %
PdF:NJ_D402 Kreativní psaní • 30 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 30 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 30 %
PdF:NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti • 30 %
PdF:NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině • 22 %
PdF:NJ_G980 Bilingvismus • 13 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 13 %
2. semestr
PdF:NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 • 100 %
PdF:NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny • 100 %
PdF:NJ_G110 Typické chyby v německé výslovnosti • 100 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 83 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 83 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 83 %
PdF:NJ_D740 Online němčina A2/B1: německé souvětí • 67 %
PdF:NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka • 67 %
PdF:NJ_M308 Práce se slovní zásobou • 33 %
PdF:NJ_P001 Překladatelský seminář • 33 %
PdF:SZ6016 Metodika respektující výchovy • 33 %
FF:NJII_65B Švédština pro začátečníky II • 17 %
PdF:NJ_AKTION Exkurze do Rakouska • 17 %
PdF:NJ_D102 Konverzace v němčině 2 • 17 %
PdF:NJ_G320 Kontrastivní syntax 2 • 17 %
PdF:NJ_G990 Slovníky, korpusy a jiné pomůcky pro němčináře • 17 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 17 %
PdF:NJ_L131 Mezinárodní literární seminář II • 17 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 17 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 17 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 17 %
2. ročník
3. semestr
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 100 %
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 100 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 100 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 100 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:NJ_G211 Cvičení z německé morfologie • 75 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 75 %
PdF:SZ6121 Asistentská praxe - doučování • 75 %
PdF:NJ_D402 Kreativní psaní • 50 %
PdF:NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti • 50 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 50 %
FF:NJII_641 Švédština pro začátečníky I • 25 %
PdF:NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině • 25 %
PdF:NJ_K130 Spolková země Bavorsko • 25 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 25 %
PdF:NJ_M210 AI ve výuce jazyků • 25 %
PdF:NJ_M305 Alternativní přístupy ve výuce cizích jazyků • 25 %
PdF:NJ_M750 Mezinárodní seminář o jazykové integraci, EDUC Brno-Postupim • 25 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 25 %
PdF:NJ_Z400 Čtenářský klub "Buchclub" • 25 %
PdF:SZ6122 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 25 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 25 %
FSpS:P939 Tělesná výchova – Wellness Fit program • 25 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 25 %
4. semestr
PdF:NJ_AA20 Úvod do akademického psaní • 100 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 100 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 83 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 83 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 67 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 50 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 33 %
PdF:NJ_M308 Práce se slovní zásobou • 33 %
PdF:NJ6111 Oborová praxe volitelná v bakalářském studiu němčiny • 33 %
PdF:AJ5411 Dramatické postupy ve výuce AJ 2 • 17 %
PdF:NJ_AA21 Cvičení k základům vědecké práce v němčině • 17 %
PdF:NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině • 17 %
PdF:NJ_G320 Kontrastivní syntax 2 • 17 %
PdF:NJ_G990 Slovníky, korpusy a jiné pomůcky pro němčináře • 17 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 17 %
PdF:NJ_S100 Studentská konference • 17 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 17 %
PdF:PD_BPP Bakalářská práce - Projekt • 17 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 17 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 17 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 17 %
PdF:SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi • 17 %
PdF:SZ6024 Výchova v práci učitele • 17 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 17 %
FSpS:P971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova • 17 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 17 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 75 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 75 %
PdF:NJ_BP Bakalářská práce • 63 %
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 63 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 63 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 63 %
PdF:NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby • 38 %
PdF:NJ_L110 Kratší německá próza • 38 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 38 %
PdF:NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti • 38 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 38 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 25 %
PdF:NJ_G980 Bilingvismus • 25 %
PdF:NJ_K501 Autentické texty ve výuce němčiny • 25 %
PdF:NJ_L150 Současná literatura a společnost • 25 %
PdF:NJ_Z200 Německý film • 25 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 25 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 13 %
PdF:NJ_AA20 Úvod do akademického psaní • 13 %
PdF:NJ_D402 Kreativní psaní • 13 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 13 %
PdF:NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe • 13 %
PdF:NJ_G990 Slovníky, korpusy a jiné pomůcky pro němčináře • 13 %
PdF:NJ_L410 Problémově orientovaná literatura pro mládež • 13 %
PdF:NJ_M305 Alternativní přístupy ve výuce cizích jazyků • 13 %
PdF:NJ_S100 Studentská konference • 13 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 13 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 13 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 13 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 13 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 13 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 13 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 13 %
FSpS:P979 Tělesná výchova – Badminton • 13 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 13 %
6. semestr
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 71 %
PdF:NJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 64 %
PdF:NJ_D740 Online němčina A2/B1: německé souvětí • 29 %
FF:CJVNST Němčina pro studium a stáže v zahraničí • 21 %
PdF:NJ_G320 Kontrastivní syntax 2 • 21 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 21 %
PdF:NJ_L131 Mezinárodní literární seminář II • 21 %
PdF:NJ_AKTION Exkurze do Rakouska • 14 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 14 %
PdF:NJ_M120 Teorie osvojování jazyka • 14 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 14 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 14 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 14 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 14 %
PdF:NJ6111 Oborová praxe volitelná v bakalářském studiu němčiny • 14 %

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:NJ_AA10 Úvod do studia němčiny • 100 %
PdF:NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1 • 100 %
PdF:NJ_AA20 Úvod do akademického psaní • 92 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 88 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 88 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 88 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 72 %
PdF:NJ_D101 Konverzace v němčině 1 • 24 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2+ • 24 %
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 16 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 12 %
PdF:NJ_L110 Kratší německá próza • 12 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 12 %
2. semestr
PdF:NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 • 100 %
PdF:NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny • 100 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 91 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 82 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 82 %
PdF:NJ_D740 Online němčina A2/B1: německé souvětí • 64 %
PdF:NJ_G121 Cvičení z německé fonetiky 2 • 45 %
PdF:NJ_G110 Typické chyby v německé výslovnosti • 36 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 36 %
PdF:NJ_D202 Gramatická cvičení • 27 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 27 %
PdF:NJ_AKTION Exkurze do Rakouska • 18 %
PdF:NJ_L131 Mezinárodní literární seminář II • 18 %
PdF:SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi • 18 %
PdF:SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese • 18 %
PdF:SZ6120 Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace • 18 %
2. ročník
3. semestr
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 100 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 100 %
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 89 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 89 %
PdF:NJ_G211 Cvičení z německé morfologie • 78 %
PdF:SZ6122 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 78 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 22 %
PdF:SZ6121 Asistentská praxe - doučování • 22 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 22 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 22 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 11 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
PdF:NJ_AA20 Úvod do akademického psaní • 11 %
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 11 %
PdF:NJ_D402 Kreativní psaní • 11 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 11 %
PdF:NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby • 11 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 11 %
PdF:NJ_M305 Alternativní přístupy ve výuce cizích jazyků • 11 %
PdF:NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti • 11 %
PdF:RJ1060 Úvodní kurz ruštiny 1 • 11 %
4. semestr
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 90 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 90 %
PdF:NJ_AA20 Úvod do akademického psaní • 80 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 60 %
PdF:NJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 40 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 40 %
PdF:NJ_G990 Slovníky, korpusy a jiné pomůcky pro němčináře • 30 %
PdF:NJ_AA21 Cvičení k základům vědecké práce v němčině • 20 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 20 %
3. ročník
5. semestr
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 82 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 82 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 82 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 82 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 82 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 82 %
PdF:NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby • 55 %
PdF:NJ_BP Bakalářská práce • 27 %
6. semestr
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 76 %
PdF:NJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 29 %
PdF:NJ_D740 Online němčina A2/B1: německé souvětí • 18 %

