FJ3023 Frankofonní literatura pro děti a mládež

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s historií vzniku a vývoje literatury pro děti a mládež, s jejími specifickými rysy a vyzdvihnout důležitost literatury určené dětem na formování jejich osobnosti. Aktivní prácí s texty pro děti se studenti učí chápat specifické této literatury a docenit její význam ve výuce cizího jazyka.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu studenti: - dovedou pracovat s různými druhy textů pro děti a mládež, které dokáží vhodně interpretovat, - si osvojí schopnost promýšlet didaktické využití literárního textu určeného dětskému recipientu, - porozumí jakým způsobem vhodně pracovat s literárním textem v hodinách francouzského jazyka na ZŠ, - využívají získaných poznatků k tvorbě vlastních metodických materiálů (jak klasických tak interaktivních), - aplikují získané poznatky a dovednosti ve své pedagogické praxi.
Osnova
  • 1. Vznik a vývoj dětské literatury obecně. 2. Francouzští i frankofonní autoři dětské literatury od počátků po dnešek. 3. Francouzská nakladatelství a edice specializované na tento typ literatury. 4. Specifické žánry, komiksy. 5. Rozbory a kritika textů orientovaných na mladé čtenáře.
Literatura
  • TSIMBIDY, Myriam. Enseigner la littérature de jeunesse. Toulouse: Presses universitaires du Mirail, 2008. ISBN 9782810700066.
  • DENISSE, Manuelle a Aliette LAUGINIE. Il était une fois des contes: histoires à lire, à écouter, à raconter. Grenoble: PUG (Presse universitaires de Grenoble), 2015. Français Langue Étrangère. ISBN 978-2-7061-2280-4.
  • SORIANO, Marc. Guide de littérature pour la jeunesse. [Nouv. éd.]. Paris: Delagrave, 2002. ISBN 2206086077.
  • POUČOVÁ, M. Francouzská a frankofonní literatura pro děti. E-learningový výukový materiál na http://moodlinka.ped.muni.cz.
  • POSLANIEC, Christian. Pratique de la littérature de jeunesse à l'école comment élaborer des activités concrètes. [Nouv. éd.]. Paris: Hachette éducation, 2009. ISBN 9782011710161.
  • ŠUBRTOVÁ, Milena. Francouzská literatura pro děti a mládež. In DOROVSKÝ, Ivan a Vlasta ŘEŘICHOVÁ. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 7 s. 410. ISBN 978-80-7277-314-5. info
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Přednáška s aktivní účastí (70%). Seminář: Požadavky na ukončení: vypracování metodického listu
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Na základě četby vybrané knihy pro děti a mládež, student vypracuje metodický list, ve kterém představí daný titul a jeho využití ve výuce francouzského jazyka na ZŠ. Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Kombinované studium: studenti jsou povinni se zúčastnit nejméně poloviny konzultací .
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: blokově v komb. formě pro 1. st. ZŠ.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/FJ3023