HTP007 Estetika a obecná teorie umění 2

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
HTP006 Estetika obecná teorie umění 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se zaměřuje na seznámení s problematikou interpretace (výkladu) uměleckých děl z pohledu estetiky a teorie umění. Zvláštní pozornost je věnována problematice kýče.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen rozumět pojmu krásno jako estetické a axiologické kategorii, obecné a hudební estetice a teorii umění v kontextech vývoje těchto disciplín.
Osnova
 • Aspekty chápání pojmu krásna a jeho fungování z axiologického hlediska.
 • Vztah estetiky a teorie umění.
 • Přehled vývoje estetiky se zřetelem k filozofii umění.
 • Specifika estetiky hudby a výtvarného umění, základy teorie umění v kontextu jeho vývoje.
 • Masová kultura, fenomén kýče.
 • Problém tzv. midcultu (Eco).
 • Extenzivní a intenzivní přechody v umění.
 • Umělecká hodnota, norma a funkce v umění.
Literatura
  povinná literatura
 • CHALUMEAU, Jean-Luc. Přehled teorií umění : / :[přehled filozofie a historie umění a kritiky]. Edited by Pierre Brunel, Translated by Helena Beguivinová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 122 s. ISBN 80-7178-663-2. info
 • PERNIOLA, Mario. Estetika 20. století. Edited by Helena Jarošová - Miloš Ševčík, Translated by Alena Bahníková. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2000. 169 s. ISBN 802460213X. info
 • MORPURGO-TAGLIABUE, Guido. Současná estetika. Edited by Miloš Jůzl, Translated by Zdena Plošková. 1. vyd. Praha: Odeon, 1985. 552 s. URL info
 • VOLEK, Jaroslav. Základy obecné teorie umění. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 259 s. URL info
 • GILBERTOVÁ, Katharine Everett a Helmut KUHN. Dějiny estetiky [Gilbertová, 1965]. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965. 502 s. info
  neurčeno
 • PHILIPSON, Morris. Aesthetics today. Cleveland: World Publishing Company, 1961. 475 s.
 • SCRUTON, Roger. Understanding music : philosophy and interpretation. 1st pub. London: Continuum, 2009. 244 s. ISBN 9781847065063. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Strukturální estetika. Vyd. 2., přeprac. Brno: Host, 2001. 210 s. ISBN 80-7294-027-9. info
 • MATHAUSER, Zdeněk. Estetika racionálního zření. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1999. 161 s. ISBN 8071847925. info
 • ZUSKA, Vlastimil. Estetika na křižovatce humanitních disciplín. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 198 s. ISBN 8071843792. info
 • BERNARD, Jan. Jazyk, kinematografie, komunikace :o mezeře mezi světy. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 1995. 184 s. ISBN 80-7004-079-3. info
 • BALABAN, Mira, Kemal EBCIOGLU a Otto E. LASKE. Understanding music with AI : perspectives on music cognition. Cambridge, Mass.: AAAI Press, 1992. xxxviii, 5. ISBN 0262521709. info
 • ZICH, Otakar. Estetické vnímání hudby ; Estetika hudby. Edited by Miloš Jůzl. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1981. 451 s. URL info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse, konzultace.
Metody hodnocení
Ústní zkouška. 2 otázky z okruhu povinné a doporučené studijní literatury a realizovaného kurikula za oba semestry.
Informace učitele
DOPORUČENÁ LITERATURA: FUKAČ, J. Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína. Brno: MU, 2001. KULKA, T. Umění a kýč. Praha: TORST, 1994. VIČAR, J. & DYKAST, R. Hudební estetika. Praha: HAMU, 2001. VOLEK, J. Kapitoly z dějin estetiky. Praha: Panton, 1985. ZICH, J. Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1987. EGGEBRECHT, H.H. Hudba a krásno. Praha: NLN, 2001 FUKAČ, J., POLEDŇÁK, I. a kol. Základy hudební sémiotiky I-III, Brno: MU, 1992. GILBERTOVÁ, K. E. & KUHN, H. Dějiny estetiky. Praha: SKNLU, 1965. HANSLICK, E. O hudebním krásnu. Praha: Supraphon, 1973. HENCKMANN, W. LOTTER, K. Estetický slovník. Praha: Svoboda, 1995. CHVATÍK, K. Strukturální estetika. Praha: Victoria Publishing, 1995. JIRÁNEK, J. Tajemství hudebního významu. Praha: ČSAV, 1979. LISSA, S. Nové studie z hudební estetiky, Praha: Supraphon, 1982. MORPURGO-TAGLIABUE, G. Současná estetika. Praha: Odeon, 1985. ZICH, O. Estetické vnímání hudby. Praha: Supraphon, 1981. ZUSKA, V. a kol. Estetika na křižovatce humanitních disciplín. Praha: Karolinum, 1997.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/HTP007