SKPC006 Kurikulární studia: cíle a obsahy vzdělávání a jejich proměny

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je, aby studenti hlouběji porozuměli kurikulu, a kladli si otázky, které mohou vést k jeho dalšímu zkoumání a inovaci v návaznosti na širší kurikulární kontext své disertační práce (s využitím již získaných zkušeností z jejího zpracovávání).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu studenti:
- hlouběji porozumí kurikulu
- budou si klást otázky, které mohou vést k jeho dalšímu zkoumání a inovaci v návaznosti na širší kurikulární kontext své disertační práce (s využitím již získaných zkušeností z jejího zpracovávání).
Osnova
 • historický vývoj kurikula
 • teorie kurikula
 • kurikulární dokumenty
 • formy kurikula
 • determinanty kurikula
 • výzkum kurikula
 • inovace kurikula
 • skryté kurikulum.
Literatura
  povinná literatura
 • Connelly, F. M. The SAGE Handbook of Curriculum and Instruction. Thousand Oaks: Sage, 2008.
 • Ellis, A. Exemplars of Curriculum Theory. Larchmont: Eye On Education, 2003.
 • Posner, G. Analyzing the Curriculum. New York: McGraw-Hill: 2003.
 • Janík, T., Maňák, J., Knecht, P. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido, 2009.
 • Schiro, M. S. Curriculum Theory: Conflicting Visions and Enduring Concerns. Thousand Oaks: Sage, 2008.
 • Pinar, W. F., Reynolds, W. M. et al. Understanding Curriculum. New York: Peter Lang : 2006.
 • Pinar, W. F. International Handbook of Curriculum Research. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2003.
 • Walterová, E. Kurikulum. Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: MU, 1994.
Výukové metody
práce s odborným textem, obhajoba výzkumného projektu, diskuse
Metody hodnocení
Kriticky zhodnotit minimálně dvě zahraniční teoretické či empirické studie tematicky spadající do oblasti kurikulárních studií s návazností na disertační práci studenta (např. z časopisu Journal of Curriculum Studies, Curriculum Inquiry apod.).
Obhájit alespoň částečně realizovaný projekt kurikulárního výzkumu (jako základ disertační práce).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SKPC006