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:NJ_AA10 Úvod do studia němčiny • 93 %
PdF:NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1 • 90 %
PdF:NJ_AA20 Úvod do akademického psaní • 87 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 87 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2+ • 37 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 30 %
PdF:NJ_D101 Konverzace v němčině 1 • 27 %
PdF:STUD0004 Cizí jazyk v bakalářském studiu • 17 %
2. semestr
PdF:NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 • 92 %
PdF:NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny • 92 %
PdF:NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu • 92 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 54 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 46 %
PdF:NJ_D740 Online němčina A2/B1: německé souvětí • 38 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 31 %
PdF:NJ_D202 Gramatická cvičení • 31 %
PdF:NJ_G110 Typické chyby v německé výslovnosti • 31 %
PdF:NJ_AKTION Exkurze do Rakouska • 23 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 15 %
2. ročník
3. semestr
PdF:NJ_M100 Základy oborové didaktiky • 91 %
PdF:NJ_B201 Jazyková cvičení B2 • 82 %
PdF:NJ_G200 Morfologie němčiny • 82 %
PdF:NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900 • 82 %
PdF:NJ_G211 Cvičení z německé morfologie • 36 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 27 %
PdF:NJ_M305 Alternativní přístupy ve výuce cizích jazyků • 27 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 18 %
PdF:NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti • 18 %
FSpS:P9037 Tělesná výchova – Irské tance • 18 %
4. semestr
PdF:NJ_AA20 Úvod do akademického psaní • 100 %
PdF:NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900 • 100 %
PdF:NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 • 90 %
PdF:MA_BPP Bakalářská práce - Projekt • 20 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 20 %
PdF:NJ_D740 Online němčina A2/B1: německé souvětí • 20 %
3. ročník
5. semestr
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 91 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 91 %
PdF:NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí • 82 %
PdF:NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 • 73 %
PdF:NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby • 45 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 18 %
PdF:MA_BP Bakalářská práce • 18 %
PdF:NJ_G300 Syntax němčiny • 18 %
PdF:NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti • 18 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 18 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 18 %
6. semestr
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 56 %
PdF:CJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 19 %
PdF:MA_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 19 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 19 %
PdF:AJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 13 %
PdF:NJ_D102 Konverzace v němčině 2 • 13 %
PdF:NJ_D740 Online němčina A2/B1: německé souvětí • 13 %
PdF:NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny • 13 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 13 %
PdF:NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku • 13 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 13 %

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:OVP003 Dějiny kultury • 99 %
PdF:OVP004N Základy státovědy • 96 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 94 %
PdF:OVP001N Dějiny filozofie 1 • 93 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 92 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 82 %
PdF:SZ6064 Úvod do filosofie • 21 %
PdF:OVP051 Vybrané kapitoly z moderních českých dějin • 15 %
2. semestr
PdF:OVP010 Ekologie člověka • 100 %
PdF:OVP006N Dějiny etiky 1 • 98 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 98 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 98 %
PdF:OVP008N Dějiny filozofie 2 • 92 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 78 %
PdF:OVP028 Úvod do religionistiky • 18 %
PdF:OVP036 Masová média a komunikace • 17 %
PdF:OV777 Filosofie pro každého • 17 %
PdF:SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ • 15 %
PdF:SZ6016 Metodika respektující výchovy • 13 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:OVP011N Dějiny etiky 2 • 93 %
PdF:OVP015 Úvod do didaktiky OV a ZSV 1 • 93 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 91 %
PdF:OVP014 Dějiny politických teorií 1 • 89 %
PdF:OVP013 Dějiny filozofie 3 • 84 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 76 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 69 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 69 %
PdF:SZ6121 Asistentská praxe - doučování • 62 %
PdF:SZ6122 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 29 %
PdF:OVP023 Ekonomie pro pedagogy 1 • 11 %
4. semestr
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:OVP020 Úvod do didaktiky OV a ZSV 2 • 96 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 96 %
PdF:OVP017 Dějiny politických teorií 2 • 89 %
PdF:OVP018 Seminář k dějinám polit. teorií 2 • 89 %
PdF:OVP016 Dějiny filozofie 4 • 85 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 81 %
PdF:OV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 44 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 19 %
PdF:OVP033 Komunální politika • 11 %
PdF:OVP034 Vybrané etické problémy • 11 %
3. ročník
5. semestr
PdF:OVP024 Sociologie 1 • 93 %
PdF:OVP025 Seminář k sociologii 1 • 93 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 93 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 93 %
PdF:OVP022 Seminář k evropské integraci a desintegraci • 90 %
PdF:OVP037 Využití ICT ve výuce OV a ZSV • 90 %
PdF:OVP023 Ekonomie pro pedagogy 1 • 86 %
PdF:OVP021 Evropská integrace a desintegrace • 83 %
PdF:OV_BP Bakalářská práce • 41 %
6. semestr
PdF:OVP027 Sociologie 2 • 96 %
PdF:OVP026 Ekonomie pro pedagogy 2 • 89 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 70 %
PdF:OVP028 Úvod do religionistiky • 60 %
PdF:OV_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 32 %
PdF:PD_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 11 %

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:OVP003 Dějiny kultury • 99 %
PdF:OVP004N Základy státovědy • 93 %
PdF:OVP001N Dějiny filozofie 1 • 90 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 62 %
2. semestr
PdF:OVP010 Ekologie člověka • 94 %
PdF:OVP006N Dějiny etiky 1 • 82 %
PdF:OVP008N Dějiny filozofie 2 • 78 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 53 %
PdF:OVP036 Masová média a komunikace • 14 %
2. ročník
3. semestr
PdF:OVP014 Dějiny politických teorií 1 • 93 %
PdF:OVP015 Úvod do didaktiky OV a ZSV 1 • 90 %
PdF:OVP011N Dějiny etiky 2 • 79 %
PdF:OVP013 Dějiny filozofie 3 • 79 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 76 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 49 %
4. semestr
PdF:OVP018 Seminář k dějinám polit. teorií 2 • 92 %
PdF:OVP017 Dějiny politických teorií 2 • 88 %
PdF:OVP020 Úvod do didaktiky OV a ZSV 2 • 86 %
PdF:OVP016 Dějiny filozofie 4 • 80 %
PdF:CJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 16 %
PdF:OV_BPP Bakalářská práce - Projekt • 16 %
PdF:OVP034 Vybrané etické problémy • 13 %
3. ročník
5. semestr
PdF:OVP022 Seminář k evropské integraci a desintegraci • 86 %
PdF:OVP024 Sociologie 1 • 85 %
PdF:OVP023 Ekonomie pro pedagogy 1 • 83 %
PdF:OVP037 Využití ICT ve výuce OV a ZSV • 83 %
PdF:OVP021 Evropská integrace a desintegrace • 82 %
PdF:OVP025 Seminář k sociologii 1 • 82 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 62 %
PdF:OVP027 Sociologie 2 • 14 %
PdF:CJ_BP Bakalářská práce • 12 %
PdF:OVP026 Ekonomie pro pedagogy 2 • 11 %
PdF:OVP028 Úvod do religionistiky • 11 %
PdF:OVP060 Přeshraniční exkursní vyučování • 11 %
6. semestr
PdF:OVP026 Ekonomie pro pedagogy 2 • 94 %
PdF:OVP027 Sociologie 2 • 94 %
PdF:OVP028 Úvod do religionistiky • 82 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 57 %
PdF:CJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 16 %
PdF:OV_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 13 %

