Jak byly údaje získány.

Učitelství praktického vyučování (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:FC5001 Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí • 100 %
PdF:FC5002 Základy ekologie a environmentální vědy • 100 %
PdF:FC5003 Vzdělávání v informační společnosti • 100 %
PdF:FC5005 Hygiena • 100 %
PdF:FC5004 Informační a komunikační technologie 1 • 94 %
PdF:FC5006 Repetitorium z matematiky • 94 %
PdF:JVP001 Vstupní test A2 - AJ • 94 %
PdF:SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie • 94 %
PdF:SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie • 94 %
PdF:FC8006 Edugames a YouTube eduklipy • 19 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 13 %
PdF:VZPVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky • 13 %
FSpS:P996 Tělesná výchova - Zimní výcvikový kurz • 13 %
2. semestr
PdF:FC5007 Nakládání s odpady • 100 %
PdF:FC5008 Informační a komunikační technologie 2 • 100 %
PdF:FC5009 Právní nauka • 100 %
PdF:FC5010 Obecná didaktika SOŠ • 100 %
PdF:FC5011 Vybrané kapitoly z přírodních věd • 100 %
PdF:FC5012 Andragogika • 100 %
PdF:SZ6003 Vývojová psychologie • 100 %
PdF:SZ6004 Teorie a metodika výchovy • 100 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 71 %
PdF:FC0800 Digitální technologie • 29 %
PdF:SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP • 21 %
PdF:SZ6018 Osobnostní a sociální příprava • 21 %
PdF:SZ6024 Výchova v práci učitele • 21 %
PdF:FC5808 Základy společenského chování • 14 %
PdF:SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách • 14 %
2. ročník
3. semestr
PdF:FC5013 Úvod do oborových didaktik SOŠ • 100 %
PdF:FC5014 Informační a komunikační technologie 3 • 100 %
PdF:FC5017 Finanční gramotnost • 100 %
PdF:FC5015 Doprava a systémy dopravní výchovy 1 • 92 %
PdF:FC5016 Hygiena školního prostředí • 92 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 92 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 92 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 92 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 50 %
PdF:FC5006 Repetitorium z matematiky • 33 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 33 %
FF:KPI11 Kurz práce s informacemi • 17 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 17 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 17 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 17 %
4. semestr
PdF:FC5018 Didaktika odborných předmětů • 100 %
PdF:FC5019 Školní vzdělávací programy SOU a SOŠ • 100 %
PdF:FC5020 Doprava a systémy dopravní výchovy 2 • 100 %
PdF:FC5021 Didaktika praktického vyučování 1 • 100 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:FC5101 Provoz obchodu a služeb • 92 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 92 %
PdF:FC5301 Zdravověda • 85 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 62 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 54 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 54 %
PdF:FC0800 Digitální technologie • 38 %
PdF:FC5811 Portfolio učitele SOŠ • 23 %
PdF:JVP011 Angličtina pro pedagogy - A • 23 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 23 %
PdF:FC5203 Strojírenská technologie • 15 %
PdF:ODBV6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 15 %
PdF:TI9001 Techniky a materiály v práci speciálního pedagoga • 15 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 15 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 15 %
3. ročník
5. semestr
PdF:FC5022 Pedagogická praxe 1 • 100 %
PdF:FC5023 Člověk a svět práce • 100 %
PdF:FC5024 Základy managementu a marketingu • 100 %
PdF:FC5025 Inženýrská pedagogika • 100 %
PdF:FC5026 Člověk a hospodářství • 100 %
PdF:FC5027 Doprava a systémy dopravní výchovy 3 • 100 %
PdF:FC5028 Didaktika praktického vyučování 2 • 100 %
PdF:FC5302 Obchodní nauka 1 • 92 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 92 %
PdF:FC_BP Bakalářská práce • 75 %
PdF:FC_BPP Bakalářská práce - Projekt • 42 %
PdF:FC5204 Podnikové hospodářství 1 • 33 %
PdF:FC8006 Edugames a YouTube eduklipy • 33 %
PdF:JVP012 Angličtina pro pedagogy - B • 25 %
PdF:ODBV6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 25 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 17 %
FSpS:P971 Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova • 17 %
6. semestr
PdF:FC5029 Pedagogická praxe 2 • 55 %
PdF:FC5030 Dotační příležitosti škol, živnostníků a firem • 55 %
PdF:FC5031 Veřejná správa • 55 %
PdF:FC5032 Lidská práva • 55 %
PdF:FC5033 Řízení institucí výchovy, vzdělávání a veřejné správy • 55 %
PdF:FC5034 Pedagogická diagnostika • 55 %
PdF:FC5035 Informační a komunikační technologie 4 • 55 %
PdF:FC5036 Seminář z didaktiky praktického vyučování • 55 %
PdF:FC_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 45 %
PdF:FC5303 Obchodní nauka 2 • 45 %
PdF:UPV_0048 Pedagogická praxe 2 • 45 %
PdF:UPV_0049 Dotační příležitosti škol, živnostníků a firem • 45 %
PdF:UPV_0050 Ekonomie • 45 %
PdF:UPV_0051 Lidská práva • 45 %
PdF:UPV_0052 Řízení institucí výchovy, vzdělávání a veřejné správy • 45 %
PdF:UPV_0055 Pedagogická diagnostika • 45 %
PdF:UPV_0056 Seminář z didaktiky praktického vyučování • 45 %
PdF:UPV_3004 Obchodní nauka 2 - O • 36 %
PdF:BPD_ODBV Bakalářská práce - Dokončení • 18 %

Údaje byly předpočítány: 28. 11. 2020 11:46

Všechny obory fakulty