PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des einfachen Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen und Ergänzungsmaterialien. Online. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 68 s. ISBN 978-80-210-4889-8. [citováno 2024-04-23]
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Leitfaden zur Syntax des einfachen Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen und Ergänzungsmaterialien
Název česky Základ syntaxe věty jednoduché. Stručná teorie se cvičeními a doplňkovými materiály
Název anglicky Introduction to the Syntax of simple sentence. Theorie with Excercises und Supplementary Materials
Autoři PELOUŠKOVÁ, Hana
Vydání první. Brno, 68 s. 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Učebnice
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-4889-8
Klíčová slova česky lingvistika; syntax; kontrastivní syntax; valence; věta jednoduchá
Klíčová slova anglicky linguistics; syntax; contrastive syntax; valency; simple sentence
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 16. 10. 2012 13:21.
Anotace
Dieses Studien- und Übungsmaterial ist gezielt für das Fach Syntax in allen Typen und Formen des Deutschstudiums an der PdF MU zusammengestellt. Er befasst sich mit der Syntax des einfachen Satzes aus kontrastiver Sicht. Die theoretische Basis bildet die Dependenzgrammatik.
Anotace česky
Předložený materiál je tištěnou studijní oporou pro studenty prezenční i kombinované formy studia Pedagogické asistentství a Lektorství německého jazyka. Spolu s e-learningovým kurzem Syntax současné němčiny představuje teoretický základ a cvičební materiál k předmětu Syntax 1. Zabývá se syntaxí německé věty jednoduché z kontrastivního pohledu (srovnání s češtinou). Teoretickým východiskem je dependenční gramatika.
Anotace anglicky
The on the valence theorie based textbook introduces students into the study of German syntax and is designed for all students in any type of study. All linguistic issues are studied with regard to the students mother tongue - Czech. Students learn about the structure of the German sentence and the language means used to express syntactic relations within the simple sentence.
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2024 23:00