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:BIP003 Biologická technika • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 98 %
PdF:BIP001 Úvod do studia biologie • 96 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 96 %
PdF:BIP002 Neživá příroda 1 • 95 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 80 %
PdF:BIP057 Repetitorium středoškolské biologie • 76 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 16 %
2. semestr
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 96 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 96 %
PdF:BIP004 Neživá příroda 2 • 91 %
PdF:BIP007 Cvičení v terénu - neživá příroda • 91 %
PdF:BIP005 Základy obecné botaniky • 87 %
PdF:BIP006 Základy obecné zoologie • 87 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 65 %
PdF:SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ • 13 %
PdF:SZ6120 Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace • 13 %
PdF:VZINTER Nutrition and nutrition education • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 90 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 90 %
PdF:BIP008 Základy systému a evoluce řas a hub • 85 %
PdF:BIP009 Základy zoologie bezobratlých • 85 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 85 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 70 %
PdF:SZ6121 Asistentská praxe - doučování • 65 %
PdF:SZ6122 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 25 %
PdF:VZINTER Nutrition and nutrition education • 15 %
4. semestr
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:BIP010 Základy systému a evoluce vyšších rostlin • 93 %
PdF:BIP013 Cvičení v terénu - botanika, zoologie a ekologie • 93 %
PdF:BIP039 Obratlovci České republiky - determinační praktikum • 93 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 93 %
PdF:BIP011 Základy zoologie strunatců s využitím IT • 79 %
PdF:BIP012 Ekologie pro základní vzdělávání • 79 %
PdF:BI_BPP Bakalářská práce - Projekt • 64 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 50 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 50 %
PřF:BI9539 Fykologické determinační praktikum • 21 %
PdF:CJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 14 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 14 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 14 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 93 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 86 %
PdF:BIP014 Fyziologie rostlin • 71 %
PdF:BIP015 Fyziologie živočichů • 71 %
PdF:BIP016 Anatomie a fyziologie člověka 1 • 71 %
PdF:BIP017 Úvod do didaktiky přírodopisu • 71 %
PdF:BI_BP Bakalářská práce • 43 %
PdF:PD_BPP Bakalářská práce - Projekt • 21 %
PdF:BIP008 Základy systému a evoluce řas a hub • 14 %
PdF:CJ_BP Bakalářská práce • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %
PdF:ZE_BP Bakalářská práce • 14 %
6. semestr
PdF:BIP018 Praktikum k didaktice přírodopisu • 88 %
PdF:BIP019 Anatomie a fyziologie člověka 2 • 85 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 62 %
PdF:BIP055 Praktikum k poznávání minerálů a hornin • 46 %
PdF:BI_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 38 %
PdF:BIP011 Základy zoologie strunatců s využitím IT • 19 %
PdF:BIP012 Ekologie pro základní vzdělávání • 15 %
PdF:BIP016 Anatomie a fyziologie člověka 1 • 12 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 12 %

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:BIP001 Úvod do studia biologie • 98 %
PdF:BIP002 Neživá příroda 1 • 96 %
PdF:BIP003 Biologická technika • 96 %
PdF:BIP057 Repetitorium středoškolské biologie • 78 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 45 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 11 %
2. semestr
PdF:BIP004 Neživá příroda 2 • 95 %
PdF:BIP006 Základy obecné zoologie • 94 %
PdF:BIP005 Základy obecné botaniky • 92 %
PdF:BIP007 Cvičení v terénu - neživá příroda • 90 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 29 %
2. ročník
3. semestr
PdF:BIP008 Základy systému a evoluce řas a hub • 90 %
PdF:BIP009 Základy zoologie bezobratlých • 86 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 25 %
4. semestr
PdF:BIP013 Cvičení v terénu - botanika, zoologie a ekologie • 85 %
PdF:BIP012 Ekologie pro základní vzdělávání • 79 %
PdF:BIP039 Obratlovci České republiky - determinační praktikum • 77 %
PdF:BIP011 Základy zoologie strunatců s využitím IT • 73 %
PdF:BIP010 Základy systému a evoluce vyšších rostlin • 71 %
PdF:BIP007 Cvičení v terénu - neživá příroda • 12 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 12 %
3. ročník
5. semestr
PdF:BIP014 Fyziologie rostlin • 75 %
PdF:BIP016 Anatomie a fyziologie člověka 1 • 73 %
PdF:BIP015 Fyziologie živočichů • 66 %
PdF:BIP017 Úvod do didaktiky přírodopisu • 54 %
PdF:BIP010 Základy systému a evoluce vyšších rostlin • 13 %
PdF:BIP011 Základy zoologie strunatců s využitím IT • 13 %
6. semestr
PdF:BIP019 Anatomie a fyziologie člověka 2 • 79 %
PdF:BIP018 Praktikum k didaktice přírodopisu • 68 %
PdF:BIP055 Praktikum k poznávání minerálů a hornin • 50 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 46 %
PdF:BIP011 Základy zoologie strunatců s využitím IT • 25 %
PdF:BIP010 Základy systému a evoluce vyšších rostlin • 20 %
PdF:BIP012 Ekologie pro základní vzdělávání • 18 %
PdF:BI_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 13 %
PdF:BIP013 Cvičení v terénu - botanika, zoologie a ekologie • 11 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 11 %

