SZ6033 Sebezkušenostní příprava na profesi I

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin (2 x 180 minut). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Andrášik (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6033/01: So 20. 10. 9:00–12:50 učebna 75, J. Nehyba
SZ6033/02: So 3. 11. 9:00–12:50 učebna 75, L. Škarková
SZ6033/03: Pá 23. 11. 8:00–11:50 učebna 73, P. Svojanovský
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6633 Self-experience Preparation for the Profession I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Smyslem blokové výuky je pomoci studentům zvědomovat, jakým způsobem uvažují o osobnostních a profesních témata podporujících jejich rozvoj. Konkrétně jak jejich vlastní zkušenost (osobní i profesní), kterou doposud získali, utváří jejich vnímání sebe v rámci své budoucí profesní dráhy. Výukový blok bude založen na prozkoumávání a rozvíjení sebezkušenosti studentů, kterou si sebou do předmětu přináší z asistenstké praxe a která vznikne díky aktivitám přímo v předmětu. Kurz je inspirován konceptem Systemického modelování (Systemic modelling) a modelem Osobního rozvojového plánu (Personal Development Plan). Cílem blokové výuky je tedy umožnit studentům reálnou sebezkušenost s vybranými tématy (viz témata - osnova) osobnostního a profesního rozvoje skrze zkušenostní učení s důrazem na reflexi.
Výstupy z učení
Výstupy z učení: Student po skončení výukového bloku bude: • Mít základní náhled na vlastní proces sebereflexe ve vztahu k vybraným oblastem (viz témata- osnova). • Mít základní náhled na některá vybraná témata (viz témata - osnova) osobnostního rozvoje a profesního rozvoje.
Osnova
  • 1. blok: Úvod (Co je pro mě sebezkušenost?; Já a vrstvy mé osobnosti) 2. blok: Jak mě kdo ovlivnil v životě; analýza scénářů komunikace 3. blok: Já ve skupině; moje moc ve skupině
Literatura
  • Carey, B. (2014). How we learn: The surprising truth about when, where, and why it happens. New York: Random House.
  • Stephens, D. J. (2013). Vzdělávejte se po svém. Brno: Flow, o.s.
  • Vácha, M. (2017). Nevyžádané rady mládeži. Brno: Cesta.
  • HATTIE, John a Gregory C. R. YATES. Visible learning and the science of how we learn. First published. London: Routledge, 2014. xvii, 349. ISBN 9780415704991. info
  • LUDWIG, Petr. Konec prokrastinace : jak přestat odkládat a začít žít naplno. Vydání první. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2013. 271 stran. ISBN 9788087270516. info
  • WAITZKIN, Josh. The art of learning : an inner journey to optimal performance. 1st pbk. ed. New York: Free Press, 2008. xxi, 265. ISBN 9780743277464. info
  • PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení : perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: Univerzita Karlova, 2002. 248 s. ISBN 8072900927. info
  • SCHÖN, Donald A. The reflective practitioner : how professionals think in action. Aldershot: Ashgate, 1991. x, 374. ISBN 9781857423198. info
Výukové metody
Metody výuky: facilitace zkušenostního učení ve skupině s důrazem na reflexi pomocí vybraných metod, které berou v potaz celou osobu učícího (kognitivní, afektivní a konativní aspekty; explicitní i tacitní dimenzi znalostí). Jedná se např. o metody systemické modelování, koučování, aj.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: Hodnocení je z velké části založeno na aktivní účasti na výukovém bloku. Aktivní účast znamená, že student reflektuje písemnou nebo ústní formou své zkušenosti s jednotlivými tématy v rámci výukového bloku. Písemná forma reflexe spočívá ve zpracování pracovních listů. Ústní forma znamená, že se student zapojuje do diskuzí a reflektuje při nich svou vnitřní zkušenost.
Informace učitele
Student si tento předmět zapisuje spolu s předmětem Asistentská praxe nebo Asistentská praxe-asistent pedagoga. Nahrazování hodin: Pokud se nemůžete účastnit některého ze seminářů, pak máte možnost se přihlásit na náhradní termín ve zkouškovém období (prostřednictvím aplikace pro vyhlašování termínů zkoušek a zápočtů). Vždy budou vypsané minimálně tři náhradní termíny, kdy každý z nich bude korespondovat s třemi tématy semináře ze semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.