SP3114 Vyvozování hlásek

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/1/0. 1 blok pro kombinované studium. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Dezort, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Richterová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3114/Kombi01: Pá 24. 2. 8:00–13:50 učebna 51, J. Dezort
SP3114/Prez01: Po 12:00–12:50 učebna 60, J. Dezort
Předpoklady
SP3112 Logopedie 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s problematikou komplexního rozvoje artikulační schopnosti dětí i dospělých. Na konci předmětu bude student znát podmínky intaktní artikulační schopnosti, bude se dále orientovat v systému hlásek českého jazyka a zařazení přípravných a průpravných cvičení nezbytných pro jejich intaktní výslovnost. Student/ka bude seznámen/a s klíčovými zásadami a metodami vyvozování hlásek a s významem cvičení na rozvoj fonematického sluchu, dechových a fonačních cvičení.
Výstupy z učení
- orientace v praktických postupech využívaných při vyvozování hlásek; - orientace v aktuálních pomůckách a materiálech využívaných při vyvozování hlásek; - vytvoření podpůrného materiálu pro vyvozování, fixaci a automatizaci hlásek.
Osnova
 • Základní poznatky z fonetiky a fonologie. Systém hlásek českého jazyka. Podmínky intaktního vývoje artikulační schopnosti. Komplexní rozvoj artikulační schopnosti dětí i dospělých. Podpora intaktní výslovnosti. Rozvoj sluchové percepce. Podpora výslovnosti hlásek I. artikulačního okrsku. Podpora výslovnosti hlásek II. artikulačního okrsku. Podpora výslovnosti hlásek III. artikulačního okrsku. Podpora výslovnosti hlásek IV. artikulačního okrsku. Podpora výslovnosti hlásek V. artikulačního okrsku. Prezentace pomůcek studentek a studentů – diskuse.
Literatura
  doporučená literatura
 • Dostálová, A., Mikulajová, M. (2004). V krajině slov a hlásek. Bratislava: Dialóg.
 • TUČKOVÁ, Jitka. Říkanky pro upevnění hlásek č, š, ž. Illustrated by Patricie Koubská. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 53 s. ISBN 9788026206996. info
 • TUČKOVÁ, Jitka. Říkanky pro upevnění hlásek c, s, z. Illustrated by Patricie Koubská. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 55 s. ISBN 9788026205081. info
 • EICHLEROVÁ, Ilona a Jana HAVLÍČKOVÁ. Logopedické pohádky : příběhy k procvičování výslovnosti. Illustrated by Michaela Bergmannová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 175 s. ISBN 9788026200604. info
 • NEUBAUER, Karel. Artikulace a fonologické rozlišování hlásek : jak předcházet rozvoji odchylek výslovnosti u dětí. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2011. 63 s. ISBN 9788073111182. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Fonetika a fonologie. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • KLENKOVÁ, Jiřina a Helena KOLBÁBKOVÁ. Diagnostika předškoláka : správný vývoj řeči dítěte. Illustrated by Eva Kolbábková. Brno: MC nakladatelství, 2003. 125 s. info
Výukové metody
seminář, diskuze s praktickými příklady, studium odborné literatury, diskuze s praktickými příklady, příprava seminární práce - souboru pomůcek a materiálů pro vyvozování, fixaci a automatizaci hlásek
Metody hodnocení
Reflexe prezentované pomůcky s návaznou diskuzí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/SP3114