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PdF:RJ1006 Praktická fonetika ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1019 Úvod do studia ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1035 Konverzační cvičení 1 • 100 %
PdF:RJ1074 Praktická jazyková cvičení 1 • 100 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 100 %
PdF:RJ1066 Dějiny Ruska 1 • 86 %
PdF:RJ1075 Seminář z dějin Ruska 1 • 86 %
PdF:RJ1077 Ruský film 1 • 71 %
PdF:RJ1027 Jazykový seminář 1 • 57 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 29 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 29 %
FSpS:P936 Tělesná výchova – Balanční cvičení • 29 %
CST:CJVCZUK_22 Čeština pro ukrajinské studenty 2x2 • 29 %
PdF:CJP069 Čeština pro studující s OMJ • 14 %
PdF:OP3BK_PAJ Přípravný kurz anglického jazyka A2 pro UPV • 14 %
PdF:RJ1001 Klasická ruská literatura 1 • 14 %
PdF:RJ1060 Úvodní kurz ruštiny 1 • 14 %
PdF:RJ1081 Ruština online • 14 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 14 %
PdF:RJ2BP_RZS3 Ruština pro začátečníky 3 • 14 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 14 %
2. semestr
PdF:RJ1007 Praktická fonetika ruštiny 2 • 100 %
PdF:RJ1061 Praktická jazyková cvičení 2 • 100 %
PdF:RJ1067 Dějiny Ruska 2 • 100 %
PdF:RJ1080 Praktická ruština 1 • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:RJ1036 Konverzační cvičení 2 • 83 %
PdF:RJ1028 Jazykový seminář 2 • 67 %
PdF:RJ1076 Seminář z dějin Ruska 2 • 67 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 67 %
PdF:RJ1081 Ruština online • 50 %
FF:RSB701 Russko-ukrainskije i ukrainsko-russkije literaturnyje vzaimosvjazi • 33 %
PdF:RJ1079 Ruská obchodní korespondence 1 • 33 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 33 %
PdF:SZ6118 Učíme (se) v kruhu • 33 %
FSpS:P939 Tělesná výchova – Wellness Fit program • 33 %
FF:UJ_60B Domácí a zahraniční politika nezávislé Ukrajiny • 17 %
PdF:BIP049 Základy aranžování a floristiky 2 • 17 %
PdF:HV52 Pěvecký sbor PdF MU • 17 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 17 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 17 %
PdF:RJ_KRR Kapitoly z ruských reálií • 17 %
PdF:RJ1014 Ruská moderní literatura 1 • 17 %
PdF:RJ2BP_RZS4 Ruština pro začátečníky 4 • 17 %
PdF:SZ6072 E-KURZ: IT bezpečnost a gramotnost ve vzdělávání • 17 %
PdF:SZ6120 Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace • 17 %
2. ročník
3. semestr
PdF:RJ1000 Fonologie ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1003 Morfologie ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1054 Seminář z morfologie ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1056 Seminář z reálií Ruska 1 • 100 %
PdF:RJ1062 Praktická jazyková cvičení 3 • 100 %
PdF:RJ1068 Reálie Ruska 1 • 100 %
PdF:RJ1073 E-zdroje ve výuce ruštiny • 100 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:SZ6121 Asistentská praxe - doučování • 100 %
PdF:RJ1001 Klasická ruská literatura 1 • 80 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 80 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 60 %
PdF:RJ1022 Cvičení z morfologie ruštiny 1 • 40 %
PdF:RJ1029 Jazykový seminář 3 • 40 %
PdF:RJ1081 Ruština online • 40 %
PdF:FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1 • 20 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 20 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 20 %
FSpS:P983 Tělesná výchova – Stolní tenis • 20 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 20 %
CST:CJVCUK_API Čeština pro akademické účely - intenzivní • 20 %
4. semestr
PdF:RJ1004 Morfologie ruštiny 2 • 100 %
PdF:RJ1014 Ruská moderní literatura 1 • 100 %
PdF:RJ1063 Praktická jazyková cvičení 4 • 100 %
PdF:RJ1069 Reálie Ruska 2 • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:IRJK10 Gramatika 3 - RJ • 50 %
PdF:ITIK01 Informační technologie 1 • 50 %
PdF:RJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:RJ1000 Fonologie ruštiny 1 • 50 %
PdF:RJ1001 Klasická ruská literatura 1 • 50 %
PdF:RJ1003 Morfologie ruštiny 1 • 50 %
PdF:RJ1020 Základy didaktiky ruštiny 1 • 50 %
PdF:RJ1030 Jazykový seminář 4 • 50 %
PdF:RJ1046 Ruské reálie a kultura 2 • 50 %
PdF:RJ1050 Seminář k bakalářské práci 1 • 50 %
PdF:RJ1055 Seminář z morfologie ruštiny 2 • 50 %
PdF:RJ1057 Seminář z reálií Ruska 2 • 50 %
PdF:RJ1062 Praktická jazyková cvičení 3 • 50 %
PdF:RJ1073 E-zdroje ve výuce ruštiny • 50 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 50 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 50 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 50 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 50 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 50 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 50 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 50 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 50 %
FSpS:P976 Tělesná výchova – Futsal • 50 %
3. ročník
5. semestr
PdF:RJ_BP Bakalářská práce • 67 %
PdF:RJ1014 Ruská moderní literatura 1 • 67 %
PdF:RJ1004 Morfologie ruštiny 2 • 33 %
PdF:RJ1016 Stylistika ruštiny 1 • 33 %
PdF:RJ1017 Syntax ruštiny 1 • 33 %
PdF:RJ1021 Základy didaktiky ruštiny 2 • 33 %
PdF:RJ1023 Cvičení z morfologie ruštiny 2 • 33 %
PdF:RJ1031 Jazykový seminář 5 • 33 %
PdF:RJ1032 Jazykový seminář 6 • 33 %
PdF:RJ1034 Kapitoly z ruské literatury 2 • 33 %
PdF:RJ1044 Pravopisná cvičení 3 • 33 %
PdF:RJ1051 Seminář ze stylistiky ruštiny 1 • 33 %
PdF:RJ1052 Seminář ze syntaxe ruštiny 1 • 33 %
PdF:RJ1053 Seminář z lexikologie ruštiny 1 • 33 %
PdF:RJ1055 Seminář z morfologie ruštiny 2 • 33 %
PdF:RJ1063 Praktická jazyková cvičení 4 • 33 %
PdF:RJ1064 Praktická jazyková cvičení 5 • 33 %
PdF:RJ1072 Lexikologie ruštiny 1 • 33 %
PdF:RJ2BP_RZS4 Ruština pro začátečníky 4 • 33 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 33 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 33 %
PdF:VZKB42 Psychohygiena a psychologie zdraví • 33 %
FSpS:P971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova • 33 %
CST:AUT_TM1 Základy plánování a organizace času pro studenty se specifickými nároky • 33 %
6. semestr
PdF:RJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 100 %
PdF:RJ1016 Stylistika ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1032 Jazykový seminář 6 • 100 %
PdF:RJ1034 Kapitoly z ruské literatury 2 • 100 %
PdF:RJ1051 Seminář ze stylistiky ruštiny 1 • 100 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 100 %
PdF:RJ1005 Oborová praxe 1 • 50 %
PdF:RJ1050 Seminář k bakalářské práci 1 • 50 %
PdF:RJ1057 Seminář z reálií Ruska 2 • 50 %
PdF:RJ1067 Dějiny Ruska 2 • 50 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 50 %

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:RJ1006 Praktická fonetika ruštiny 1 • 86 %
PdF:RJ1019 Úvod do studia ruštiny 1 • 86 %
PdF:RJ1066 Dějiny Ruska 1 • 86 %
PdF:RJ1074 Praktická jazyková cvičení 1 • 86 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 71 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 57 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 29 %
PdF:RJ1007 Praktická fonetika ruštiny 2 • 29 %
PdF:RJ1027 Jazykový seminář 1 • 29 %
PdF:RJ1035 Konverzační cvičení 1 • 29 %
PdF:RJ1056 Seminář z reálií Ruska 1 • 29 %
PdF:RJ1061 Praktická jazyková cvičení 2 • 29 %
PdF:RJ1067 Dějiny Ruska 2 • 29 %
PdF:RJ1080 Praktická ruština 1 • 29 %
CST:CJV_CZ_UK Čeština pro ukrajinské studenty • 29 %
PdF:IRJK12 Dětská literatura 1 - RJ • 14 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 14 %
PdF:RJ1000 Fonologie ruštiny 1 • 14 %
PdF:RJ1001 Klasická ruská literatura 1 • 14 %
PdF:RJ1028 Jazykový seminář 2 • 14 %
PdF:RJ1033 Kapitoly z ruské literatury 1 • 14 %
PdF:RJ1043 Pravopisná cvičení 2 • 14 %
PdF:RJ1060 Úvodní kurz ruštiny 1 • 14 %
PdF:RJ1077 Ruský film 1 • 14 %
PdF:RJ1079 Ruská obchodní korespondence 1 • 14 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 14 %
PdF:RJ2BP_RZS3 Ruština pro začátečníky 3 • 14 %
PdF:STUD0004 Cizí jazyk v bakalářském studiu • 14 %
PdF:SZ6600 Introduction to Education and Psychology • 14 %
PdF:SZ6601 Introduction to Education and Psychology (Seminar) • 14 %
PdF:SZ6603 Developmental Psychology • 14 %
PdF:SZ6604 Theory and Methodology of Education • 14 %
PdF:TI0001 Praktické činnosti ve volnočasových aktivitách • 14 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 14 %
2. semestr
PdF:RJ1007 Praktická fonetika ruštiny 2 • 100 %
PdF:RJ1061 Praktická jazyková cvičení 2 • 100 %
PdF:RJ1067 Dějiny Ruska 2 • 100 %
PdF:RJ1080 Praktická ruština 1 • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 80 %
PdF:RJ1028 Jazykový seminář 2 • 40 %
PdF:SZ6020 Specifika práce v multietnické třídě • 40 %
PdF:RJ1014 Ruská moderní literatura 1 • 20 %
PdF:RJ1020 Základy didaktiky ruštiny 1 • 20 %
PdF:RJ1081 Ruština online • 20 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 20 %
PdF:SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi • 20 %
PdF:TI9015 Elandio: systém sdíleného vzdělávání • 20 %
FSpS:P971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova • 20 %
FSpS:P9905 Tělesná výchova – Rollpilates • 20 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 20 %
2. ročník
3. semestr
PdF:RJ1001 Klasická ruská literatura 1 • 100 %
PdF:RJ1003 Morfologie ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1062 Praktická jazyková cvičení 3 • 100 %
PdF:RJ1068 Reálie Ruska 1 • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:RJ1000 Fonologie ruštiny 1 • 80 %
PdF:RJ1073 E-zdroje ve výuce ruštiny • 80 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 60 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 60 %
PdF:RJ1029 Jazykový seminář 3 • 40 %
PdF:SZ6121 Asistentská praxe - doučování • 40 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 20 %
PdF:RJ1019 Úvod do studia ruštiny 1 • 20 %
PdF:RJ1021 Základy didaktiky ruštiny 2 • 20 %
PdF:RJ1054 Seminář z morfologie ruštiny 1 • 20 %
PdF:SP0044 Education of Individuals with ASD (autism) • 20 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 20 %
PdF:SZ6122 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 20 %
FSpS:P968 Tělesná výchova – Re-kondiční cvičení • 20 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 20 %
4. semestr
PdF:RJ1014 Ruská moderní literatura 1 • 100 %
PdF:RJ1020 Základy didaktiky ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1063 Praktická jazyková cvičení 4 • 100 %
PdF:RJ1069 Reálie Ruska 2 • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 100 %
PdF:RJ1004 Morfologie ruštiny 2 • 83 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 83 %
PdF:RJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 67 %
PdF:RJ1050 Seminář k bakalářské práci 1 • 50 %
PdF:RJ1055 Seminář z morfologie ruštiny 2 • 50 %
PdF:AJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 17 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 17 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 17 %
PdF:RJ1023 Cvičení z morfologie ruštiny 2 • 17 %
PdF:RJ1081 Ruština online • 17 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 17 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 17 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 17 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 100 %
PdF:RJ1017 Syntax ruštiny 1 • 83 %
PdF:RJ1021 Základy didaktiky ruštiny 2 • 83 %
PdF:RJ1053 Seminář z lexikologie ruštiny 1 • 83 %
PdF:RJ1064 Praktická jazyková cvičení 5 • 83 %
PdF:RJ1072 Lexikologie ruštiny 1 • 67 %
PdF:RJ_BP Bakalářská práce • 50 %
PdF:RJ1044 Pravopisná cvičení 3 • 50 %
PdF:RJ1052 Seminář ze syntaxe ruštiny 1 • 50 %
PdF:RJ1001 Klasická ruská literatura 1 • 33 %
PdF:RJ1024 Cvičení ze syntaxe ruštiny 1 • 33 %
PdF:RJ1031 Jazykový seminář 5 • 33 %
PdF:AJ_BP Bakalářská práce • 17 %
PdF:FJ0003 Francouzština pro začátečníky 3 • 17 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 17 %
PdF:RJ1000 Fonologie ruštiny 1 • 17 %
PdF:RJ1003 Morfologie ruštiny 1 • 17 %
PdF:RJ1062 Praktická jazyková cvičení 3 • 17 %
FSpS:P943 Tělesná výchova – Jogalates • 17 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 17 %
6. semestr
PdF:RJ1016 Stylistika ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ1051 Seminář ze stylistiky ruštiny 1 • 70 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 60 %
PdF:RJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 50 %
PdF:STUD0006 Anglický jazyk a literatura (SZZ) • 40 %
PdF:RJ1032 Jazykový seminář 6 • 20 %
PdF:RJ1081 Ruština online • 20 %

