FC5031 Veřejná správa

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/0/0. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Anna Bayerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s organizací státu a práva ČR, činností a strukturou veřejné správy, územní samosprávou a základními právními a správními předpisy. Student bude schopen řešit jednoduché problémy správního řízení ve školní praxi.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student: - mít osvojené základy veřejné správy v ČR - znát strukturu veřejné správy - osvojené základy činnosti veřejné správy - popsat organizaci státu a práva - znát činnosti územní samosprávy - být schopen interpretovat právní předpisy vztahující se k činnosti veřejné správy - být schopen řešit jednoduché problémy správního řízení a interních aktů řízení ve školní praxi
Osnova
  • 1. Ústavní systém v ČR 2. Systém veřejné správy v ČR 3. Stát, režim státu, formy státu 4. Organizace státu a státní správy 5. Územní samospráva 6. Členění veřejné správy 7. Prameny činnosti veřejné správy 8. Formy činnosti veřejné správy 9. Orgány územní samosprávy 10. Správní akty a druhy správních aktů 11. Správní řízení v podmínkách školy a školských zařízení 12. Interní akty řízení ve veřejné správě, školách a školských zařízeních
Literatura
    doporučená literatura
  • GROSPIČ, Jiří. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 5. rozš. vyd. (ve Vydavatel. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 455 s. ISBN 9788073800864. info
Výukové metody
přednáška, diskuze, samostatná práce
Metody hodnocení
závěrečný test - úspěšnost min. 60 %; samostatná práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/FC5031