SZ6033 Sebezkušenostní příprava na profesi I

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/1. (3 x 180 minut). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Tomáš Andrášik (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6033/01: So 9. 1. 9:00–14:50 učebna 39, So 16. 1. 9:00–14:50 učebna 38, J. Nehyba
SZ6033/02: So 9. 1. 9:00–14:50 učebna 38, So 16. 1. 9:00–14:50 učebna 38, L. Škarková
SZ6033/03: So 9. 1. 9:00–14:50 učebna 75, So 16. 1. 9:00–14:50 učebna 38, P. Svojanovský
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6633 Self-experience Preparation for the Profession I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Smyslem semináře je pomoci studentům zvědomovat, jakým způsobem se témata osobnostního a profesního rozvoje navzájem ovlivňují na základě jejich vlastní sebezkušenosti.Konkrétně (1) jak jejich vlastní zkušenost, kterou doposud získali, utváří jejich vnímání sebe v rámci své budoucí profesní dráhy. (2) Dále reflektovat, jak se vzájemně ovlivňuje jejich myšlení, emoce a jednání v rámci jejich osobnostního a profesního rozvoje. Všechny tematické bloky budou založeny na (3) sebezkušenosti studentů, kterou si sebou do předmětu přináší a která vznikne díky aktivitám přímo v předmětu. Pozornost studentů bude záměrně směřována k (4) reflexi jejich zkušeností z asistentské praxe. Dále jsou také tematické bloky založené na reflexi profesních zkušeností studentů z asistentské praxe. Kurz je inspirován konceptem Systemického modelování (Systemic modelling) a modelem Osobního rozvojového plánu (Personal Development Plan). Cílem semináře je tedy umožnit studentům reálnou sebezkušenost s vybranými tématy (viz témata semináře) osobnostního a profesního rozvoje skrze zkušenostní učení s důrazem na reflexi; podněcovat studenty k postupnému přebírání odpovědnosti za vlastní proces učení (self-directed learning) a umožnit studentům uvědomit si a případně revidovat své postoje ke své budoucí profesi.
Výstupy z učení
Výstupy z učení: Student po skončení výukového bloku bude: • Mít základní náhled na vlastní proces sebereflexe ve vztahu k vybraným oblastem (viz témata- osnova). • Mít základní náhled na některá vybraná témata (viz témata - osnova) osobnostního rozvoje a profesního rozvoje.
Osnova
 • 1. blok: Úvod (Co je pro mě sebezkušenost?; Já a vrstvy mé osobnosti) 2. blok: Jak mě kdo ovlivnil v životě; analýza scénářů komunikace 3. blok: Já ve skupině + e-learning
Literatura
 • Stephens, D. J. (2013). Vzdělávejte se po svém. Brno: Flow, o.s.
 • Vácha, M. (2017). Nevyžádané rady mládeži. Brno: Cesta.
 • Carey, B. (2014). How we learn: The surprising truth about when, where, and why it happens. New York: Random House.
 • HATTIE, John a Gregory C. R. YATES. Visible learning and the science of how we learn. First published. London: Routledge, 2014. xvii, 349. ISBN 9780415704991. info
 • LUDWIG, Petr. Konec prokrastinace : jak přestat odkládat a začít žít naplno. Vydání první. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2013. 271 stran. ISBN 9788087270516. info
 • WAITZKIN, Josh. The art of learning : an inner journey to optimal performance. 1st pbk. ed. New York: Free Press, 2008. xxi, 265. ISBN 9780743277464. info
 • PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení : perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: Univerzita Karlova, 2002. 248 s. ISBN 8072900927. info
 • SCHÖN, Donald A. The reflective practitioner : how professionals think in action. Aldershot: Ashgate, 1991. x, 374. ISBN 9781857423198. info
Výukové metody
Metody výuky: facilitace zkušenostního učení ve skupině s důrazem na reflexi pomocí vybraných metod, které berou v potaz celou osobu učícího (kognitivní, afektivní a konativní aspekty; explicitní i tacitní dimenzi znalostí). Jedná se např. o metody systemické modelování, koučování, aj.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: Hodnocení je z velké části založeno na aktivní účasti na výukovém bloku. Aktivní účast znamená, že student reflektuje písemnou nebo ústní formou své zkušenosti s jednotlivými tématy v rámci výukového bloku. Písemná forma reflexe spočívá ve zpracování pracovních listů. Ústní forma znamená, že se student zapojuje do diskuzí a reflektuje při nich svou vnitřní zkušenost.
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2861
Student si tento předmět zapisuje spolu s předmětem Asistentská praxe nebo Asistentská praxe-asistent pedagoga. Skupiny se otevírají jen při větším počtu než je 10 studentů na skupinu. Nahrazování hodin: Z důvodu, že se jedná o blokový předmět, tak je povinná 100% účast. Možná je maximálně jedna náhrada za semestr v nějaké cizí skupině, a to jen z velmi výjimečných důvodů a po individuální domluvě. Při nahrazování v cizí skupině (jednou za semestr) s tím musí souhlasit vyučující skupiny v které si hodinu chcete nahradit. Dále o tom informujte i vyučujícího své vlastní skupiny. Pokud máte omluvenku od lékaře, tak si hodinu můžete nahradit ve zkouškovém období, kdy budou vypsány náhradní termíny pro PREZENČNÍ studium, kterých se můžete zúčastnit! E-learning najdete zde: http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2861
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SZ6033