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:RJ1006 Praktická fonetika ruštiny 1 • 91 %
PdF:RJ1066 Dějiny Ruska 1 • 91 %
PdF:RJ1019 Úvod do studia ruštiny 1 • 82 %
PdF:RJ1074 Praktická jazyková cvičení 1 • 82 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 55 %
PdF:RJ1060 Úvodní kurz ruštiny 1 • 27 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 27 %
PdF:RJ1077 Ruský film 1 • 18 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 18 %
2. semestr
PdF:RJ1007 Praktická fonetika ruštiny 2 • 100 %
PdF:RJ1067 Dějiny Ruska 2 • 100 %
PdF:RJ1061 Praktická jazyková cvičení 2 • 88 %
PdF:RJ1080 Praktická ruština 1 • 88 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 50 %
PdF:RJ1028 Jazykový seminář 2 • 38 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 25 %
PdF:RJ1081 Ruština online • 25 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 13 %
FF:RLB666 Konec světa • 13 %
PdF:CJP069 Čeština pro studující s OMJ • 13 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 13 %
PdF:IVP002 Genderově senzitivní vzdělávání • 13 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 13 %
PdF:RJ1036 Konverzační cvičení 2 • 13 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 13 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 13 %
FSpS:P9040 Tělesná výchova – Hatha jóga • 13 %
FSpS:P939 Tělesná výchova – Wellness Fit program • 13 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 13 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:RJ1000 Fonologie ruštiny 1 • 88 %
PdF:RJ1001 Klasická ruská literatura 1 • 88 %
PdF:RJ1003 Morfologie ruštiny 1 • 88 %
PdF:RJ1062 Praktická jazyková cvičení 3 • 88 %
PdF:RJ1068 Reálie Ruska 1 • 88 %
PdF:RJ1073 E-zdroje ve výuce ruštiny • 75 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 50 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 38 %
PdF:RJ1022 Cvičení z morfologie ruštiny 1 • 25 %
PdF:RJ1029 Jazykový seminář 3 • 13 %
PdF:RJ1043 Pravopisná cvičení 2 • 13 %
PdF:RJ1054 Seminář z morfologie ruštiny 1 • 13 %
PdF:RJ1067 Dějiny Ruska 2 • 13 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 13 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 13 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 13 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 13 %
4. semestr
PdF:RJ1004 Morfologie ruštiny 2 • 67 %
PdF:RJ1014 Ruská moderní literatura 1 • 67 %
PdF:RJ1020 Základy didaktiky ruštiny 1 • 67 %
PdF:RJ1063 Praktická jazyková cvičení 4 • 67 %
PdF:RJ1069 Reálie Ruska 2 • 67 %
PdF:RJ1055 Seminář z morfologie ruštiny 2 • 50 %
PdF:CJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 33 %
PdF:RJ1023 Cvičení z morfologie ruštiny 2 • 33 %
PdF:RJ1030 Jazykový seminář 4 • 33 %
FF:ESAA25 Modernity and the Post-Modern in Art • 17 %
PdF:ITIP06 Tradiční řemesla v praktickém vyučování • 17 %
PdF:RJ_BPP Bakalářská práce - Projekt • 17 %
PdF:RJ1081 Ruština online • 17 %
PdF:SZ6611 Self-experience Preparation for the Profession II • 17 %
PdF:TI0009 Lidové tradice a řemesla v praktických činnostech • 17 %
PdF:VZPB21 Biologie člověka a základy zdravovědy 2 • 17 %
PdF:VZPB42 Psychohygiena a psychologie zdraví • 17 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 17 %
FSpS:P999 Tělesná výchova – Zdravotní osvobození • 17 %
3. ročník
5. semestr
PdF:RJ1017 Syntax ruštiny 1 • 67 %
PdF:RJ1021 Základy didaktiky ruštiny 2 • 67 %
PdF:RJ1053 Seminář z lexikologie ruštiny 1 • 67 %
PdF:RJ1064 Praktická jazyková cvičení 5 • 67 %
PdF:RJ1072 Lexikologie ruštiny 1 • 67 %
PdF:RJ1031 Jazykový seminář 5 • 50 %
PdF:RJ1044 Pravopisná cvičení 3 • 50 %
PdF:CJ_BP Bakalářská práce • 33 %
PdF:RJ1081 Ruština online • 33 %
FF:ARTS005 Život v kyberprostoru: návod k přežití • 17 %
FF:ARTS013 Slovanské areály • 17 %
PdF:BP_CJ Bakalářská práce • 17 %
PdF:OVP028 Úvod do religionistiky • 17 %
PdF:RJ_BP Bakalářská práce • 17 %
PdF:RJ1001 Klasická ruská literatura 1 • 17 %
PdF:RJ1004 Morfologie ruštiny 2 • 17 %
PdF:RJ1014 Ruská moderní literatura 1 • 17 %
PdF:RJ1016 Stylistika ruštiny 1 • 17 %
PdF:RJ1020 Základy didaktiky ruštiny 1 • 17 %
PdF:RJ1052 Seminář ze syntaxe ruštiny 1 • 17 %
PdF:RJ1055 Seminář z morfologie ruštiny 2 • 17 %
PdF:RJ1063 Praktická jazyková cvičení 4 • 17 %
PdF:RJ1069 Reálie Ruska 2 • 17 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 17 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 17 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 17 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 17 %
FSpS:P976 Tělesná výchova – Futsal • 17 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 17 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 17 %
6. semestr
PdF:RJ1016 Stylistika ruštiny 1 • 100 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 100 %
PdF:RJ1051 Seminář ze stylistiky ruštiny 1 • 55 %
PdF:RJ1032 Jazykový seminář 6 • 45 %
PdF:CJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 27 %
PdF:RJ_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 18 %
PdF:STUD0001 Inkluzivní (speciální) pedagogika (SZZ) • 18 %

