RJ1069 Reálie Ruska 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Janina Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1069/Kombi01: Pá 23. 2. 14:00–15:50 učebna 62, Pá 15. 3. 10:00–11:50 učebna 53, Pá 12. 4. 14:00–15:50 učebna 62, Pá 10. 5. 14:00–15:50 učebna 62, J. Krejčí
RJ1069/Prez01: každé liché úterý 15:00–16:50 učebna 62, J. Krejčí
Předpoklady
Předmět je vyučován v ruském jazyce. Je žádoucí znalost ruského jazyka na úrovní A2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem a současným stavem ruské kultury v oblasti malířství, hudby, divadla a kina.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu -student má přehled o ruské kultuře různých historických období, o mezinárodním významu ruské kultury. -student dokáže vyhledat potřebné informace, texty a videa na Runetu a funkčně je využívat. -student ovládá tematickou slovní zásobu
Osnova
 • 1. Vývoj ruského výtvarného umění. Ikony, ikonopisci.
 • 2. Vznik světské malby. Významní ruští malíři 18.-19. století.
 • 3. Významní ruští malíři konce 19.-20. století.
 • 4. Ruská lidová hudba. Národní hudební nástroje.
 • 5. Ruská klasická hudba. Významní skladatelé 19. století.
 • 6. Ruská hudba ve 20. století. Současná ruská hudba.
 • 7. Vývoj ruského divadla do 19. století.
 • 8. Ruské divadlo v 19.-20. století.
 • 9. Ruský balet. Djagilevovy Ruské sezóny.
 • 10. Vývoj ruského kina v 20. století. Populární ruští herci a herečky.
 • 11. Současné ruské filmy a seriály.
 • 12. Opakování.
Literatura
  doporučená literatura
 • SKOKAN, Ladislav. Reálie Ruska. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 2009, 223 s. ISBN 9788073730765. info
 • BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Ruská idea : základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2003, 247 s. ISBN 8072980696. info
 • FOZIKOŠ, Andrej a Taťjana REITEROVÁ. Reálie rusky mluvících zemí :osnovnyje fakty iz istorii i dějstvitel'nosti Rossii i Belarusi. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1998, 75 s. ISBN 80-85784-76-9. info
  neurčeno
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea :jiný pohled na člověka. Vyd. 1. Velehrad: Refugium, 1996, 414 s. ISBN 80-86045-02-1. info
 • Ermitáž :evropské malířství. Leningrad: Aurora, 1988. ISBN 5-7300-0105-3. info
 • Gosudarstvennyj Ermitaž. Edited by Vitalij Aleksandrovič Suslov. Moskva: Sovetskij chudožnik, 1987, 358 s. info
Výukové metody
Přednáška. Průběžná teoretická příprava ke kolokviu, cvičení, testy v IS, vypracování písemných úkolů dle pokynů vyučující/ho.
Metody hodnocení
Písemný kolokvium v podobě testu, který zahrnuje 10 otázek hodnocených 30 body. Pro úspěšné zvládnutí testu je nutné dosáhnout alespoň 23 bodů.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět Reálie spojuje informace o ruské kultuře a rozvíjí jazykové schopnosti studenta. Docházka do předmětu napomáhá nejen rozšíření znalostí o Rusku, ale také posiluje schopnosti porozumění mluvené ruštině a vyjadřování vlastních názorů v Rj. Povinná účast na jedné z kulturních akcí katedry.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/RJ1069