FC1005 Matematika pro fyziky 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ivana Medková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC1005/PrezPred01: Čt 12:00–12:50 učebna 3, I. Medková, P. Sládek
FC1005/PrezSem01: Čt 13:00–13:50 učebna 3, I. Medková, P. Sládek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí základů vyšší matematiky. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro zvládnutí kurzu fyziky na vysoké škole.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen aplikovat vědomosti z předmětu Matematika na konkrétních příkladech.
Osnova
 • I. Funkce více proměnných.
 • 1. Pojem funkce více proměnných, základní vlastnosti funkcí.
 • 2. Pojem limity ve směru.
 • 3. Parciální derivace, totální diferenciál.
 • 4. Integrální počet funkce více proměnných.
 • 5. Křivkové integrály I. a II. druhu.
 • 6. Plošné integrály I. a II. druhu.
 • II. Diferenciální rovnice.
 • 1. Pojem diferenciální rovnice, počáteční a okrajové podmínky, obecné a partikulární řešení.
 • 2. Lineární diferenciální rovnice 1. a 2. řádu. Jejich výpočty.
 • 3. Vybrané parciální diferenciální rovnice.
 • III. Základy vektorové analýzy a lineární algebry.
 • 1. Operátory gradient, rotace a divergence.
 • 2. Matice a determinanty.
Literatura
  doporučená literatura
 • STARÁ, J., MILOTA, J. : Diferenciální rovnice. Skripta pro IV. ročník tříd gymnázií se zaměřením na matematiku. SPN, Praha 1988.
 • Jirásek,F.- Čipera,B.- Vacek,M.: Sbírka řešených příkladů z matematiky II. Praha 1989.
  neurčeno
 • KVASNICA, J.: Matematický aparát fyziky. Academia. Praha 1989.
 • http://amper.ped.muni.cz/sladek
 • MADELUNG, E. : Príručka matematiky pre fyzikov.Alfa, Bratislava1975.
Výukové metody
přednáška a cvičení
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Ústní části předchází příprava studenta v délce cca 20-30 min, literatura u přípravy není povolena. 3 průběžné písemné testy.
Informace učitele
http://amper.ped.muni.cz/sladek
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/FC1005