AJ1102 Praktický jazyk 1B

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/3/0. kombinované studium: výuka v blocích. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Peter Nobbs (cvičící)
Mgr. Jaroslav Suchý (cvičící)
Garance
Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ1102/KombiSem01: Pá 23. 2. 16:00–18:50 učebna 58, Pá 8. 3. 16:00–18:50 učebna 58, Pá 22. 3. 16:00–18:50 učebna 58, Pá 12. 4. 16:00–18:50 učebna 58, Pá 26. 4. 16:00–18:50 učebna 58, Pá 10. 5. 16:00–18:50 učebna 58, P. Nobbs
AJ1102/KombiSem02: Pá 23. 2. 14:00–16:50 učebna 57, Pá 8. 3. 14:00–16:50 učebna 57, Pá 22. 3. 14:00–16:50 učebna 57, Pá 12. 4. 14:00–16:50 učebna 57, Pá 26. 4. 14:00–16:50 učebna 57, Pá 10. 5. 14:00–16:50 učebna 57, J. Suchý
AJ1102/PrezSem01: Út 12:00–14:50 respirium (5. nadzemní podlaží), P. Nobbs
AJ1102/PrezSem02: Út 9:00–11:50 respirium (5. nadzemní podlaží), P. Nobbs
Předpoklady
AJ1101 Praktický jazyk 1A
Students must have passed Practical Language 1A.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
• rozvíjet a prohlubovat u studentů kompetenci ve čtyřech základních jazykových dovednostech: čtení, ústní projev, poslech a písemnou komunikaci a vytvořit prostor pro procvičování v nestresovém prostředí;
• naučit studenty analyzovat jazyk pro účely výuky jazyka;
• změnit pohled studentů z pouhého uživatele anglického jazyka na potenciální zdroj informací a vzor;
• poskytnout studentům modelové situace výuky a možnosti využití didaktických metod ve výuce jazyků
Výstupy z učení
Student/ka:
• zvýší úroveň ve čtyřech jazykových dovednostech: čtení, ústní projev, poslech a písemná komunikace
• zlepší přesnost ve vyjadřování a rozšíří rozsah řečového registru
• prohloubí úroveň slovní zásoby
• zvýší dovednost v analýze výukových materiálů pro budoucí učitelské povolání
• napíše dvě eseje na zadaná témata; přednese ve skupině prezentaci na vybrané téma
• bude pokračovat ve vytváření studentského portfolia z předcházejícího semestru
Osnova
 • This semester will cover units 5-8 from the book Outcomes Advanced 2nd edition.
Literatura
  povinná literatura
 • DELLAR, Hugh a Andrew WALKLEY. Outcomes. Second edition. Andover: National Geographic Learning, 2017. 214 stran. ISBN 9781305651920. info
 • Interactive Syllabus in IS.
  doporučená literatura
 • SPARLING, Don. English or Czenglish? : jak se vyhnout čechismům v angličtině. 2. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 274 stran. ISBN 8004259693. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use :a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. second edition. x, 350. ISBN 052143680X. info
Výukové metody
Oral projects, written assignments, class discussions, practical exercises, individual projects, online group discussions. This semester will cover Units 5-8 from the book Outcomes Advanced: Student's Book (2nd edition).
1. Self-Assessment and Goal Setting
2. Developing conversations
3. Presentation Skills
4. Process of Writing
5. In-Class and Outside-class Study Skills
6. Reading Skills
7. Writing Conventions
8. Listening Strategies
Metody hodnocení
The general pass mark for this course is 70%. Throughout the semester there will be various tasks that make up the Continuous Assessment.

The continuous assessment will be based on work done in class as well as out-of-class assignments and a final test during the examination period. The out-of-class assignments include discussion online, the setting and progress towards personal language goals, and written essays.

In order to qualify to sit for the final exam at the end of the semester, students must pass the Continuous Assessment during the semester (they must reach 70%).

The test at the end of the semester will consist of reading, writing, listening, and spoken interviews. Students need to reach 70% in both the written part and the spoken interviews.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Recommended material for self-study:
CAE Practice Tests, any publisher
English-English Dictionary Advanced Level
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/AJ1102