Sociální pedagogika a volný čas (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:SOP010 Sociální pedagogika v teorii a praxi • 60 %
PdF:SOP115 Exkurze do odborných zařízení • 60 %
PdF:SOP116 Kurz 1 - seznamovací • 50 %
PdF:SOP117 Osobnostní příprava 1 • 50 %
PdF:SOP118 Základy dramatické výchovy • 50 %
PdF:SOP119 Základy psychologie a sociologie • 50 %
PdF:SO101 Sociální pedagogika v teorii a praxi • 40 %
PdF:SO106 Osobnostní příprava 1 • 40 %
PdF:SO108P Exkurze do odborných zařízení • 40 %
PdF:SO102 Základy dramatické výchovy • 30 %
PdF:SO105 Kurz 1 - seznamovací • 30 %
PdF:SO107 Kurz 2 (zimní) • 20 %
2. semestr
PdF:SOP020 Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky • 100 %
PdF:SOP110 Základy pedagogiky • 100 %
PdF:SOP021 Metody sociální pedagogiky • 80 %
PdF:SOP127 Osobnostní příprava 2 • 40 %
FF:CORE056 Základy argumentační analýzy • 20 %
FF:HV_105A Muzikologická exkurze pro 1. ročník • 20 %
PrF:BV403ZK Sociální komunikace • 20 %
PdF:CJP060 Autorská čtení a diskuze se současnými českými spisovateli • 20 %
PdF:HV57 Filmová hudba • 20 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 20 %
PdF:SOP123 Výchova ve volném čase 1 - Metodika aktivit • 20 %
PdF:SOP126 Kurz 2 (zimní) • 20 %
PdF:SOP481 Terapeutické zahrady jako sociální služba • 20 %
FSpS:P9035 Tělesná výchova – Swing • 20 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 20 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SOP030 Projektování v sociální pedagogice I (praxe) • 100 %
PdF:SOP031 Teoretické koncepty sociální pedagogiky I • 100 %
PdF:SOP121 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SOP138 Výchova ve volném čase • 100 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 33 %
FF:CORE078 Padesát odstínů pravdy - od vytváření historického image ke konstrukci moderní propagandy • 33 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 33 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 33 %
PdF:SOP134 Výchova ve volném čase 2 - Metodika her • 33 %
PdF:SOP137 Osobnostní příprava 3 • 33 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 33 %
4. semestr
FF:ARTS014 Jak číst současnou světovou literaturu. Cesta napříč žánry. • 100 %
PdF:SOP040 Projektování v sociální pedagogice II (praxe) • 100 %
PdF:SOP041 Teoretické koncepty sociální pedagogiky II • 100 %
FF:CJBA51 Historická mluvnice češtiny – přednáška • 50 %
FF:CJJ08 Historická mluvnice češtiny • 50 %
FF:CJJ09 Současný český jazyk – lexikologie • 50 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 50 %
FF:PLIN031 Korektorská cvičení II • 50 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 50 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SOP050 Medializace a prezentace projektů • 100 %
FF:CJBC03 Literatura pro děti a mládež I • 50 %
FF:ISKB75 Co se skrývá za cenovkou knih? • 50 %
6. semestr
PdF:STUD0007 Sociální pedagogika a volný čas (SZZ) • 100 %
FF:ISKB77 Literární biotop • 50 %

Sociální pedagogika a volný čas (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:SOP010 Sociální pedagogika v teorii a praxi • 100 %
PdF:SOP115 Exkurze do odborných zařízení • 100 %
PdF:SOP116 Kurz 1 - seznamovací • 100 %
PdF:SOP117 Osobnostní příprava 1 • 100 %
PdF:SOP118 Základy dramatické výchovy • 100 %
PdF:SOP119 Základy psychologie a sociologie • 100 %
PdF:JV002 Vstupní test A2 - NJ • 50 %
2. semestr
PdF:SOP020 Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky • 100 %
PdF:SOP021 Metody sociální pedagogiky • 100 %
PdF:SOP110 Základy pedagogiky • 100 %
PdF:SOP127 Osobnostní příprava 2 • 100 %
FF:NJI_06A Německá gramatika I • 50 %
PdF:CJP060 Autorská čtení a diskuze se současnými českými spisovateli • 50 %
PdF:SOP123 Výchova ve volném čase 1 - Metodika aktivit • 50 %
PdF:SOP126 Kurz 2 (zimní) • 50 %
PdF:SO534 Educational Transactional Analysis • 50 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 50 %
2. ročník
3. semestr
FF:ARTS017 Život po smrti v evropské literatuře a umění • 100 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 100 %
PdF:SOP030 Projektování v sociální pedagogice I (praxe) • 100 %
PdF:SOP031 Teoretické koncepty sociální pedagogiky I • 100 %
PdF:SOP121 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SOP130 Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu • 100 %
PdF:SOP134 Výchova ve volném čase 2 - Metodika her • 100 %
PdF:SOP136 Praxe souvislá volnočasová • 100 %
PdF:SOP137 Osobnostní příprava 3 • 100 %
PdF:SOP138 Výchova ve volném čase • 100 %
PdF:SOP161 Internacionalizace • 100 %
PdF:SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním • 100 %
FSpS:P939 Tělesná výchova – Wellness Fit program • 100 %
4. semestr
PdF:SOP040 Projektování v sociální pedagogice II (praxe) • 100 %
PdF:SOP144 Vzájemné souvislosti sociální politiky, sociální práce a sociální patologie • 100 %
PdF:PED_DOBRO Dobrovolnictví • 50 %
PdF:SO_BPP Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:SOP041 Teoretické koncepty sociální pedagogiky II • 50 %
PdF:SOP110 Základy pedagogiky • 50 %
PdF:SOP145 Praxe sociální souvislá • 50 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SO_BP Bakalářská práce • 100 %
PdF:SOP050 Medializace a prezentace projektů • 100 %
PdF:SOP151 Interkulturní psychologie • 100 %
PdF:SOP153 Proměny moderní společnosti • 100 %
FF:ARTS003 K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla • 50 %
PdF:SO_BPP Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:SOP155 Praxe výběrová • 50 %
PdF:SOP483 Přírodní zahrady jako bezpečné sociální prostředí • 50 %
FSpS:P902 Physical Education – Yoga • 50 %
6. semestr
PdF:SOP160 Repetitorium sociální pedagogiky • 80 %
PdF:SO_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 60 %
PdF:SOP161 Internacionalizace • 60 %
PdF:STUD0007 Sociální pedagogika a volný čas (SZZ) • 60 %
FSS:ENSS1006 Společenskovědní a humanitní aspekty environmentální problematiky • 40 %
FSS:ENSS1007 Společenskovědní a přírodovědné aspekty environmentálních otázek • 40 %
FSS:SPRS1002 Využití teorií a metod v sociální práci • 40 %
FSS:SPRS1003 Uplatnění etického kontextu a hodnot v sociální práci • 40 %
PdF:STUD0008 Pedagogika (SZZ) • 40 %
PdF:STUD0009 Psychologie (SZZ) • 40 %
FF:FAVH051 Skandinávská kinematografie • 20 %
FF:FJ1A024 Francouzská literatura IV • 20 %
FF:PHV487 Filozofie, politika, umění: vybrané kapitoly • 20 %
FF:PSBB074 Mental Illness - Children and Adolescents • 20 %
PdF:OVP006 Dějiny etiky 1 • 20 %
PdF:OVP007 Seminář k dějinám etiky 1 • 20 %
PdF:OVP008 Dějiny filozofie 2 • 20 %
PdF:OVP009 Seminář k dějinám filozofie 2 • 20 %
PdF:OVP034 Vybrané etické problémy • 20 %
PdF:SOK140 Filozofie vzdělávání a výchovy • 20 %
PdF:SOP041 Teoretické koncepty sociální pedagogiky II • 20 %
FSpS:P922 Tělesná výchova – Cvičení na podporu správného držení těla • 20 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 20 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 20 %

