RJ1001 Klasická ruská literatura 1

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. v kombinovaném studiu 12 + 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Olena Poddenezhna, Ph.D. (přednášející)
Garance
Olena Poddenezhna, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem pro zapsání předmětu je dobrá znalost ruského jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Klasická ruská literatura zahrnuje literaturu 19. století, která se řadí k tzv. světové klasice. Přednáškový cyklus se seminářem se zaměřuje na základní umělecké proudy a směry a autorské osobnosti daného období. Důraz je kladen na pochopení a schopnost samostatné interpretace a kritiky děl nejvýraznějších autorů ruské prózy, poezie a dramatu daného období.
Výstupy z učení
Na konci kurzu studenti rozumí periodizaci ruského literárního vývoje v 19. století; rozumí specifikům jednotlivých směrů a proudů; dokážou do periodizace zařadit konkrétní autory, jejichž autorskému stylu rozumí; stručně charakterizují specifika děl vybraných ruských spisovatelů a vymezí jejich pozici v rámci vývoje ruské literatury; využívají teoretické poznatky při interpretační práci s texty umělecké literatury 19. století; propojují své znalosti historie a reálií s vývojem ruské literatury a jejích předních osobností daného období.
Osnova
 • Přednáška: 1.Úvod do ruské klasické literatury. Periodizace. Terminologie Literární směry v ruské literatuře 18. století a na počátku 19. století. Ruský klasicismus, sentimentalismus a romantismus.
 • 2.Ruský romantismus.
 • 3.Ruský realismus a kritický realismus
 • 4.Naturální škola.
 • 5.Ruský román a jeho proměny.
 • 6.Vývoj ruského dramatu.
 • 7.Vývoj ruské poezie.
 • 8.Tvorba a dílo A. S. Puškina.
 • 9.Tvorba a dílo M. J. Lermontova.
 • 10.Tvorba a dílo N. V. Gogola.
 • 11.Tvorba a dílo F. M. Dostojevského.
 • 12.Tvorba a dílo L. N. Tolstého.
 • Obsah seminářů tematicky navazuje na témata přednášek.
Literatura
  doporučená literatura
 • POSPÍŠIL, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 178 s. ISBN 978-80-210-7277-0. Digitální knihovna FF MU info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001, 680 s. ISBN 8072770683. info
 • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995, 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
 • ČERVEŇÁK, Andrej. A.S. Puškin : človek a básnik. Vyd. 1. Martin: Matica slovenská, 1989, 183 s. ISBN 8070900040. info
 • PAROLEK, Radegast a Jiří HONZÍK. Ruská klasická literatura : [1789-1917]. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1977, 629 s. URL info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášky a semináře.
Seminář. Rozbory a interpretace vybraných děl. Formy diskuz e, skupinová práce, prezentace vybraného díla.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, jejímž předpokladem je úspěšné složení písemné části zkoušky. Obsah písemné části je dán tematickými okruhy.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Jako doporučené materiály můžete používat: https://arzamas.academy/ https://polka.academy/ https://a4format.ru/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.