RJ1069 Reálie Ruska 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Janina Krejčí (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je vyučován v ruském jazyce. Je žádoucí znalost ruského jazyka na úrovní A2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s reáliemi současného Ruska, jeho tradicemi a kulturou. Poskytnout celkový přehled o vývoji malířství, hudby, divadla. Cílem je také osvojení souvislostí mezi studiem jazyka a reálií a národní konotací slova.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu -student má přehled o ruské kultuře různých historických období, o mezinárodním významu ruské kultury. -student dokáže vyhledat potřebné informace, texty a videa na Runetu a funkčně je využívat. -student ovládá tematickou slovní zásobu (součástí kurzu je slovník-dril v IS).
Osnova
 • 1. Vývoj ruského výtvarného umění. Ikony, ikonopisci. 2. Vznik světské malby. Významní ruští malíři 18.-19. století. 3. Významní ruští malíři konce 19.-20. století. 4. Ruská lidová hudba. Národní hudební nástroje. 5. Ruská klasická hudba. Významní skladatelé 19. století. 6. Ruská hudba ve 20. století. Současná ruská hudba. 7. Vývoj ruského divadla do 19. století. 8. Ruské divadlo v 19.-20. století. 9. Ruský balet. Djagilevovy Ruské sezóny. 10. Vývoj ruského kina v 20. století. Populární ruští herci a ruské herečky. 11. Současné ruské filmy a seriály. 12. Opakování.
Literatura
  doporučená literatura
 • SKOKAN, Ladislav. Reálie Ruska. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 2009. 223 s. ISBN 9788073730765. info
 • BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Ruská idea : základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2003. 247 s. ISBN 8072980696. info
 • FOZIKOŠ, Andrej a Taťjana REITEROVÁ. Reálie rusky mluvících zemí :osnovnyje fakty iz istorii i dějstvitel'nosti Rossii i Belarusi. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1998. 75 s. ISBN 80-85784-76-9. info
  neurčeno
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea :jiný pohled na člověka. Vyd. 1. Velehrad: Refugium, 1996. 414 s. ISBN 80-86045-02-1. info
 • Ermitáž :evropské malířství. Leningrad: Aurora, 1988. ISBN 5-7300-0105-3. info
 • Gosudarstvennyj Ermitaž [Sovetskij chudožnik, 1987]. Edited by Vitalij Aleksandrovič Suslov. Moskva: Sovetskij chudožnik, 1987. 358 s. : i. info
Výukové metody
Přednáška. Průběžná teoretická příprava ke kolokviu, cvičení, testy v IS, vypracování písemných úkolů dle pokynů vyučující/ho.
Metody hodnocení
Zkouška, která se skládá z písemné a ústní části. Závěrečný písemný test se skládá obvykle z 10 otázek hodnocených 30 body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 23 bodů. Po úspěšném absolvování testu se student hlásí na ústní část zkoušky.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět Reálie spojuje informace o ruské kultuře a rozvíjí jazykové schopnosti studenta. Docházka do předmětu napomáhá nejen rozšíření znalostí o Rusku, ale také posiluje schopnosti porozumění mluvené ruštině a vyjadřování vlastních názorů v Rj. Povinná účast na jedné z kulturních akcí katedry.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.