Sociální pedagogika a volný čas (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 80 %
PdF:SO101 Sociální pedagogika v teorii a praxi • 57 %
PdF:SO102 Základy dramatické výchovy • 57 %
PdF:SO103 Základy psychologie a sociologie I. • 57 %
PdF:SO104 Dějiny sociální pedagogiky • 57 %
PdF:SO106 Osobnostní příprava 1 • 57 %
PdF:SO107 Kurz 2 (zimní) • 55 %
PdF:SO108P Exkurze do odborných zařízení • 55 %
PdF:SO105 Kurz 1 - seznamovací • 53 %
PdF:SOP115 Exkurze do odborných zařízení • 41 %
PdF:SOP117 Osobnostní příprava 1 • 41 %
PdF:SOP119 Základy psychologie a sociologie • 41 %
PdF:SOP010 Sociální pedagogika v teorii a praxi • 39 %
PdF:SOP116 Kurz 1 - seznamovací • 39 %
PdF:SOP118 Základy dramatické výchovy • 39 %
PdF:SOP120 Dějiny sociální pedagogiky • 38 %
2. semestr
PdF:SOP020 Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky • 100 %
PdF:SOP021 Metody sociální pedagogiky • 100 %
PdF:SOP110 Základy pedagogiky • 100 %
PdF:SOP123 Výchova ve volném čase 1 - Metodika aktivit • 100 %
PdF:SOP127 Osobnostní příprava 2 • 100 %
PdF:SO518 Aplikovaná improvizace • 100 %
PdF:SOP126 Kurz 2 (zimní) • 95 %
PdF:SO520 Hlasová výchova • 95 %
PdF:JVP019 Angličtina pro sociální pedagogy - A • 85 %
PdF:SOP602 Praktické činnosti s moderními technologiemi • 65 %
PdF:CJP060 Autorská čtení a diskuze se současnými českými spisovateli • 55 %
PdF:SOP601 Herní principy • 45 %
PdF:SO522 Strukturování dramatické hry • 45 %
PdF:SO521 Herecká výchova • 35 %
PdF:SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika) • 25 %
PdF:SOP482 Sociálně právní ochrana dětí • 20 %
PdF:SO534 Educational Transactional Analysis • 20 %
PdF:TI9016 Praxe ve volnočasových centrech 2 • 20 %
PdF:SOP161 Internacionalizace • 15 %
PdF:SOP481 Terapeutické zahrady jako sociální služba • 15 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 15 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SOP030 Projektování v sociální pedagogice I (praxe) • 91 %
PdF:SOP031 Teoretické koncepty sociální pedagogiky I • 91 %
PdF:SOP121 Vývojová psychologie • 91 %
PdF:SOP130 Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu • 91 %
PdF:SOP134 Výchova ve volném čase 2 - Metodika her • 91 %
PdF:SOP138 Výchova ve volném čase • 91 %
PdF:SOP137 Osobnostní příprava 3 • 86 %
PdF:SOP136 Praxe souvislá volnočasová • 82 %
PdF:JVP020 Angličtina pro sociální pedagogy - B • 73 %
PdF:SOP604 Reflektivní učení • 55 %
PdF:SOP161 Internacionalizace • 32 %
PdF:SOP605 Fundraising, marketing a PR v NNO • 32 %
PdF:SO523 Dílna aplikovaného dramatu • 27 %
PdF:CJP060 Autorská čtení a diskuze se současnými českými spisovateli • 23 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 18 %
PdF:SOP483 Přírodní zahrady jako bezpečné sociální prostředí • 14 %
PdF:SO526 Tvůrčí psaní • 14 %
PdF:TI9012 Praxe ve volnočasových centrech • 14 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 14 %
4. semestr
PdF:SOP040 Projektování v sociální pedagogice II (praxe) • 100 %
PdF:SOP144 Vzájemné souvislosti sociální politiky, sociální práce a sociální patologie • 98 %
PdF:SOP145 Praxe sociální souvislá • 98 %
PdF:SOP180 Speciální pedagogika • 98 %
PdF:SOP041 Teoretické koncepty sociální pedagogiky II • 95 %
PdF:SOP143 Vedení zážitkově orientovaných kurzů • 93 %
PdF:SOP148 Metodický kurz • 93 %
PdF:SO517 Vypravěčství • 93 %
PdF:SO_BPP Bakalářská práce - Projekt • 90 %
PdF:SOP603 Artefiletika • 59 %
PdF:SO524 Loutka jako nástroj komunikace • 46 %
PdF:SOP196 Tvorba divadelní inscenace s neprofesionální skupinou • 37 %
PdF:SOP161 Internacionalizace • 32 %
PdF:SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika) • 29 %
PdF:SOP601 Herní principy • 22 %
FF:PSBB074 Mental Illness - Children and Adolescents • 12 %
PdF:SOP126 Kurz 2 (zimní) • 12 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SOP155 Praxe výběrová • 91 %
PdF:SOP050 Medializace a prezentace projektů • 89 %
PdF:SOP150 Inkluzivní a globální vzdělávání • 89 %
PdF:SOP153 Proměny moderní společnosti • 89 %
PdF:SOP151 Interkulturní psychologie • 86 %
PdF:SO_BP Bakalářská práce • 73 %
PdF:SO525 Playback divadlo • 25 %
PdF:SOP136 Praxe souvislá volnočasová • 20 %
PdF:SO526 Tvůrčí psaní • 20 %
PdF:SOP606 Supervize a intervize zážitkově orientovaných kurzů • 18 %
FF:PSBB066 Mental Illness in Movies • 14 %
PdF:SO_BPP Bakalářská práce - Projekt • 11 %
PdF:SO523 Dílna aplikovaného dramatu • 11 %
FSpS:P939 Tělesná výchova – Wellness Fit program • 11 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 11 %
6. semestr
PdF:SOP160 Repetitorium sociální pedagogiky • 62 %
PdF:SO_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 60 %
PdF:STUD0007 Sociální pedagogika a volný čas (SZZ) • 47 %
PdF:SOP161 Internacionalizace • 42 %
PdF:STUD0008 Pedagogika (SZZ) • 16 %
PdF:STUD0009 Psychologie (SZZ) • 16 %
PdF:SO_BP Bakalářská práce • 14 %
PdF:SOP481 Terapeutické zahrady jako sociální služba • 11 %

