HTP006 Estetika a obecná teorie umění 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je komplexněji seznámit studenta se základními estetickými kategoriemi a pojmy, problematikou obecné, uměnovědné a hudební estetiky a teorie umění v kontextech vývoje těchto disciplín.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen rozumět pojmu krásno jako estetické a axiologické kategorii, obecné a hudební estetice a teorii umění v kontextech vývoje těchto disciplín.
Osnova
 • Problematika krásna v kontextu dějinného vývoje umění.
 • Krásno jako axiologická kategorie.
 • Problematika pseudohodnot, specifika masové kultury.
 • Vývoj teorie umění.
 • Vztah estetiky a teorie umění.
 • Přehled vývoje estetiky se zřetelem k filozofii umění.
 • Specifika estetiky hudby a výtvarného umění.
Literatura
  povinná literatura
 • CHALUMEAU, Jean-Luc. Přehled teorií umění : / :[přehled filozofie a historie umění a kritiky]. Edited by Pierre Brunel, Translated by Helena Beguivinová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 122 s. ISBN 80-7178-663-2. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Strukturální estetika. Vyd. 2., přeprac. Brno: Host, 2001. 210 s. ISBN 80-7294-027-9. info
 • MORPURGO-TAGLIABUE, Guido. Současná estetika : L'Esthétique contemporaine (Orig.). Translated by Zdena Plošková - Miloš Jůzl, Edited by Miloš Jůzl. 1. vyd. Praha: Odeon, 1985. 552 s. info
 • VOLEK, Jaroslav. Základy obecné teorie umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. info
 • GILBERTOVÁ, Katharine Everett a Helmut KUHN. Dějiny estetiky [Gilbertová, 1965]. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965. 502 s. info
  doporučená literatura
 • POLEDŇÁK, Ivan. Hudba jako problém estetiky. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2006. 287 s. ISBN 8024612151. info
 • EGGEBRECHT, Hans Heinrich. Hudba a krásno. Translated by Jarmila Gabrielová. Vyd. 1. Praha: NLN, 2001. 219 s. ISBN 80-7106-479-3. info
 • KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Vyd. 2., rozš. Praha: Torst, 2000. 292 s. ISBN 80-7215-128-2. info
 • VOLEK, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky. 1, Od antiky k počátku 20. století. 2. vyd. Praha: Panton, 1985. 312 s. info
  neurčeno
 • FREELAND, Cynthia A. Teorie umění. Praha: Dokořán, 2011. 190 s. ISBN 978-80-7363-164-2.
 • An introduction to neuroaesthetics : the neuroscientific approach to aesthetic experience, artistic creativity, and arts appreciation. Edited by Jon O. Lauring. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2014. ix, 425. ISBN 9788763541404. info
 • Art now. Edited by Hans Werner Holzwarth. Köln: Taschen, 2013. 575 stran. ISBN 9783836528160. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse, srovnávací analýza.
Metody hodnocení
Zápočet, seminární práce na dohodnuté téma z okruhu vybraných problémů estetiky a teorie umění (10-15 stran). Práce vychází z požadavků doktorské práce studenta.
Navazující předměty
Informace učitele
STUDIJNÍ LITERATURA: FUKAČ, J. Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína. Brno: MU, 2001. KULKA, T. Umění a kýč. Praha: TORST, 1994. VIČAR, J. & DYKAST, R. Hudební estetika. Praha: HAMU, 2001. VOLEK, J. Kapitoly z dějin estetiky. Praha: Panton, 1985. ZICH, J. Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1987. EGGEBRECHT, H.H. Hudba a krásno. Praha: NLN, 2001 GILBERTOVÁ, K. E. & KUHN, H. Dějiny estetiky. Praha: SKNLU, 1965. HANSLICK, E. O hudebním krásnu. Praha: Supraphon, 1973. HENCKMANN, W. & LOTTER, K. Estetický slovník. Praha: Svoboda, 1995. CHVATÍK, K. Strukturální estetika. Praha: Victoria Publishing, 1995. JIRÁNEK, J. Tajemství hudebního významu. Praha: ČSAV, 1979. LISSA, S. Nové studie z hudební estetiky, Praha: Supraphon, 1982. MORPURGO-TAGLIABUE, G. Současná estetika. Praha: Odeon, 1985. ZICH, O. Estetické vnímání hudby. Praha: Supraphon, 1981. ZUSKA, V. a kol. Estetika na křižovatce humanitních disciplín. Praha: Karolinum, 1997.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/HTP006