Jak byly údaje získány.

Učitelství praktického vyučování (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC5003 Vzdělávání v informační společnosti • 94 %
PdF:FC5004 Informační a komunikační technologie 1 • 94 %
PdF:FC5006 Repetitorium z matematiky • 94 %
PdF:FC5001 Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí • 91 %
PdF:FC5002 Základy ekologie a environmentální vědy • 91 %
PdF:FC5005 Hygiena • 91 %
PdF:JVK001 Vstupní test A2 - AJk • 84 %
PdF:SZ6026 Úvod do pedagogiky a psychologie • 69 %
2. semestr
PdF:FC5007 Nakládání s odpady • 100 %
PdF:FC5008 Informační a komunikační technologie 2 • 100 %
PdF:FC5009 Právní nauka • 100 %
PdF:FC5010 Obecná didaktika SOŠ • 100 %
PdF:FC5011 Vybrané kapitoly z přírodních věd • 100 %
PdF:FC5012 Andragogika • 100 %
PdF:SZ6028 Vývojová psychologie • 92 %
PdF:SZ6029 Teorie a metodika výchovy • 92 %
PdF:JVK011 Angličtina pro pedagogy I • 63 %
PdF:FC3813 Samostatný projekt 2 • 21 %
PdF:FC5808 Základy společenského chování • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC5013 Úvod do oborových didaktik SOŠ • 100 %
PdF:FC5015 Doprava a systémy dopravní výchovy 1 • 100 %
PdF:SZ6031 Výzkum v pedagogické praxi • 100 %
PdF:SZ6033 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 100 %
PdF:FC5014 Informační a komunikační technologie 3 • 95 %
PdF:FC5016 Hygiena školního prostředí • 95 %
PdF:FC5017 Finanční gramotnost • 95 %
PdF:SZ6030 Speciální a inkluzivní pedagogika • 95 %
PdF:SZ6026 Úvod do pedagogiky a psychologie • 32 %
PdF:SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 • 32 %
4. semestr
PdF:FC5021 Didaktika praktického vyučování 1 • 95 %
PdF:FC5018 Didaktika odborných předmětů • 89 %
PdF:FC5019 Školní vzdělávací programy SOU a SOŠ • 89 %
PdF:FC5020 Doprava a systémy dopravní výchovy 2 • 89 %
PdF:FC5101 Provoz obchodu a služeb • 89 %
PdF:SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 89 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 84 %
PdF:SZ6034 Sociální psychologie • 84 %
PdF:SZ6035 Základy pedagogické diagnostiky • 84 %
PdF:FC5301 Zdravověda • 74 %
PdF:SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 • 58 %
FF:MUKS107 The Special Topics of Museology I. • 32 %
PdF:FC5203 Strojírenská technologie • 32 %
PdF:ODBV6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 26 %
PdF:SZ6036 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 21 %
PdF:JVK011 Angličtina pro pedagogy I • 16 %
PdF:FC5808 Základy společenského chování • 11 %
PdF:FC5811 Portfolio učitele SOŠ • 11 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FC5025 Inženýrská pedagogika • 94 %
PdF:FC5026 Člověk a hospodářství • 94 %
PdF:FC5023 Člověk a svět práce • 89 %
PdF:FC5024 Základy managementu a marketingu • 89 %
PdF:FC5027 Doprava a systémy dopravní výchovy 3 • 89 %
PdF:FC5022 Pedagogická praxe 1 • 83 %
PdF:FC5028 Didaktika praktického vyučování 2 • 83 %
PdF:SZ6038 Pedagogická komunikace • 83 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 78 %
PdF:FC5302 Obchodní nauka 1 • 56 %
PdF:FC5204 Podnikové hospodářství 1 • 44 %
FF:MUKS107 The Special Topics of Museology I. • 28 %
PdF:SZ6031 Výzkum v pedagogické praxi • 11 %
PdF:SZ6032 Asistentská praxe - doučování 1 • 11 %
PdF:SZ6033 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 11 %
6. semestr
PdF:UPVK_0048 Pedagogická praxe 2 • 52 %
PdF:UPVK_0050 Ekonomie • 52 %
PdF:UPVK_0051 Lidská práva • 52 %
PdF:UPVK_0052 Řízení institucí výchovy, vzdělávání a veřejné správy • 52 %
PdF:UPVK_0055 Pedagogická diagnostika • 52 %
PdF:UPVK_0056 Seminář z didaktiky praktického vyučování • 52 %
PdF:FC5029 Pedagogická praxe 2 • 48 %
PdF:FC5030 Dotační příležitosti škol, živnostníků a firem • 48 %
PdF:FC5031 Veřejná správa • 48 %
PdF:FC5032 Lidská práva • 48 %
PdF:FC5033 Řízení institucí výchovy, vzdělávání a veřejné správy • 48 %
PdF:FC5034 Pedagogická diagnostika • 48 %
PdF:FC5035 Informační a komunikační technologie 4 • 48 %
PdF:FC5036 Seminář z didaktiky praktického vyučování • 48 %
PdF:UPVK_0049 Dotační příležitosti škol, živnostníků a firem • 48 %
PdF:UPVK_3004 Obchodní nauka 2 - O, D, Z • 43 %
PdF:BPD_ODBV Bakalářská práce - Dokončení • 39 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 35 %
PdF:FC5303 Obchodní nauka 2 • 35 %
PdF:UPVK_2004 Podnikové hospodářství 2 - T, D, Z • 26 %
PdF:FC5205 Podnikové hospodářství 2 • 13 %

Údaje byly předpočítány: 28. 11. 2020 11:46

Všechny obory fakulty