Speciální pedagogika (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PdF:SP3010 Logopedie – základy oboru • 99 %
PdF:SP3020 Oftalmopedie – základy oboru • 99 %
PdF:SP3040 Psychopedie – základy oboru • 99 %
PdF:SP3600 Žák se speciálními vzdělávacími potřebami • 99 %
PdF:SP3000 Základy zdravotních nauk • 98 %
PdF:SP3070 Surdopedie – základy oboru • 98 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 98 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 98 %
PdF:SP3001 Sociologie pro speciální pedagogy • 97 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 95 %
2. semestr
PdF:SP3003 Specifické poruchy učení – základy oboru • 99 %
PdF:SP3007 Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 • 99 %
PdF:SP3009 Patopsychologie 1 • 99 %
PdF:SP3030 Etopedie – základy oboru • 99 %
PdF:SP3080 Somatopedie – základy oboru • 99 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 98 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 98 %
PdF:JVP015 Angličtina pro speciální pedagogy - A • 94 %
PdF:SP3939 Agrese a šikana • 75 %
PdF:SP3941 Obor: Psychopedie 1 • 63 %
PdF:SP3919 Komunikační schopnost v kontextu speciálních vzdělávacích potřeb • 42 %
PdF:SP3911 Obor: Logopedie 1 • 35 %
PdF:TI9010 Výroba pomůcek pro speciální pedagogy • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SP3006 Psychiatrie • 97 %
PdF:SP3066 Speciálně pedagogická diagnostika • 97 %
PdF:SP3002 Oftalmologie • 96 %
PdF:SP3004 Neurologie • 96 %
PdF:SP3005 Pediatrie • 96 %
PdF:JVP016 Angličtina pro speciální pedagogy - B • 88 %
PdF:SP3840 Odborná praxe průběžná – P, E, So, Of • 60 %
PdF:SP3969 ICT ve speciální pedagogice • 54 %
PdF:SP3999 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 53 %
PdF:SP3949 Downův syndrom • 47 %
PdF:SP3810 Odborná praxe průběžná – L, S • 37 %
PdF:SP3931 Obor: Etopedie 1 • 37 %
PdF:SP3971 Obor: Surdopedie 1 • 37 %
PdF:TI9010 Výroba pomůcek pro speciální pedagogy • 19 %
PdF:SP0010 Speech and Language Disability • 13 %
PdF:SP3081 Obor: Somatopedie 1 • 13 %
4. semestr
PdF:SPP127 Sociální práce • 98 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 95 %
PdF:SPP103 ORL – Foniatrie • 93 %
PdF:SP_BPP Bakalářská práce - Projekt • 81 %
PdF:SPP323 Obor: Surdopedie 2 • 54 %
PdF:SPP325 Odborná praxe souvislá 1 - L, S • 54 %
PdF:SPP326 Reflektivní seminář k odborné praxi 1 - L, S • 54 %
PdF:SPP319 Obor: Logopedie 2 • 53 %
PdF:SPP340 Odborná praxe souvislá 1 - P, E, So, Of • 44 %
PdF:SPP341 Reflektivní seminář k odborné praxi 1 - P, E, So, Of • 44 %
PdF:SPP330 Obor: Psychopedie 2 • 43 %
PdF:SPP105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 31 %
PdF:SPP332 Obor: Etopedie 2 • 24 %
FF:PSBB074 Mental Illness - Children and Adolescents • 22 %
PdF:SPP336 Obor: Rehabilitace osob se zdravotním postižením 2 • 13 %
PdF:SPP337 Obor: Somatopedie 2 • 13 %
PdF:TI9010 Výroba pomůcek pro speciální pedagogy • 12 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SPP102 Inkluzivní speciální pedagogika • 93 %
PdF:SPP132 Jednopřípadové studie pro bakalářskou práci • 91 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 88 %
PdF:SP_BP Bakalářská práce • 75 %
PdF:SPP302 Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči • 53 %
PdF:SPP320 Komunikace osob se sluchovým postižením • 53 %
PdF:SPP300 Aplikace metod sociální práce • 29 %
PdF:TI9010 Výroba pomůcek pro speciální pedagogy • 25 %
PdF:SPP338 Obor: Rehabilitace osob se zdravotním postižením 3 • 13 %
6. semestr
PdF:STUD0001 Inkluzivní (speciální) pedagogika (SZZ) • 82 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 80 %
PdF:SP_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 74 %
PdF:SPP327 Odborná praxe souvislá 2 - LS • 60 %
PdF:SPP328 Reflektivní seminář k odborné praxi 2 - LS • 60 %
PdF:SPP342 Odborná praxe souvislá 2 - P, E, So, Of • 36 %
PdF:SPP343 Reflektivní seminář k odborné praxi 2 - P, E, So, Of • 36 %

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PdF:SP3611 Speciální pedagogika I • 100 %
PdF:SP3000 Základy zdravotních nauk • 96 %
PdF:SP3001 Sociologie pro speciální pedagogy • 96 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 96 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 96 %
PdF:SP3600 Žák se speciálními vzdělávacími potřebami • 92 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 88 %
PdF:SP3002 Oftalmologie • 88 %
2. semestr
PdF:SP3005 Pediatrie • 100 %
PdF:SP3007 Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 • 100 %
PdF:SP3009 Patopsychologie 1 • 100 %
PdF:SP3017 ORL – Foniatrie • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:TI9010 Výroba pomůcek pro speciální pedagogy • 38 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 25 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 19 %
PdF:SZ6016 Metodika respektující výchovy • 19 %
PdF:SZ6118 Učíme (se) v kruhu • 19 %
FSpS:P9043 Tělesná výchova – Jemná jóga • 19 %
PdF:SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi • 13 %
PdF:SZ6090 Výchova nadaných žáků • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SP3004 Neurologie • 100 %
PdF:SP3006 Psychiatrie • 100 %
PdF:SP3066 Speciálně pedagogická diagnostika • 100 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:SZ6108 Speciální pedagogika II • 100 %
PdF:SZ6121 Asistentská praxe - doučování • 63 %
PdF:SZ6122 Asistentská praxe - asistent pedagoga • 38 %
PdF:SP3999 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 25 %
PdF:JV001 Vstupní test A2 - AJ • 13 %
PdF:SP0999 Special Education in International Perspectives • 13 %
PdF:SP3002 Oftalmologie • 13 %
PdF:SZ6064 Úvod do filosofie • 13 %
4. semestr
PdF:SPP401 Obor: Psychopedie • 88 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 81 %
PdF:SPP402 Obor: Logopedie • 69 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 69 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 69 %
PdF:SP_BPP Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 • 44 %
PdF:SPP403 Obor: Somatopedie • 31 %
PdF:SZ6085 Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 • 31 %
PdF:SPP105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 25 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 19 %
PdF:IVP011 Introduction to Special Needs Education - Online • 13 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 13 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SPP411 Speciální pedagogika III • 100 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 100 %
PdF:SPP404 Obor: Surdopedie • 50 %
PdF:SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 • 50 %
PdF:SP_BP Bakalářská práce • 43 %
PdF:SPP406 Obor: Etopedie • 43 %
PdF:SP3066 Speciálně pedagogická diagnostika • 29 %
PdF:SPP131 ICT – Speciální pedagogika • 21 %
PdF:SPP400 Inkluzivní vzdělávání • 21 %
PdF:SPP105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 14 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 14 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 14 %
PdF:TI9010 Výroba pomůcek pro speciální pedagogy • 14 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 14 %
6. semestr
PdF:SPP131 ICT – Speciální pedagogika • 88 %
PdF:SPP400 Inkluzivní vzdělávání • 88 %
PdF:STUD0001 Inkluzivní (speciální) pedagogika (SZZ) • 56 %
PdF:STUD0003 Pedagogika a psychologie (SZZ) • 50 %
PdF:SP_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 31 %
PdF:SZ6016 Metodika respektující výchovy • 13 %

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PdF:SP3611 Speciální pedagogika I • 97 %
PdF:SP3000 Základy zdravotních nauk • 95 %
PdF:SP3001 Sociologie pro speciální pedagogy • 94 %
PdF:SP3600 Žák se speciálními vzdělávacími potřebami • 90 %
PdF:SP3002 Oftalmologie • 88 %