NJ_G300 Syntax němčiny

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 12 hodin v kombinované formě. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_G300/Kombi01: Pá 23. 2. 8:00–9:50 učebna 55, Pá 8. 3. 8:00–9:50 učebna 55, Pá 22. 3. 8:00–9:50 učebna 55, Pá 12. 4. 8:00–9:50 učebna 55, Pá 26. 4. 8:00–9:50 učebna 55, Pá 10. 5. 8:00–9:50 učebna 55, H. Peloušková
NJ_G300/Prez01: Čt 10:00–11:50 respirium (5. nadzemní podlaží), H. Peloušková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
- Aneignung systematischer Kenntnisse über den deutschen Satz - Produktion grammatikalisch korrekter deutscher Sätze - Entwicklung der Fähigkeit, Parallelen und Unterschiede der tschechischen und deutschen Satzstrukturen zu reflektieren
Výstupy z učení
Am Ende dieses Kurses verfügen die Studierenden über einen kompletten Überblick über das System des deutschen Satzes, sind fähig, dieses mit dem Tschechischen zu vergleichen und sind fähig grammatisch richtige deutsche Sätze zu bilden.
Osnova
 • 1. Grundbegriffe und Grundverfahren der Syntax 2. Satzarten 3. Satztypen 4. Der einfache Satz (Prädikat, Ergänzungen, Angaben, Attribute) 5. Satzbaupläne 6. Satzgliedstellung 7. Die Satzverbindung (inhaltliche Beziehunhen zwischen den Hauptsätzen, Konjunktionen, Satzgliedstellung) 8. Das Satzgefüge (Subjekt-, Objekt-, Attribut- und Angabesätze: temporal-, Modal-, Kausal-, Lokalsätze).
Literatura
  povinná literatura
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des einfachen Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen und Ergänzungsmaterialien. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 68 s. ISBN 978-80-210-4889-8. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 48 s. ISBN 978-80-210-5119-5. info
 • e-learningový kurz v prostředí Moodle: Syntax sou časné němčiny
  doporučená literatura
 • Grammatik der deutschen Sprache (Variant.) : Knaurs Grammatik der deutschen Sprache : Sprachsystem und Sprachgebrauch. info
 • HELBIG, Gerhard a Joachim BUSCHA. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 8., neubearbeitete Aufl. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1984. 737 s. info
 • Duden :Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Edited by Gerhard Augst - Günther Drosdowski. 4. völlig neu bearb. und er. Mannheim: Dudenverlag, 1984. 800 s. ISBN 3-411-20904-6. info
  neurčeno
 • ENGEL, Ulrich. Deutsche Grammatik. 2. veb. Aufl. Heidelberg: Julius Groos Verlag, 1988. 888 s. ISBN 3-87276-600-7. info
Výukové metody
Vorlesung
Metody hodnocení
Das Fach wird mit einer schriftlichen Prüfung in der deutschen Syntax abgeschlossen. In dieser Prüfung wird die theoretische und praktische Kenntnis der Syntax abgeprüft.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/NJ_G300