SO533 Gender a sexualita ve škole

Pedagogická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Dagmar Krišová (přednášející)
Garance
Mgr. Dagmar Krišová
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studujícím prostor k reflexi genderových struktur a stereotypů o ženách, mužích, transgender osobách a lidech s "odlišnou" sexuální orientací, jež se objevují v prostředí školy i dalších sférách společenského života.
Cílem reflexe genderových struktur ve společnosti je zlepšení psychosociálních a komunikativních kompetencí studentů a studentek, konkrétně jejich schopnosti podporovat individuální kvality žáků a žákyň a schopnosti vytvářet přátelské klima třídy a školy, které přispívá k rovným příležitostem všech studujících.
Výstupy z učení
Studující budou po absolvování předmětu schopni:
identifikovat a reflektovat genderové stereotypy ve vzdělávacím systému i vlastním životě
analyzovat genderovou strukturu společnosti a její vliv na vzdělávání
reagovat na pedagogické situace související se genderem a sexualitou (homofobie a transfobie, (sexuální) obtěžování, stereotypy ve výukových materiálech apod.)
orientovat se v odborné literatuře zaměřené na genderově citlivé vzdělávání
otevírat téma genderové rovnosti v žákovském kolektivu
Osnova
  • Vlastní prožívání ženství a mužství
  • Genderové stereotypy
  • Genderové nerovnosti ve vzdělávání (LGBTIQ+ studující, genderová segregace ve školství, uspořádání školního prostoru, odlišný přístup vyučujících k dívkám a chlapcům)
  • Problémové situace ve škole (šikana, násilí, sexuální obtěžování)
Literatura
    doporučená literatura
  • SMETÁČKOVÁ, Irena. Genderové představy a vztahy : sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a feminity v průběhu základní školy. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016, 274 stran. ISBN 9788074192296. info
  • JARKOVSKÁ, Lucie. Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013, 250 s. Edice Studie. ISBN 978-80-7419-119-0. info
Výukové metody
prožitkové techniky a dramatické metody, seminář, samostudium, reflexe, četba odborné literatury, analýza textu, diskuse
Metody hodnocení
Účast (80%), aktivní účast v hodinách, plnění úkolů (četba dvou odborných článků), vedení reflektivního deníku, zápočet.
Informace učitele
Kurz vznikl ve spolupráci s odborníky a odbornicemi z Rakouska, Maďarska a České republiky v rámci projektu Towards gender sensitive education, který je financován programem Erasmus+. Víc o projektu na gendersensed.eu
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.