RJ1057 Seminář z reálií Ruska 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Janina Krejčí (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je vyučován v ruském jazyce. Je nutná znalost ruského jazyka na úrovní A2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prohloubení znalostí studentů vybraných kulturních směrů ve vývoji ruského malířství, hudby, divadla, filmu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu
-student má přehled o ruské kultuře různých historických období
-student dokáže vyhledat potřebné informace, texty a videa na Runetu a funkčně je využívat
-student ovládá tematickou slovní zásobu (součástí kurzu je slovník-dril v IS)
-student vypracuje referát na vybrané téma z oblasti ruské kultury
Osnova
 • 1. Vývoj ruského výtvarného umění. Ikony, ikonopisci. 2. Vznik světské malby. Významní ruští malíři 18.-19. století. 3. Významní ruští malíři konce 19.-20. století. 4. Ruská lidová hudba. Národní hudební nástroje. 5. Ruská klasická hudba. Významní skladatelé 19. století. 6. Ruská hudba ve 20. století. Současná ruská hudba. 7. Vývoj ruského divadla do 19. století. 8. Ruské divadlo v 19.-20. století. 9. Ruský balet. Djagilevovy Ruské sezóny. 10. Vývoj ruského kina v 20. století. Populární ruští herci a ruské herečky. 11. Současné ruské filmy a seriály. 12. Opakování.
Literatura
  doporučená literatura
 • SKOKAN, Ladislav. Reálie Ruska. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 2009. 223 s. ISBN 9788073730765. info
 • BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Ruská idea : základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2003. 247 s. ISBN 8072980696. info
 • FOZIKOŠ, Andrej a Taťjana REITEROVÁ. Reálie rusky mluvících zemí :osnovnyje fakty iz istorii i dějstvitel'nosti Rossii i Belarusi. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1998. 75 s. ISBN 80-85784-76-9. info
  neurčeno
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea :jiný pohled na člověka. Vyd. 1. Velehrad: Refugium, 1996. 414 s. ISBN 80-86045-02-1. info
 • Ermitáž :evropské malířství. Leningrad: Aurora, 1988. ISBN 5-7300-0105-3. info
 • Gosudarstvennyj Ermitaž [Sovetskij chudožnik, 1987]. Edited by Vitalij Aleksandrovič Suslov. Moskva: Sovetskij chudožnik, 1987. 358 s. : i. info
Výukové metody
Práce s odbornou literaturou. Konzultace s vyučující/m.
Metody hodnocení
Vypracování referátu (max 5 NS) na vybrané téma z oblasti dějin ruské kultury
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Bezkontaktní výuka (online). Vypracovaný referát na vybrané téma se vkládá do Odevzdávárny nejpozději v posledním výukovém týdnu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/RJ1057