AJ2102 Praktický jazyk 1B

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Peter Nobbs (cvičící)
Mgr. Filip Pultar (cvičící)
Mgr. Helena Worthington (cvičící)
Garance
Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
AJ2101 Praktický jazyk 1A
Students must pass the first semester of Practical Language (AJ2101) before entering this course.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
• rozvíjet a prohlubovat u studentů kompetenci ve čtyřech základních jazykových dovednostech: čtení, ústní projev, poslech a písemnou komunikaci a vytvořit prostor pro procvičování v nestresovém prostředí;
• naučit studenty analyzovat jazyk pro účely výuky jazyka;
• změnit pohled studentů z pouhého uživatele anglického jazyka na potenciální zdroj informací a vzor;
• poskytnout studentům modelové situace výuky a možnosti využití didaktických metod ve výuce jazyků.
Výstupy z učení
• zvýší úroveň ve čtyřech jazykových dovednostech: čtení, ústní projev, poslech a písemná komunikace
• zlepší přesnost ve vyjadřování a rozšíří rozsah řečového registru
• prohloubí úroveň slovní zásoby
• zvýší dovednost v analýze výukových materiálů pro budoucí učitelské povolání
• napíše esej na zadaná témata; přednese prezentaci na vybrané téma
• vytvoří studentské portfolio
Osnova
 • Obsahovou náplň kurzu tvoří rámcově lekce 5-8 z učebnice Outcomes Advanced Student's Book (2nd edition).
Literatura
  povinná literatura
 • DELLAR, Hugh a Andrew WALKLEY. Outcomes. Second edition. Andover: National Geographic Learning, 2017. 214 stran. ISBN 9781305651920. info
  neurčeno
 • KAY, Susan, Vaughan JONES, Philip KERR a Jon HIRD. Inside out. 1st ed. Oxford: Macmillan, 2001. 159 s. ISBN 0-333-75760-2. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • KERR, Philip. Inside out., [Upper intermediate]., Workbook. 1st publ. Oxford: Macmillan Heinemann English language teaching, 2001. 96 s. : il. ISBN 0-333-75761-0. info
 • SPARLING, Don. English or Czenglish? : jak se vyhnout čechismům v angličtině. 2. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 274 stran. ISBN 8004259693. info
 • BOHUSLAVOVÁ, Libuše, Věra JANÍKOVÁ, Jana TÁBORSKÁ a Věra SLÁDKOVÁ. Evropské jazykové portfolio pro dospělé studenty v České republice. 1. vyd. Praha: Scientia,spol.s r.o. pedagogické nakladatelství, Praha 6, 2004. 43 s. ISBN 80-7183-313-4. info
Výukové metody
This class, as in the previous semester, uses a variety of teaching methods such as pair and group work, class and online forum discussions (in Moodle), short class presentations, role-plays, and acted-out dialogues, and learning centers. The Moodlinka site provides students with more self-study materials.
Metody hodnocení
Students will attend a total of 3 hours every week.
The general pass mark for this course is 70%.
Passing the course will be dependent on a continuous assessment of the work during the semester and the results on the final test and speaking test.
The tasks of the continuous assessment will make up 30% of the course, and will be specified by the teacher.
Students are also expected to study the book English Grammar In Use in their own time.
The final test will consist of evaluation of the students grammar and vocabulary based on the course book as well as general reading (FCE level), writing and listening sections. The final test will include various tasks from FCE tests. A test of speaking will also be administered with a pass mark 70 points.
The general pass mark for this course is 70% which includes both the continuous assessment and the final test.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Recommended materials for self-study:
FCE/CAE Practice Tests, any publisher
Readers level 6
English-English Dictionary Advanced Level
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.